Животна средина, представља све оно што нас окружује, односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и производна активност.

Општина Чајетина је позната по очуваним природним ресурсима и богатству природних лепота. Међутим, упркос томе, изазови у погледу заштите и унапређења животне средине су све већи.

Жеља нам је да развијамо oпштину Чајетина у складу са природом, не нарушавајући амбијент здравог и чистог простора.
Систематско и континуирано решавање проблема у сфери животне средине и достизање одрживог развоја је мисија и будућност наше Општине, али и целе Србије.

Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете.

1 Табела надлежности (489.67 КБ) Преузми 09/06/2017
2 Списак прописа из области ЗЖС (447.98 КБ) Преузми 09/06/2017
3 План рада 2017. (139 КБ) Преузми 09/06/2017
4 Списак контролних листи у сектору инспекције за заштиту животне средине 08/06/2017
5 Пословник о раду Савета за заштиту животне средине (231.86 КБ) Преузми 24/05/2016
6 Контакт за пријаву о појавама загађења 21/01/2016
7 Стругара (217.79 КБ) Преузми 06/04/2015
8 Универзал (297.04 КБ) Преузми 06/04/2015
9 Шљивовица (218.27 КБ) Преузми 06/04/2015
10 Складиштење и третман неопасног отпада Коформ (295.77 КБ) Преузми 06/04/2015
11 Складиштење и третман неопасног отпада 2 (292.45 КБ) Преузми 06/04/2015
12 Ски центар Торник (299.24 КБ) Преузми 06/04/2015
13 Претоварна станица Сушица (218 КБ) Преузми 06/04/2015
14 Постројење за добијање електричне и топлотне енергије (215.42 КБ) Преузми 06/04/2015
15 Горње Рудине (214.92 КБ) Преузми 06/04/2015
16 Фабрика бетона (211.28 КБ) Преузми 06/04/2015
17 Бранешко Поље (217.37 КБ) Преузми 06/04/2015
18 Базна станица Златибор (217.74 КБ) Преузми 06/04/2015
19 Предузеће за производњу,промет и услуге "Универзал" д.о.о. (79.92 КБ) Преузми 16/10/2014
20 Занатска задруга "ЦМП" 2 (71.72 КБ) Преузми 16/10/2014