Животна средина, представља све оно што нас окружује, односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и производна активност.

Општина Чајетина је позната по очуваним природним ресурсима и богатству природних лепота. Међутим, упркос томе, изазови у погледу заштите и унапређења животне средине су све већи.

Жеља нам је да развијамо oпштину Чајетина у складу са природом, не нарушавајући амбијент здравог и чистог простора.
Систематско и континуирано решавање проблема у сфери животне средине и достизање одрживог развоја је мисија и будућност наше Општине, али и целе Србије.

Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете.

1 Пословник о раду Савета за заштиту животне средине (231.86 КБ) Преузми 24/05/2016
2 Контакт за пријаву о појавама загађења 21/01/2016
3 Универзал (297.04 КБ) Преузми 06/04/2015
4 Стругара (217.79 КБ) Преузми 06/04/2015
5 Шљивовица (218.27 КБ) Преузми 06/04/2015
6 Складиштење и третман неопасног отпада Коформ (295.77 КБ) Преузми 06/04/2015
7 Складиштење и третман неопасног отпада 2 (292.45 КБ) Преузми 06/04/2015
8 Ски центар Торник (299.24 КБ) Преузми 06/04/2015
9 Претоварна станица Сушица (218 КБ) Преузми 06/04/2015
10 Постројење за добијање електричне и топлотне енергије (215.42 КБ) Преузми 06/04/2015
11 Горње Рудине (214.92 КБ) Преузми 06/04/2015
12 Фабрика бетона (211.28 КБ) Преузми 06/04/2015
13 Бранешко Поље (217.37 КБ) Преузми 06/04/2015
14 Базна станица Златибор (217.74 КБ) Преузми 06/04/2015
15 Предузеће за производњу,промет и услуге "Универзал" д.о.о. (79.92 КБ) Преузми 16/10/2014
16 Занатска задруга "ЦМП" 2 (71.72 КБ) Преузми 16/10/2014
17 Занатска задруга "ЦМП" 1 (86.93 КБ) Преузми 16/10/2014
18 КЈП "Златибор" (84.75 КБ) Преузми 16/10/2014
19 "Коформ" д.о.о Ужице (85.65 КБ) Преузми 16/10/2014
20 Екорегистар (29.5 КБ) Преузми 11/04/2014