За новогодишњу ноћ на Златибору - концерт Здравка Чолића

У организацији општине Чајетина и Туристичке организације Златибор у новогодишњој ноћи све госте Златибора забављаће велика поп звезда – Здравко Чолић. 

Концерт на Краљевом тргу почиње у 22 часа  а у поноћ ће наступити и трубачки оркестар уз вaтромет који ће увеличати забаву.

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Председник општине Чајетина донео је Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина и расписује оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. У додатку можете погледати оглас.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу чл. 9,10 и 13.Одлуке о отуђењу и давању у закуп  грађевинског  земљишта (“Службени лист општине Чајетина” број 7/10, 8/12 и 5/14 ), чл. 96. ст.1 и 97.Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС)  Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-131/2014-02 од 20.новембра 2014.године, општина Чајетина расписује Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта.
 

Наградимо њихов труд - "Зрачак"

У библиотеци у Чајетини, од 17. до 27. децембра, одржава се продајна изложба радова корисника Дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Зрачак“.
Изложба обухвата новогодишње честитке и друге радове настале на креативним радионицама у оквиру Дневног боравка, које су корисници „Зрачка“ направили уз помоћ својих васпитача и чланова Волонтерског социјалног сервиса.

ЕПС- пoгон Чајетина - Обавештење

Због радова на трафо-станици 110/35/10 кВ „Златибор 2″, 17. децембра 2014. год. (среда) у времену од 10 до 12 часова без електричне енергије остаће купци на подручју Златибора који се напајају ел.енергијом са сладећих трафо-станица:
ТС „Спортска хала“
ТС „Студенско“
ТС „Бип“
ТС „Камаљ“
ТС „Вилиџ“
ТС „Фарма“
ТС Гајеви“
као и околна села Јабланица, Доброселица и Стубло.

Потписани уговори у оквиру мера активне политике запошљавања

Завршен је конкурс који је расписала општина Чајетина са НСЗ за три мере активне политике  запошљавања: стручну праксу , јавне радове и самозапошљавање, за које је општина Чајетина определила средства у висини од 5 800 000,00 динара. У уторак 16. децембра  лица која ће бити ангажована кроз поменуте мере активне политике запошљавања потписала су уговоре са својим будућим послодавцима.

Златибор у Новом Саду

Кao и прeтхoднe двe гoдинe,и у oвoj гoдини у пeриoду oд 12. дo 14. дeцeмбрa општина  Чajeтинa,Злaтибoрски Eкo Aгрaр и Tуристичкa oргaнизaциja Злaтибoр, Нoвoсaђaнимa су прeдстaвили прoизвoђaчe трaдициoнaлних прoизвoдa сa тeритoриje Злaтибoрa. Oву aкциjу кoja je вeћ пoстaлa трaдициja пoдржaвa нoвoсaдскa "Tржницa",oни свaкe гoдинe oбeзбeђуjу тeзгe кoje кoристe нaши прoизвoђaчи.

Јавни позив за избегла и прогнана лица

Комесаријат за избеглице и миграције, објавио је јавни позив за решавање стамбених  потреба, за доделу 30 монтажних кућа за избегла и прогнана лица за поједине градове и општине, међу којима је и општина Чајетина. На конкурс се могу пријавити заинтересована избегла и прогнана лица са територије општине Чајетина која су носиоци права својине (коришћења на земљишту којим конкуришу за помоћ, као и да је на истом дозвољена индивидуална стамбена градња). Конкурс је објављен на огласној табли општине Чајетина, на Телевизији Лав, као и на сајту општине Чајетина. Конкурс траје до 29. јануара 2015. године.

Ближе информације заинтересована лица могу добити од Повереника општине Чајетина, а детаље конкурса можете погледати и овде.