Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Одлука о буџету општине Чајетина за 2014. годину (ребаланс IV) (1.05 мегабајт) Преузми 02/03/2015
2 Одлука о буџету општине Чајетина за 2015. годину (259.32 КБ) Преузми 02/03/2015
3 Службени лист општине Чајетина 14/14 (1.64 мегабајт) Преузми 02/03/2015
4 Службени лист општине Чајетина 13/14 (2.12 мегабајт) Преузми 02/03/2015
5 Службени лист општине Чајетина 12/14 (586.55 КБ) Преузми 02/03/2015
6 Службени лист општине Чајетина 11/14 (1.72 мегабајт) Преузми 02/03/2015
7 Рани јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор (97 КБ) Преузми 26/02/2015
8 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка лож уља, ЈНВВ 05/15 (286.88 КБ) Преузми, (104.28 КБ) Преузми 25/02/2015
9 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Одржавање возила, ЈНМВ-д 04/15 (238.26 КБ) Преузми, (102.11 КБ) Преузми 25/02/2015
10 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка горива ЈНВВ-д 04/15 (101.41 КБ) Преузми, (291.33 КБ) Преузми 24/02/2015
11 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка рачунарске опреме ЈНМВ-д 03/15 (38.42 КБ) Преузми, (317.34 КБ) Преузми, (102.06 КБ) Преузми 24/02/2015
12 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала ЈНМВ-д 02/15 (39.8 КБ) Преузми, (343.15 КБ) Преузми, (102.1 КБ) Преузми 24/02/2015
13 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку радова на зимском одржавању путева по МЗ (559.56 КБ) Преузми, (801 КБ) Преузми, (801.04 КБ) Преузми, (800.79 КБ) Преузми, (802.59 КБ) Преузми, (802.92 КБ) Преузми, (803.17 КБ) Преузми, (653.41 КБ) Преузми, (653.48 КБ) Преузми, (653.25 КБ) Преузми, (654.15 КБ) Преузми, (654.59 КБ) Преузми, (655.62 КБ) Преузми 11/02/2015
14 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка нафте за зимско одржавање путева, ЈНВВ-д 03/15 (104.75 КБ) Преузми, (301.51 КБ) Преузми 09/02/2015
15 Позив за подношење понуда и конкурсна дкументација - Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ-у 01/15 (109.56 КБ) Преузми, (272.71 КБ) Преузми, (65.86 КБ) Преузми, (93.01 КБ) Преузми, (45.02 КБ) Преузми, (62.91 КБ) Преузми, (655.65 КБ) Преузми 06/02/2015
16 Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Чајетина (68.22 КБ) Преузми 04/02/2015
17 Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина (81.78 КБ) Преузми 04/02/2015
18 Пројекат "Отпад није смеће" (1.48 мегабајт) Преузми 29/01/2015
19 Одлука о утврђивању зона пореза на имовину на територији општине Чајетина (88.8 КБ) Преузми 28/01/2015
20 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Превоз ученика ЈНВВ-у 02/15 (247.74 КБ) Преузми, (32.35 КБ) Преузми, (82.95 КБ) Преузми 26/01/2015