Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Јавни конкурс за избор директора установе "Спортски центар Чајетина" Чајетина (21.26 КБ) Преузми 20/10/2017
2 Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за објекат спортског комплекса на Златибору, ЈНМВ 29/17; (240.16 КБ) Преузми, (617.9 КБ) Преузми 20/10/2017
3 Набавка и уградња новогодишње расвете, ЈНМВ 28/17; (304.04 КБ) Преузми, (908.55 КБ) Преузми 19/10/2017
4 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14.12 КБ) Преузми 19/10/2017
5 Зимско одржавање путева на територији Општине Чајетина, ЈНВВ 16/17; (24.42 КБ) Преузми, (167.02 КБ) Преузми, (168.5 КБ) Преузми 13/10/2017
6 Изградња улице Мићића поље у Чајетини, ЈНМВ 01/17; (51.5 КБ) Преузми, (276.5 КБ) Преузми 13/10/2017
7 Издавање услова за исправку граница парцела (31.99 КБ) Преузми 13/10/2017
8 Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице (32.47 КБ) Преузми 13/10/2017
9 Уклањање објекта (31.93 КБ) Преузми 13/10/2017
10 Промена намене земљишта (31.88 КБ) Преузми 13/10/2017
11 Привремени прикључак на инфраструктуру (32.71 КБ) Преузми 13/10/2017
12 Потврђивање урбанистичког пројекта (31.64 КБ) Преузми 13/10/2017
13 Потврђивање пројекта парцелације/препарцелације (32.04 КБ) Преузми 13/10/2017
14 Информација о локацији (32.66 КБ) Преузми 13/10/2017
15 Потврђивање плана посебног дела објекта - етажирање (32.27 КБ) Преузми 13/10/2017
16 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14.19 КБ) Преузми 12/10/2017
17 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4497/17 КО Чајетина (454.62 КБ) Преузми 12/10/2017
18 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 956/3 КО Мачкат (355.73 КБ) Преузми 12/10/2017
19 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4622/108 КО Чајетина (354.61 КБ) Преузми 12/10/2017
20 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4540/2 КО Чајетина (353.35 КБ) Преузми 12/10/2017