Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге одржавања уличне расвете ЈНМВ-у 08/15 (103.63 КБ) Преузми, (418 КБ) Преузми 26/03/2015
2 Билтен број 1 Март 2015.-Златиборске вести (1.99 мегабајт) Преузми 25/03/2015
3 Набавка нафте за потребе зимског одржавања путева ППБОППП-д 03/15 - Обавештење о покретању поступка (550.41 КБ) Преузми 20/03/2015
4 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Реконструкција путева и улица ЈНВВ-р 06/15 (106.13 КБ) Преузми, (323.09 КБ) Преузми 18/03/2015
5 Службени лист општине Чајетина 1/15 (454.5 КБ) Преузми 17/03/2015
6 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге стручног надзора, ЈНМВ-у 06/15 (302.97 КБ) Преузми, (109.39 КБ) Преузми, (23.51 КБ) Преузми, (37.93 КБ) Преузми 12/03/2015
7 Студија - Потенцијали биомасе у општини Чајетина (1.83 мегабајт) Преузми 06/03/2015
8 Одлука о буџету општине Чајетина за 2014. годину (ребаланс IV) (1.05 мегабајт) Преузми 02/03/2015
9 Одлука о буџету општине Чајетина за 2015. годину (259.32 КБ) Преузми 02/03/2015
10 Службени лист општине Чајетина 14/14 (1.64 мегабајт) Преузми 02/03/2015
11 Службени лист општине Чајетина 13/14 (2.12 мегабајт) Преузми 02/03/2015
12 Службени лист општине Чајетина 12/14 (586.55 КБ) Преузми 02/03/2015
13 Службени лист општине Чајетина 11/14 (1.72 мегабајт) Преузми 02/03/2015
14 Рани јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор (97 КБ) Преузми 26/02/2015
15 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка лож уља, ЈНВВ 05/15 (104.28 КБ) Преузми, (286.88 КБ) Преузми 25/02/2015
16 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Одржавање возила, ЈНМВ-д 04/15 (102.11 КБ) Преузми, (238.26 КБ) Преузми 25/02/2015
17 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка горива ЈНВВ-д 04/15 (101.41 КБ) Преузми, (291.33 КБ) Преузми, (93.84 КБ) Преузми, (654.7 КБ) Преузми 24/02/2015
18 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка рачунарске опреме ЈНМВ-д 03/15 (102.06 КБ) Преузми, (317.34 КБ) Преузми, (38.42 КБ) Преузми 24/02/2015
19 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала ЈНМВ-д 02/15 (343.15 КБ) Преузми, (39.8 КБ) Преузми, (652.65 КБ) Преузми, (102.1 КБ) Преузми 24/02/2015
20 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку радова на зимском одржавању путева по МЗ (559.56 КБ) Преузми, (801 КБ) Преузми, (801.04 КБ) Преузми, (800.79 КБ) Преузми, (802.59 КБ) Преузми, (802.92 КБ) Преузми, (803.17 КБ) Преузми, (653.41 КБ) Преузми, (653.48 КБ) Преузми, (653.25 КБ) Преузми, (654.15 КБ) Преузми, (654.59 КБ) Преузми, (655.62 КБ) Преузми 11/02/2015