Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Решење о грађевинској дозволи на кп. 2932/2 КО Доброселица (236.29 КБ) Преузми 28/04/2016
2 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 4508/4 КО Чајетина (492.2 КБ) Преузми 28/04/2016
3 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију, доградњу и адаптацију пољопривредног објекта на кп 802/30 КО Крива Река (323.46 КБ) Преузми 28/04/2016
4 Локацијске услове за реконструкцију, доградњу и адаптацију пољопривредног објекта на кп 802/30 КО Крива Река (284.03 КБ) Преузми 28/04/2016
5 Закључак о одбацивању решења о одобрењу извођења радова ЈП,,Скијалишта Србије" (221.29 КБ) Преузми 28/04/2016
6 Решење о грађевинској дозволи на кп. 3700/7 КО Бранешци (327.58 КБ) Преузми 28/04/2016
7 Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта на кп 697/1 КО Бранешци (294.24 КБ) Преузми 28/04/2016
8 Локацијски услови за конструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кп. 4615/9 КО Чајетина (530.07 КБ) Преузми 28/04/2016
9 Решење по члану 145 за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Јолетићи на подручју МЗ Даутовац (367.93 КБ) Преузми 28/04/2016
10 Решење по члану 145 за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Пашићи на подручју МЗ Даутовац (367.83 КБ) Преузми 28/04/2016
11 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Пашићи на подручју МЗ Даутовац (213.41 КБ) Преузми 28/04/2016
12 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Јолетићи на подручју МЗ Даутовац (213.79 КБ) Преузми 28/04/2016
13 Aсфалтирање путева у МЗ Јабланица ЈНМВ-р 02/16 (609.27 КБ) Преузми, (311.4 КБ) Преузми 27/04/2016
14 Решење о озакоњењу на к.п. 4577/724 КО ЧАјетина (563.13 КБ) Преузми 22/04/2016
15 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп 6150/20 Ко Љубиш (286.87 КБ) Преузми 20/04/2016
16 Локацијски услови за конструкцију и доградњу стамбеног објекта на кп. 4577/586 КО Чајетина (293.49 КБ) Преузми 20/04/2016
17 Набавка и уградња урбаног мобилијара, ЈНМВ 11/16 (281.01 КБ) Преузми, (1.1 мегабајт) Преузми 19/04/2016
18 Билтен број 13,Април 2016.- Златиборске вести (6.7 мегабајт) Преузми 18/04/2016
19 Асфалтирање путева у МЗ Трнава, ЈНМВ 01/16; (289.02 КБ) Преузми, (532.21 КБ) Преузми, (1.95 мегабајт) Преузми 14/04/2016
20 Асфалтирање путева и игралишта, МЗ Бранешци, ЈНМВ 01/16; (289.77 КБ) Преузми, (543.22 КБ) Преузми, (1.93 мегабајт) Преузми, (1.76 мегабајт) Преузми 14/04/2016