Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Службени лист општине Чајетина 8/17 (444.75 КБ) Преузми, (64.44 КБ) Преузми 24/08/2017
2 Службени лист општине Чајетина 7/17 (1.57 мегабајт) Преузми 24/08/2017
3 Одлука о завршном рачуну буџета општине Чајетина за 2016. годину (1.11 мегабајт) Преузми 24/08/2017
4 Службени лист општине Чајетина 6/17 (130 КБ) Преузми 24/08/2017
5 Службени лист општине Чајетина 5/17 (243.75 КБ) Преузми 24/08/2017
6 Службени лист општине Чајетина 4/17 (1.54 мегабајт) Преузми 24/08/2017
7 Службени лист општине Чајетина 3/17 (364.87 КБ) Преузми 23/08/2017
8 Службени лист општине Чајетина 2/17 (407.53 КБ) Преузми 23/08/2017
9 Службени лист општине Чајетина 1/17 (172.14 КБ) Преузми 23/08/2017
10 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4578/172 КО Чајетина (353.69 КБ) Преузми 23/08/2017
11 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2643/3 КО Љубиш (355.01 КБ) Преузми 23/08/2017
12 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/205 КОЧајетина (355.78 КБ) Преузми 23/08/2017
13 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/365 КО Чајетина (355.19 КБ) Преузми 23/08/2017
14 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2818/4 КО Бранешци (358.22 КБ) Преузми 23/08/2017
15 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4624/35 КО Чајетина (381.53 КБ) Преузми 23/08/2017
16 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4624/35 КО Чајетина (391.71 КБ) Преузми 23/08/2017
17 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/307 КО Чајетина (359.92 КБ) Преузми 23/08/2017
18 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4578/200 КО Чајетина (354.21 КБ) Преузми 23/08/2017
19 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2713/4 КО Доброселица (353.19 КБ) Преузми 23/08/2017
20 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4578/214, 4593/1, 4593/2, 4590/2, 4590/19, 7341/2 све КО Чајетина, 3943/1, 3961, 3962, 3991. 3957, 3938, 3959, 3958, 3939 све КО Бранешци, 3870, 3868, 3869, 3871, 3862, 3878, 3847, 3874, 3844, 3840, 3841, 3845, 3 (364.17 КБ) Преузми 23/08/2017