Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Набавка лож уља за потребе општине, ЈНВВ-д 04/16 (359.48 КБ) Преузми, (409.58 КБ) Преузми 05/02/2016
2 Услуге физичко - техничког обезбеђења ЈНМВ 04/16 (286.61 КБ) Преузми, (692.97 КБ) Преузми 05/02/2016
3 Промотивне активности Голд Гондола Златибор (маркетинг и интернет маркетинг) JНМВ 5/16 (287.18 КБ) Преузми, (719.21 КБ) Преузми 04/02/2016
4 Израда идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Мачкат; ЈНВВ 3/16 (223.98 КБ) Преузми, (825.67 КБ) Преузми 04/02/2016
5 Јавни конкурс за финансирање пројекта "Медицинско село" удружења грађана и невладиних организација са територије општине Чајетина из буџета општине Чајетина (188.3 КБ) Преузми, (25.46 КБ) Преузми 02/02/2016
6 Локацијски услови за кп 4615/57 КО Чајетина од 1.2.2016.године (2.25 мегабајт) Преузми 02/02/2016
7 Локацијски услови за кп 4539/23 КО Чајетина од 1.2.2016.године (1.61 мегабајт) Преузми 02/02/2016
8 Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури за 2016. годину (72.85 КБ) Преузми, (17.48 КБ) Преузми 01/02/2016
9 Решење о употребној дозволи на кп 4577/121 КО Чајетина од 25.1.2016.године (582.27 КБ) Преузми 28/01/2016
10 Одржавање возила ЈНМВ 03/16 (286.24 КБ) Преузми, (505.02 КБ) Преузми 27/01/2016
11 Одлука о буџету општине Чајетина за 2016. годину (953.71 КБ) Преузми 25/01/2016
12 Службени лист општине Чајетина 1/16 (363.66 КБ) Преузми 25/01/2016
13 Службени лист општине Чајетина 12/15 (397.68 КБ) Преузми 25/01/2016
14 Службени лист општине Чајетина 11/15 (1.37 мегабајт) Преузми 25/01/2016
15 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп. 4577/586 КО Чајетина од 19.01.2016.године (340 КБ) Преузми 22/01/2016
16 Решење о употребној дозволи на кп 4577/121 КО Чајетина од 20.1.2016.године (350.58 КБ) Преузми 22/01/2016
17 Јавни конкурс за финансирање пројеката туристичких удружења из буџета општине Чајетина за 2016. годину (15.71 КБ) Преузми, (19.77 КБ) Преузми 20/01/2016
18 Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Чајетина за 2016. годину (15.81 КБ) Преузми, (19.77 КБ) Преузми 20/01/2016
19 Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација са територије општине Чајетина за 2016. годину (15.89 КБ) Преузми, (19.77 КБ) Преузми 20/01/2016
20 Решење о грађевинској дозволи на кп 4679/14 КО Чајетина од 15.1.2016.год (367.77 КБ) Преузми 19/01/2016