Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Закључак о одбацивању локацијских услова Јањушевић Милосав за кат. парцелу 4559/11 (503.22 КБ) Преузми 05/10/2015
2 Решење по чл.145 на кп 4514/3, 7324/1,4481/4 и 4481/11 све КО Чајетина од 2.10.2015.год (361.83 КБ) Преузми 05/10/2015
3 Јавни позив за учешће на конкурсу општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета општине Чајетина за 2015. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и продукције (22.01 КБ) Преузми, (26.86 КБ) Преузми, (94 КБ) Преузми, (75.5 КБ) Преузми 05/10/2015
4 Решење по члану 145 постављање кабл вода 1 кв до објекта на к.п. 4577/181 КО Чајетина (594.42 КБ) Преузми 02/10/2015
5 Закључак о одбацивању локацијских услова Ирис и Миловић за кат. парцелу 4586-450 (480.06 КБ) Преузми 02/10/2015
6 Изградња путева и улица, ЈНВВ-р 09/15 (91.38 КБ) Преузми, (588.63 КБ) Преузми 01/10/2015
7 Реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци, ЈНМВ-р 01/15 (317.98 КБ) Преузми, (95.65 КБ) Преузми 30/09/2015
8 Закључак о одбацивању локацијских услова на катастарској парцели бр. 4535/25 КО Чајетина од 25. 9. 2015. год. (1.01 мегабајт) Преузми 30/09/2015
9 Локацијски услови за кп 4730/4 КО Чајетина од 29.9. 2015. год (5.23 мегабајт) Преузми 30/09/2015
10 Билтен број 7 Септембар 2015. - Златиборске вести (4.88 мегабајт) Преузми 29/09/2015
11 Обавештење за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава (130.61 КБ) Преузми 25/09/2015
12 Локацијски услови за кп 4615/41 КО Чајетина од 23.09.2015.год (3.32 мегабајт) Преузми 23/09/2015
13 Решење по члану 145 на кп 4577/187 КО Чајетина од 18.09.2015.год (607.77 КБ) Преузми 22/09/2015
14 Решење по члану 145 постављање кабл вода 1кВ од 17.09.2015.год (367.67 КБ) Преузми 22/09/2015
15 Решење по члану 145 постављање кабл вода 10кВ од 17.09.2015.год (358.1 КБ) Преузми 22/09/2015
16 Решење по члану 145 на кп 4577/187 КО Чајетина од 18.9.2015.год (242.95 КБ) Преузми 22/09/2015
17 Локацијски услови за кп 4577/329 КО Чајетина од 18.09.2015. (1.99 мегабајт) Преузми 21/09/2015
18 Решење по члану 145. на кп 4571/14 КО Чајетина од 17.09.2015.год (385.83 КБ) Преузми 21/09/2015
19 Закључак о одбацивању измене грађевинске дозволе на кп 4664/7 КО Чајетина од 16.9.2015.год (459.3 КБ) Преузми 21/09/2015
20 Закључак о одбацивању локацијских услова на катастарској парцели бр. 3780-1 КО Семегњево од 10. 9. 2015. год. (675.5 КБ) Преузми 18/09/2015