Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Закључак о одбацивању локацијских услова за доградњу и реконструкцију на к.п. 4578/160 КО Чајетина (577.6 КБ) Преузми 28/09/2016
2 Закључак о одбацивању употребне дозволе за део мале хидроелектране "БЕЛИ КАМЕН" на реци Црни Рзав (296.4 КБ) Преузми 28/09/2016
3 Закључак о одбацивању употребне дозволе на к.п. 4475/4 КО Чајетина (218.09 КБ) Преузми 28/09/2016
4 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4445/117 КО Чајетина (179.72 КБ) Преузми 28/09/2016
5 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4577/427 КО Чајетина (476.98 КБ) Преузми 28/09/2016
6 Локацијски услови за изградњу четири стамбена објекта на к.п. 4644/14 КО Чајетина (467.52 КБ) Преузми 28/09/2016
7 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4440/4 КО Чајетина (510.18 КБ) Преузми 28/09/2016
8 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи подземног 10 кв кабл вода од ТС 10/0,4 кв "Зеленкада" до ТС 10/0,4 кв "Инобачка" на к.п. 4469/2 и 4469/13 КО Чајетина (317.08 КБ) Преузми 28/09/2016
9 Закључак о одбацивању употребне дозволе на к.п. 1223/2 КО Сирогојно (222.78 КБ) Преузми 28/09/2016
10 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4671/5 КО Чајетина (327.72 КБ) Преузми 28/09/2016
11 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4577/405 КО Чајетина (313.66 КБ) Преузми 28/09/2016
12 Закључак о одбацивању употребне дозволе на к.п. 4615/16 КО Чајетина (222.47 КБ) Преузми 28/09/2016
13 Локацијски услови за изградњу јавне расвете у засеоку Нинчићи (221.38 КБ) Преузми 28/09/2016
14 Решење по чл. 145 за извођење радова на реконструкцији и промени намене дела објекта на к.п. 1228/17 и 1228/18 КО Чајетина (376.36 КБ) Преузми 28/09/2016
15 Решење о употребној дозволи за стамбено-пословни објекат на к.п. 4615/41 КО Чајетина (485.2 КБ) Преузми 28/09/2016
16 Решење по чл. 145 за извођење радова на промени намене дела објекта на к.п. 4559/11 КО Чајетина (372.71 КБ) Преузми 28/09/2016
17 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4445/115 КО Чајетина (297.88 КБ) Преузми 28/09/2016
18 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4572/30 КО Чајетина (462.31 КБ) Преузми 28/09/2016
19 Изградња моста у Ристановића пољу ЈНМВ-р 03/16 (55.5 КБ) Преузми, (273.5 КБ) Преузми 21/09/2016
20 Листа службених евиденција и овлашћених службених лица Општинске управе Чајетина (30.5 КБ) Преузми 19/09/2016