Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Решење по чл.145. за кп 4577-1, 4577-723 обе КО Чајетина од 5.05.2015. (235.22 КБ) Преузми 25/05/2015
2 Решење по чл.145. за кп 4571-46 КО Чајетина од 15.05.2015. (700.1 КБ) Преузми 25/05/2015
3 Решење по чл. 145. за кп 4537-9 КО Чајетина од 28.04.2015. (259.55 КБ) Преузми 25/05/2015
4 Решење по чл.145. за кп 4577-210 КО Чајетина од 24.04.2015. (283.78 КБ) Преузми 25/05/2015
5 Решење по чл.145. за кп 4638-1 КО Чајетина од 23.04.2015. (295.25 КБ) Преузми 25/05/2015
6 Решење по чл.145. за кп 4578-214 КО Чајетина од 22.04.2015. (633.88 КБ) Преузми 25/05/2015
7 Решење по члану 145. за 4577-581 КО Чајетина од 4.05.2015. (270.2 КБ) Преузми 25/05/2015
8 Решење по чл.145. за кп 4577-115 КО Чајетина од 23.04.2015. (266.38 КБ) Преузми 25/05/2015
9 Решење по чл.145. за кп 4577-23, 4577-18, 4577-5, 4577-4 све КО Чајетина од 7.05.2015. (245.88 КБ) Преузми 25/05/2015
10 Грађевинска доозвола за кп 4577-543 КО Чајетина од 20.05.2015. (710.63 КБ) Преузми 25/05/2015
11 Грађевинска дозвола за кп 4586-266 КО Чајетина од 27.04.2015. (656.56 КБ) Преузми 25/05/2015
12 Грађевинска дозвола за кп 4577-284 КО Чајетина од 18.05.2015. (971.58 КБ) Преузми 25/05/2015
13 Грађевинска дозвола за кп 4459-9 КО Чајетина од 5.5.2015. (1.87 мегабајт) Преузми 25/05/2015
14 Грађевинска дозвола за кп 3866-16 КО Бранешци од 20.05.2015. (366.33 КБ) Преузми 25/05/2015
15 Грађевинска дозвола за кп 3866-15 КО Бранешци од 20.05.2015. (375.71 КБ) Преузми 25/05/2015
16 Локацијски услови за кп 4577-724 КО Чајетина од 20.05.2015. (1.05 мегабајт) Преузми, (42.37 КБ) Преузми 22/05/2015
17 Локацијски услови за кп 4577-286 КО Чајетина од 22.05.2015. (1.32 мегабајт) Преузми 22/05/2015
18 Рани јавни увид у ПГР (63.87 КБ) Преузми 22/05/2015
19 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Израда измена и допуна ПГР насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор 1.фаза (102.54 КБ) Преузми, (315.51 КБ) Преузми, (53.61 КБ) Преузми, (52.02 КБ) Преузми, (633.72 КБ) Преузми 21/05/2015
20 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586-107 КО Чајетина од 07.05.2015. (350.04 КБ) Преузми 15/05/2015