Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Службени лист општине Чајетина 02/15 (356.88 КБ) Преузми 17/04/2015
2 Јавни позив за подношење захтева за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) (55.58 КБ) Преузми 07/04/2015
3 Јавни позив за подношење захтева за регрес рачуна за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (85.63 КБ) Преузми 07/04/2015
4 Јавни позив за подношење захтева за регрес полисе осигурања пољопривредних усева и животиња (56.23 КБ) Преузми 07/04/2015
5 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге одвожења смећа по месним заједницама ЈНВВ-07/15 (113.39 КБ) Преузми, (303.01 КБ) Преузми 03/04/2015
6 Решење о делимичној расподели средстава за финансирање невладиних организација у 2015. години (85.29 КБ) Преузми 02/04/2015
7 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге одржавања уличне расвете ЈНМВ-у 08/15 (103.63 КБ) Преузми, (418 КБ) Преузми 26/03/2015
8 Билтен број 1 Март 2015.-Златиборске вести (1.99 мегабајт) Преузми 25/03/2015
9 Набавка нафте за потребе зимског одржавања путева ППБОППП-д 03/15 - Обавештење о покретању поступка (550.41 КБ) Преузми, (798.98 КБ) Преузми 20/03/2015
10 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Реконструкција путева и улица ЈНВВ-р 06/15 (68.95 КБ) Преузми, (128 КБ) Преузми, (323.09 КБ) Преузми, (106.13 КБ) Преузми 18/03/2015
11 Службени лист општине Чајетина 1/15 (454.5 КБ) Преузми 17/03/2015
12 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге стручног надзора, ЈНМВ-у 06/15 (109.39 КБ) Преузми, (302.97 КБ) Преузми, (23.51 КБ) Преузми, (37.93 КБ) Преузми, (582.26 КБ) Преузми 12/03/2015
13 Студија - Потенцијали биомасе у општини Чајетина (1.83 мегабајт) Преузми 06/03/2015
14 Одлука о буџету општине Чајетина за 2014. годину (ребаланс IV) (1.05 мегабајт) Преузми 02/03/2015
15 Одлука о буџету општине Чајетина за 2015. годину (259.32 КБ) Преузми 02/03/2015
16 Службени лист општине Чајетина 14/14 (1.64 мегабајт) Преузми 02/03/2015
17 Службени лист општине Чајетина 13/14 (2.12 мегабајт) Преузми 02/03/2015
18 Службени лист општине Чајетина 12/14 (586.55 КБ) Преузми 02/03/2015
19 Службени лист општине Чајетина 11/14 (1.72 мегабајт) Преузми 02/03/2015
20 Рани јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор (97 КБ) Преузми 26/02/2015