Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Јавни позив за самозапошљавање на територији општине Чајетина (585 КБ) Преузми, (211.05 КБ) Преузми, (182.41 КБ) Преузми 23/05/2016
2 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ (482 КБ) Преузми, (443 КБ) Преузми 20/05/2016
3 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2016. ГОДИНИ (478 КБ) Преузми, (486.5 КБ) Преузми 20/05/2016
4 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ (500.5 КБ) Преузми, (567.5 КБ) Преузми 20/05/2016
5 ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ (499 КБ) Преузми, (49 КБ) Преузми, (609.5 КБ) Преузми 20/05/2016
6 Уређење шумских површина, ЈНМВ 12/16; (268.85 КБ) Преузми, (494.4 КБ) Преузми 20/05/2016
7 Aсфалтирање путева у МЗ Трнава ЈНМВ 02/16 (1.41 мегабајт) Преузми, (310.69 КБ) Преузми, (569.74 КБ) Преузми 12/05/2016
8 План генералне регулације I фаза - Измене и допуне (1.18 мегабајт) Преузми, (4.8 мегабајт) Преузми 04/05/2016
9 Решење о грађевинској дозволи на кп. 2932/2 КО Доброселица (236.29 КБ) Преузми 28/04/2016
10 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 4508/4 КО Чајетина (492.2 КБ) Преузми 28/04/2016
11 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију, доградњу и адаптацију пољопривредног објекта на кп 802/30 КО Крива Река (323.46 КБ) Преузми 28/04/2016
12 Локацијске услове за реконструкцију, доградњу и адаптацију пољопривредног објекта на кп 802/30 КО Крива Река (284.03 КБ) Преузми 28/04/2016
13 Закључак о одбацивању решења о одобрењу извођења радова ЈП,,Скијалишта Србије" (221.29 КБ) Преузми 28/04/2016
14 Решење о грађевинској дозволи на кп. 3700/7 КО Бранешци (327.58 КБ) Преузми 28/04/2016
15 Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта на кп 697/1 КО Бранешци (294.24 КБ) Преузми 28/04/2016
16 Локацијски услови за конструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кп. 4615/9 КО Чајетина (530.07 КБ) Преузми 28/04/2016
17 Решење по члану 145 за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Јолетићи на подручју МЗ Даутовац (367.93 КБ) Преузми 28/04/2016
18 Решење по члану 145 за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Пашићи на подручју МЗ Даутовац (367.83 КБ) Преузми 28/04/2016
19 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Пашићи на подручју МЗ Даутовац (213.41 КБ) Преузми 28/04/2016
20 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Јолетићи на подручју МЗ Даутовац (213.79 КБ) Преузми 28/04/2016