Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Израда пројекта адаптације и доградње зграде омладинског културног центра на Златибору, ППБОППП 01/17; (555.86 КБ) Преузми, (662.25 КБ) Преузми 26/04/2017
2 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14 КБ) Преузми 26/04/2017
3 Билтен број 25, Април 2017.-Златиборске вести (7.18 мегабајт) Преузми 26/04/2017
4 Јавна презентација урбанистичког пројекта (16.08 КБ) Преузми 26/04/2017
5 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14.05 КБ) Преузми 20/04/2017
6 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из области пољопривреде из буџета општине Чајетина за 2017. годину (16.57 КБ) Преузми 19/04/2017
7 Јавни конкурс за финансирање пројеката верских заједница из буџета општине Чајетина за 2017. годину-други позив. (16.79 КБ) Преузми 19/04/2017
8 Јавна презентација урбанистичког пројекта (15.94 КБ) Преузми 18/04/2017
9 Одлука о решавању стамбених потреба избеглица (2.58 мегабајт) Преузми 13/04/2017
10 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1487/12 КО Јабланица (193.69 КБ) Преузми 12/04/2017
11 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1451/225 КО Јабланица (298.2 КБ) Преузми 12/04/2017
12 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за реконструкцију и изградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/56 КО Чајетина (105.71 КБ) Преузми 12/04/2017
13 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4460/8 КО Чајетина (99.25 КБ) Преузми 12/04/2017
14 Уређење шеталишта у центру Златибора, ЈНВВ 08/17 (661.24 КБ) Преузми, (351.94 КБ) Преузми, (667.64 КБ) Преузми, (395.88 КБ) Преузми, (661.23 КБ) Преузми, (342.8 КБ) Преузми, (330.31 КБ) Преузми 12/04/2017
15 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/190 КО Чајетина (515.23 КБ) Преузми 12/04/2017
16 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 159/3 КО јабланица (426.98 КБ) Преузми 12/04/2017
17 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу објекта на к.п. 4586/506 КО Чајетина (234.11 КБ) Преузми 12/04/2017
18 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 2449/14 КО Доброселица (496.18 КБ) Преузми 12/04/2017
19 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/67 КО Чајетина (550.71 КБ) Преузми 12/04/2017
20 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу на к.п. 4577/255 КО Чајетина (98.59 КБ) Преузми 12/04/2017