Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Оглашавање Раног јавног увида (97 КБ) Преузми 24/08/2016
2 Набавка и уградња саобраћајне сигнализације, ЈНМВ-д 21/16; (335.98 КБ) Преузми, (958.9 КБ) Преузми 23/08/2016
3 Претходно обавештење - зимско одржавање путева и улица на територији општине Чајетина; (427.44 КБ) Преузми 23/08/2016
4 Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина (63.94 КБ) Преузми, (19.99 КБ) Преузми, (15.04 КБ) Преузми, (275.1 КБ) Преузми 19/08/2016
5 Санирање клизишта испод гробља у Чајетини, ЈНМВ 03/16; (313.91 КБ) Преузми, (759.85 КБ) Преузми 19/08/2016
6 Изградња путева у МЗ Крива Река ЈМНВ-р 01/16 (262.83 КБ) Преузми, (593.89 КБ) Преузми 19/08/2016
7 решење о грађевинској дозволи на к.п. 4523/112 КО Чајетина (236.41 КБ) Преузми 19/08/2016
8 Локацијски услови за изградњу омладинског културног центра на к.п. 4555/2 КО Чајетина (1.96 мегабајт) Преузми 19/08/2016
9 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4671/5 КО Чајетина (209.75 КБ) Преузми 18/08/2016
10 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/86 КО Чајетина (190.54 КБ) Преузми 18/08/2016
11 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу хладњаче на к.п. 408/4 КО Мешник (186.88 КБ) Преузми 18/08/2016
12 Локацијски услови за изградњу затвореног складишта - хладњаче на к.п. 444/1 и 436/2, обе КО Мачкат (296.17 КБ) Преузми 18/08/2016
13 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4736/18 КО Чајетина (235.64 КБ) Преузми 18/08/2016
14 Поправка и проширење макадмаског пута у МЗ Алин Поток ЈНМВ-р 02/16 (259.31 КБ) Преузми, (552.28 КБ) Преузми 18/08/2016
15 Набавка и уградња новогодишње расвете ЈНМВ-д 20/16 (307.86 КБ) Преузми, (859.93 КБ) Преузми, (438.82 КБ) Преузми, (672.1 КБ) Преузми 17/08/2016
16 Ревитализација атарских путева, ЈНВВ 14/16; (284.33 КБ) Преузми, (712.9 КБ) Преузми 17/08/2016
17 Измена решења о грађевинској дозволи на кп 4577/186 КО Чајетина (268.43 КБ) Преузми 17/08/2016
18 Локацијски услови за измештање ПЧС на кп 4469/26 КО Чајетина на локацију ГМРС "Златибор-Рудине" на кп 3987/3 КО Чајетина и преквалификација деонице РГ 08-19 од ГМРС "Златибор-Рудине" до кп 4469/26 која подразумева кп 3987/3, 3987/1, 4666/1, 4674, 4666/6.. (2.94 мегабајт) Преузми 17/08/2016
19 Решење о грађевинској дозволи на к.п 4775/1 КО Чајетина (245.03 КБ) Преузми 17/08/2016
20 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п 4586/355 КО Чајетина (478.93 КБ) Преузми 17/08/2016