Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Одржавање возила, ЈНМВ 06/17; (294.88 КБ) Преузми, (492.16 КБ) Преузми 24/02/2017
2 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању два напојна подземна кабл вода 10 кв, 10 кв за МБТС 10/0,4 кв Зова 2 и кабл вод 10 кв МБТС 10/0,4 кв Зова 2 - стуб далековода (88.2 КБ) Преузми 24/02/2017
3 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/734 КО Чајетина (344.13 КБ) Преузми 24/02/2017
4 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на производне хале на к.п. 1045/33 КО Бранешци (530.84 КБ) Преузми 24/02/2017
5 локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1487/12 КО Јабланица (303.34 КБ) Преузми 24/02/2017
6 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4572/69 КО Чајетина (227.22 КБ) Преузми 24/02/2017
7 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/376 КО Чајетина (211.52 КБ) Преузми 24/02/2017
8 Локацијски услови за изградњу објекта за озонизацију на постројењу за прераду воде на к.п. 7010/20 КО Чајетина (330.62 КБ) Преузми 24/02/2017
9 Закључак о одбацивању усаглашеног захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 1451/17 КО Јабланица (324.56 КБ) Преузми 24/02/2017
10 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4523/196 КО Чајетина (360.99 КБ) Преузми 24/02/2017
11 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4741/17 КО Чајетина (592.02 КБ) Преузми 24/02/2017
12 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4586/262 КО Чајетина (240.28 КБ) Преузми 24/02/2017
13 Локацијски услови за реконструкцију трга и шеталишта на деловима к.п. 7310/2 и 4572/1 обе КО Чајетина (458.6 КБ) Преузми 24/02/2017
14 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу на к.п. 4029 КО Бранешци (100.1 КБ) Преузми 24/02/2017
15 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи јавне расвете у засеоку Боровићи и Јевтовићи на подручју МЗ Мачкат (83.53 КБ) Преузми 24/02/2017
16 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 159/3 КО Јабланица (340.18 КБ) Преузми 24/02/2017
17 Закључак о одбацивању захтева за привремену грађевинску дозволу на к.п. 697/2 КО Бранешци (182.93 КБ) Преузми 24/02/2017
18 ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈУА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбеног објекта на катастарској парцели број 4586/613, у КО Чајетина (11.96 КБ) Преузми 20/02/2017
19 Набавка рачунарске опреме, ЈНМВ 04/17; (309.75 КБ) Преузми, (591.94 КБ) Преузми, (274.81 КБ) Преузми, (631.23 КБ) Преузми, (660.4 КБ) Преузми, (2.07 мегабајт) Преузми 10/02/2017
20 Измена локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/740 КО Чајетина (482.2 КБ) Преузми 10/02/2017