Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п.4644/15 КО Чајетина (101.71 КБ) Преузми 11/12/2017
2 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 6207/14 КО Љубиш (80.94 КБ) Преузми 11/12/2017
3 Решење о измени решења о грађевинској дозволи број 351-292/2016-03 услед насталих промена у току грађења (188.75 КБ) Преузми 11/12/2017
4 Решење о измени решења о грађевинској дозволи број 351-312/2012-03 услед промене инвеститора (184.24 КБ) Преузми 11/12/2017
5 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4538/2 КО Чајетина (241.54 КБ) Преузми 11/12/2017
6 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу спортске хале у Чајетини, на к.п. 25/22КО Чајетина (101.22 КБ) Преузми 11/12/2017
7 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу објекта на катастарској парцели број 6150/20 КО Љубиш (225.24 КБ) Преузми 11/12/2017
8 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4572/69 КО Чајетина (341.02 КБ) Преузми 11/12/2017
9 Локацијски услови ДА НИЈЕ МОГУЋА изградња стамбеног објекта на к.п. број 4552/34 КО Чајетина (421.39 КБ) Преузми 11/12/2017
10 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/192 КО Чајетина (104.62 КБ) Преузми 11/12/2017
11 Организација предновогодишњег концерта, ППБОППП 05/17; (1.82 мегабајт) Преузми, (83.63 КБ) Преузми, (557.21 КБ) Преузми 08/12/2017
12 Опрема за безбедност саобраћаја, ЈНМВ 33/17; (52.5 КБ) Преузми, (363 КБ) Преузми 06/12/2017
13 Билтен број 32, Новембар 2017.-Златиборске вести (7.37 мегабајт) Преузми 30/11/2017
14 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4523/154 КО Чајетина (363.19 КБ) Преузми 30/11/2017
15 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 6162/18 КО Љубиш (353.37 КБ) Преузми 30/11/2017
16 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/121 КО Чајетина (360.84 КБ) Преузми 30/11/2017
17 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4149/2 КО Чајетина (352.54 КБ) Преузми 30/11/2017
18 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/288 КО Чајетина (354.62 КБ) Преузми 30/11/2017
19 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4460/6 КО Чајетина (355.24 КБ) Преузми 30/11/2017
20 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 6816/2 КО Чајетина (358.99 КБ) Преузми 30/11/2017