Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

1 Набавка горива - нафта за зимско одржавање путева, ЈНВВ 12/15 (1.04 мегабајт) Преузми, (421.38 КБ) Преузми 27/11/2015
2 Решење по чл.145 за извођење радова на изградњи напојног вода 0,4 кВ од 24.11.2015.год (297.4 КБ) Преузми 26/11/2015
3 Закључак о одбацивању локацијских услова за кат. парцелу 4577/186 КО Чајетина (320.88 КБ) Преузми 26/11/2015
4 Локацијски услови на кп 1451/202 КО Јабланица од 24.11.2015.год (2.39 мегабајт) Преузми 25/11/2015
5 Локацијски услови на кп 4578/260 КО Чајетина од 19.11.2015.год. (1.47 мегабајт) Преузми 23/11/2015
6 Грађевинска дозвола за кп 4535/161 КО Чајетина од 13.11.2015.год (655.09 КБ) Преузми 17/11/2015
7 Решење по чл.145. на кп 2873 КО Чајетина од 10.11.2015.год (241.83 КБ) Преузми 13/11/2015
8 Решење по чл. 145. на кп 4476/1 КО Чајетина од 10.11.2015.год (566.2 КБ) Преузми 13/11/2015
9 Решење по чл 145 на кп 4572/5 КО Чајетина од 10.11.2015.год (575.55 КБ) Преузми 13/11/2015
10 Локацијски услови за кп 3809/12 КО Бранешци од 10.11.2015 (2.11 мегабајт) Преузми 12/11/2015
11 Локацијски услови за кп 4770/5 КО Чајетина од 10.11.2015.год (2.34 мегабајт) Преузми 12/11/2015
12 Решење по чл 145 на кп 4577/1 КО Чајетина од 4.11.2015.год (564.49 КБ) Преузми 09/11/2015
13 Решење о грађевинској дозволи на кп 4578/197 КО Чајетина од 04.11.2015.год (398.04 КБ) Преузми 06/11/2015
14 Локацијски услови за кп 576/2 КО Мешник од 5.11.2015.год (447.89 КБ) Преузми 05/11/2015
15 Локацијски услови за кп 4558/9 КО Чајетина од 04.11.2015.год (486.23 КБ) Преузми 05/11/2015
16 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат на кп 4586/376 КО Чајетина од 2.11.2015 (9.03 мегабајт) Преузми 05/11/2015
17 Локацијски услови за кп 4586/376 КО Чајетина од 3.11.2015.год. (2.11 мегабајт) Преузми 04/11/2015
18 Конкурс за стипендирање студената за школску 2015/2016. годину (165.68 КБ) Преузми 03/11/2015
19 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат за изградњу пансиона на кп 4558/9 КО Чајетина (6.02 мегабајт) Преузми 03/11/2015
20 Решење по члану 145. на кп 4577/1 и 4577/172 обе КО Чајетина од 28.10.2015.год (95.56 КБ) Преузми 02/11/2015