Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Закључак о одбацивању грађ.дозв. за кп 4559-8 КО Чајетина од 20.04.2015. (332.35 КБ) Преузми 20/04/2015
2 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4577-286 КО Чајетина од 20.04.2015. (650.2 КБ) Преузми 20/04/2015
3 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4442-2 КО Чајетина од 17.04.2015. (568.4 КБ) Преузми 17/04/2015
4 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4267-724 КО Чајетина од 17.04.2015. (429.78 КБ) Преузми 17/04/2015
5 Употребна дозвола за кп 4577-3 КО Чајетина од 16.4.2015. (663.43 КБ) Преузми 16/04/2015
6 Решење по чл.145. за кп 4577-593 КО Чајетина од 09.04.2015. (1.59 мегабајт) Преузми 09/04/2015
7 Локацијски услови за кп 4586-590 КО Чајетина од 07.04.2015. (755.02 КБ) Преузми 07/04/2015
8 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4245-7 КО Чајетина од 06.04.2015. (82.58 КБ) Преузми 06/04/2015
9 Локацијски услови за кп 4577-172 КО Чајетина од 30.03.2015. (3.01 мегабајт) Преузми 30/03/2015
10 Локацијски услови за кп 1482-2 КО Чајетина од 27.03.2015. (790.21 КБ) Преузми 27/03/2015
11 Грађевинска дозвола за кп 4523-197 КО Чајетина од 27.3.2015 (135.72 КБ) Преузми 27/03/2015
12 Грађевинска дозвола за кп 4523-197 КО Чајетина од 26.3.2015. (111.55 КБ) Преузми 26/03/2015
13 Грађевинска дозвола за кп 4577-523 КО Чајетина од 18.03.2015. (110.13 КБ) Преузми 18/03/2015
14 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586-358 КО Чајетина од 18.03.2015. (63.79 КБ) Преузми 18/03/2015
15 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4267-13 КО Чајетина од 09.03.2015. (543.94 КБ) Преузми 09/03/2015
16 Решење по чл.145. за кп 4571-45 КО Чајетина од 09.03.2015. (1.3 мегабајт) Преузми 09/03/2015
17 Грађевинска дозвола за кп 4615-8 КО Чајетина од 5.3.2015. (144.48 КБ) Преузми 05/03/2015
18 Преглед накнада (цена) за легализацију објеката по насељеним местима, зонама и наменама (101.3 КБ) Преузми 27/02/2014
19 Захтев за издавање уверења о држављанству (69.72 КБ) Преузми 27/01/2012
20 Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних (70.05 КБ) Преузми 27/01/2012