Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење о употребној дозволи на кп 4577/3 КО Чајетина од 24.08.2015. год (625.71 КБ) Преузми 27/08/2015
2 Решење по чл. 145 на кп 25/4 КО Чајетина од 18.08.2015 год (315.45 КБ) Преузми 21/08/2015
3 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп. 4615/6 КО Чајетина од 20.08.2015.год (237.27 КБ) Преузми 21/08/2015
4 Потврда урбанистичког пројекта на к.п. 4607-1(део), 4607-29(део), 4607-30 и 7343-2 КО Чајетина (41.81 КБ) Преузми 21/08/2015
5 Решење по чл. 145 на кп 452/1, 452/109, 452/110 и 1389 све КО Мачкат од 18.08.2015. год (266.04 КБ) Преузми 21/08/2015
6 Решење о грађевинској дозволи на кп 4554/12 КО Чајетина од 19.08.2015. год (448.87 КБ) Преузми 21/08/2015
7 Локацијски услови за к.п. 1245/10 КО Чајетина од 17.8.2015. (1.79 мегабајт) Преузми 20/08/2015
8 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп. 4577/135 КО Чајетина од 17.08.2015.год (256.3 КБ) Преузми 18/08/2015
9 Решење о употребној дозволи на кп 4577/187 КО Чајетина од 13.08.2015. год (866.24 КБ) Преузми 17/08/2015
10 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586/376 КО Чајетина од 7.8.2015 (554.82 КБ) Преузми 12/08/2015
11 Локацијски услови за кп 1266 КО Сирогојно од 06.08.2015.год. (954.88 КБ) Преузми 10/08/2015
12 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4578/197 у КО Чајетина од 5.8.2015 (277.46 КБ) Преузми 10/08/2015
13 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 228/2 КО Мачкат од 31.07.2015. год (296.89 КБ) Преузми 04/08/2015
14 Решење о грађевинској дозволи на кп 4267/13 КО Чајетина од 31.07.2015.год. (696.75 КБ) Преузми 31/07/2015
15 Решење о грађевинској дозволи на кп 4586/343 КО Чајетина од 27.07.2015. год (437.32 КБ) Преузми 30/07/2015
16 Решење по чл. 145. на кп 1482/3 КО Чајетина од 24.07.2015 (687.33 КБ) Преузми 29/07/2015
17 Решење по члану 145 за кп 4577/187 КО Чајетина од 22.07.2015.год (293.44 КБ) Преузми 24/07/2015
18 Решење о грађевинској дозволи на кп 4577/187 КО Чајетина од 22.7.2015.год (302.02 КБ) Преузми 24/07/2015
19 Решење о грађевинској дозволи на кп 482/9 КО Крива Река од 23.07.2015 (342.96 КБ) Преузми 24/07/2015
20 Решење о грађевинској дозволи на кп 4577/355 КО Чајетина од 21.07.2015.год (780.04 КБ) Преузми 23/07/2015