Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању два напојна подземна кабл вода 10 кв, 10 кв за МБТС 10/0,4 кв Зова 2 и кабл вод 10 кв МБТС 10/0,4 кв Зова 2 - стуб далековода (88.2 КБ) Преузми 24/02/2017
2 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/734 КО Чајетина (344.13 КБ) Преузми 24/02/2017
3 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на производне хале на к.п. 1045/33 КО Бранешци (530.84 КБ) Преузми 24/02/2017
4 локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1487/12 КО Јабланица (303.34 КБ) Преузми 24/02/2017
5 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4572/69 КО Чајетина (227.22 КБ) Преузми 24/02/2017
6 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/376 КО Чајетина (211.52 КБ) Преузми 24/02/2017
7 Локацијски услови за изградњу објекта за озонизацију на постројењу за прераду воде на к.п. 7010/20 КО Чајетина (330.62 КБ) Преузми 24/02/2017
8 Закључак о одбацивању усаглашеног захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 1451/17 КО Јабланица (324.56 КБ) Преузми 24/02/2017
9 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4523/196 КО Чајетина (360.99 КБ) Преузми 24/02/2017
10 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4741/17 КО Чајетина (592.02 КБ) Преузми 24/02/2017
11 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4586/262 КО Чајетина (240.28 КБ) Преузми 24/02/2017
12 Локацијски услови за реконструкцију трга и шеталишта на деловима к.п. 7310/2 и 4572/1 обе КО Чајетина (458.6 КБ) Преузми 24/02/2017
13 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу на к.п. 4029 КО Бранешци (100.1 КБ) Преузми 24/02/2017
14 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи јавне расвете у засеоку Боровићи и Јевтовићи на подручју МЗ Мачкат (83.53 КБ) Преузми 24/02/2017
15 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 159/3 КО Јабланица (340.18 КБ) Преузми 24/02/2017
16 Закључак о одбацивању захтева за привремену грађевинску дозволу на к.п. 697/2 КО Бранешци (182.93 КБ) Преузми 24/02/2017
17 Измена локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/740 КО Чајетина (482.2 КБ) Преузми 10/02/2017
18 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 6838/5 КО Чајетина (98.66 КБ) Преузми 10/02/2017
19 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на промеи намене дела стамбено-пословног објекта к.п. 4577/186КО Чајетина (218.96 КБ) Преузми 10/02/2017
20 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу на к.п. 4586/75 КО Чајетина (99.94 КБ) Преузми 10/02/2017