Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 1245/29 КО Чајетина (234.43 КБ) Преузми 02/12/2016
2 Решење о употребној дозволи за пословни објекат - зграде депоа и конзерваторске радионице на к.п. 1223/2 КО Сирогојно (316.22 КБ) Преузми 02/12/2016
3 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4029 КО Бранешци (53.32 КБ) Преузми 02/12/2016
4 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 3866/1 КО Бранешци (461.7 КБ) Преузми 02/12/2016
5 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 3887/8 КО Бранешци (464.42 КБ) Преузми 02/12/2016
6 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи помоћног објекта - гараже на к.п. 4577/31 КО Чајетина (84 КБ) Преузми 02/12/2016
7 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4541/8 КО Чајетина (320.37 КБ) Преузми 02/12/2016
8 Решење о грађевинској дозволи за изгрању на к.п. 3494/7 КО Бранешци (98.25 КБ) Преузми 02/12/2016
9 Решење о грађевинској дозволи за измештање прихватне чистачке станице са к.п. 4469/26 КО Чајетина на локацију ГМРС "Златибор-Рудине" на к.п. 3987/3 КО Чајетина и преквалификација деонице РГ 08/19 (194.9 КБ) Преузми 02/12/2016
10 Закључак о одбацивању захтева за измену решења о одобрењу извођења радова на изградњи СТС на к.п. 2541/1 КО Доброселица (180.39 КБ) Преузми 02/12/2016
11 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/586 КО Чајетина (359.77 КБ) Преузми 02/12/2016
12 Решење о употребној дозволи за стамбено-пословни објекат на к.п. 4577/186 КО Чајетина (188.55 КБ) Преузми 02/12/2016
13 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4607/31 КО Чајетина (199.75 КБ) Преузми 28/11/2016
14 Локацијски услови запостављање подземнок кабл вода 35 кВ од ТС 35/10 кВ Златибор 1 до насеља Палисад (552 КБ) Преузми 28/11/2016
15 Решење о употребној дозволи за стамбенo-пословни објекат на к.п. 4615/36 КО Чајетина (326.34 КБ) Преузми 28/11/2016
16 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4445/118 КО Чајетина (98.22 КБ) Преузми 28/11/2016
17 Локацијски услови за доградњу зграде локалне управе на к.п. 53 КО Чајетина (448.66 КБ) Преузми 28/11/2016
18 Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. 4572/94 КО Чајетина (784.13 КБ) Преузми 28/11/2016
19 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи оптичког кабла NR2-NR3 на к.п. 7358/1 и 7341/1 обе КО Чајетина (301.86 КБ) Преузми 23/11/2016
20 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4445/111 КО Чајетина (234.97 КБ) Преузми 23/11/2016