Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење о грађевинској дозволи на кп. 2932/2 КО Доброселица (236.29 КБ) Преузми 28/04/2016
2 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 4508/4 КО Чајетина (492.2 КБ) Преузми 28/04/2016
3 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију, доградњу и адаптацију пољопривредног објекта на кп 802/30 КО Крива Река (323.46 КБ) Преузми 28/04/2016
4 Локацијске услове за реконструкцију, доградњу и адаптацију пољопривредног објекта на кп 802/30 КО Крива Река (284.03 КБ) Преузми 28/04/2016
5 Закључак о одбацивању решења о одобрењу извођења радова ЈП,,Скијалишта Србије" (221.29 КБ) Преузми 28/04/2016
6 Решење о грађевинској дозволи на кп. 3700/7 КО Бранешци (327.58 КБ) Преузми 28/04/2016
7 Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта на кп 697/1 КО Бранешци (294.24 КБ) Преузми 28/04/2016
8 Локацијски услови за конструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кп. 4615/9 КО Чајетина (530.07 КБ) Преузми 28/04/2016
9 Решење по члану 145 за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Јолетићи на подручју МЗ Даутовац (367.93 КБ) Преузми 28/04/2016
10 Решење по члану 145 за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Пашићи на подручју МЗ Даутовац (367.83 КБ) Преузми 28/04/2016
11 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Пашићи на подручју МЗ Даутовац (213.41 КБ) Преузми 28/04/2016
12 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Јолетићи на подручју МЗ Даутовац (213.79 КБ) Преузми 28/04/2016
13 Решење о озакоњењу на к.п. 4577/724 КО ЧАјетина (563.13 КБ) Преузми 22/04/2016
14 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп 6150/20 Ко Љубиш (286.87 КБ) Преузми 20/04/2016
15 Локацијски услови за конструкцију и доградњу стамбеног објекта на кп. 4577/586 КО Чајетина (293.49 КБ) Преузми 20/04/2016
16 Решење о употребној дозволи на кп 4577/136 КО Чајетина (389.65 КБ) Преузми 12/04/2016
17 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4539/23 КО Чајетина (334.38 КБ) Преузми 12/04/2016
18 Решење о употребној дозволи на кп 4577/486 КО Чајетина (325.43 КБ) Преузми 31/03/2016
19 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4615/57 КО Чајетина (283.5 КБ) Преузми 31/03/2016
20 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4577/3 КО Чајетина (338.12 КБ) Преузми 31/03/2016