Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Локацијски услови за изградњу пословног објекта на к.п. 4615/57 КО Чајетина (302.71 КБ) Преузми 16/09/2016
2 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4572/30 КО Чајетина (462.31 КБ) Преузми 16/09/2016
3 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4445/115 КО Чајетина (297.88 КБ) Преузми 16/09/2016
4 Решење по чл. 145 за извођење радова на промени намене дела објекта на к.п. 4577/187 КО Чајетина (372.33 КБ) Преузми 16/09/2016
5 Решење о употребној дозволи за 15 стамбених објеката на к.п. 4638/1 КО Чајетина (408.11 КБ) Преузми 16/09/2016
6 Решење о употребној дозволи за два стамбено-пословна објекта на к.п. 4638/1 КО Чајетина (475.92 КБ) Преузми 15/09/2016
7 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4554/37 КО Чајетина (214.85 КБ) Преузми 15/09/2016
8 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4445/87 КО Чајетина (179.68 КБ) Преузми 15/09/2016
9 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1/20 КО Љубиш (413.63 КБ) Преузми 15/09/2016
10 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе за реконструкцију и доградњу на к.п. 4586358 КО Чајетина (179.93 КБ) Преузми 12/09/2016
11 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4762/7 КО Чајетина (459.46 КБ) Преузми 12/09/2016
12 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4762/6 КО Чајетина (454.85 КБ) Преузми 12/09/2016
13 Закључак о одбацивању решења о одобрењу извођења радова на изградњи дела електродострибутивне мреже - кабл вода 10 кв на к.п. 4469/13 и 4469/2 обе КО Чајетина (183.68 КБ) Преузми 12/09/2016
14 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 6340/43 КО Љубиш (433 КБ) Преузми 12/09/2016
15 Локацијски услови за изградњу пољопривредног комплекса на к.п. 452/123 КО Мачкат (313.52 КБ) Преузми 12/09/2016
16 Локацијски услови за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. 432 КО Мачкат (290.83 КБ) Преузми 12/09/2016
17 Закључак о одбацивању употребне дозволе за малу хидроелектрану "БЕЛИ КАМЕН" (320.9 КБ) Преузми 12/09/2016
18 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4555/2 КО Чајетина (332.87 КБ) Преузми 12/09/2016
19 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 1230/8 КО Чајетина (237.68 КБ) Преузми 12/09/2016
20 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4586/355 КО Чајетина (238.26 КБ) Преузми 12/09/2016