Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Закључак о одбацивању локацијских услова Јањушевић Милосав за кат. парцелу 4559/11 (503.22 КБ) Преузми 05/10/2015
2 Решење по чл.145 на кп 4514/3, 7324/1,4481/4 и 4481/11 све КО Чајетина од 2.10.2015.год (361.83 КБ) Преузми 05/10/2015
3 Решење по члану 145 постављање кабл вода 1 кв до објекта на к.п. 4577/181 КО Чајетина (594.42 КБ) Преузми 02/10/2015
4 Закључак о одбацивању локацијских услова Ирис и Миловић за кат. парцелу 4586-450 (480.06 КБ) Преузми 02/10/2015
5 Закључак о одбацивању локацијских услова на катастарској парцели бр. 4535/25 КО Чајетина од 25. 9. 2015. год. (1.01 мегабајт) Преузми 30/09/2015
6 Локацијски услови за кп 4730/4 КО Чајетина од 29.9. 2015. год (5.23 мегабајт) Преузми 30/09/2015
7 Локацијски услови за кп 4615/41 КО Чајетина од 23.09.2015.год (3.32 мегабајт) Преузми 23/09/2015
8 Решење по члану 145 на кп 4577/187 КО Чајетина од 18.09.2015.год (607.77 КБ) Преузми 22/09/2015
9 Решење по члану 145 постављање кабл вода 1кВ од 17.09.2015.год (367.67 КБ) Преузми 22/09/2015
10 Решење по члану 145 постављање кабл вода 10кВ од 17.09.2015.год (358.1 КБ) Преузми 22/09/2015
11 Решење по члану 145 на кп 4577/187 КО Чајетина од 18.9.2015.год (242.95 КБ) Преузми 22/09/2015
12 Локацијски услови за кп 4577/329 КО Чајетина од 18.09.2015. (1.99 мегабајт) Преузми 21/09/2015
13 Решење по члану 145. на кп 4571/14 КО Чајетина од 17.09.2015.год (385.83 КБ) Преузми 21/09/2015
14 Закључак о одбацивању измене грађевинске дозволе на кп 4664/7 КО Чајетина од 16.9.2015.год (459.3 КБ) Преузми 21/09/2015
15 Закључак о одбацивању локацијских услова на катастарској парцели бр. 4638/1 КО Чајетина од 11. 9. 2015. год. (755.05 КБ) Преузми 18/09/2015
16 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 3666/6 КО Доброселица од 16.09.2015.год (474.86 КБ) Преузми 17/09/2015
17 Решење по члану 145. на кп 4577/1 КО Чајетина од 15.09.2015.год (306.94 КБ) Преузми 16/09/2015
18 Решење о употребној дозволи на кп 4574/14 КО Чајетина од 14.09.2015.год (466.65 КБ) Преузми 16/09/2015
19 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 1190/2 КО Шљивовица од 10.09.2015.год (441.71 КБ) Преузми 14/09/2015
20 Закључак о одбацивању локацијских услова на катастарској парцели бр. 4615/41 КО Чајетина од 7.9.2015.год (246.98 КБ) Преузми 10/09/2015