Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1451/253 КО Јабланица (242.43 КБ) Преузми 27/06/2017
2 измена решења о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4586/262 КО Чајетина (236.76 КБ) Преузми 27/06/2017
3 Решење о грађевинској дозволи за изградњу 4 стамбена објекта на к.п. 1435/41 КО Јабланица (241.27 КБ) Преузми 27/06/2017
4 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/183 КО Чајетина (304.39 КБ) Преузми 27/06/2017
5 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 444/1 и 436/2, обе КО Мачкат (203.9 КБ) Преузми 27/06/2017
6 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 444/1 и 436/2, обе КО Мачкат (204.4 КБ) Преузми 27/06/2017
7 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4572/29 КО Чајетина (460.73 КБ) Преузми 27/06/2017
8 Закључак о одбациванју захтева за решење по члану 145 за одобрење извођења радова на промени намене простора у објекту на к.п. 4478/1 КО Чајетина (180.49 КБ) Преузми 27/06/2017
9 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/3 КО Чајетина (202.84 КБ) Преузми 27/06/2017
10 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на санацији земљишта и заштити објекта на суседној парцели 4572/18 и саобраћајнице на граници парцеле 4572/25 КО Чајетина (186.65 КБ) Преузми 27/06/2017
11 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 2/14 КО Чајетина (508.76 КБ) Преузми 27/06/2017
12 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1245/33 КО Чајетина (588.34 КБ) Преузми 27/06/2017
13 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/262 КО Чајетина (504.45 КБ) Преузми 27/06/2017
14 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи вештачке стене за слободно пењање на к.п. 3079/2 КО Јабланица (302.8 КБ) Преузми 27/06/2017
15 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 15/15 КО Чајетина (454.96 КБ) Преузми 27/06/2017
16 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 145/17 KO Јабланица (505.16 КБ) Преузми 27/06/2017
17 Решење о употребној дозволи за део стамбеног објекта на к.п. 4577/186 КО Чајетина (232.97 КБ) Преузми 27/06/2017
18 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4576/3 КО Чајетина (524.4 КБ) Преузми 27/06/2017
19 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/59 КО Чајетина (524.46 КБ) Преузми 27/06/2017
20 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4413/1 КО Чајетина (505.04 КБ) Преузми 27/06/2017