Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4578/172 КО Чајетина (353.69 КБ) Преузми 23/08/2017
2 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2643/3 КО Љубиш (355.01 КБ) Преузми 23/08/2017
3 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/205 КОЧајетина (355.78 КБ) Преузми 23/08/2017
4 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/365 КО Чајетина (355.19 КБ) Преузми 23/08/2017
5 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2818/4 КО Бранешци (358.22 КБ) Преузми 23/08/2017
6 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4624/35 КО Чајетина (381.53 КБ) Преузми 23/08/2017
7 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4624/35 КО Чајетина (391.71 КБ) Преузми 23/08/2017
8 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/307 КО Чајетина (359.92 КБ) Преузми 23/08/2017
9 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4578/200 КО Чајетина (354.21 КБ) Преузми 23/08/2017
10 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2713/4 КО Доброселица (353.19 КБ) Преузми 23/08/2017
11 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4578/214, 4593/1, 4593/2, 4590/2, 4590/19, 7341/2 све КО Чајетина, 3943/1, 3961, 3962, 3991. 3957, 3938, 3959, 3958, 3939 све КО Бранешци, 3870, 3868, 3869, 3871, 3862, 3878, 3847, 3874, 3844, 3840, 3841, 3845, 3 (364.17 КБ) Преузми 23/08/2017
12 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 432, 433, 394/2, 394/1, 1377/1 и 452/108 све у КО Мачкат (350.99 КБ) Преузми 23/08/2017
13 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/186 КО Чајетина (358.39 КБ) Преузми 23/08/2017
14 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4548/20 КО Чајетина (351.16 КБ) Преузми 23/08/2017
15 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4523/127 КО Чајетина (355.48 КБ) Преузми 23/08/2017
16 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2408/26 КО Доброселица (357.09 КБ) Преузми 23/08/2017
17 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/254 КО Чајетина (355.13 КБ) Преузми 23/08/2017
18 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4586/568 КО Чајетина (361.8 КБ) Преузми 23/08/2017
19 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 408/4 КО Мешник (353.36 КБ) Преузми 23/08/2017
20 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4537/15 КО Чајетина (355.12 КБ) Преузми 23/08/2017