Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 локацијски услови за кп 4577/355 КО Чајетина 07.07.2015 (2.86 мегабајт) Преузми 07/07/2015
2 Решење о грађевинској дозволи на кп 4273/17 КО Чајетина од 03.07.2015.год (651.54 КБ) Преузми 06/07/2015
3 Решење о грађевинској дозволи на кп 4273/18 КО Чајетина од 03.07.2015.год (652.52 КБ) Преузми 06/07/2015
4 Решење о грађевинској дозволи на кат. парцели 4572/55 КО Чајетина од 03.07.2015.год (675.21 КБ) Преузми 06/07/2015
5 Закључак о одбацивању број 353-79/2015 од 29.06.2015. године (260.56 КБ) Преузми 03/07/2015
6 Локацијски услови за катастарску парцелу 4325/2 КО Чајетина од 01.07.2015. године (1.75 мегабајт) Преузми 03/07/2015
7 Решење о грађевинској дозволи на кп.4577/181 КО Чајетина од 25.06.2015. (698.9 КБ) Преузми 02/07/2015
8 Решење о грађевинској дозволи на кп. 5263/2 КО Чајетина од 16.06.2015. (350.22 КБ) Преузми 02/07/2015
9 Локацијски услови за к.п. 4577/31 КО Чајетина од 23.06.2015. (5.66 мегабајт) Преузми 01/07/2015
10 Решење о грађевинској дозволи на кп.1/5 КО Љубиш од 18.06.2015. (628.13 КБ) Преузми 23/06/2015
11 Решење о измени решења о грађевинској дозволи на кп 3890/3 КО Бранешци од 19.06.2015. (590.78 КБ) Преузми 23/06/2015
12 ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА К.П.4577/181 КО ЧАЈЕТИНА од дана 22.06.2015.год. (1.37 мегабајт) Преузми 22/06/2015
13 Локацијски услови за кп бр.4577/507 КО ЧАЈЕТИНА од 22.06.2015. (4.14 мегабајт) Преузми 22/06/2015
14 Решење по чл.145 за кп.4572/55 КО Чајетина од 18.06.2015. (523.29 КБ) Преузми 22/06/2015
15 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 4577/286 КО Чајетина од 17.06.2015 (200.88 КБ) Преузми 19/06/2015
16 Решење о грађевинској дозволи на кп. 4624/35 КО Чајетина од 12.06.2015. (746.34 КБ) Преузми 17/06/2015
17 Локацијски услови за кп 3866/25 КО Бранешци од 15.06.2015. (2.15 мегабајт) Преузми 16/06/2015
18 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 1451/189 КО Јабланица од 10.06.2015 (191.63 КБ) Преузми 15/06/2015
19 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 4572/55 КО Чајетина од 10.06.2015 (208.43 КБ) Преузми 15/06/2015
20 Решење о измени решења о грађевинској дозволи на кп 4523/197 КО Чајетина од 10.06.2015. (241.47 КБ) Преузми 12/06/2015