Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 4468/22 КО Чајетина број ROP-CAJ-275-LOC-1/2016 заводни број 353-6/2016-03 (371.19 КБ) Преузми 12/02/2016
2 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 2384/2 КО Доброселица бр. ROP-CAJ-348-IUP-1/2016 заводни број 351-39/16-03 (266.44 КБ) Преузми 12/02/2016
3 Закључак о одбацивању локацијскиих услова за кп 6150/20 КО Љубиш од 10.2.2016.године (685.98 КБ) Преузми 12/02/2016
4 Локацијски услови за кп 3700/7 КО Бранешци од 11.2.2016.године (2.19 мегабајт) Преузми 12/02/2016
5 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4615/10 КО Чајетина од 9.2.2016.године (496.89 КБ) Преузми 11/02/2016
6 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 994 КО Мачкат од 9.2.2016.године (506.76 КБ) Преузми 11/02/2016
7 Локацијски услови за кп 4442/7 КО Чајетина од 4.02.2016.године (2.16 мегабајт) Преузми 08/02/2016
8 Локацијски услови на кп 2697/1 КО Доброселица од 4.2.2016.године (2.15 мегабајт) Преузми 08/02/2016
9 Локацијски услови за кп 4638/1 КО Чајетина од 2.2.2016.године (2.57 мегабајт) Преузми 05/02/2016
10 Локацијски услови за кп 4615/57 КО Чајетина од 1.2.2016.године (2.25 мегабајт) Преузми 02/02/2016
11 Локацијски услови за кп 4539/23 КО Чајетина од 1.2.2016.године (1.61 мегабајт) Преузми 02/02/2016
12 Решење о употребној дозволи на кп 4577/121 КО Чајетина од 25.1.2016.године (582.27 КБ) Преузми 28/01/2016
13 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп. 4577/586 КО Чајетина од 19.01.2016.године (340 КБ) Преузми 22/01/2016
14 Решење о употребној дозволи на кп 4577/121 КО Чајетина од 20.1.2016.године (350.58 КБ) Преузми 22/01/2016
15 Решење о грађевинској дозволи на кп 4679/14 КО Чајетина од 15.1.2016.год (367.77 КБ) Преузми 19/01/2016
16 Решење о грађевинској дозволи на кп 1451/202 КО Јабланица од 15.1.2016.год. (345.48 КБ) Преузми 19/01/2016
17 Решење по чл.145 на више кат.парцела КО Мешник од 12.1.2016.године (289.01 КБ) Преузми 15/01/2016
18 Локацијски услови за кп 6150/12 КО Љубиш од 13.1.2016.год (1.32 мегабајт) Преузми 14/01/2016
19 Локацијски услови за кп 2932/20 КО Доброселица од 12.1.2016.год (1.66 мегабајт) Преузми 14/01/2016
20 Локацијски услови за кп 4577/451 КО Чајетина од 11.1.2016.год (1.82 мегабајт) Преузми 14/01/2016