Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Закључак о стављању локацијских услова за изгрању гондоле ван снаге (438.62 КБ) Преузми 18/07/2016
2 Урбанистички пројекат за изградњу међустанице гондола "Рибница" на к.п. 7010/9 и 7010/17 КО Чајетина (8.41 мегабајт) Преузми, (3.91 мегабајт) Преузми, (339.16 КБ) Преузми 29/06/2016
3 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат за изградњу међустанице гондола "Рибница" на к.п. 7010/9 и 7010/17 КО Чајетина (322.97 КБ) Преузми 29/06/2016
4 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат за изградњу крајње станице гондоле "Торник" на к.п. 552/1,552/2,550/11 КО Доброселица и к.п. 3082/17 КО Јабланица (355.56 КБ) Преузми, (9.21 мегабајт) Преузми 29/06/2016
5 Локацијски услови за изградњу гондоле на Златибору (8.62 мегабајт) Преузми 28/06/2016
6 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе за изградњу два стамбена објекта на к.п. 6150/12 КО Љубиш (236.85 КБ) Преузми 07/06/2016
7 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4572/34 КО Чајетина (411.47 КБ) Преузми 07/06/2016
8 Локацијски услови за изградњу објекта на к.п. 4745/37 КО Чајетина (753.76 КБ) Преузми 07/06/2016
9 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/176 КО Чајетина (336.3 КБ) Преузми 07/06/2016
10 Локацијски услови за изградњу спортске хале на кп. 4572/55 КО Чајетина (557.15 КБ) Преузми 07/06/2016
11 Локацијски услови за изградњу апарт хотела на кп 4554/37 КО Чајетина (295.77 КБ) Преузми 07/06/2016
12 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 6990/3 КО Чајетина (389.29 КБ) Преузми 07/06/2016
13 Решење о граћевинској дозволи за изградњу стамбено-пословног објекта на кп 4577/3 КО Чајетина (341.35 КБ) Преузми 03/06/2016
14 Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на кп. 4572/25 КО Чајетина (388.67 КБ) Преузми 01/06/2016
15 Решење по члану 145 промена намене дела објекта на кп 4577/187 КО Чајетина (376.09 КБ) Преузми 31/05/2016
16 Решење по члану 145 за изградњу кабл вода на више катастарских парцела (305.29 КБ) Преузми 31/05/2016
17 Решење о грађевинској дозволи на кп. 4615/17 КО Чајетина (236.63 КБ) Преузми 31/05/2016
18 Решење о грађевинској дозволи на кп. 4445/92 КО Чајетина (334.86 КБ) Преузми 31/05/2016
19 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 4671/5 КО Чајетина (296.21 КБ) Преузми 31/05/2016
20 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 4523/112 КО Чајетина (289.54 КБ) Преузми 31/05/2016