Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 решење о грађевинској дозволи на к.п. 4523/112 КО Чајетина (236.41 КБ) Преузми 19/08/2016
2 Локацијски услови за изградњу омладинског културног центра на к.п. 4555/2 КО Чајетина (1.96 мегабајт) Преузми 19/08/2016
3 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4671/5 КО Чајетина (209.75 КБ) Преузми 18/08/2016
4 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/86 КО Чајетина (190.54 КБ) Преузми 18/08/2016
5 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу хладњаче на к.п. 408/4 КО Мешник (186.88 КБ) Преузми 18/08/2016
6 Локацијски услови за изградњу затвореног складишта - хладњаче на к.п. 444/1 и 436/2, обе КО Мачкат (296.17 КБ) Преузми 18/08/2016
7 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4736/18 КО Чајетина (235.64 КБ) Преузми 18/08/2016
8 Измена решења о грађевинској дозволи на кп 4577/186 КО Чајетина (268.43 КБ) Преузми 17/08/2016
9 Локацијски услови за измештање ПЧС на кп 4469/26 КО Чајетина на локацију ГМРС "Златибор-Рудине" на кп 3987/3 КО Чајетина и преквалификација деонице РГ 08-19 од ГМРС "Златибор-Рудине" до кп 4469/26 која подразумева кп 3987/3, 3987/1, 4666/1, 4674, 4666/6.. (2.94 мегабајт) Преузми 17/08/2016
10 Решење о грађевинској дозволи на к.п 4775/1 КО Чајетина (245.03 КБ) Преузми 17/08/2016
11 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п 4586/355 КО Чајетина (478.93 КБ) Преузми 17/08/2016
12 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/115 КО Чајетина (511.61 КБ) Преузми 17/08/2016
13 Закључак о одбацивању решења о извођењу радова на изградњи паркинга на к.п. 1216/1 и 2204, обе КО Сирогојно (179.77 КБ) Преузми 17/08/2016
14 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/405 КО Чајетина (495.9 КБ) Преузми 17/08/2016
15 Закључак о одбацивању локацијсих услова на к.п. 4572/30 КО Чајетина (521.78 КБ) Преузми 17/08/2016
16 Локацијски услови за изградњу пословног објекта на к.п. 1230/8 КО Чајетина (300.21 КБ) Преузми 11/08/2016
17 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4572/30 КО Чајетина (521.78 КБ) Преузми 09/08/2016
18 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/405 КО Чајетина (495.9 КБ) Преузми 09/08/2016
19 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 6150/20 КО Љубиш (186.23 КБ) Преузми 05/08/2016
20 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 3494/7 КО Бранешци (474.29 КБ) Преузми 05/08/2016