Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење по члану 145 промена намене дела објекта на кп 4577/187 КО Чајетина (376.09 КБ) Преузми 31/05/2016
2 Решење по члану 145 за изградњу кабл вода на више катастарских парцела (305.29 КБ) Преузми 31/05/2016
3 Решење о грађевинској дозволи на кп. 4615/17 КО Чајетина (236.63 КБ) Преузми 31/05/2016
4 Решење о грађевинској дозволи на кп. 4445/92 КО Чајетина (334.86 КБ) Преузми 31/05/2016
5 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 4671/5 КО Чајетина (296.21 КБ) Преузми 31/05/2016
6 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 4523/112 КО Чајетина (289.54 КБ) Преузми 31/05/2016
7 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 1227/31 КО Чајетина (291.09 КБ) Преузми 31/05/2016
8 Заккључак о одбацивању локацијских услова на кп 4586/423 КО Чајетина (106.93 КБ) Преузми 31/05/2016
9 Заккључак о одбацивању локацијских услова на кп 1230/8 КО Чајетина (200.5 КБ) Преузми 31/05/2016
10 Заккључак о одбацивању локацијских услова на кп 4445/117 КО Чајетина (528.58 КБ) Преузми 31/05/2016
11 Заккључак о одбацивању локацијских услова на кп 4445/116 КО Чајетина (530.86 КБ) Преузми 31/05/2016
12 Заккључак о одбацивању локацијских услова на кп 4445/114 КО Чајетина (528.54 КБ) Преузми 31/05/2016
13 Заккључак о одбацивању локацијских услова на кп 4445/111 КО Чајетина (528.17 КБ) Преузми 31/05/2016
14 Заккључак о одбацивању локацијских услова на кп 4445/87 КО Чајетина (514.34 КБ) Преузми 31/05/2016
15 Заккључак о одбацивању локацијских услова на кп 4445/118 КО Чајетина (529.61 КБ) Преузми 31/05/2016
16 Локацијски услови за изградњу апарт хотела на кп 4535/25 КО Чајетина (588.51 КБ) Преузми 31/05/2016
17 Измена локацијских услова на катастарској парцели бр 4775/1 КО Чајетина (1.5 мегабајт) Преузми 31/05/2016
18 Решење о грађевинској дозволи на кп. 2932/2 КО Доброселица (236.29 КБ) Преузми 28/04/2016
19 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 4508/4 КО Чајетина (492.2 КБ) Преузми 28/04/2016
20 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију, доградњу и адаптацију пољопривредног објекта на кп 802/30 КО Крива Река (323.46 КБ) Преузми 28/04/2016