Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење о грађевинској дозволи на кп 4267/13 КО Чајетина од 31.07.2015.год. (696.75 КБ) Преузми 31/07/2015
2 Решење по члану 145 за кп 4577/187 КО Чајетина од 22.07.2015.год (293.44 КБ) Преузми 24/07/2015
3 Решење о грађевинској дозволи на кп 4577/187 КО Чајетина од 22.7.2015.год (302.02 КБ) Преузми 24/07/2015
4 Решење о грађевинској дозволи на кп 482/9 КО Крива Река од 23.07.2015 (342.96 КБ) Преузми 24/07/2015
5 Решење о грађевинској дозволи на кп 4577/355 КО Чајетина од 21.07.2015.год (780.04 КБ) Преузми 23/07/2015
6 Решење о грађевинској дозволи на кп 4325/2 КО Чајетина од 20.07.2015.god (643.54 КБ) Преузми 23/07/2015
7 Решење о грађевинској дозволи на кп 4577/507 КО Чајетина од 20.07.2015.год (399.34 КБ) Преузми 22/07/2015
8 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4335/161 КО Чајетина од 17.7.2015 (248.57 КБ) Преузми 22/07/2015
9 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 1266 КО Сирогојно од 17.07.2015.год. (269.17 КБ) Преузми 22/07/2015
10 Локацијски услови за кп 1337/6 КО Чајетина од 16.07.2015.год. (1.75 мегабајт) Преузми 21/07/2015
11 Локацијски услови за кп. 1264 КО Сирогојно од 13.07.2015.год. (922.2 КБ) Преузми 16/07/2015
12 Решење о грађевинској дозволи на кп.4577/286 КО Чајетина од 14.07.2015 (57.03 КБ) Преузми 15/07/2015
13 Локацијски услови за кп. 4586/358 КО Чајетина од 13.07.2015.год. (1.55 мегабајт) Преузми 15/07/2015
14 Решење о грађевинској дозволи на кп 4245/7 КО Чајетина од13.07.2015 (329.95 КБ) Преузми 15/07/2015
15 Решење о употребној дозволи на кп. 4577/200 КО Чајетина од 10.07.2015. (735.93 КБ) Преузми 15/07/2015
16 Решење по чл. 145. за кп 5262/1 КО Чајетина од 10.07.2015. год. (565.56 КБ) Преузми 13/07/2015
17 Решење по чл. 145. за кп 4577/1, 4577/524 и 4577/525 све КО Чајетина од 09.07.2015. год. (540.51 КБ) Преузми 13/07/2015
18 Локацијски услови за кп.4267/13 КО Чајетина од 08.07.2015.год. (1.77 мегабајт) Преузми 13/07/2015
19 Локацијски услови за кп 4577/355 КО Чајетина од 07.07.2015 (2.86 мегабајт) Преузми 07/07/2015
20 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4730/4 КО Чајетина од 2.7.2015.год (308.54 КБ) Преузми 07/07/2015