ПИСАРНИЦА

Поштовани грађани,
Општина Чајетина у протеклом периоду израсла је у јаку локалну самоуправу са јасно дефинисаном стратегијом равномерног развоја нашег краја, али и својеврстан сервис свих грађана.

више...

Резултат изградње Услужног центра су модернизоване службе и Општинска управа приближена потребама грађана. Остварењем наведених циљева, кроз развој и јачање институција локална самоуправа постаје модернија, ефикаснија, одговорнија и професионалнија, која ради у складу са законима и европским стандардима. Једини императив је да њени грађани буду задовољни у средини у којој живе.

Општина Чајетина реализовала је пројекат изградње Услужног центра у сарадњи са организацијом МСП, односно кроз Програм за подржку општинама који финансира Влада Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).

Пројекат представља део програма под називом "Модернизација управе и развој институција", са циљем да уведемо електронске услуге у области општинске администације, као и да се унапреди јавно информисање, комуникација и умрежавање општинских одељења, комуналних предузећа и јавних служби.

Надам се да ће нам свима служити и да ћемо га, уз вашу помоћ побољшати.

Април 2008.

Милан Стаматовић
Председник општине Чајетина