Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1487/12 КО Јабланица (193.69 КБ) Преузми 12/04/2017
2 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1451/225 КО Јабланица (298.2 КБ) Преузми 12/04/2017
3 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за реконструкцију и изградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/56 КО Чајетина (105.71 КБ) Преузми 12/04/2017
4 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4460/8 КО Чајетина (99.25 КБ) Преузми 12/04/2017
5 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/190 КО Чајетина (515.23 КБ) Преузми 12/04/2017
6 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 159/3 КО јабланица (426.98 КБ) Преузми 12/04/2017
7 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу објекта на к.п. 4586/506 КО Чајетина (234.11 КБ) Преузми 12/04/2017
8 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 2449/14 КО Доброселица (496.18 КБ) Преузми 12/04/2017
9 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/67 КО Чајетина (550.71 КБ) Преузми 12/04/2017
10 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу на к.п. 4577/255 КО Чајетина (98.59 КБ) Преузми 12/04/2017
11 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4477/12 КО Чајетина (511.21 КБ) Преузми 12/04/2017
12 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4468/111 КО Чајетина (237.49 КБ) Преузми 12/04/2017
13 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на реконструкцији дела пословног простора - локала , на етажи приземља у стамбено-пословној згради изграђеној на к.п. 4577/528 КО Чајетина (373.14 КБ) Преузми 12/04/2017
14 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат означен као објекат број 3 у Служби за катастар непокретности, који је изграђен на к.п. 4577/31 КО Чајетина (93.41 КБ) Преузми 12/04/2017
15 Локацијски услови за доградњу стамбено-пословног објекта на к.п. 4615/40 КО Чајетина (351.27 КБ) Преузми 12/04/2017
16 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1224/79 КО чајетина (298.63 КБ) Преузми 12/04/2017
17 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4572/20 КО Чајетина (547.91 КБ) Преузми 12/04/2017
18 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/423 КО Чајетина, којим се стављају ван снаге претходно издати локацијски услови за изградњу број 353-76/16-03 од 17.06.2016. године (468.92 КБ) Преузми 12/04/2017
19 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за доградњу на к.п. 2384/32 КО Доброселица (222.46 КБ) Преузми 12/04/2017
20 Решење о употребној дозволи за део стамбеног објекта на к.п. 4577/297 КО Чајетина (312.19 КБ) Преузми 12/04/2017