Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 6338/4 КО Љубиш (537.44 КБ) Преузми 11/10/2016
2 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4762/7 КО Чајетина (434.13 КБ) Преузми 11/10/2016
3 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4762/6 КО Чајетина (430.83 КБ) Преузми 11/10/2016
4 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице у засеоку Боровићи и Јевтовићи, на подручју МЗ Мачкат (215.26 КБ) Преузми 11/10/2016
5 Закључак о одбацивању решења по чл. 145 за одобрење извођења радова на адаптацији крова на објекту изграђеном на к.п. 4577/742 КО чајетина (55.36 КБ) Преузми 11/10/2016
6 Решење по чл. 145 о одобрењу извођења радова на изградњи паркинга за путничка возила на к.п. 1216/1 и 2204 обе КО Сирогојно (299.88 КБ) Преузми 11/10/2016
7 Решење о употребној дозволи за објекат МХЕ "БЕЛИ КАМЕН" у КО Семегњево (622.79 КБ) Преузми 11/10/2016
8 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4745/37 КО Чајетина (211.15 КБ) Преузми 11/10/2016
9 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи каменог зида и уређењу платоа на к.п. 87/14 и 87/15 обе КО Мачкат (301.18 КБ) Преузми 11/10/2016
10 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 2930/14 КО Доброселица (332.5 КБ) Преузми 11/10/2016
11 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4578/160 КО Чајетина (500.19 КБ) Преузми 11/10/2016
12 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4621/2 КО Чајетина (582.38 КБ) Преузми 11/10/2016
13 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4539/25 КО Чајетина (465.3 КБ) Преузми 11/10/2016
14 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/382 КО Чајетина (480.87 КБ) Преузми 11/10/2016
15 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4554/37 КО Чајетина (330.84 КБ) Преузми 11/10/2016
16 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4445/116 КО Чајетина (180.25 КБ) Преузми 11/10/2016
17 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4445/94 КО Чајетина (200.4 КБ) Преузми 11/10/2016
18 Измена локацијских услова за измештање прихватне чистачке станице на Златибору (377.44 КБ) Преузми 11/10/2016
19 Решење по чл. 145 за извођење радова на адаптацији и промени намене дела објекта на к.п. 4615/1 КО Чајетина (306.93 КБ) Преузми 11/10/2016
20 Закључак о одбацивању локацијских услова за доградњу и реконструкцију на к.п. 4578/160 КО Чајетина (577.6 КБ) Преузми 28/09/2016