Локални акциони планови и стратегије

Нацрт Локалног плана управљања отпадом на територији општине Чајетина

Нацрт Локалног плана управљања отпадом на територији општине Чајетина

Локални акциони план за старе

ЛАП општине Чајетина

Локални акциони план за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица

Стратегија одрживог развоја

Стратегија одрживог развоја Општине Чајетина

Мастер план Златибор - Златар

Пословни (мастер) план туристичке дестинације Златибор - Златар 2007. година

Локални акциони план за младе

ЛАП за младе - ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2010-2014.

Нацрт стратегије за интеграцију избеглих и расељених лица

Нацрт стратегије за интеграцију избеглих и расељених лица

Локални еколошки акциони план Општине Чајетина

Локални еколошки акциони план Општине Чајетина 2013.-2017. године