Локални акциони планови и стратегије

Локални акциони план за старе

ЛАП општине Чајетина

Локални акциони план за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица

Стратегија одрживог развоја

Стратегија одрживог развоја Општине Чајетина

Мастер план Златибор - Златар

Пословни (мастер) план туристичке дестинације Златибор - Златар 2007. година

Локални акциони план за младе

ЛАП за младе - ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2010-2014.