Вести

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу чл.99. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014), чл. 9, 10 и 13. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (“Службени лист општине Чајетина” број 7/2010, 8/2012 и 5/2014 ) и Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-63/2015-01 од 29. јуна 2015. године, Општина Чајетина расписује Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта.

Хиљаду поклона за хиљаду читалаца дневног листа Данас на Златибору

Дневни лист Данас организује акцију под називом Хиљаду поклона за хиљаду читалаца, која ће бити одржана на Златибору, на Краљевом тргу, у суботу, 1. августа од 9 до 14 часова.

Уредници и новинари тог дневног листа дружиће се са Чајетинцима и Златиборцима. Уз сваки купљени примерак Данаса читаоци ће добити на поклон књиге. У оквиру суботњег броја, биће штампан и специјални додатак о Чајетини и Златибору.  

Одржана 40. седница Скупштине општине Чајетина

У четвртак 30. јула одржана је 40. седница Скупштине општине Чајетина. Одборници су усвојили одлуку о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор- друга фаза. Дата је сагласност на измене финансијског плана и плана јавних набавки за 2015. годину ЈКП „Водовод Златибор“ из Чајетине. Сагласност је дата и на измене финансијских планова  и планова јавних набавки за 2015. годину Туристичкој организацији Златибор  и КЈП „Златибор“ из Чајетине.

Саопштење општине Чајетина поводом извештаја Радне групе Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

Поводом Извштаја радне групе Министарства грађевинарства и инфраструктуре Републике Србије објављеног на сајту овог Министарства дана 29.07.2015.  године у 10,30 часова под насловом ''ШТЕТЕ НЕМА И НЕ МОЖЕ ДА НАСТАНЕ'' општина Чајетина овим саопштењем  обраћа се свим званичним институцијама, стручној јавности и целокупном грађанству Републике Србије, јер извештај обилује неинстинама на које желимо поново да укажемо.

Културно лето - два концерта

У оквиру Културног лета, на Краљевом тргу, у среду 29. јула са почетком у 20 часова, биће одржан концерт КУД-а Златибор .

Наредног дана, у четвртак 30. јула на истом месту, одржаће се концерт Влада Маричића и Тање Јовићевић и „MAGIK SOUND ORCHESTRA“. Концерт почиње у 20 часова.

Одржано Међународно такмичење у бициклистичком спусту на Торнику

Успeшнo oдржaнo Meђунaрoднo бициклистичкo тaкмичeњe у бициклистичкoм спусту “Open Downhill Tornik 2015” у oргaнизaциjи BK Fullcontrol bike уз пoмoћ  JП Скиjaлиштa Србиje, спoнзoрa и мнoгих приjaтeљa. Вeoмa смo зaдoвoљни oдзивoм тaкмичaрa и сaмoм oргaнизaциjoм тркe.
Учeствoвaлo je укупнo 46 тaкмичaрa из цeлoг рeгиoнa (Србиja, Црнa Гoрa, Бoснa, Бугaрскa, Русиja). Tркa сe уjeднo бoдoвaлa зa дoмaћи Нaциoнaлни Шaмпиoнaт у бициклистичкoм спусту.

Сакупљач садржаја