Вести

Изашао је нови број билтена Златиборске вести

Изашао је нови број Билтена за јун. Билтен можете погледати овде.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Чајетина за 2017. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чајетина, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Програм прославе Дана општине Чајетина

Поводом обележавања Дана општине Чајетина, у четвртак 30.јуна у 12 часова у Дому културе биће одржана Свечана седница Скупштине општина Чајетина, где ће се присутнима обратити руководство Општине и где ће најбољима у овој години бити додељене плакете и захвалнице. Нешто касније, од 16 часова на базенима хотела „Олимп“ биће одржан водени спектакл „Игре без граница“. Такмичарске екипе одмериће снаге у више него занимљивим играма попут летећег ватерпола, водене кошарке, вуче конопца и многих других.

У четвртак 30. јуна City games - Игре без граница на базену хотела Олимп

Нeкaдa вeoмa пoпулaрнe Игрe бeз грaницa дoбилe су свoг нaслeдникa. City Games, мaнифeстaциja зaбaвнo тaкмичaрскoг кaрaктeрa у кojoj сe грaдoви тaкмичe у нeсвaкидaшњим игрaмa у бaзeну нaкoн 6 гoдинa пoстojaњa дoшлa je и у Србиjу. Нaкoн одржаних квaлификaциja у Крaљeву и Сoмбoру, нajбoљe 4 eкипe кojимa сe придружуjу 2 тимa из Бeoгрaдa и сa Злaтибoрa учeствoвaћe нa финaлнoм тaкмичeњу 30.jунa нa бaзeну хoтeлa „Oлимп“. Oд 16 часова нa „Oлимпу“ крeћe oдмeрaвaњe снaгa у вишe нeгo зaнимљивим игрaмa пoпут лeтeћeг вaтeрпoлa, вoдeнe кoшaркe, вучe кoнoпцa и мнoгих других.

Обележен дан Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“, као угледна институција и један од значајних културних центара Златиборског округа, синоћ је свечано обележила свој дан, изложбом „Ужичани у врху власти Србије и Југославије од 1815. до 2015. године“. Изложбу је припремио др Александар Савић, из Историјског архива Ужице, а отворио ју је заменик председника Општине Чајетина, Арсен Ђурић.

"Strongman champions league" на Златибору

У суботу 2. јула 2016. године на Краљевом тргу на Златибору одржаће се такмичење светске „STRONGMAN CHAMPIONS LEAGUE“ – најзначајније светске лиге у овом спорту. Учешће су потврдили представници 12 земаља, међу којима и светски шампион Мартин Вилдауер из Аустрије. Програм почиње у 14. часова дисциплином truck pull (вучење камиона), а свечано отварање је заказано за 16 часова. 

Сакупљач садржаја