Вести

Повећан број ноћења на Златибору и у вансезони

Према подацима Туристичке организације „Златибор“, рађеним на узорку од 2143 лежаја у основним смештајним капацитетима, забележен је раст броја ноћења гостију од 17,19% у септембру месецу 2015. године у односу на исти период прошле године.
За првих девет месеци ове године на планини је забележен раст од 19,33 посто.     


Извор: ТО Златибор

Представа за децу " У цара Тројана козије уши"

Поводом обележавања Дечије недеље, у четвртак 8. октобра од 11 часова у просторијама Дома културе у Чајетини одржаће се представа „У цара Тројана козије уши“. Представа је рађена по тексту Љубивоја Ршумовића, а у режији Биљане Здравковић и Горана Шмакића. Улоге тумаче чланови Дечијег драмског студија „Бистричак“. Организатор представе је Културно спортски центар Чајетина.

Успешно спроведена акција "Медицинско село" - Прегледано преко 200 пацијената

Акција “Медицинско село” која је у суботу одржана у Сирогојну успешно је спроведена. У времену од 8 до 14 часова прегледано је преко 200 пацијената, како из Сирогојна, тако и других сеоских месних заједница општине Чајетина. Око 22 лекара, а укупно 60 медицинских радника, неуморно су радили на прегледу пацијената, дијагностиковању и одређивању терапије.

Тимски рад и сарадња за младе волонтере у Чајетини

У  Чajeтини je у субoту, 3. oктoбрa,  oдржaнa трeћa рaдиoницa зa млaдe вoлoнтeрe, кao дeo прojeктa Унaпрeђeњe рaдa Днeвнoг бoрaвкa зa дeцу сa смeтњaмa у рaзвojу „Зрaчaк“ кojи сe спрoвoди уз пoдршку Mинистaрствa зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa.

Teмa рaдиoницe je билa тимски рaд и сaрaдњa, a учeсници су имaли прилику дa сe сa oвoм тeмoм упoзнajу нa интeрeсaнтaн и крeaтивaн нaчин. Крoз групни рaд, вeжбe и игрe, учeсницимa су прeдстaвљeни принципи нa кojимa пoчивa успeшaн тимски рaд и крoз кoje сe oствaруje дoбрa сaрaдњa.

"Програм развоја предузетништва и запошљавања младих у руралним срединама"

Министарство омладине и спорта, у оквиру јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе, финансира и пројекат “Програм развоја предузетништва и запошљавања младих у руралним срединама”, који спроводи Удружење грађана “Центар за унапређење предузетништва младих”.

Нова аутоцистерна за чајетинске ватрогасце

Недавно је Русија донирала Србији пет аутоцистерни за гашење пожара, од којих је  Ватрогасна јединица општине Чајетина добила једну.  Донацијом Српско-руског хуманитарног центра, а уз залагање Амбасаде Руске Федерације, чајетинским ватрогасцима биће знатно олакшано деловање на терену.

Сакупљач садржаја