Вести

Кошаркашки ас Ненад Крстић бодрио екипе у финалу Игара без граница

На препуном базену хотела кошаркашке легенде Драгана Кићановића на Златибору, одржано је велико City Games финале Србије. Прво место освојио је град Крагујевац и тако постао представник Србије на великом међународном полуфиналу које ће се крајем августа одржати у Биограду на Мору. Тамо ће се за злато борити против 11 европских земаља!

Свечано обележен дан општине Чајетина

Данас је одржана свечана седница Скупштине општине Чајетина, којом је обележен 30. јун – Дан општине Чајетина. И ове године најзаслужнијим појединцима и колективима за изузетан допринос развоју Општине у протеклом периоду уручене су плакете, признања и новчане награде.

Изашао је нови број билтена Златиборске вести

Изашао је нови број Билтена за јун. Билтен можете погледати овде.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Чајетина за 2017. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чајетина, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Програм прославе Дана општине Чајетина

Поводом обележавања Дана општине Чајетина, у четвртак 30.јуна у 12 часова у Дому културе биће одржана Свечана седница Скупштине општина Чајетина, где ће се присутнима обратити руководство Општине и где ће најбољима у овој години бити додељене плакете и захвалнице. Нешто касније, од 16 часова на базенима хотела „Олимп“ биће одржан водени спектакл „Игре без граница“. Такмичарске екипе одмериће снаге у више него занимљивим играма попут летећег ватерпола, водене кошарке, вуче конопца и многих других.

У четвртак 30. јуна City games - Игре без граница на базену хотела Олимп

Нeкaдa вeoмa пoпулaрнe Игрe бeз грaницa дoбилe су свoг нaслeдникa. City Games, мaнифeстaциja зaбaвнo тaкмичaрскoг кaрaктeрa у кojoj сe грaдoви тaкмичe у нeсвaкидaшњим игрaмa у бaзeну нaкoн 6 гoдинa пoстojaњa дoшлa je и у Србиjу. Нaкoн одржаних квaлификaциja у Крaљeву и Сoмбoру, нajбoљe 4 eкипe кojимa сe придружуjу 2 тимa из Бeoгрaдa и сa Злaтибoрa учeствoвaћe нa финaлнoм тaкмичeњу 30.jунa нa бaзeну хoтeлa „Oлимп“. Oд 16 часова нa „Oлимпу“ крeћe oдмeрaвaњe снaгa у вишe нeгo зaнимљивим игрaмa пoпут лeтeћeг вaтeрпoлa, вoдeнe кoшaркe, вучe кoнoпцa и мнoгих других.

Сакупљач садржаја