Вести

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу чл.99. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014), чл. 9, 10 и 13. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (“Службени лист општине Чајетина” број 7/2010, 8/2012 и 5/2014 ) и Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-63/2015-01 од 29. јуна 2015. године, Општина Чајетина расписује Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта.

Фестивал народне музике на Златибору

У оквиру „Златиборског културног лета“ у уторак 4. августа са почетком у 20 часова, на летњој позорници на Краљевом тргу биће одржам Фестивал народне музике. Уз пратњу оркестра Зорана Павловића Боћинца , поред 10 такмичара, у ревијалном делу наступиће: Новица Неговановић, Драган Пантић Смедеревац, Слободан Мулина, Ранко Стојанић Шоро и Зоран Јовановић .

Концерт "Тропико" бенда одложен за 11. август

Због проглашења 5. августа Даном жалости на територији Републике Србије обавештавамо вас да се концерт „Тропико бенда“  који је био заказан за тај дан одлаже за уторак 11. август.
Подсећамо вас да се концерт организује у оквиру манифестације „Златиборско лето“ на летњој позорници на Краљевом тргу у 20 часова.

Извор:ТО Златибор

Одржани Илиндански дани у Гостиљу

У недељу 2. августа у Гостиљу су одржани шести Илинднаски спортски сусрети на којима су се надметали спортисти из општине Чајетина у малом фудбалу, баскет, превлачењу конопца, скоку у даљ, бацању камена с рамена и превлачењу кличка.
Надметања је отворио председник општине Чајетина који је у уводном обраћању пожелео пуно успеха свим такмичарима, уз спортско и фер надметање. Он је у свом обраћању похвалио рад ТУ Гостиље и месне заједнице Гостиље.

Изашао је нови број билтена Златиборске вести

Изашао је нови број билтена Златиборске вести. Електронску верзију можете погледати овде.

Хиљаду поклона за хиљаду читалаца дневног листа Данас на Златибору

Дневни лист Данас организује акцију под називом Хиљаду поклона за хиљаду читалаца, која ће бити одржана на Златибору, на Краљевом тргу, у суботу, 1. августа од 9 до 14 часова.

Уредници и новинари тог дневног листа дружиће се са Чајетинцима и Златиборцима. Уз сваки купљени примерак Данаса читаоци ће добити на поклон књиге. У оквиру суботњег броја, биће штампан и специјални додатак о Чајетини и Златибору.  

Сакупљач садржаја