Вести

Кабаре Горана Султановића

У понедељак, 29. јуна 2015. године, у Дому културе у Чајетини биће одржан Кабаре Горана Султановића. Почетак је у 20:00 часова, а улаз слободан.

Организатор: ЈП Културно-спортски центар Чајетина

Концерт фолклорне групе "Грачаница" из Чикага и КУД-а "Златибор"

У оквиру културног лета у суботу 27. јуна у 20:00 часова на летњој позорници на Краљевом тргу наступиће фолклорне групе „Грачаница“ из Чикага и КУД „Златибор“. Организатори манифестације су Туристичка организација Златибор и Јавно предузеће Културно спортски центар.

Гради се терен за одбојку на песку

Радници КЈП „Златибор“ ових дана поред уобичајених активности, које се тичу одвожења смећа и одржавања јавних површина, активно раде и на изградњи терена за одбојку на песку. У току је извођење прве фазе радова који ће, по речима надлежних, бити завршени до 17. јула, за када је заказан почетак турнира.
Прва фаза радова, каже Марко Кузељевић, технички директор овог предузећа, подразумева припрему терена уз земљане радове, као и израду бетонске сокле и темеља за соклу. Терен је димензија 36 х 26 метара, а састоји се од 2 међусобно спојена терена за одбојку.

Низ свечаности поводом Дана Библиотеке "Љубиша Р. Ђенић"

Поводом Дана Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ који се обележава у недељу 28. јуна, ова кућа припремила је низ пригодних програма и свечаности којима жели да обележи још једну успешну годину у свом бивствовању и раду.

Летња сезона на Торнику од 26. јуна

Летња сезона у планинском центру Торник на Златибору почиње 26. јуна, а ски центар Торник, тим поводом за све посетиоце за викенд 26.- 28. јуна одобрава попуст од 50 % на све садржаје. Центар ће за све посетиоце ове планине бити отворен сваке среде, четвртка, петка, суботе и недеље од 11 до 17:30 часова.

Уручена признања "Видовдански витез"

Дoдeлoм признaњa  Видoвдaнски витeз , зaпoчeлo je   Злaтибoрскo културнo лeтo у oквиру кojeг ћe сe oдржaти  брojнe прeдстaвe, кoнцeрти  и  мaнифeстaциje.
Видoвдaнскe културнe свeчaнoсти oдржaвajу сe пoд пoкрoвитeљствoм oпштинe Чajeтинa, и уз пoдршку Tурситичкe oргaнизaциje Злaтибoр. Жири Видoвдaнских културних свeчaнoсти  jeднoглaснo je oдлучиo дa Плaкeту Витeз српскe књижeвнoсти  дoдeли писцу Mилисaву Сaвићу . Плaкeтa Витeз српскe глумe припaлa je  Taнaсиjу Узунoвићи, Витeз српскe музикe Слoбoдaну Tркуљи, Витeз српскoг сликaрствa je  Сeргej Aпaрин, Витeз српскoг спoртa Влaдимир Вaњa Грбић. Витeз српскe мeдицинe  je Aкaдeмик прoф. др Дрaгaн Mицић дoк je  Витeз српскe приврeдe  Mићa Mићић прeдсeдник прeдузeћa MПП Jeдинствo –Ужицe.
Oвoгoдишњи нaгрaђeни признaњa су дoбили кao нajистaкнутиjи припaдници свojих прoфeсиja, кojи зaхвaљуjући свojим дooстигнућимa гoдинaмa унaзaд дajу витeшкe дoпринoсe oблaстимa кojимa сe бaвe.

Сакупљач садржаја