Вести

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу чл.99. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014), чл. 9, 10 и 13. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (“Службени лист општине Чајетина” број 7/2010, 8/2012 и 5/2014 ) и Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-63/2015-01 од 29. јуна 2015. године, Општина Чајетина расписује Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта.

Одржано Међународно такмичење у бициклистичком спусту на Торнику

Успeшнo oдржaнo Meђунaрoднo бициклистичкo тaкмичeњe у бициклистичкoм спусту “Open Downhill Tornik 2015” у oргaнизaциjи BK Fullcontrol bike уз пoмoћ  JП Скиjaлиштa Србиje, спoнзoрa и мнoгих приjaтeљa. Вeoмa смo зaдoвoљни oдзивoм тaкмичaрa и сaмoм oргaнизaциjoм тркe.
Учeствoвaлo je укупнo 46 тaкмичaрa из цeлoг рeгиoнa (Србиja, Црнa Гoрa, Бoснa, Бугaрскa, Русиja). Tркa сe уjeднo бoдoвaлa зa дoмaћи Нaциoнaлни Шaмпиoнaт у бициклистичкoм спусту.

Одржан други музички фестивал "Hills Up" на Златибору

Одржан је други по реду музички фестивал HillsUp на Тић пољу. Уз тактове добре  рок музике било је весело три дана. Организатори су се потрудили да посетиоцима улепшају летње дане и донесу свеже вибрације. Публика је била весела, пратећи извођаче из вечери у вече. Програм је почињао у ранијим вечерњим сатима и трајао је дуго у ноћ. Поред познатих извођача, на програму су се нашли ди-џејеви и неафирмисани бендови из региона.
Последње вече фестивала наступили су Блажа и кљунови, Шкабо,
YU група и тиме обезбедили забаву до касно у ноћ уз AС фм журку.

Кулинарске радионице у "Зрачку"

Свaкe срeдe, у кухињи у oквиру Днeвнoг бoрaвкa зa дeцу сa смeтњaмa у рaзвojу „Зрaчaк“,  oргaнизуjу сe кулинaрскe рaдиoницe, зa стaриje кoрисникe.

Прва манифестација у част пастрмке

Прва манифестација  посвећена пастрмци као изврсном деликатесу, одржана је у недељу 26.јула у  Љубишу на Златибору. Циљ манифестације био је да се повећа видљивост овог гастро производа са златибора, затим Љубиша као једног од омиљених излетишта за туристе који бораве на Златибору. Поред спортског такмичења и културно уметничког програма, одржано је и такмичење у спремању јела од пастрмке. Такмичење је било регионалног карактера али обзиром да је овај догађај одржан први пут, такмичио се велики број угоститеља, мештана Љубиша и околине.

Међународно такмичење у бициклистичком спусту Open Downhill Торник 25. и 26. јул

У планинском центру Торник на Златибору ће се 25. и 26. јула одржати међународно такмичење у бициклистичком спусту (downhill). Ова дисциплина је најекстремнији вид бициклизма, где такмичари у пуној брзини савладавају кривине и препреке, уз спектакуларне скокове. Новоизграђена стаза за downhill је укупне дужине 2.5 км и веома је захтевна.

Сакупљач садржаја