Вести

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу чл.99. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014), чл. 9, 10 и 13.Одлуке о отуђењу и давању у закуп  грађевинског  земљишта (“Службени лист општине Чајетина” број 7/2010, 8/2012, 5/2014 и 1/2017 ) и Одлука Скупштине општине Чајетина број :02-25/2017-01 од 20.фебруара 2017.године Општина Чајетина расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА       

Изашао је нови број Билтена

Изашао је нови број билтена Златиборске вести.Електронско издање можете погледати овде.

Општина Чајетина гради прихватилиште за псе и мачке

Општина Чајетина ове године изградиће прихватилиште за псе, чиме ће бити решен један од горућих проблема, а то је све већи број паса луталица на овом подручју. Пројекат изградње прихватилиста за псе и мачке финансира општина Чајетина, а вредност укупне инвестиције је 10 000 000 динара. Изградња ће тећи фазно тако да ће вредност почетне инвестиције бити 5 000 000 динара.

„Деца међу нарцисима“ по 25. пут у Чајетини

Дечији фестивал „Деца међу нарцисима“ већ 25 година промовише најбоља остварења у разним областима стваралаштва, а уједно окупља и зближава децу из разних крајева Србије. За четврт века колико се одржава, кроз фестивал је прошло више хиљада основаца, а у просеку, годишње више од 200 њих учествује на литерарном конкурсу.

Туристичка понуда Златибора представљена у Москви

Туристичка организација „Златибор“ учествовала је на Међународној туристичкој берзи „ MITT 2017“ која је одржана у Москви од 14. до 16. марта 2017. године.

Сат за нашу планету

У суботу 25. марта 2017. године Светска организација за природу организује акцију под називом „Сат за нашу планету“. Циљ ове акције је подизање свести о неопходности штедње енергије и ублажавању последица климатских промена. Потребно је да у суботу у 20:30 часова у домовима, школама, пословним здградама, знаменитим грађевинама и споменицима светла буду искључена на један сат. Општина Чајетина већ девети пут учествује у овој акцији, и позивамо све грађане да се истој придруже.

Сакупљач садржаја