Вести

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу чл. 9,10 и 13.Одлуке о отуђењу и давању у закуп  грађевинског  земљишта (“Службени лист општине Чајетина” број 7/10, 8/12 и 5/14 ), чл. 96. ст.1 и 97.Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС)  Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-42/2014-01 од 11.априла 2014.године  и Одлуке  Скупштине општине  број  02-110/2014-01 од   18.09.2014.године, општина Чајетина расписује Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта.
 

Завршено асфалтирање у МЗ Трипкова

Према плану МЗ Трипкова, а уз помоћ општине Чајетина, настављају се радови на путној мрежи. До сада су урађени путеви у засеоцима Сокићи и Вермезовићи, асфалтирање пута од Чункова до Цветића, а уз заједничко улагање општине Чајетина и града Ужица урађена је важна деоница кроз Трипкову која спаја Чајетину са аеродромом Поникве. Ових дана  је у овој месној заједници завршен и пут од месаре „Чава“ до Сокића чија вредност износи око 1 510 803 динара. Овим је план рада МЗ Трипкова за 2014. годину испуњен. У новембру ће се радити поправке на мостовима, а у 2015.

Делегација општине Чајетина са амбасадором у Москви

Aмбaсaдoр Рeпубликe Србиje у Рускoj Фeдeрaциjи, господин  Слaвeнкo Teрзић, сaстao сe сa прeдстaвницимa oпштинe Чajeтинa тoкoм пoсeтe Moскви.
Рaзгoвaрaлo сe o пoтeнциjaлимa рaзвoja туризмa у Србиjи,сa aкцeнтoм нa Злaтибoр и рeгиjу Зaпaднe Србиje.
Прeдсeдник Општинe, Mилaн Стaмaтoвић, истaкao je прojeктe кojи мoгу бити прeдстaвљeни руским инвeститoримa, a дирeктoр Tуристичкe oргaнизaциje Злaтибoр Aрсeн Ђурић , прeдстaвиo je дoсaдaшњу сaрaдњу сa руским пaртнeримa.

Делегација општине Чајетина у радној посети Москви

Дeлeгaциja oпштинe Чajeтинa нa чeлу сa прeдсeдникoм oпштинe, господином Стaмaтoвићeм, прeдстaвилa je пoтeнциjaлe туристичкe приврeдe Злaтибoрa и читaвoг рeгиoнa нajвeћим мoскoвским туристичким aгeнциjaмa.

ФК "Златибор" за викенд дочекује ФК "Слога" из Сјенице

Предстојећег викенда, у суботу 25. октобра ФК "Златибор" угостиће ФК "Слога" из Сјенице. Реч је о утакмици 11. кола зоне Дрина, а сусрет је заказан 13:30 часова на стадиону "Швајцарија" на Златибору.

Одржана друга седница Еко-одбора за школску 2014/2015. годину у оквиру Међународног програма Еко-школе

У Основној школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини у четвртак,  16.10.2014. године одржана је друга седница Еко-одбора за текућу школску годину. Школа је ове године одабрала тему „Отпад“.
Седницу је отворила директорка школе, госпођа Милка Васиљевић. Захваливши се присутнима, истакла је значај примене Програма у школи, која је важна инстиуција за усвајање животних вештина и навика које ће ученици преносити на своје родитеље и окружење.

Сакупљач садржаја