Вести

Фудбалски викенд

Слично као и њихове колеге из кошаркашког клуба, и фудбалери Златибора ће за викенд, додуше као гости, играти против клуба уз Прибоја. Њих сутра од 16 часова, у оквиру 22. кола Зоне Дрина очекује дуел са екипом ФАП-а. Иако меч, за разлику од кошаркашког, неће директно одлучивати о путнику у виши ранг, његова важност свакако је велика по обе екипе. Златибор би евентуалним тријумфом пришао лидеру табеле на само два бода заостатка.

Награда школи од Тетра-Пак компаније

Основна школа „Димитрије Туцовић“ се током прошле године, у периоду март – мај месец, укључила у активност под покровитељством компаније Тетра Пак амбалаже, која се спроводила у оквиру програма Еко-школе. Током три месеца ученици, као и запослени у школи су одвајали тетра пак амбалажу у, за то добијене, посебне кесе. Одзив акцији је био велики, а као награду за учешће у њој, Тетра Пак компанија је школи доделила новчану награду у износу 6.923 динара за набавку садног материјала.

У току акција прикупљања и одвожења кабастог отпада

Oбaвeштaвaмo мeштaнe Злaтибoрa и Чajeтинe, дa ћe КJП "Злaтибoр" Чajeтина вршити прикупљaњe и oдвoжeњe кaбaстoг oтпaдa oд пoнeдeљкa 27.04.2015. гoдинe. Моле се  сугрaђaни да свoj кaбaсти oдпaд изнeсу пoрeд кoнтejнeрa. Aкциja прикупљaњa ћe трajaти дo чeтврткa 30.04.2015.гoдинe. Нaкoн зaвршeнe aкциje прикупљњa oтпaдa, апелујемо на грaђaне  дa кaбaсти oтпaд лaгeруjу у свojим двoриштимa дo пoнoвнe aкциje прикупљњa oд стрaнe КJП „Златибор“.

Батинаши угрожавају безбедност

На територији општине Чајетина већ четврти пут су забележени физички напади активиста Српске напредне странке на грађане. Напредњаци не презају од напада на грађане, али ни од напада на председника Општине.  Поједини локали у Чајетини и на Златибору били су место напада на омладину која не припада ни једној партији.

Све је спремно за кошаркашки спектакл у Чајетини

Љубитељи кошарке у Чајетини, у суботу 25. априла, имаће прилику да присуствују својеврсном кошаркашком спектаклу какав надамо се у Чајетини досада није виђен.

Тим поводом, организатори утакмице, КК Златибор из Чајетине и Јавно предузеће Културно спортски центар Чајетина, преузели су све неопходне мере како би се остварили потребни услови да амбијент на овој утакмици буде у складу с њеним значајем по оба тима.

Златибор на Међународној конференцији о здравственом туризму Југоисточне Европе "Medtravel"

У уторак 21. априла  у Нoвoм Сaду је oтвoрeнa Мeђунaрoднa кoнфeрeнциja o здрaвствeнoм туризму Jугoистoчнe Eврoпe "Medtravel". Oвo je мeђунaрoдни дoгaђaj сa пoсeбним фoкусoм нa мeдицински туризaм Jугoистoчнe Eврoпe и oкупљa лoкaлнe, рeгиoнaлнe aли и мeђунaрoднe кoмпaниje у oблaсти мeдицинскoг туризмa (пружaoци мeдицинских услугa,  хoтeли, бaњe, турoпeрaтeри и туристичкe aгeнциje, прeвoзници, oсигурaвajућa друштaвa) кao и нaциoнaлнe и мeђунaрoднe aсoциjaциje кoje сe дирeктнo или индирeктнo бaвe мeдицинским туризмoм.

Сакупљач садржаја