Уштеда у финансирању изградње гондоле

Општина Чајетина са једне стране и Комерцијална банка и банка Интеза у конзорцијуму са друге стране, потписали су анкекс уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за куповину опреме за гондолу на Златибору.Овим анексом уговора смањена је каматна стопа са 5,97 на 3,44%  чиме је општина Чајетина постигла уштеду од 43 милиона динара.

Stamatovic