Унапређење рада дневног боравка за децу са сметњама у развоју у Чајетини

Прошле недеље је у Чајетини, у оквиру пројекта Унапређење рада дневног боравка за децу са сметњама у развоју у Чајетини - "Зрачак“, одржан сатанак чланова пројектног тима Зорице Милосављевић и Весне Белчевић са  директорком основне школе - Милком Васиљевић, директором Центра за социјални рад - Пајом Богдановићем и координаторком Дневног боравка „Зрачак“ - Снежаном Ружић.

Удружење грађана Златиборски круг реализује овај пројекат уз подршку Министарства рада и социјалне политике, Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, у оквиру програма за унапређење већ успостављених услуга и развој иновативних услуга социјалне заштите.

Основна школа, у којој је смештен Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, је уступила просторију која ће, у оквиру овог пројекта, бити опремљена као кухиња у којој ће старији корисници стицати основна знања о припреми хране и развијати своје вештине неопходне за самостални живот.

Након уређења простора и опремања кухиње, реализоваће се програм обуке, кроз радионице које ће се одвијати у сарадњи са професорима и ученицима Угосититељско-туристичке школе из Чајетине и члановима Волонтерског социјалног сервиса и које ће корисницима „Зрачка“ омогућити лакше осамостаљивање.

Пројектом је предвиђена и реализација креативно окупационих радионица за кориснике Дневног боравка, на којима ће учествовати и млади чланови Волонтерског социјалног сервиса, у циљу подршке инклузији и бољем укључивању младих са сметњама у развоју у друштвени живот локалне заједнице.

На састанку је направљен план активности за прву фазу пројеката, а пројекат траје шест месеци.