Предсрављено Омладинско удружење за развој туризма и екологије "Сердар"

Омладинско удружење за развој туризма и екологије „Сердар“ основано је средином априла месеца ове године. Основни циљ овог удружења је да створи прилику младима да учествују у различитим активностима као што су организовање спортских, културних и уметничких догађаја, да дају свој допринос уређењу самог центра Чајетине, као и ширењу еколошке свести грађана.

Удружење је већ започело са реализацијом појединих пројеката који се првенствено односе на укључивање младих у развој туризма, као и у еколошке активнсти. На недавно одржаној презентацији, председник Скупштине удружења Софија Павловић, све заинтересоване упознала је са програмом  и текућим  активностима, као и областима његовог деловања.