ПД "Златиборски Еко Аграр" расписало конкурс за подстицајна средства за суфинансирање активности удружења пољопривредника у 2015. години

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Чајетина за 2015. годину, усвојеног на Седници скупштине Општине Чајетина 02. априла 2015. („Службени лист општине Чајетина“, број 2/2015), а на основу сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије (број: 320-00-02044/2015-09) Привредно друштво за развој пољопривреде Општине Чајетина, Златиборски Еко Аграр ДОО, расписује Конкурс за подстицајна средства којима ће се суфинансирати активности удружења пољопривредника у 2015. години.

Конкурс-документација

Образац за пријаву на конкурс

Eko Agrar logo