Општина Чајетина учествовала на Сајму инвестиција

Општина Чајетина, по први пут узела је учешће на сајму где се представљају инвестициони потенцијали, али и упознају заинтересовани инвеститори. Чини се да је ове године одзив био нешто слабији.

 "Investexpo" на Новосадском сајму од 10. до 14. новембра - учешће пријавило 35 општина и градова. На Новосадском сајму ће од 10. до 14. новембра одржан је Сајам "Investexpo" чије теме промовишу активности везане за развој и напредак државе. Сајам "Инвестеxпо" обједињује Сајам инвестиција и некретнина и Сајам енергетике, представља својеврсни путоказ у којем се правцу крећу привреда и инвестиције у земљи и региону, и одржани су од 10. до 13. новембра на Новосадском сајму, у исто време одржан је и Сајам грађевинарства.

Утисак је да се организатор није баш потрудио да обезбеди бројније учешће заинтересованих комапнија и пијединаца за улагање у српске општине.

Чајетина и Златибор представили су се инвестицијама од значаја за развој туризма и целокупне привреде залтиборског краја у наредном периоду. И поред невеликог броја послетилаца, представници општине успоставили су контакте са инвеститорима из Русије, Словеније и Мађарске, поред неколико домаћих компанија. Очекујемо да ћемо интензивирати разговоре о могућој сарадњи до краја године.

Од представљеног материјала на сајму и тренутних инвестиција у општини Чајетина издвајамо следеће. 

Општина Чајетина, са Златибором планинским туристичким центром прве категорије у Србији пружа велике могућности за улагања. Најважније привредне гране у општини Чајетина су туризам, пољопривреда у оквиру које су, пре свега производња и хране, текстилна индустрија, лака индустрија која се односи на производњу пластичних трака, металопрерађивачка и дрвна индустрија.

Основно усмерење инвестиција иде ка развоју туризма високе категорије. Тренутно се на Златибору гради неколико хотела високе категорије, по свим европским стандардима. Ттеба поменути и хотел ,,Ружа ветрова’’(вредност инвестиције 20 милиона евра), јединствен по томе што се базира на здравом начину живота, у власништву комапније Хемел.
Поред хотела, инвеститори на Златибору заинтересовани су за изградњу апартманских насеља у планинском стилу. До сада су пројекте започели приватни инвеститор из Русије(вредност инвестиције 12 милиона евра) и интернационална компанија из Холандије.

Уз смештајне капацитете, на Златибору се улаже у спортске комплексе, забавне паркове и пратеће садржаје. Истичемо инвестицију од великог значаја у изградњу гондоле (15-17 милиона евра) од центра Златибора до врха Торник-познатог скијашког центра у Србији. Општина је спремна да уложи средства у изградњу гондоле, али план је да се тражи стратешки партнер за заједничку реализацију пројекта. Општина је отворена за сарадњу и спремни смо да размотримо све видове сарадње на задовољство свих партнера.

Према Плану генералне регулације и усвојеној стратегији одрживог развоја општине, подржавају се пројекти изградње аква паркова, забавних паркова са летње-зимским садржајима, голф терена са одговарајућим хотелским капацитетима, авантуристичких паркова, базена, излетишта, затворених спортско-пословних центара и тржних центара.

Студија о геотермалним водама коју је уради државни Рударско геолошки факултет показује да Златибор има одличне услове за развој бањског туризма са могућности експлоатације топле и лековите (хипер алкалне воде одличне за кожна обољења)  воде која је пронађена на територији општине. Студија је показала и одличне водне потенцијале за флаширање вода.

Одржви развој је једини прави начин развоја једне средине. С тим у вези општина спроводи активности на заштити животне средине. Један од најзначајнијих пројеката из те области је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, али и у још неколико инвестиционо атрактивних локација. Вредност инвестиције је око 2 милиона евра. У општину улажу и инвеститори заинтересовани за изградњу мини хидроцентрала и ветропаркова, са некима од којих смо већ потписали уговоре о сарадњи.

Један од значајних ресурса за развој лаке индустрије је Индустријска зона у Бранешком пољу. У сарадњи општине, програма UNDP PRO и организације ECORYS израђена је Студија изводљивости изградње поменуте индустријске зоне.

Поред наведеног, Чајетина је представила и пројекте урбанистичких планова за Рибницу и Водице, изгардњу пијаце на Златибору, пракинга и јавних гаража, аутобуске станице, туристичког пута Златибор-Мокра Гора,искоришћавања хидроресурса у цилу развоја различитих видова туризма, пројектима изградње голф терена, као и стаза за нордијско скијање и биатлон.

Током Сајма инвестиција и некретнина на Новосадском сајму развојне пројекте су представили градови и општине, коморски системи, окрузи, институције за подстицање промоције инвестиционих планова и пружање подршке локалним самоуправам.

За сајам се пријавило 35 општина и градова: Ада, Алибунар, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Чајетина, Чока, Ивањица, Инђија, Кањижа, Краљево, Лесковац, Лозница, Лучани, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Нови Сад, Пећинци, Рума, Пожега, Сента, Сомбор, Шид, Тител, Темерин, Уб, Ужице, Врбас, Вршац, Зрењанин, Жабаљ и Житиште.

У пријављеним пројектима за улагања доминирају: индустријске зоне, радне зоне, луке, изградња и реконструкција магистралних и регионалних путева, изградња спортско-рекреативних центара, изградња инфраструктуре и туристичких капацитета.