Одржана 33. седница Општинског већа општине Чајетина

У четвртак 7. децембра одржана је 33. седница Општинског већа општине Чајетина.  Чланови већа утврдили су предлог  буџета општине Чајетина за 2018. годину. Приходи и примања , расходи и издаци утврђени су у износу од 2.009.000.000,00 динара. Између осталих ставки у буџету,  инвестиције су планиране у изнсу од 808.530.000,00 динара или 40,25% у односу на планирани буџет, расходи за запослене планирани су у износу од 199.034.000,00 или 9,91%. Накнада из буџета за социјалну заштиту  (родитељски додатак, вантелесна оплодња, помоћ у кући, помоћ деци са сметњама у развоју...) планирана је у износу од 73,5 милиона динара, док је за субвенције у пољопривреди планирано 40 милиона динара. Предлог одлуке  буџету достављен је Скупштини на разматрање за седницу  која је заказана за 14. децембар.  Донета је одлука о додели стипендија за школску 2017/2018. годину. Иван Антонијевић из Ужица постављен је за заменика начелника Општинске управе по раније расписаном конкурсу. Веће је дало сагласност на измене финансијских планова појединих јавних предузећа и установа. Усвојено је више решења  отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, а извршено је и усклађивање зона у оквиру одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Vece