Одржана 28. седница Општинског већа

У четвртак 10. августа одржана је 28. седница Општинског већа општине Чајетина. Дата је сагласност на нацрт одлуке о прибављању непокретности у јавну својину ради проширења простора за гробље у месној заједници Алин Поток. На овој седници усвојени су и нацрти решења  о отуђењу грађевинског земљишта  ради исправке граница суседних парцела.Веће ће предложити допуњен План постављања привремених објеката на Златибору и у Чајетини.Чланови већа усвојили су и нацрт  Одлуке о допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и нацрт Одлуке о допуни одлуке о могућности озакоњења комерцијалних и стамбено-пословних објеката намењених тржишту.
    На седници Скупштине општине заказаној за 17. август 2017. године биће разматран и Предлог Одлуке о максималном броју запослених у систему Општине Чајетина за 2017. години,  у складу са законском обавезом и прописаним роковима.

Vece