Одржана 26. седница Општинског већа

У понедељак 17. јула одржана је 26. седница Општинског већа општине Чајетина.  Чланови већа дали су сагласност на извештаје о пословању и финансијске извештаје за 2016. годину, са средњорочним и дугорочним планом пословне стратегије и развоја  КЈП „Златибор“ Чајетина, ЈКП „Водовод-Златибор“ Чајетина и  ЈП „Gold gondola” Златибор. Донето је решење о расподели средстава за финансирање или суфинансирање културних  манифестација током лета на Златибору за 2017. годину, по раније расписаном конкурсу. Донета је одлука да се започне  поступак расписивања јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Водовод-Златибор“. Усвојено је неколико решења  о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом. Разматран је и већи број захтева физичких и правних лица.

Opstinsko vece