Одржана 21. седница Скупштине општине Чајетина

У четвртак 28. децембра одржана је 21. седница Скупштине општине Чајетина, која је и последња у 2017. години. Дата је сагласност на програме рада са финансијским плановима за 2018. годину  ЈКП „Водовод-Златибор“, Установе „Спортски центар“ Чајетина, Библиотеке „Љубиша Р.Ђенић“, Спортског савеза Чајетина и ЈКП „Дубоко“ Ужице. Усвојене су  одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за подручје хотела „Торник“- Камаљ и о изради Плана детаљне регулације  за изградњу кружног тока на раскрсници улица Миладина Пећинара и Панта Мијаиловића на Златибору. Донето је решење о именовању председника и чланова Комисије за планове општине Чајетина, као и решење о измени  решења о именовању чланова школских одбора у средњој и основним школама. Одборници су донели Одлуку о покретању поступка за оцену уставности и законитости Уредбе о проглашењу Парка природе на делу територије општине Чајетина и о покретању поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор“.Усвојено је и неколико решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини. За изградњу стамбене зграде за потребе избеглих и расељених лица, донета је одлука о ослобађању плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Усвојена је измена одлуке о максималном броју запослених у систему општине Чајетина за 2017. годину, као и поништај одлуке из 2009. године о преносу права коришћења земљишта. Одборници су донели одлуку о успостављању сарадње (братимљењу) општине Чајетина са грчком општином Едипсос. 

Skupstina