Одржана 20. седница Скупштине општине Чајетина

У четвртак 14. децембра одржана је 20. седница Скупштине општине Чајетина.  Одборници су усвојили  Одлуку о буџету општине Чајетина за 2018. годину. Приходи и примања , расходи и издаци утврђени су у износу од 2.009.000.000,00 динара. Између осталих ставки у буџету,  инвестиције су планиране у изнсу од 808.530.000,00 динара или 40,25% у односу на планирани буџет, расходи за запослене планирани су у износу од 199.034.000,00 или 9,91%. Накнада из буџета за социјалну заштиту  (родитељски додатак, вантелесна оплодња, помоћ у кући, помоћ деци са сметњама у развоју...) планирана је у износу од 73,5 милиона динара, док је за субвенције у пољопривреди планирано 40 милиона динара.  Скупштина је дала сагласност на измене финансијских планова „Златиборског Еко аграра“ и ПУ „Радост“ Чајетина и истовремено усвојила њихове финансијске планове за наредну годину.  На основу буџета усвојени су и програми рада и финансијски планови КЈП „Златибор“ , ЈП „Голд гондола“ и Туристичке организације Златибор. Никола Смиљанић из Чајетине, након спроведеног конкурса, именован је за директора Установе „Спортски центар“ Чајетина. Према одлуци  Скупштине, у центру Чајетине, градиће се стамбена зграда, ламела „Б“ постојећег стамбено-пословног објекта, а на основу завршеног огласа. Усвојена је измена одлуке о  усклађивању зона у оквиру одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Дошло је и до измене делова одлуке о локалним и административним таксама.
Skupstina