Oдржан округли сто у Ужицу на тему инклузивног образовања

У Градском културном центру у Ужицу, 12. октобра је одржан Округли сто на тему инклузивног образовања, као део пројекта Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју у Србији и Црној Гори.
Пројекат је део програма прекограничне сарадње Србије и Црне Горе, а спроводи се уз подршку Европске уније. У Србији, носилац пројекта је основна школа „Димитрије Туцовић“ из Чајетине, у сарадњи са Удружењем грађана Златиборски круг и Специјалном школом „Миодраг В, Матић“ из Ужица. У Црној Гори, носилац пројекта је „Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Пљевља“, у сарадњи са Центром за децу и младе са сметњама из Берана, средњом школом „Танасије Пејатовић“ из Пљеваља и Удружењем родитеља деце са сметњама „Зрак наде“.
Округли сто у Ужицу је организовала Специјална школа „Миодраг В, Матић“ а након што је директорка школе, Зорица Весовић, поздравила све присутне, пленарни део је почео излагањем Јелене Капетановић, координатора за инклузивно образовање у Школској управи Ужице. Она је представила законска решења кроз која се обезбеђује подршка спровођењу и унапређењу инклузије.
Дефектолози у Специјалној школи, Сандра Шоботовић, Весна Боричић и Данијела Јовановић, представили су рад школе и резултате пројекта, а директорка основне школе „Димитрије Туцовић“ у Чајетини је говорила о подршци социјалној и образовној инклузији деце и младих са сметњама у развоју.
Биљана Кузмановић, новинар и добитница УНИЦЕФ-ове награде за прилог о социјалној инклузији девојчице са сметњама у развоју, истакла је значај медија у промоцији права и потреба деце са сметњама у развоју.
Директорка Дневног Центра за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју „Пљевља“, Светлана Дујовић, представила је стање везано за образовну и социјалну инклузију у Црној Гори и резултате пројекта.

Okrugli sto
У дискусији, након пленарног дела, узели су учећше представници Удружења особа са инвалидитетом, Градског удружења слепих и слабовидих, Интерресорне комисије, Центра за социјални рад и других ужичких институција и организација.
Закључци са овог скупа се пре свега односе на раскорак између теорије и спровођења инклузије у пракси и на важност примера добре праксе као што је Специјална школа „Миодраг В. Матић“. Истакнут је значај примене асистивне технологије у образовању и могућности које се отварају за децу и младе развијањем образовног окружења и програма који обезбеђују исте образовне услове за сву децу.
На крају, најављена је Регионална конференција посвећена унапређивању образовне и социјалне инклузије деце и младих са сметњама у развоју кроз употребу асистивне технологије, која ће се крајем новембра одржати на Златибору.

Okrugli sto
Logo