Нови пројекат Златиборског круга за побољшање рада Дневног боравка за децу са сметњама у развоју у Чајетини

Удружење грађана Златиборски круг реализује нови пројекат под називом ,,Унапређење квалитета услуге Дневног боравка  за децу са сметњама у развоју у општини Чајетина“.

Пројектом је предвиђено опремање Кинези сале у оквиру Дневног боравка, како би се омогућио ефикаснији и делотворнији рад физиотерапеута са корисницима. Током августа је реализован део предвиђених активности, везан за набавку опреме и уређење Дневног боравка. Набављена опрема ће омогућити реализацију вежби за психо-физички развој у складу са препорукама лекара за свако дете. Преграђивањем постојеће просторије покретним вратима, обезбеђени су услови за несметан рад физиотераеута са сваким корисником појединачно.

Kinezi oprema

Опрему ће, осим корисника „Зрачка“, моћи да користе и деца из вртића и основне школе, која имају потребу за рад са физиотерапеутом, а на основу препоруке лекара.

За наредни период је планирана  обука за нове чланове Волонтерског социјалног сервиса,  која ће се реализовати кроз две целодневне радионице. Обука ће обухватити теме: омладински активизам и волонтеризам; комуникација; инклузија; игра као развојно средство за децу са сметњама у развоју; превазилажење ограничења...

Kinezi oprema

Учесници обуке ће, након реализованих радионица, у сарадњи са особљем Дневног боравка организовати шест једнодневних радионица  за кориснике боравка.

Према речима мр Зорице Милосављевић, председнице Удружења, улога волонтера у раду са корисницима „Зрачка“ је веома значајна. Златиборски круг, који је пружалац услуге Дневног боравка,  труди се да се редовно организују креативне, спортске, кулинарске радионице и друге активности које укључују и ангажовање волонтера.

Пројекат ,,Унапређење квалитета услуге Дневног боравка  за децу са сметњама у развоју у општини Чајетина“ траје 6 месеци, а подржан је од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Kinezi oprema