Мeђународна смотра читалаштва и ИТ конференција у Мачкату

Основна школа „Миливоје Боровић“ из Мачката домаћин је овогодишње Међународне смотре читалаштва „Читалићи 2017.“ и организатор је ИТ конфетенције „Читалићи у освајању вештина за ХХI век. Ове манифестације орджаће се у Мачкту, у просторијама основне школе, 20. и 21. маја 2017. године.

Међушколском пројекту „Читалићи“ придружило се око 5500 ученика, ментора и сарадника из око 80 школа Србије и дијаспоре. Подржало нас је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у чијем су Календару такмичења и смотри ова смотра и налази, а Министарство трговине, туризма и телекомуникација подржало је реализацију ИТ конференције „Читалићи у освајању вештина за 21. век”, која је добила и акредитацију ЗУОВ-а.

Пројекат Читалићи зачео се у души неколицине ентузијаста просветних радника, а развија се сугестијама и искуством великог броја учитеља, наставника, библиотекара, писаца… Заједничко великој породици Читалића јесте борба за функционалну писменост: прочитати – разумети – надградити – изразити.

Сва истраживања показују да деца све мање читају, на тестовима показују лоше резултате из области разумевања текста и вештине читања, а и реалност потврђује да нам је фонд речи младих све сиромашнији, упућен на жаргонизме и туђице. Све теже разумеју оно што читају, а скоро несавладив проблем је за многе изражавање сопственог мишљења на адекватан начин.

Аутори пројекта Читалићи решења за многе проблеме учења и истраживања виде у развијању вештина Читања и разумевања прочитаног и Писменог изражавања. Сматрамо да тајна освајања читалачке, медијске, информационе… писмености лежи у враћању деце књизи.

Круна бројних целогодишњих активности Читалића 2017. јесте поменута Међународна смотра читалаштва, коју реализује школа у Мачкату, а уз подршку општине Чајетина.

www.zlatiborpress.rs