Биодиверзитет и услуге екосистема за локални одрживи развој

Општина Чајетина са још 10 општина из Југоисточне Европе учесник је пројекта под називом: "Биодиверзитет и услуге екосистема за локални одрживи развој“, који је финансиран од стране Финског министарства спољних послова. Циљ пројекта је интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у политику и праксу локалног одрживог развоја, као и допринос смањењу сиромаштва, одрживом развоју и подизању капацитета у регији.

Пројекат "Биодиверзитет и локални одрживи развој на Балкану“ спроводи се  у 10 општина у 6 земаља. Пројекат је започет средином 2009. године и током протеклог периода одржане су две радионице на тему разраде стратешког документа и методологије израде. У фебруару ове године одржана је радионица у Колашину, којој су присуствовали представници из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. Општине из ове три земље које учествују у пројекту су:
- Горажде и Сребреница из Босне и Херцеговине,
- Пљевља и Жабљак из Црне Горе и
- Бајина Башта и Чајетина из Србије.
Након ове радионице, у мају месцу, одржан је састанак у Будви.
 
У оквиру пројекта главна активност је израда Локалног акционог плана за заштиту биодиверзитета општине Чајетина. Циљ пројекта је да се помогне одабраним општинама да развију стратешки документ, локални акциони план под називом „Локални акциони планови за биодиверзитет“. Сам процес израде ових планова укључиваће учешће кључних људи и организација из општина , изградњу капацитета, комуникацију и подизање нивоа свести јавности о биодиверзитету , идентификацију пословних могућности локалне привреде која се заснива на поштовању природе и заштити биолошке разноврсности, као и даљој изградњи партнерства у локалним заједницама.

Уследили су састанци радне групе која је формирана у општини Чајетина од представника Општинске управе, Одсека за привреду и привредни развој, Туристичке организације Златибор и стручних лица за област биодиверзитета и заштите животне средине из невладиног сектора и других јавних предузећа. Активности у оквиру општинског тима састоје се у прикупљању информација о стању биодиверзитета у општини Чајетина од свих релевантних институција. Очекује се да ће први нацрт акционог плана бити спреман до краја октобра, када ће бити организована и јавна трибина.

У оквиру састанака Радне  групе оппштине Чајетина  утврђена је визија  и приоритет  ЛАП-а за биодиверзитет. Преостало је да се припреми предлог активности које би унапредиле стање биодиверзитета у нашој локалној заједници. Израда самог плана олакшана је, обзиром да је Чајетина до сада усвојила Локални еколошки акциони план, Стратегију локалног економског развоја и Стратегију одрживог развоја које на свој начин третирају област заштите животне средине.

Половином месеца биће одржан шири састанак заинтересованих страна као што су КЈП Златибор, Шумско газдинство, Ловачко удружење, Риболовачко удружење, Удружења грађана, привредници, загађивачи и други који својим предлозима и идејама о квалитетима и могућностима биодиверзитета  могу помоћи да се припреми квалитетан и надасве одржив документ.

„РЕЦ“ је обезбедио 20.000 евра по општини за имплементацију једног или више пројеката из Локалног плана за биодиверзитет, док ће се из буџета локалних самоуправа издвојити најмање исти износ.