Јавне набавке

Геодетске услуге, ЈНМВ 10/17;

Одржавање јавне расвете, ЈНМВ 09/17;

Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ 07/17;

Насипање путева, ЈНВВ 06/17;

Канцеларијски материјал,ЈНМВ 05/17

Реконструкција путева и улица, ЈНВВ 05/17;

Одржавање возила, ЈНМВ 06/17;