Јавне набавке

Набавка рачунарске опреме, ЈНМВ 04/17;

Набавка лож уља ЈНВВ 03/17

Набавка горива ЈНВВ-д 04/17

Геодетске услуге, ЈНМВ 03/17;