Јавне набавке

Изградња путева и улица, ЈНВВ 14/17;

Асфалтирање путева у МЗ Мушвете, ЈНМВ 01/17;

Санација штете од поплава, ППБОППП 04/17;