Јавне набавке

ППБОППП 03/17 Санација штет од поплава

Набавка аутомобила, ЈНМВ 18/17;

Изградња моста, ЈНВВ 11/17;

Реконструкција путева и улица, ЈНВВ 10/17;

ЈНМВ-р 15/17 Изградња јавне расвете

Уређење шумских површина, ЈНМВ 14/17;