Јавне набавке

Изградња путева и улица, ЈНВВ 07/17;

Геодетске услуге, ЈНМВ 10/17;

Одржавање јавне расвете, ЈНМВ 09/17;

Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ 07/17;