Јавне набавке

Реконструкција путева и улица, ЈНВВ 03/18;

Набавка рачунарске опреме, ЈНМВ 05/18;

Одржавање јавне расвете, ЈНМВ 04/18;

Набавка лож уља, ЈНВВ 02/18;

Претходна обавештења за 2018. годину;

Набавка електричне енргије, ЈНВВ 01/18;