Пројекти

Средства добијена из НИП-а

Одобрени пројекти који ће се финансирати из будзета Републике Србије у 2006/2007. Одлуком Координационог тела Владе Републике Србије за општину Чајетина опредељена су средства из Националног инвестиционог плана, за финансирање пројеката, у области инфраструктуре, као и набавке опреме...

Највећи део средстава опредељен је за разводни гасовод Ужице-Чајетина-Златибор, у износу од око 4.100.000 евра. Укупна вредност опредељених средстава за општину Чајетина је око 7.000.000 евра. Осим за гасовод, одобрени су и пројекти: