Важни телефони

СПИСАК ВАЖНИХ ТЕЛЕФОНА

1. Дом здравља 031/831-224
2. Апотека 031/831-046
3. Библиотека "Љубиша Р. Ђенић" 031/831-380
4. Дом културе Чајетина 031/832-014
5. Културно спортски центар 031/831-160, 831-998, 832-256
6. Месна заједница Чајетина 031/831-431
7. Дечији вртић "Радост" 031/831-360
8. Пошта 031/841-337; 831-032
9. Полиција 031/831-222; 831-421
10. Финансијска полиција 031/831-907
11. Ватрогасци 031/831-223
12. Електродистрибуција 031/831-351; 831-143
13. Црквена општина 031/831-953
14. Ветеринарска станица 031/831-340
15. Инспекцијске службе 031/831-961
16. Управа прихода 031/831-077; 831-173
17. Урбанистичка служба 031/831-677
18. Дирекција за изградњу 031/831-002; 831-003
19. Геодетска управа 031/831-185
20. Аутомеханичар 031/832-176; 831-532
21. Агробанка 031/831-684