СО Чајетина

Председник
СО Чајетина

Милоје Рајовић

Predsednik SO Cajetina

Датум и место рођења
(брачно стање и деца)
19.02.1975.
ожењен, отац троје деце
Образовање Дипл. инг производног менаџмента
Радна и политичка активност - Запослен у ЖТП Србије као извршни менаџер за логистику
- Председник СО Чајетина 
Адреса Александра Карађорђевића  бр. 28, Чајетина
Канцеларија бр., спрат  
Телефон 031.3831.250
Факс 031.3831.447
Мобилни телефон  
E-mail skupstina@cajetina.org.rs

 

Заменик председника
СО Чајетина

Славко Пантовић

slavko
Датум и место рођења
(брачно стање и деца)
17.05.1949. у Чајетини
Образовање В.К. радник електро струке
Радна и политичка активност Пензионер, Председник ОО ПУПС-а
Адреса Александра Карађорђевића 34
Радно место   
Телефон 031/3831-250
Мобилни телефон  
E-mail skupstina@cajetina.org.rs

 

Секретар
СО Чајетина

Предраг Јокић

Sekretar SO Čajetina

Датум и место рођења
(брачно стање и деца)
10.09.1963.
ожењен, двоје деце
Образовање висока, дипломирани правник
Радна и политичка активност - секретар СО Чајетина
- политички неактиван
Адреса Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина
Канцеларија бр., спрат 25, II спрат
Телефон 031.3831.003
Факс 031.3831.447
Мобилни телефон  
E-mail skupstina@cajetina.org.rs

 

Заменик секретара СО Чајетина

Ивана Јеремић

Ivana

Датум и место рођења
(брачно стање и деца)

31.07.1984.
Удата

Образовање висока, дипломирани правник
Радна и политичка активност Заменик секретара, политички неактивна
Адреса Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина
Канцеларија бр., спрат  
Телефон 031/3831-151
Факс 031/3831-447
Мобилни телефон  
E-mail ivana.cajetina@gmail.com

 

СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

 
Милоје Рајовић Златибор ДСС
Зоран Удовичић Чајетина ДСС
Верица Весовић Крива Река ДСС
Дејан Шкодрић Шљивовица ДСС
Павле Марић Мачкат СНП
Душанка Кнежевић Чајетина СНП
Славко Пантовић Чајетина ПУПС
Бранко Секулић Сирогојно СНП
Велисав Нинчић Бранешци ДСС
Миленко Јеремић Рудине СНП
Радоје Бојовић Љубиш СНП
Јелена Баћковић Златибор ДСС
Љубиша Тодосијевић Гостиље СНП
Милан Лазовић Алин Поток ДСС
Биљана Милић Сирогојно СНП
Срећко Тодосијевић Крива Река СНП
Милан Обрадовић Трнава ДСС
Маријана Марић Мачкат СНП
Александар Јеремић Златибор СНС
Радиша Јанковић Чајетина СНС
Оливера Станић Шљивовица СНС
Ђорђе Дабић Златибор СНС
Милоје Божовић Златибор СНС
Јелена Шопаловић Мачкат СНС
Владислав Росић Златибр СНС
Рајко Пелверовић Чајетина ГГ
Милан Лазовић Трипкова ГГ
Катарина Јанковић Чајетина ГГ
Драгољуб Нинчић Крива Река ДСС
Александар Џамбасовић Чајетина ДСС