Реализовани Пројекти

:: ПРОЈЕКТИ

Општина Чајетина је приступила Програму подршке општина - МСП 2005. године, када је започела друга фаза реализације Програма. Програм је финансиран од стране Владе Швајцарске, а спроводи се кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу СДЦ. Програм МСП се реализује на подручју општина Ариље, Чачак, Чајетина, Краљево, Лучани, Пожега и Ужице.

Циљеви програма МСП: „Општине партнери МСП-а показују висок ниво ефикасности, одговорности и транспарентности, тако што у пуној мери користе и јачају локалну аутономију и међуопштинску и регионалну сарадњу у правним и институционалним оквирима".

Од 2005. године кроз МСП програм је реализовано 8 пројеката, од којих се 4 пројекта односило на развој планских докумената:
1. План промена за општину Чајетина
2. Програм развоја општине Чајетина
3. Локлани еколошки акциони план (ЛЕАП) општине Чајетина
4. План енергетске ефикасности општине Чајетина.

Остали пројекти су се односли на спровођење конкретних активности које су дефинисане у овим планским документима, а за циљ имају повећање ефикасности рада локалне самоуправе Чајетина.

1. Пројекат:
Општински услужни центар и јединствени информациони систем“ или незванично назван НАРЦИС 1.
Учешће суфинансирања МСП-а: 70.000 CHF
Укупан буџет пројекта: 310.000 CHF
Период реализације (април 2006. - јун 2007.)

2. Пројекат:
Јединствени информациони систем Општинске управе Чајетина
Учешће суфинансирања МСП-а: 50.000 CHF
Укупан буџет пројекта: 117.203 CHF
Период реализације (фебруар - децембар 2007.)

3. Пројекат:
Модернизација одсека за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне и инспекцијске послове Општинске управе Чајетина
Учешће суфинансирања МСП-а: 20.000 CHF
Укупан буџет пројекта: 31.899 CHF
Период реализације (децембар 2008. - јун 2009.)

4. Пројекат:
Реорганизација и модернизација Општинске управе Чајетина
Учешће суфинансирања МСП-а: 200.000 CHF
Укупан буџет пројекта: 399.700 CHF
Период реализације (август 2008. - јануар 2011.)
Овај пројекат је тренутно у току и односи се на реконструкцију зграде Општине Чајетина.

Поред пројектног дела МСП се бави и унапређењем рада локалних самоуправа кроз развој регионалне сарадње кроз повезивање служби и људи које раде на сличним пословима. У складу са овом идејом су настале међуопштинске радне групе за:
- правна питања
- финансије и буџет
- просторно планирање
- управљење комуналним отпадом

Овакав вид сарадње се показао веома ефикасан па је као такав препознат и од стране Сталне конференције градова и општина и Делегације Европске уније у Србији и похваљен као пример добре сарадње и унапређења знања између општина у региону.

Основа свих наших активности је стратегија ЛЕР општине Чајетина. Током 2006. године реализовано је више пројеката из Стратегије локалног економског развоја.

Чланови ЛЕР тима при Канцеларији за локални економски развој вршили су интерни мониторинг следећих пројеката

1. Туристичка сигнализација на Златибору
2. Јавна расвета у Рожанству
3. Летња позорница у Трипкови
4. Сточна пијаца у Кривој Реци
5. Израда водовода у Сирогојну

Пројекти које ће ЛЕР канцеларија започети, као и пројекти које су планирани од стране општинске управе за 2007.

1. Обнова ски центра Торник
2. Израда постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору
3. Канализациона мрежа у Сирогојну
4. Општински услужни центар
5. Јединствени информациони систем