Пројекти у току

Exchange 3EU logo

Назив: ГИС - кључ развоја новог  Златибора
Донатор: Европска унија, Програм Exchange 3
Партнери: Град Крагујевац
Вредност:  191.690,48 EUR
Период реализације: 21.09.2010. - 21.12.2011.

Пројекат "ГИС - кључ развоја новог  Златибора“ се финансира уз финансијску помоћ ЕУ кроз Exchange 3 Програм.

Комплексна ситуација и проблеми у области урбанизма су исказали потребу за успостављање система планирања, а посебно планирања просторног развоја општине Чајетина, као и потреба за бољом координацијом свих општинских институција а нарочито комуналних служби, упућују на иницијативу о развоју географског информационог система (ГИС-а). Успостављањем функционалног, оперативног ГИС-а добиће се савремени алат којим ће се просторно планира ње и управљање земљиштем подићи на ниво у складу са европским стандардима, што ће знатно унапредити ефикасност рада и подићи ће квалитет услуга служби локлане самоуправе Чајетина, што је уједно и специфични циљ овога пројекта.

Општи циљ: Општина Чајетина је развијен и модеран сервис у служби грађана и привредног развоја

Посебни циљ: Унапређена ефикасност рада и  подигнут квалитет услуга локалне самоуправе Чајетина путем увођења ГИС-а

Резултати пројекта:
1. Успостављен оперативан, веб орјентисан географски информациони систем (ГИС) у општини Чајетина
2. Запослени у Општинској управи и јавним предузећима су едуковани и обучени за коришћење ГИС-а и примењу стечана знања
3. Успешно промовисани резултати пројекта, представљене могућности ГИС-а и његовеог даљег развоја