Председник

Председник општине Чајетина

Милан Стаматовић

Predsednik Opstine Cajetina

Датум и место рођења (брачно стање и деца) 24.05.1960.
Чајетина, ожењен, двоје деце
Образовање ССС, техничар-технолог
Радна и политичка активност 20 година радног стажа: ПК Златибор, Металопластика, ИМР Београд
Адреса Александра Карађорђевића бр. 28 Чајетина
Канцеларија бр., спрат 15, III спрат
Телефон 031.831.250
Фаx 031.831.447
E-mail predsednik@cajetina.org.rs

 

Заменик председника
општине Чајетина
   Арсен Ђурић

Arsen

Датум и место рођења
(брачно стање и деца)
07.08.1973.
Образовање Дипл.економиста
Радна и политичка активност  
Адреса Александра Карађорђевића 34
Канцеларија бр., спрат  
Телефон 031/3831-250
Фаx 031/3831-447
E-mail  

 

Помоћник председника Општине за развој спорта и омладине
Мирко Благојевић
Телефон:+381 31.3831.151
е-mail:mirko.blagojevic@cajetina.org.rs
 
Помоћник председника Општине за правна питања
Маријана Дидановић
Телефон: +381 31.3831.151
e-mail:
 
Помоћник председника Општине за комуналне делатности
Слађана Вуловић
Телефон: +381 31.3831.151
e-mail: