Месне заједнице

ПРЕДСЕДНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Редни
број
Месна заједница Име и презиме председника МЗ Број телефона
1. Чајетина Зоран Удовичић  
2. Златибор Mилан Понорац  
3. Крива Река Радован Гукић   
4. Мачкат Радован Анџић   
5. Голово Милан Аћимовић  
6. Рудине Радиша Власоњић  
7. Алин поток Владан Дабић  
8. Рожанство Јосип Ристановић  
9. Гостиље Љубиша Тодосијевић   
10. Бранешци Душан Војиновић  
11. Љубиш Милина Весовић  
12. Трипкова Драгослав Јањић  
13. Шљивовица Милован Божић  
14. Доброселица Драгоје Марјановић  
15. Стубло Горан Лазаревић  
16. Семегњево Светислав Пековић  
17. Мушвете Живко Гавовић  
18. Сирогојно Жељко Зечевић  
19. Јабланица Живојин Рајовић  
20. Трнава Милан Обрадовић  
21. Даутовац Илија Гукић  

 

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛИН ПОТОК
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРИПКОВА
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРИВА РЕКА
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЧКАТ
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОЛОВО
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУДИНЕ
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РОЖАНСТВО
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСТИЉЕ
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАНЕШЦА
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉУБИШ
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШЉИВОВИЦА
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРОСЕЛИЦА
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБЛО
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕМЕГЊЕВО
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МУШВЕТЕ
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРОГОЈНО
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАБЛАНИЦА
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРНАВА
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧАЈЕТИНА
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗЛАТИБОР
 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДАУТОВАЦ