Месне заједнице

ПРЕДСЕДНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Редни
број
Месна заједница Име и презиме председника МЗ Број телефона
1. Чајетина Зоран Удовичић  
2. Златибор Александар Павловић  
3. Крива Река Млађо Весовић  
4. Мачкат Петар Дужанић  
5. Голово Милан Аћимовић  
6. Рудине Лазовић Слободан  
7. Алин поток Горан Лазовић  
8. Рожанство Јосип Ристановић  
9. Гостиље Тодосијевић Љубиша  
10. Бранешци Милован Нинчић  
11. Љубиш Милина Весовић  
12. Трипкова Миленко Пејовић  
13. Шљивовица Милован Божић  
14. Доброселица Милан Марјановић  
15. Стубло Горан Лазаревић  
16. Семегњево Светислав Пековић  
17. Мушвете Живко Гавовић  
18. Сирогојно Мишо Стаматовић  
19. Јабланица Живојин Рајовић  
20. Трнава Милан Обрадовић  
21. Даутовац Илија Гукић  

 

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛИН ПОТОК
1. Лазовић Горан, председник
2. Лазовић Милан, члан
3. Лазовић Новак, члан
4. Милаћевић Милосав, члан
5. Чумић Радоје, члан
6. Никола Дабић, члан
7. Петровић Бранко, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРИПКОВА
1. Пејовић Миленко, председник
2. Антонијевић Жељко, члан
3. Савић Радован, члан
4. Вукомановић Милан, члан
5. Стојановић Радојко, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРИВА РЕКА
1. Брковић Горан, председник
2. Весовић Младен, члан
3. Златић Стеван, члан
4. Баковић Бориша, члан
5. Вирић Владимир, члан
6. Вирић Мирко, члан
7. Петровић Радојко, члан
8. Јовановић Дарко, члан
9. Церовић Бранко, члан
10. Нинчић Драгољуб,члан
11. Гукић Радован,члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЧКАТ
1. Дужанић Петар, председник
2. Синђић Зоран, члан
3. Шопаловић Зоран, члан
4. Шопаловић Душан, члан
5. Дуловић Јанко, члан
6. Танасковић Миливоје, члан
7. Марић Павле, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОЛОВО
1. Аћимовић Милан, председник
2. Петронијевић Бранко, члан
3. Аћимовић Милијан, члан
4. Чумић Милош, члан
5. Шундерић Ђорђе, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУДИНЕ
1. Лазовић Слободан, председник
2. Власоњић Драган, члан
3. Власоњић Радиша, члан
4. Кутлешић Миладин, члан
5. Кутлешић Јован, члан
6. Јеремић Миленко, члан
7. Јеремић Никола, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РОЖАНСТВО
1. Ристановић Јосип, председник
2. Мићић Перо, члан
3. Лазовић Саво, члан
4. Стопић Верица, члан
5. Ковчић Милисав, члан
6. Радибратовић Милосав, члан
7. Мијајловић Горица, члан
8. Мијајловић Милан, члан
9. Меловић Драган, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСТИЉЕ
1. Тодосијевић Љубиша, председник
2. Новаковић Коста, члан
3. Јевтовић Тодосије, члан
4. Ђедовић Мирко, члан
5. Туцовић Мирослав, члан
6. Михајловић Мишо, члан
7. Филиповић Милош, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАНЕШЦА
1. Нинчић Милован, председник
2. Лојаница Раденко, члан
3. Рајевац Раде, члан
4. Аврамовић Илија, члан
5. Станић Крста, члан
6. Јездовић Милутин, члан
7. Урошевић Бране, члан
8. Јовановић Горан, члан
9. Војиновић Душан, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉУБИШ
1. Весовић Милина, председник
2. Смиљанић Радојко, члан
3. Кукањац Милан, члан
4. Кукањац Милош, члан
5. Жунић Раде, члан
6. Јоксимовић Драган, члан
7. Чубрак Радоје, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШЉИВОВИЦА
1. Божић Милован, председник
2. Шкодрић Жељко, члан
3. Ковачевић Милован, члан
4. Радовановић Милош, члан
5. Шоботовић Никола, члан
6. Шкодрић Дејан, члан
7. Аћимовић Спасоје, члан
8. Аћимовић Небојша, члан
9. Милосављевић Зоран, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРОСЕЛИЦА
1. Досковић Срђан, председник
2. Ковачевић Остоја, члан
3. Марјановић Слађана, члан
4. Драговић Видојко, члан
5. Станчевић Драган, члан
6. Ковачевић Миланко, члан
7. Марјановић Милан, члан
8. Марјановић Бобан, члан
9. Марјановић Жељко, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБЛО
1. Лазаревић Горан, председник
2. Лазаревић Миленко, члан
3. Танасковић Сретен, члан
4. Удовичић Мишо, члан
5. Удовичић Милорад, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕМЕГЊЕВО
1. Пековић Светислав, председник
2. Милинковић Петар, члан
3. Божовић Драган, члан
4. Тошић Милорад, члан
5. Аћимовић Обрад, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МУШВЕТЕ
1. Ћировић Рајко, председник
2. Цвркотић Милан, члан
3. Марјановић Милан, члан
4. Гавовић Живко, члан
5. Ћировић Милан, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРОГОЈНО
1. Стаматовић Мишо, председник
2. Милић Зоран, члан
3. Петровић Јово, члан
4. Јовановић Саша, члан
5. Андрић Иван, члан
6. Спасојевић Милосав, члан
7. Павловић Југослав, члан
8. Зечевић Жељко, члан
9. Јовановић Мирослав, члан
10. Марковић Милош, члан
11. Секулић Бојан, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАБЛАНИЦА
1. Рајовић Живојин, председник
2. Јанковић Владимир, члан
3. Јанковић Мирослав, члан
4. Јанковић Милош, члан
5. Марковић Бошко, члан
6. Јевтовић Милан, члан
7. Марјановић Иван, члан
8. Дидановић Горан, члан
9. Радовић Владан, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРНАВА
1. Обрадовић Милан, председник
2. Илић Зоран, члан
3. Ђоковић Владан, члан
4. Јанковић Милијан, члан
5. Спасенић Михаило, члан
6. Обрадовић Будиша , члан
7. Јовановић Добросав, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧАЈЕТИНА
1. Удовичић Зоран, председник
2. Џамбасовић Александар, члан
3. Дабић Радосав, члан
4. Кузељевић Никола, члан
5. Тодоровић Јелена, члан
6. Кузељевић Илија, члан
7. Шуљагић Зоран, члан
8. Лекић Владимир, члан
9. Удовичић Милорад, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗЛАТИБОР
1. Лучић Златомир, председник
2. Кнежевић Мирослав, члан
3. Александрић Ђорђе, члан
4. Павловић Александар, члан
5. Мићић Горан, члан
6. Смуђа Бранко, члан
7. Мићић Милан, члан
8. Тодорић Милена, члан
9. Пашић Александар, члан
10. Тадић Раде, члан
11. Понорац Мишо, члан
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДАУТОВАЦ
1. Гукић Илија, председник
2. Боровић Бранко, члан
3. Секулић Дарко, члан
4. Стојановић Коста , члан
5. Пашић Милан, члан
6. Ђурић Срђан, члан
7. Кнежевић Недељко, члан