Међународна сарадња

 САРАДЊА СА IRD ( International Relief and Development, Inc.)

Ovce - Ових дана почела је реализација пројекта „Изградње сточне  пијаце“ на територији МЗ  Крива река. Стратегијом локалног економског развоја општине Чајетина која је усвојена маја 2006. године, предвиђена је изградња сточне пијаце у Кривој Реци. Пројекат су заједнички финансирали IRD (International Relief and Development Group) и општина Чајетина. Уговор је потписан почетком септембра 2006. Извођач радова је Г.П. Грађевинар са Уба. Радови ће трајати 4 месеца од дана отпочињања. Вредност уговора износи 350.000 долара.

Ових дана су у почели земљани радови,у току је фаза радова на нивелацији земљишта и  подизању хумуса.
Циљ општине јесте да да направи модерну сточну пијацу у циљу задовољавања развијене производне и услужне делатности на основу компаративних предности.  
  
- Организација IRD сарађује са општином Чајетина и на пројекту изградње јавне расвете у селу Рожанство. Овај пројекат поднело је Туристичко Удружење Рожанство. Општина учествује са 30% средстава, остатак инвестиције финансираће IRD.
Пројекат је кренуо у реализацију 26. септембра 2006. године. Рок за извођење радова је 40 дана од дана почетка.

Seno

- Туристичко Удружење Трипкова поднело је пројекат под називом "Ревитализација бунарског система и изградња летње позорнице''. У финансирању учествују општина и IRD. Вредност инвестиције је 36.000 долара, а учешће општине је 8.900 долара. Тренутно су радови у току.  Рок извођења је 30 дана.

Овај пројекат ће унапредити туристичку понуду у селу Трипкова и представљаће још једну полугу  развоја сеоског туризма.

Zlatibor- У току су пројекти "Туристичке сигнализације" и "Озонских стаза Златибора", које IRD ради у сарадњи са ТОЗ.
 

*Туристичка организација Златибор подноносилац је пројекта "Туристичка сигнализација Златибора и околине'' међународној донаторској организацији за Међународну помоћ и сарадњу (IRD), која је одобрила средства у износу од 50.000 долара за реализацију поменутог пројекта. По завршеном тендеру изабран је  извођач за   постављања туристичке сигнализације који је заједно са надзорним органом и стручним тимом Туристичке организације обишао терен и отворио дневник грађевинских радова чиме је и формално почело извођење радова. Рок за завршетак радова је 31. октобар.
По реализацији радова  очекује се да ће се у многоме унапредити квалитет тоталног туристичког производа и омогућити лакше кретање  и боравак, а самим тим повећати задовољство посетилаца,  на овој туристичкој дестинацији.

*Други пројекат започет у 2006. години носи назив "Озонске стазе Златибора''.
Туристичка организација Златибор је у сарадњи са  Међународном организацијом за помоћ и развој (IRD) учествовала у раду  групе која се бавила туристичким стазама на Златибору. Вредност донације је 25.000 долара, а остатак новчаних средстава потребних за реализацију обезбедиће се из буџета општине. Радну групу су сачињавали представници стручних служби општине Чајетина,  туристички радници са Златибора који су  у оквиру својих делатности упућени у здравствени, спортско-рекреативни, односно активни вид туризма. Посебан допринос коначном исходу радне групе допринели су планинари који су својим искуством и знањем допринели да се пројекат "Озонске стазе Златибора'' приведе крају. Тренутно је у процесу извођење радова на трасирању и маркацији туристичких стаза Златибора тако да ће се гостима на располагању наћи уређене и обележене  туристичке стазе.

САРАДЊА СА MSP  (Municipal Support Programme)

- Пројекат изградње Услужног центра и израде информационог система

Општина Чајетина је у оквиру активности модернизације и унапређења рада  Општинске управе, започела пројекат изградње Општинског услужног центра. Наиме, планирано је да у садашњим просторијама поште у згради општине изгради модеран сервисни центар за потребе грађана, где ће они моћи да се информишу у вези свих докумената из Општинске управе и њених одељења. Пошта ће бити измештена у  просторије старе робне куће, које је Влада Републике Србије, на захтев општине Чајетина, прибавила у државну својину.
У овом пројекту, заједно са општином Чајетина средствима од £80.000, учествује организација МСП (Програм за подршку општинама) коју је основала швајцарска влада. Тренутно је у фази израде информациони систем високе технологије, који ће бити готов средином 2007. године.
  
Овај пројекат предвиђен је Стратегијом локалног економског развоја општине Чајетина.

Čajetina