Медији

Radio Max

1. Име предузећа (установе, клуба) Радио MAX
2. Адреса Златибор
3. Телефон 031.848.547
4. Факс  
5. Е-маил maxradio@ptt.rs
6. Интернет страна www.radiomax.rs
7. Директор Драган Кендија
8. Уредник Владимир Милановић