Културно - историјске одлике

Biblioteka

Културно-историјске и друге одлике

Ово подручје је богато културно-историјским споменицима почев од неолитског доба. Први познати становници су били Илири, о чему сведоче њихова гробља ("градине") у околним селима (Крива Река, Љубиш, Мушвете, Бранешци и сл.). Такође из римског периода потиче доста утврђења, путева, надгробних споменика. Из средњег века, периода формирања српске државе и периода турске владавине, постоји читав низ споменика (манастири, цркве, споменици, утврђења и сл.)

Препознатљивост овог подручја се огледа и у етнографским мотивима, фолклору, архитектури, старим занатима, гастрономији, традиционалној гостопримљивости и сналажљивости људи овог краја и слично.

Наведене природне одлике простора општине Чајетина представљају компаративне предности у односу на друга подручја за интензиван плански развој планинског туризма и развој одређених сегмената пољопривредне производње (здрава храна). Повољна клима и чист и незагађен ваздух, повољно утичу на лечење многих болести као хипертиреозе, астме, анемије и сл.

Природне карактеристике, заједно са културно-историјским вредностима и географским положајем, дају реалну и добру основу и предуслове за даљи осмишљени развој здравственог туризма. Реалне шансе постоје и за даљи развој конгресног, спортског, културног, ранзитног, излетничког, ловног и риболовног, еко и етно туризма.

Sirogojno       Česma u Čajetini

Музеј на отвореном "Старо село" Сирогојно        Чесма у центру Чајетине

PlakatLicidersko srceDeca među narcisima