Атеље Трнава - Владимир Митровић

Atelje Trnava

"Златибор многи сматрају најлепшом планином у Србији. Многи драгуљи ове планине потврђују да је Златибор нешто посебно. Један од драгуља свакако је и Атеље "Трнава",  плод самоуког сликара и вајара Владимира Митровића, уметника из предивног златиборског села Трнава.

Сједињен са планином, спознао је све њене ћуди које је вешто уткао у своје слике и скулптуре..." (Жарко Смиљанић).

"Његовим сликарским утемељењем златиборски крај је добио сликара који разазнаје све ликовно-лирске колорите. Препознатљив по себи, а упоредив са најбољом самоуком сликарском браћом, његов пут се разгранао, како кроз завичај, тако и диљем света.

Митровићеве слике на каменим плочама обиграле су Јапан, а камене птице облетеле Европу. Неко ко уме да окрилати камен заслужује и да лети - да се по њему пут и траг назива. Доћи на Златибор а не видети сликарску галерију "Трнава" у Трнави, где бораве слике и скулптуре Владимира Митровића, значи недовољно напојити душу."
(песник: Слободан Ристовић)

Skulptura od kamena

Село ТРНАВА
31207 СИРОГОЈНО
Тел. +381(0)31.3802.262
064.275.07.81
065.631.41.51
atelje.mitrovic@gmail.com

 

СКУЛПТУРЕ ВЛАДИМИРА МИТРОВИЋА

Ptica od kamena