Канцеларија за локални економски развој - ЛЕР

Светска банка под појмом локалног економског развоја подразумева „скуп активности које имају за циљ да изграде капацитете локалне заједнице да унапреди своју економску будућност и квалитет живота за све“. Ова дефиниција на најбољи начин изражава савремен концепт локалног економског развоја који се не ограничава само на економским питањима, већ који развој ставља у контекст укупног квалитета живота.

Управо са овим циљем општина Чајетина је 2007. основала Канцеларију за локални економски развој, у намери да додатно учврсти и побољша позицију једне од водећих општина у региону и земљи, по многим параметрима развијености.
У тренутку када је тенденција рециклаже и селекције отпада присутна на глобалном нивоу као одговоран начин искоришћења ресурса, опшина Чајетина спроводи пројекат “Отпад није смеће”. Пројекат за циљ има стварање свеобухватног амбијента за примарну селекцију отпада и даље искоришћење отпада као секундарне сировине.
Бавити се економским развојем, а у тај процес не укључити грађане који од њега имају непосредан бенефит, нема много смисла. Програм “РеФорце - Јачање улоге организација цивилног друштва у развоју заједнице и реформи јавне управе” за циљ има повећано учешће организација цивилног друштва – удружења, у одлукама и активностима које се спроводе на локалном нивоу. У оквиру овог програма, општина Чајетина суфинансира пројекат “Паркови за нове шампионе” удружења “Сердар” из Чајетине. Идеја овог пројекта је уредјење спортских игралишта и трим стаза на територији наше Општине. Кроз практичне активности млади стичу свест о значају еколошког активизма и концепта здравог живота. Општина ће кроз овај програм такође организовати консултативни састанак са удружењима поводом израде програмског буџета за 2015. годину, и спровести анкетирање грађана о приоритетима за опредељивање средстава у буџету за наредну годину.

Покретач економског развоја једне општине је приватни сектор. Канцеларија за локални економски развој заједно са другим одсецима Општинске управе, чини све у делокругу својих активности  и овлашћења да створи што повољније окружење за све који желе да послују на територији општине Чајетина, било да се ради о малом или великом бизнису.
Претежна делатност приватног сектора у нашој општини је туризам. Желимо да кроз многобројне подстицајне програме домаћих и страних донатора, као и уз непосредну помоћ општине, додатно ојачамо ову привредну грану и развијемо недовољно искоришћене потенцијале руралног туризма.
У наредном периоду планирана је значајна подршка за произвођаче меса, млека, воћа и поврћа, и њихових прерађевина. Обзиром на новонастале околности на ширем нивоу, које отварају могућности за извоз ове врсте производа у Руску федерацију, сви произвођачи који желе да искористе ову прилику добиће свесрдну подршку Општине у испуњавању свих предуслова за извоз својих производа.

Како бисмо на што ефикаснији начин одговорили на све циљеве које себи постављамо, и које нам Ви постављате, потребно је континуирано усавршавање и информисање о мерама које се спроводе на регионалном, државном и међународном нивоу. Листу конференција и састанака на којима смо учествовали у претходном периоду можете погледати у додатку.

Уколико имате неки предлог, сугестију или питање, а тиче се предузетништва и генерално економског развоја општине Чајетина, можете нас контактирати путем мејла office@cajetina.org.rs или лично у просторијама Општинске управе. Такође можете оставити своје контакт податке уколико желите да вас редовно обавештавамо о свим актуелностима из ове области.

Срдачно,
Тим канцеларије за локални економски развој

ДодатакВеличина
Листа конференција и састанака у 2014.години61.63 КБ
Архива ЛЕР канцеларије41.67 КБ