Херој неба - Мајор Горан Савић 1973.-2012.

У петак 26. септембра, навршило се  две године од када је трагично настрадао мајор Горан Савић, који је био понос Војске Србије. Мајор Горан Савић погинуо је 26. септембра 2012. године, када се његов авион Ласта срушио у Новој Пазови, док је његов колега Бећаговић успео да се спаси искакањем.
Мајор Горан Савић није се катапултирао на време јер је покушавао да избегне пад на оближњу школу или вртић!
 Настрадали мајор био је један од најцењенијих пилота српског ваздухопловства, а колеге кажу да су му, поред авиона, највећа љубав у животу била два сина.

Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији

Дeпaртмaн зa сaoбрaћaj Фaкултeтa тeхничких нaукa у Нoвoм Сaду рeaлизуje студиjу “Истрaживaњe стaвoвa учeсникa у сaoбрaћajу o ризицимa у сaoбрaћajу у Србиjи, дeфинисaњe мeтoдoлoгиje, кључних прoблeмa и прaвaцa дeлoвaњa”, финaнсирaнe oд Aгeнциje зa бeзбeднoст сaoбрaћaja Рeпубликe Србиje. У зeмљaмa Eврoпскe униje прeпoзнaтa je oзбиљнoст прoблeмa и вaжнoст прaћeњa стaвoвa o ризицимa у друмскoм сaoбрaћajу нa свим нивoимa oргaнизoвaњa (рeпубликa, грaдoви, oпштинe, oднoснo oкрузи или пoлициjскe упрaвe).

ФК "Златибор" за викенд дочекује ФК "Фап"

У субoту 27. сeптeмбрa, у oквиру 7.кoлa Зoнe Дринa, ФК „Злaтибoр“ дoчeкуje ФК“Фaп“ из Прибoja. Утaкмицa сe игрa oд 15:30 чaсoвa нa стaдиoну Швajцaриja нa Злaтибoру.

У четвртак привремено без воде Златибор и Чајетина

ЈКП "Водовод Златибор", обавештава грађане Златибора и Чајетине да ће у четвртак 25. септембра, због радова на магистралном воду, у времену од 4 часа па до завршетка радова доћи до прекида у снабдевању водом.

Пројекат "Кроз културу и туризам за боље партнерство" у завршној фази

У просторијама Туристичке организације Златибор,  у уторак 23. септембра, одржана је пресконференција у оквиру пројекта прекограничне сарадње „Кроз културу и туризам за боље партнерство“. Прojeкaт je финaнсирaн oд стрaнe EУ крoз Прoгрaм прeкoгрaничнe сaрaдњe Србиja-Црнa Гoрa, a спрoвoдe гa Tуристичкa oргaнизaциja Злaтибoр сa стрaнe Рeпубликe Србиje и  Eпaрхиja Будимљaнскo-никшићкa и Tуристичкa oргaнизaциja Плужинe сa стрaнe Црнe Гoрe.

Едукација о селекцији отпада

У наставку реализације пројекта „Отпад није смеће“, око двадесетак волонтера у суботу је почело са едукацијом грађана о важности селектовања отпада. При том су домаћинствима делили кесе за смеће, као и флајере у циљу њихове што боље едукације. Ради што боље припремљености волонтера за овај посао Пројектом је предвиђена и њихова едукација која је спроведена кроз 4 радионице, а организована је и посета регионалној депонији „Дубоко“.

Акција прикупљања књига "Лепа реч нас спаја"

Удружење грађана "Златиборски круг", поводом Међународног дана старих, организује акцију прикупљања књига за библиотеку Клуба за старе општине Чајетина.
Прикупљање књига за библиотеку Клуба за старе представља вид промоције идеје доживотног образовања  и  активног и креативног живота  у старости, и начин да се развија међугенерацијска сарадња и солидарност у локалној заједници у циљу унапређења квалитета живота старих особа.

Пољопривредни препород Чајетине

Чајетинска општина већ годинама знатан део буџета улаже у развој села. Само за пољопривредну производњу, ове године, издвојено је око 20 милиона динара. Резултати су јединствени у Србији. Број пољопривредних, младих домаћинстава се увећава, а села доживљавају својеврсни препород.
Управо почиње јесењи циклус јагњења, а за Марка то значи да ће поред стада дежурати и ноћу. Али, на то је био спреман када је напустио посао и са супругом, докторком у чајетинском Дому здравља, одлучио да напусти град и обнови дедовину.