Почела изградња станова за избегла лица

Ових дана је почела реализација пројекта ,,Подршка националној стратегији у решавању проблема избеглица и интерно расељених лица преко подршке у унапређењу животних услова'' који финансира Европска Унија, преко Европске агенције за реконструкцију уз кофинансирање од стране Министарства иностраних послова Грчке. Пројекат ће реализовати ,,Европска перспектива''-развојно хуманитарни образовни центар грчке НВО.

Образована општинска Комисија за израду Програма коришћења пољопривредног земљишта

На последњој седници Скупштине општине Чајетина одборници су донели одлуку о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Витални догађаји у Републици Србији, 2005. године

Републички завод за статистику издао је саопштење о стстистичким подацима из области виталне статистике за 2005. годину. Ту се налазе подаци о процењеном броју становника за ову годину, о броју живорођених, умрлих и  природном прираштају. У Саопштењу су, такође дате стопе наталитета и морталитета. Завод, иначе од 1995. године објављује ово саопштење у редовној годишњој периодици. Подаци за 2005.

Резултати изјашњавања општине Чајетина на републичком референдуму ради потврђивања новог Устава

Гласало се на 27 бирачких места.  У општини Чајетина у бирачки списак уписано је 12.650 бирача. Од тога гласало је 9.103 гласача, или 71,96%. Неважећих листића било је 53. Одговор ДА заокружило је 8.899 гласача, или 97,75%. Било је 150 гласача који су се изјаснили заокруживањем одговора НЕ.

Средства добијена из НИП-а

Одобрени пројекти који ће се финансирати из будзета Републике Србије у 2006/2007. Одлуком Координационог тела Владе Републике Србије за општину Чајетина опредељена су средства из Националног инвестиционог плана, за финансирање пројеката, у области инфраструктуре, као и набавке опреме...

Највећи део средстава опредељен је за разводни гасовод Ужице-Чајетина-Златибор, у износу од око 4.100.000 евра. Укупна вредност опредељених средстава за општину Чајетина је око 7.000.000 евра. Осим за гасовод, одобрени су и пројекти:

Презентације приспелих понуда за изградњу Торника

Jуче су, по договору одржане презентације понуда заинтересованих страна које су се јавиле на јавни оглас о закупу земљишта ради изградње зимског спортског центра Торник. Понуђачи су, да подсетим, били италијанска фирма ,,WISC'' и ,,Путеви'' из Ужица.

 

Отворене понуде за изградњу ски-центра Торник

Јуче су у просторијама општине Чајетина отворене приспеле понуде по основу јавног огласа за давању у закуп неизграђеног земљишта ради изградње зимског спортског центра Торник. На адресу општине пристигле су две понуде, и то од фирме АД "Путеви" из Ужица и фирме "WORLD INVESTMENT" Snow Corporation Београд. Комисијом, која је отварала понуде, председавао је Радојко Обрадовић, подпредседник  Скупштине Србије.

Пољопривредници ускоро почињу да користе државно земљиште узето у закуп

- За месец и по дана први паори ће почети да обрађују државне њиве, јер очекујемо да ће до тада бити завршени конкурси у општинама и коначно почети да се спроводи нови закон о пољопривредном земљишту, који је укинуо полувековни монопол великих комбината у коришћењу овог националног богатства - изјавио је у Новом Саду републички министар пољопривреде Горан Живков.