Обавештење о подршци некомерцијалним пољопривредним газдинствима

Влада Републике Србије решила је и ове године да помогне пољопривредне произвођаче који поседују некомерцијална пољопривредна газдинства. Заинтересовани морају имати регистровано газдинство. Услови су исти као прошле године...

Почела изградња станова за избегла лица

Ових дана је почела реализација пројекта ,,Подршка националној стратегији у решавању проблема избеглица и интерно расељених лица преко подршке у унапређењу животних услова'' који финансира Европска Унија, преко Европске агенције за реконструкцију уз кофинансирање од стране Министарства иностраних послова Грчке. Пројекат ће реализовати ,,Европска перспектива''-развојно хуманитарни образовни центар грчке НВО.

Образована општинска Комисија за израду Програма коришћења пољопривредног земљишта

На последњој седници Скупштине општине Чајетина одборници су донели одлуку о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Витални догађаји у Републици Србији, 2005. године

Републички завод за статистику издао је саопштење о стстистичким подацима из области виталне статистике за 2005. годину. Ту се налазе подаци о процењеном броју становника за ову годину, о броју живорођених, умрлих и  природном прираштају. У Саопштењу су, такође дате стопе наталитета и морталитета. Завод, иначе од 1995. године објављује ово саопштење у редовној годишњој периодици. Подаци за 2005.

Резултати изјашњавања општине Чајетина на републичком референдуму ради потврђивања новог Устава

Гласало се на 27 бирачких места.  У општини Чајетина у бирачки списак уписано је 12.650 бирача. Од тога гласало је 9.103 гласача, или 71,96%. Неважећих листића било је 53. Одговор ДА заокружило је 8.899 гласача, или 97,75%. Било је 150 гласача који су се изјаснили заокруживањем одговора НЕ.

Средства добијена из НИП-а

Одобрени пројекти који ће се финансирати из будзета Републике Србије у 2006/2007. Одлуком Координационог тела Владе Републике Србије за општину Чајетина опредељена су средства из Националног инвестиционог плана, за финансирање пројеката, у области инфраструктуре, као и набавке опреме...

Највећи део средстава опредељен је за разводни гасовод Ужице-Чајетина-Златибор, у износу од око 4.100.000 евра. Укупна вредност опредељених средстава за општину Чајетина је око 7.000.000 евра. Осим за гасовод, одобрени су и пројекти:

Презентације приспелих понуда за изградњу Торника

Jуче су, по договору одржане презентације понуда заинтересованих страна које су се јавиле на јавни оглас о закупу земљишта ради изградње зимског спортског центра Торник. Понуђачи су, да подсетим, били италијанска фирма ,,WISC'' и ,,Путеви'' из Ужица.

 

Отворене понуде за изградњу ски-центра Торник

Јуче су у просторијама општине Чајетина отворене приспеле понуде по основу јавног огласа за давању у закуп неизграђеног земљишта ради изградње зимског спортског центра Торник. На адресу општине пристигле су две понуде, и то од фирме АД "Путеви" из Ужица и фирме "WORLD INVESTMENT" Snow Corporation Београд. Комисијом, која је отварала понуде, председавао је Радојко Обрадовић, подпредседник  Скупштине Србије.