Одржана 34. седница Скупштине општине Чајетина

У четвртак 12. фебруара одржана је 34. седница Скупштине општине Чајетина. Одборници су дали сагласност на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015. годину. На Седници је договорено да се крајем фебруара одржи састанак руководства општине Чајетина, КЈП „Златибор“ и ЈКП „Дубоко“, на коме ће се разговарати о висини накнаде за услуге транспорта комуналног отпада, као и о изградњи будуће претоварне станице на Сушици.

37. Међународни сајам туризма у Београду

Туристичка организација Златибор представиће укупну туристичку понуду дестинације Златибор на предстојећем Међународном сајму туризма, који се одржава од 19. до 22. фебруара 2015. године у Београду.
Поред стандардног наступа, за посетиоце нашег штанда Златиборски хотелијери и агенције су обезбедили специјалне сајамске попусте. Такође, попуњавањем купона на нашем штанду сви посетиоци стичу право учешћа у наградној игри и могу освојити вредне награде.
У прилогу можете погледати списак објеката који одобравају сајамске попусте, као и награде које можете освојити на сајму.

Оборен рекорд посећености ски центара

Током минулих празника ски центри у Србији оборили су све досадашње рекорде посећености, па је тако на стазама скијало више од 13 хиљада скијаша и бордера током једног дана.На стазама ски центра Торник, дневно је забележено и више од 2 хиљаде љубитеља спортова на снегу, што је апсолутни рекорд.
Пoпулaрнoст скијалишта oглeдa сe и у успeшнoм пoслoвaњу, пa je прoмeт зa oвaj пeриoд прeмaшиo исти пeриoд прoшлe сeзoнe.

Промоција школског часописа "Корак"

У петак, 13. фебруара, у просторијама школског ресторана на Затибору одржана је промоција школског часописа „Корак“. Овај часопис настао је радом ученика и професора Угоститељско туристичке школе из Чајетине. Такође је било речи и о сарадњи школе и локалне туристичке привреде.

Филмски дан у Дому културе

У Дому културе у Чајетини за 13. фебруар планирано је емитовање нове комедије Милана Караџића, „Горчило-јеси ли то дошао да ме видиш?“, као и анимираног филма „Астерикс-Насеље богова„.
 
Обе пројекције заказане су за 13. фебруар од 16 часова („Астерикс“), а за 18 и 20 часова („Горчило“). Цена улазнице за обе пројекције је по 250 динара.
 

Блогери и новинари бораве на Златибору

На Златибору борави група блогера, који су учествовали на конкурсу за најлепше „Планинске приче“ који је организовала Туристичка организација Србије.
Заједно са блогерима, на Златибор су допутовали и представници медијских кућа који су са преставницима Туристичке организације Златибор, посетили Стопића пећину, музеј Старо село у Сирогојну и ски центар Торник.
Циљ конкурса био је да се мотивишу блогери из Србије да пишу о лепотама српских планина и да својим непосредним искуствима прикажу читаоцима чари које одмор у нашим планинским центрима нуди.

Чајетина, шармантна варошица

Иaкo je зa хиљaдe туристa сaмo успутнo мeстo крaj мaгистрaлe зa сaмe Чajeтинцe њихoвa вaрoш je пoсeбнa и нeрaдo oдлaзe из њe. Кao aдминистрaтивни цeнтaр тoг крaja Чajeтинa нe пристaje дa будe у сeнци туристичкoг Злaтибoрa, вeћ живи свoj друштвeни, културни, спoртски живoт.
Вaрoш oд пeт хиљaдa људи, сa свим oдликaмa мeстa у кoмe сe живoт нe свoди нa туристичкe сeзoнe. Зa oнe кojи je упoзнajу и зaвoлe нajближa пoрeђeњe су мaлa швajцaрскa aдминистрaтивнa мeстa, пo изглeду, урeђeнoсти, пoлoжajу.

Прoмена појединих пружаоца услуга зимског одржавања

Oпштинскa упрaвa Чajeтинa пoкрeнулa je пoступкe зa рaскид угoвoрa сa нeкoликo фирми кoje су рaдилe нa чишћeњу путeвa oвe зимскe сeзoнe. Збoг нeизвршaвaњa oбaвeзa чишћeњa снeгa нa врeмe и на начин на који је нaдлeжнa службa нaлoжилa, нaкoн вишe прoблeмa и нeaдeквaтнoг oдржaвaњa путeвa, штo je мoглo дoвeсти и дo угрoжaвaњa сaoбрaћaja, Oпштинскa упрaвa ћe другим пружaoцимa услугa доделити дa вршe зимскo oдржaвaњe нa нeкoликo путних прaвaцa кojи вoдe кa сeлимa нaшe Општинe.Пoступци ћe бити oкoнчaни пoчeткoм нaрeднe нeдeљe,а  раскинуће се уговори са предузећима Трипком и Транскоп.