Канцеларија за локални економски развој - ЛЕР

  :: О НАМА
  ЛЕР канцеларија општине Чајетина отворена је 01. марта 2007., уз присуство руководства општине, чланова ЛЕР Тима, пријатеља из ИРД-а и медија. Наша канцеларија представља ушће капитала и добрих идеја.

Запослени, Миломир Туцовић усмерава неопходне информације од и ка инвеститорима, пружајући сву расположиву техничку и стручну помоћ.

Сарадници у свим активностима ЛЕР канцеларије су Милан Лазовић и Бојана Божанић. Подршку у сваком тренутку имамо од председника општине, Милана Стаматовића.

Активности канцеларије

Активности којима се бави наша канцеларија су усмерене пре свега на сарадњу са страним донаторима (владама страних држава и њиховим агенцијама), министарствима Републике Србије преко конкурисања на расписане огласе, као и приватним предузетницима, удружењима грађана и НВО.

Наша агенција бави се следећим делатностима:
- Писање предлога пројеката за потребе Општинске управе
- Праћењем реализације пројеката
- Успостављање и одржавање контаката са донаторима
- Промоција потенцијала општине
- Праћење конкурса на сајтовима
- Помоћ при писању пројеката јавним предузећима и инвеститорима
- Успостављање сарадње са НВО сектором
- Пружање помоћи и израда планских докумената општине
 

  :: ЗАПОСЛЕНИ
  Координатор ЛЕР канцеларије Миломир Туцовић, дипломирани економиста, ради у канцеларији од њеног оснивања. Претходно петогодишње радно искуство стекао је у ЈП КСЦ Чајетина на пословима шефа технике. Поред тога је, више од три године, активан члан Тима за локални економски развој и укључен је у развој и реализацију већег броја пројеката, од којих је најважнији израда Стратегије локалног економског развоја.

Стручни сарадник за односе са јавношћу Бојана Божанић, дипломирани професор енглеског језика, поред основне делатности којом се бави у Општинској управи, пружа несебичну и незамењиву помоћ у свим активностима канцеларије. Такође је више година укључена у активности Тима за локални економски развој и Тима за промене општине Чајетина.

Заменик председника општине Милан Лазовић, представља активну подршку ЛЕР канцеларије. Он је један од првих радника Општинске управе који је уочио које су све могућности сарадње са донаторима. Похађао је курс ИРД-а и стекао диплому тренера за економски развој. Истакао се као један од најактивнијих чланова тима за израду Стратегије локалног економског развоја. Велики део својих редовних активности везаних за привредни развој обавља у сарадњи са запосленима у ЛЕР канцеларији.

Кроз своје активности ЛЕР Канцеларија сарађује са:
- ИРД (Влада САД-а)
- МСП (Влада Швајцарске)
- Влада Краљевине Норвешке
- Туристичка организација Златибор
- Јавно комунално предузеће Златибор
- Дечји вртић Радост, Чајетина
- Културно-спортски центар, Чајетина
- Радионица Круг, Златибор
- НВО