Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Пројекат уређења трга и тржног центра Златибор ЈНВВ-у 15/16 (259.82 КБ) Преузми, (567.56 КБ) Преузми, (191.53 КБ) Преузми, (265.78 КБ) Преузми, (99.73 КБ) Преузми, (182.52 КБ) Преузми, (171.41 КБ) Преузми, (263.05 КБ) Преузми, (169.16 КБ) Преузми, (1.88 мегабајт) Преузми 27/07/2016
182 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1451/177 КО Јабланица (296.12 КБ) Преузми 27/07/2016
183 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационог колектора (203.82 КБ) Преузми 27/07/2016
184 Закључак о одбацивању локацијских услова на кат.парц. 4445/115 КО Чајетина (198.7 КБ) Преузми 27/07/2016
185 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4558/9 КО Чајетина (344.61 КБ) Преузми 27/07/2016
186 Закључак о одбацивању решења о извођењу радова на постављању дела средњенапонске електродистрибутивне мреже (220.95 КБ) Преузми 27/07/2016
187 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/423 КО Чајетина (215.55 КБ) Преузми 27/07/2016
188 Локацијски услови за изградњу три стамбена објекта на к.п. 6838/5 КО Чајетина (754.67 КБ) Преузми 27/07/2016
189 Закључак о одбацивању локацијских услова на кат.парц. 4624/37 КО Чајетина (199.84 КБ) Преузми 27/07/2016
190 Решење по чл. 145 за извођење радова на к.п. 4572/7, 4554/12 КО Чајетина (301.94 КБ) Преузми 27/07/2016
191 Решење по чл. 145 за извођење радова на к.п. 408/4, 412/1, 1781, све КО Мешник (377.95 КБ) Преузми 27/07/2016
192 Локацијскиуслови за реконструкцију и доградњу на к.п. 4524/2 КО Чајетна (506.81 КБ) Преузми 27/07/2016
193 Билтен број 16, Јул 2016.- Златиборске вести (8.01 мегабајт) Преузми 27/07/2016
194 Решење по чл. 145 за извођење радова на к.п. 4572/56, 4572/7, 4572/5 КО Чајетина (374.41 КБ) Преузми 27/07/2016
195 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4736/18 КО Чајетина (295.07 КБ) Преузми 27/07/2016
196 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4577/405 КО Чајетина (221.37 КБ) Преузми 27/07/2016
197 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4445/94 КО Чајетина (249.38 КБ) Преузми 27/07/2016
198 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4586/590 КО Чајетина (236.33 КБ) Преузми 27/07/2016
199 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4577/198 КО Чајетина (217.95 КБ) Преузми 27/07/2016
200 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 4586/355 КО Чајетина (431.6 КБ) Преузми 27/07/2016