Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Потврђивање пројекта парцелације/препарцелације (32.04 КБ) Преузми 13/10/2017
182 Информација о локацији (32.66 КБ) Преузми 13/10/2017
183 Потврђивање плана посебног дела објекта - етажирање (32.27 КБ) Преузми 13/10/2017
184 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14.19 КБ) Преузми 12/10/2017
185 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4497/17 КО Чајетина (454.62 КБ) Преузми 12/10/2017
186 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 956/3 КО Мачкат (355.73 КБ) Преузми 12/10/2017
187 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4622/108 КО Чајетина (354.61 КБ) Преузми 12/10/2017
188 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4540/2 КО Чајетина (353.35 КБ) Преузми 12/10/2017
189 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 999/1 КО Рожанство (354.24 КБ) Преузми 12/10/2017
190 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1266/5 КО Чајетина (456.97 КБ) Преузми 12/10/2017
191 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2383/10 КО Доброселица (353.27 КБ) Преузми 12/10/2017
192 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 601/2 КО Доброселица (353.9 КБ) Преузми 12/10/2017
193 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 55/9 КО Мачкат (353.53 КБ) Преузми 12/10/2017
194 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 42/2 КО Мачкат (354.24 КБ) Преузми 12/10/2017
195 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4549/31 КО Чајетина (353.87 КБ) Преузми 12/10/2017
196 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2204 КО Сирогојно (354.36 КБ) Преузми 12/10/2017
197 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/546 КО Чајетина (357.28 КБ) Преузми 12/10/2017
198 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/72 КО Чајетинав (362.68 КБ) Преузми 12/10/2017
199 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/72 КО Чајетина (362.68 КБ) Преузми 12/10/2017
200 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 6351/5 КО Љубиш (354.88 КБ) Преузми 12/10/2017