Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Закључак о одбацивању локацијских услова на кат.парц. 4640 КО Чајетина (200.17 КБ) Преузми 27/07/2016
182 Локацијски услови за изградњу четири стамбена објекта на кат. парц. 4578/259 КО Чајетина (337.84 КБ) Преузми 27/07/2016
183 Локацијски услови за изградњу јавне расвете са ТС Трчинога 1 у КО Сирогојно (239.13 КБ) Преузми 27/07/2016
184 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 4572/34 КО Чајетина (411.47 КБ) Преузми 27/07/2016
185 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. пар. 4586/176 КО Чајетина (336.3 КБ) Преузми 27/07/2016
186 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. пар. 4745/37 КО Чајетина (753.76 КБ) Преузми 27/07/2016
187 ПР Кампања - промоција туристичких и привредних потенцијала општине Чајетина и Златибора ЈНМВ-у 17/16 (680.59 КБ) Преузми, (1.62 мегабајт) Преузми, (670.69 КБ) Преузми, (674.88 КБ) Преузми, (197.9 КБ) Преузми, (232.77 КБ) Преузми, (674.85 КБ) Преузми, (335.19 КБ) Преузми, (657.56 КБ) Преузми, (291.14 КБ) Преузми 26/07/2016
188 Набавка половних аутобуса ЈНВВ-д,12/16 (352.33 КБ) Преузми, (497.23 КБ) Преузми, (105.8 КБ) Преузми 25/07/2016
189 Изградња јавних тоалета ЈНМВ 16/16 (1.55 мегабајт) Преузми, (260.82 КБ) Преузми, (98.85 КБ) Преузми, (679.63 КБ) Преузми 22/07/2016
190 Набавка аутомобила ЈНМВ-д 18/16 (662.13 КБ) Преузми, (1.53 мегабајт) Преузми, (671.55 КБ) Преузми, (60.27 КБ) Преузми, (274.5 КБ) Преузми, (309.78 КБ) Преузми 22/07/2016
191 Оглашавање Раног јавног увида (73.07 КБ) Преузми, (256.03 КБ) Преузми, (157.06 КБ) Преузми 22/07/2016
192 Изградња трафостаница ЈНМВ-р 13/16 (665.15 КБ) Преузми, (1.5 мегабајт) Преузми, (674.01 КБ) Преузми, (428.08 КБ) Преузми, (653.56 КБ) Преузми, (241.4 КБ) Преузми 19/07/2016
193 Набавка електро опреме ЈНМВ-д 15/16 (680.66 КБ) Преузми, (1.44 мегабајт) Преузми, (721.95 КБ) Преузми, (294.53 КБ) Преузми 18/07/2016
194 Закључак о стављању локацијских услова за изгрању гондоле ван снаге (438.62 КБ) Преузми 18/07/2016
195 Реконструкција путева и улица, ЈНВВ 13/16; (709.67 КБ) Преузми, (1.54 мегабајт) Преузми, (488.36 КБ) Преузми, (33.61 КБ) Преузми, (1019.52 КБ) Преузми, (353.95 КБ) Преузми 15/07/2016
196 Изградња моста у Ристановића пољу ЈНМВ-р 02/16 (665.07 КБ) Преузми, (2.06 мегабајт) Преузми, (672.73 КБ) Преузми, (230 КБ) Преузми, (634.85 КБ) Преузми, (309.72 КБ) Преузми 15/07/2016
197 Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина (58.5 КБ) Преузми, (19.42 КБ) Преузми, (282.54 КБ) Преузми 15/07/2016
198 Радови на проширењу, измени трасе и подасипању пута ,МЗ Љубиш, ЈНМВ 01/16; (686.59 КБ) Преузми, (1.79 мегабајт) Преузми, (662.55 КБ) Преузми, (430.48 КБ) Преузми, (523.64 КБ) Преузми, (342.08 КБ) Преузми 14/07/2016
199 Изградња мостова ЈНВВ 11/16 (611.82 КБ) Преузми, (1.13 мегабајт) Преузми, (310 КБ) Преузми, (50 КБ) Преузми 13/07/2016
200 Геодетске услуге ЈНМВ 14/16 (659.44 КБ) Преузми, (8 мегабајт) Преузми, (663.76 КБ) Преузми, (359.14 КБ) Преузми, (213.61 КБ) Преузми, (494.83 КБ) Преузми, (250.62 КБ) Преузми 12/07/2016