Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација са територије општине Чајетина за 2016. годину (241.55 КБ) Преузми, (19.77 КБ) Преузми, (15.89 КБ) Преузми 20/01/2016
182 Решење о грађевинској дозволи на кп 4679/14 КО Чајетина од 15.1.2016.год (367.77 КБ) Преузми 19/01/2016
183 Службени лист општине Чајетина 10/15 (391.26 КБ) Преузми 19/01/2016
184 Решење о грађевинској дозволи на кп 1451/202 КО Јабланица од 15.1.2016.год. (345.48 КБ) Преузми 19/01/2016
185 Набавка горива, ЈНВВ 02/16; (333.15 КБ) Преузми, (515.43 КБ) Преузми, (659.62 КБ) Преузми, (2.86 мегабајт) Преузми 18/01/2016
186 Решење по чл.145 на више кат.парцела КО Мешник од 12.1.2016.године (289.01 КБ) Преузми 15/01/2016
187 Јавни позив за учешће на конкурсу општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета општине Чајетина за 2016. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (24.07 КБ) Преузми, (27.38 КБ) Преузми, (94 КБ) Преузми, (75.5 КБ) Преузми, (154.5 КБ) Преузми, (155.8 КБ) Преузми, (246.47 КБ) Преузми 14/01/2016
188 Локацијски услови за кп 6150/12 КО Љубиш од 13.1.2016.год (1.32 мегабајт) Преузми 14/01/2016
189 Локацијски услови за кп 2932/20 КО Доброселица од 12.1.2016.год (1.66 мегабајт) Преузми 14/01/2016
190 Локацијски услови за кп 4577/451 КО Чајетина од 11.1.2016.год (1.82 мегабајт) Преузми 14/01/2016
191 Зимско одржавање путева по месним заједницама - путни правац Сушица-Нинчићи- Пјевци- Железничка станица – Магистрални пут, ППБОППП-р бр. 02/16 (665.74 КБ) Преузми, (2.89 мегабајт) Преузми, (428.79 КБ) Преузми, (556.64 КБ) Преузми 13/01/2016
192 Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Чајетина (180.03 КБ) Преузми 12/01/2016
193 Набавка горива - нафта за зимско одржавање путева, ППБОППП 01/16 (635.09 КБ) Преузми, (2.92 мегабајт) Преузми, (957.99 КБ) Преузми, (553.21 КБ) Преузми 12/01/2016
194 Набавка електричне енергије, ЈНВВ 01/16; (281.33 КБ) Преузми, (1.38 мегабајт) Преузми, (769.18 КБ) Преузми, (663.82 КБ) Преузми, (3.17 мегабајт) Преузми 11/01/2016
195 Организација концерта за дочек Православне Нове године, ППБОППП 12/15 (647.61 КБ) Преузми, (3.17 мегабајт) Преузми, (576.93 КБ) Преузми, (558.58 КБ) Преузми 08/01/2016
196 Решење по члану 145 на к.п. 4572/71 и 4572/16 обе КО Чајетина од 30.12.2015 године КО Чајетина (304.83 КБ) Преузми 03/01/2016
197 Решење о употребној дозволи на кп 4523/197 КО Чајетина од 25.12.2015.год (658.96 КБ) Преузми 30/12/2015
198 Јавни конкурс за финансирање пружања услуге Дневног боравка за децу са сметњама у развоју и услуге помоћи у кући за стара и инвалидна лица (27.42 КБ) Преузми, (18.33 КБ) Преузми 30/12/2015
199 Локацијски услови за кп 4586/450 КО Чајетина од 29.12.2015.год (363.7 КБ) Преузми 29/12/2015
200 Билтен број 10, Децембар 2015. - Златиборске вести (8.1 мегабајт) Преузми 29/12/2015