Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4615/17 КО чајетина (232.97 КБ) Преузми 27/03/2017
182 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4441/9 КО чајетина (180.44 КБ) Преузми 27/03/2017
183 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за објекат не к.п. 4577/297 КО Чајетина (221.41 КБ) Преузми 27/03/2017
184 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4577/740 КО Чајетина (105.27 КБ) Преузми 27/03/2017
185 Решење о употребној дозволи за део објекта МХЕ "БЕЛИ КАМЕН" на више парцела у КО Јабланица и КО Семегњево (432.46 КБ) Преузми 27/03/2017
186 Локацијски услови за изградњу производне хале за производњу везних елемената и вијачних машинских производа на к.п. 1045/33 КО Бранешци (466.1 КБ) Преузми 27/03/2017
187 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4637/4 КО Чајетина (518.96 КБ) Преузми 27/03/2017
188 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/730 КО Чајетина (458.48 КБ) Преузми 27/03/2017
189 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 702/3 КО Мачкат (646.88 КБ) Преузми 27/03/2017
190 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу на к.п. 4578/56 КО чајетина (87.58 КБ) Преузми 27/03/2017
191 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4445/60 КО Чајетина (53.96 КБ) Преузми 27/03/2017
192 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/431 КО Чајетина (189.79 КБ) Преузми 27/03/2017
193 Закључак о одбацивању усаглашеног захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4572/25 КО Чајетина (74.35 КБ) Преузми 27/03/2017
194 Локацијски услови за изградњу четири стамбена објекта на к.п. 1435/41 КО Јабланица (440.64 КБ) Преузми 27/03/2017
195 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1219/7 КО Сирогојно (524.39 КБ) Преузми 27/03/2017
196 Решење о употребној дозволи за станицу за редукцију природног гаса у склопу међумесних даљинских цевовода - ГМРС "Златибор-Рудине" на к.п. 2987/3 КО Чајетина (319.04 КБ) Преузми 27/03/2017
197 Локацијски услови да није могућа фазна изградња два стамбена објекта на к.п. 3862/4 КО Бранешци (512.11 КБ) Преузми 27/03/2017
198 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1219/6 КО Сирогојно (527.87 КБ) Преузми 27/03/2017
199 Одржавање јавне расвете, ЈНМВ 09/17; (378.58 КБ) Преузми, (1.04 мегабајт) Преузми, (184.66 КБ) Преузми, (2.49 мегабајт) Преузми 17/03/2017
200 Јавни конкурс за финансирање пројеката верских заједница из буџета општине Чајетина за 2017. годину. (16.43 КБ) Преузми 17/03/2017