Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута Бонџулићи - Ивићи МЗ Шљивовица ЈНМВ 02/14 (97.2 КБ) Преузми 18/06/2014
182 Обавештење о закљученом уговору - Летње одржавање Краљевог трга и тржног центра на Златибору ЈНМВ 23/14 (631.19 КБ) Преузми 17/06/2014
183 Конкурсна документација - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (355.39 КБ) Преузми 16/06/2014
184 Позив за подношење понуда - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (101.78 КБ) Преузми 16/06/2014
185 Питања и одговори ЈНВВ 20/14 Изградња путева и улица (22.74 КБ) Преузми 13/06/2014
186 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку финансијских услуга - кредита (598.77 КБ) Преузми 12/06/2014
187 Обавештење о закључењу уговора за реконструкцију путева и улица (537.49 КБ) Преузми 12/06/2014
188 Обавештење о закључењу уговора за изградњу пута Јевтовића поток-Цигла (535.5 КБ) Преузми 12/06/2014
189 Измена конкурсне документације - Изградња путева и улица ЈНВВ-р 20/14 (223.07 КБ) Преузми 11/06/2014
190 Конкурсна документација - Набавка урбаног мобилијара ЈНВВ-д 25/14 (964.87 КБ) Преузми 11/06/2014
191 Позив за подношење понуда - Набавка урбаног мобилијара ЈНВВ-д 25/14 (89.81 КБ) Преузми 11/06/2014
192 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНВВ-р 25/14 (601.89 КБ) Преузми 11/06/2014
193 Конкурсна документација - Поправка макадамских путева ЈНВВ-р 24/14 (286.24 КБ) Преузми 09/06/2014
194 Позив за подношење понуда - Поправка макадамских путева ЈНВВ-р 24/14 (101.4 КБ) Преузми 09/06/2014
195 Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за ЈНВВ-р 20/14 - Изградња путева и улица (522.09 КБ) Преузми 06/06/2014
196 Конкурсна документација ЈНМВ 01/14 - Радови на асфалтирању пута Луке-Џамбаси МЗ Семегњево (294.41 КБ) Преузми 06/06/2014
197 Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/14 - Радови на асфалтирању пута Луке-Џамбаси МЗ Семегњево (95.87 КБ) Преузми 06/06/2014
198 Службени лист општине Чајетина 5/14 (433 КБ) Преузми 06/06/2014
199 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута према железничкој станици Рибница у МЗ Јабланица ЈНМВ-р 01/14 (665.18 КБ) Преузми 05/06/2014
200 Обавештење о закљученом уговору-Набавка саобраћајне сигнализације ЈНМВ 17/14 (564.28 КБ) Преузми 05/06/2014