Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Радови на доградњи и адаптацији објекта на сточној пијаци, JNMV 02/17< (583.86 КБ) Преузми, (1.31 мегабајт) Преузми, (13.32 КБ) Преузми, (662.23 КБ) Преузми, (262.24 КБ) Преузми, (1.09 мегабајт) Преузми, (269.66 КБ) Преузми 30/12/2016
182 Претходно обавештење - зимско одржавање путева и улица на територији општине Чајетина; (413.08 КБ) Преузми 30/12/2016
183 Претходно обавештење - уређење тржног центра ( улица ) и изградња типских кућица (412.97 КБ) Преузми 30/12/2016
184 Претходно обавештење - Реконструкција путева и улица (411.84 КБ) Преузми 30/12/2016
185 Претходно обавештење- уградња расвете у кабине гондоле (412.11 КБ) Преузми 30/12/2016
186 Претходно обавештење - Насипање путева и улица (411.99 КБ) Преузми 30/12/2016
187 Претходно обавештење - Изградња путева и улица (411.29 КБ) Преузми 30/12/2016
188 Претходно обавештење - Изградња мостова (410.52 КБ) Преузми 30/12/2016
189 Претходно обавештење . набавка лож уља (410.83 КБ) Преузми 30/12/2016
190 Претходно обавештење - Набавка горива (412.11 КБ) Преузми 30/12/2016
191 Набавка електричне енергије ЈНВВ-д 02/17 (661.93 КБ) Преузми, (1.85 мегабајт) Преузми, (294.11 КБ) Преузми, (1.07 мегабајт) Преузми 29/12/2016
192 Јавни позив за учешће на конкурсу општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета општине Чајетина за 2017. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (28.15 КБ) Преузми, (89.5 КБ) Преузми, (44.69 КБ) Преузми, (31.57 КБ) Преузми, (63 КБ) Преузми, (431.79 КБ) Преузми, (17.02 КБ) Преузми 29/12/2016
193 Билтен број 21, Децембар 2016.- Златиборске вести (10.43 мегабајт) Преузми 29/12/2016
194 Превоз ученика и лица која спадају у повлашћене групе, ЈНВВ 01/17; (213.74 КБ) Преузми, (610.93 КБ) Преузми, (1.74 мегабајт) Преузми, (1.99 мегабајт) Преузми, (661.29 КБ) Преузми, (661.72 КБ) Преузми 28/12/2016
195 Јавни конкурс за финансирање пружања услуга Дневног боравка за децу са сметњама у развоју и услуге помоћи у кући за стара и инвалидна лица (27.61 КБ) Преузми, (18.58 КБ) Преузми 27/12/2016
196 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на инвестиционом одржавању пословног простора на к.п. 4572/64 КО Чајетина (298.36 КБ) Преузми 22/12/2016
197 Локацијски услови за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. 4595, 4593/1 - део, 4594/3 - део, 4607/1 - део и 7342 - део, све КО Чајетина (691.68 КБ) Преузми 22/12/2016
198 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу на к.п. 4577/586 КО Чајетина (52.79 КБ) Преузми 22/12/2016
199 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4762/7 КО Чајетина (240.39 КБ) Преузми 22/12/2016
200 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за објекат на к.п. 4539/23 ко Чајетина (55.45 КБ) Преузми 22/12/2016