Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Обавештење за кориснике борачко -инвалидске заштите (76.29 КБ) Преузми 13/07/2015
182 Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ-д 14/15 - Набавка урбаног мобилијара (384.88 КБ) Преузми, (86.86 КБ) Преузми, (133.33 КБ) Преузми, (103.12 КБ) Преузми, (41.24 КБ) Преузми, (91.37 КБ) Преузми 10/07/2015
183 Локацијски услови за кп 4577/355 КО Чајетина од 07.07.2015 (2.86 мегабајт) Преузми 07/07/2015
184 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4730/4 КО Чајетина од 2.7.2015.год (308.54 КБ) Преузми 07/07/2015
185 Решење о грађевинској дозволи на кп 4273/17 КО Чајетина од 03.07.2015.год (651.54 КБ) Преузми 06/07/2015
186 Решење о грађевинској дозволи на кп 4273/18 КО Чајетина од 03.07.2015.год (652.52 КБ) Преузми 06/07/2015
187 Решење о грађевинској дозволи на кат. парцели 4572/55 КО Чајетина од 03.07.2015.год (675.21 КБ) Преузми 06/07/2015
188 Билтен број 4 Јун 2015. - Златиборске вести (5.44 мегабајт) Преузми 03/07/2015
189 Закључак о одбацивању број 353-79/2015 од 29.06.2015. године (260.56 КБ) Преузми 03/07/2015
190 Локацијски услови за катастарску парцелу 4325/2 КО Чајетина од 01.07.2015. године (1.75 мегабајт) Преузми 03/07/2015
191 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп. 1245/10 КО Чајетина од 30.6.2015.год (240.83 КБ) Преузми 03/07/2015
192 Решење о грађевинској дозволи на кп.4577/181 КО Чајетина од 25.06.2015. (698.9 КБ) Преузми 02/07/2015
193 Решење о грађевинској дозволи на кп.4577/181 КО Чајетина од 25.06.2015. (698.9 КБ) Преузми 02/07/2015
194 Решење о грађевинској дозволи на кп. 5263/2 КО Чајетина од 16.06.2015. (350.22 КБ) Преузми 02/07/2015
195 Локацијски услови за к.п. 4577/31 КО Чајетина од 23.06.2015. (5.66 мегабајт) Преузми 01/07/2015
196 Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса у 2015. години (140.89 КБ) Преузми 29/06/2015
197 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4578/121 КО Чајетина од 24.06.2015.год (493.94 КБ) Преузми 26/06/2015
198 Решење по чл. 145. за кп 452/1 КО Мачкат од 23.06.2015.год (216.02 КБ) Преузми 26/06/2015
199 Решење о грађевинској дозволи на кп.1/5 КО Љубиш од 18.06.2015. (628.13 КБ) Преузми 23/06/2015
200 Решење о измени решења о грађевинској дозволи на кп 3890/3 КО Бранешци од 19.06.2015. (590.78 КБ) Преузми 23/06/2015