Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Одговор на питање у вези са ЈНВВ 15/14 иградња пута Јевтовића поток - Цигла (54.86 КБ) Преузми 23/04/2014
182 Конкурсна документација - Набавка саобраћајне сигнализације ЈНМВ 17/14 (324.19 КБ) Преузми 23/04/2014
183 Позив за подношење понуда -Набавка саобраћајне сигнализације ЈНМВ 17/14 (103.28 КБ) Преузми 23/04/2014
184 Измене конкурсне документације у вези ЈНВВ 16/14 - Реконструкција путева и улица (136.31 КБ) Преузми 17/04/2014
185 Измене и допуне конкурсне документације - Изградња пута Јевтовића Поток - Цигла ЈНВВ 15/14 (156.23 КБ) Преузми 15/04/2014
186 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у вези са набавком услуге превоза ученика ЈНВВ 06/14 (158.96 КБ) Преузми 14/04/2014
187 Конкурсна документација - Реконструкција путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ 16/14 (806.28 КБ) Преузми 11/04/2014
188 Позив за подношење понуда - Реконструкција путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ 16/14 (304.08 КБ) Преузми 11/04/2014
189 Конкурсна документација - Изградња пута Јевтовића поток - Цигла ЈНВВ 15/14 (1.75 мегабајт) Преузми 11/04/2014
190 Позив за подношење понуда - Изградња пута Јевтовића поток -Цигла ЈНВВ 15/14 (101.53 КБ) Преузми 11/04/2014
191 Обавештење о закљученом уговору - Услуге уређења шумских површина ЈНМВ 9/14 (282.42 КБ) Преузми 11/04/2014
192 Обавештење о закљученом уговору - Набавка горива ЈНВВ 03/14 (287.23 КБ) Преузми 10/04/2014
193 Конкурсна документација - Набавка услуге одржавања уличне расвете ЈНМВ 14/14 (301 КБ) Преузми 07/04/2014
194 Позив за подношење понуда - Набавка услуге одржавања уличне расвете ЈНМВ 14/14 (98.58 КБ) Преузми 07/04/2014
195 Конкурсна документација - Набавка путничких аутомобила ЈНМВ 13/14 (281.37 КБ) Преузми 07/04/2014
196 Позив за подношење понуда - Набавка путничких аутомобила ЈНМВ 13/14 (99.36 КБ) Преузми 07/04/2014
197 Обавештење о закљученом уговору - Услуге стручног надзора (299.7 КБ) Преузми 03/04/2014
198 Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарске опреме (293.88 КБ) Преузми 03/04/2014
199 Питања и одговори у вези ЈНВВ 11/14 Изградња ауто кампа (57.09 КБ) Преузми 02/04/2014
200 Службени лист општине Чајетина 4/14 (411.95 КБ) Преузми 28/03/2014