Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/42 КО Чајетина (353.34 КБ) Преузми 31/07/2017
182 Реконструкција зграде основне школе у Шљивовици, ЈНВВ 13/17; (429.85 КБ) Преузми, (2.48 мегабајт) Преузми, (535.13 КБ) Преузми 28/07/2017
183 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА (13.99 КБ) Преузми 28/07/2017
184 Билтен број 28, Јул 2017.-Златиборске вести (8.5 мегабајт) Преузми 28/07/2017
185 JНМВ-р 01/17 Асфалтирање путева у МЗ Јабланица (52.5 КБ) Преузми, (263 КБ) Преузми, (1.68 мегабајт) Преузми, (681.8 КБ) Преузми 26/07/2017
186 ЈНМВ-у 19/17 Услуге оглашавања на порталима (24.44 КБ) Преузми, (660.78 КБ) Преузми, (1.73 мегабајт) Преузми, (101.05 КБ) Преузми, (46.5 КБ) Преузми 24/07/2017
187 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи прикључних кабл водова 1 кV 10/0.4 kV Путара 2 - КПО на к.п. 4572/34 КО Чајетина (182.58 КБ) Преузми 24/07/2017
188 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на инвестиционом одржавању објекта на к.п. 4622/7 КО Чајетина (303.75 КБ) Преузми 24/07/2017
189 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4442/4 КО Чајетина (359.22 КБ) Преузми 24/07/2017
190 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/267 КО Чајетина (345.24 КБ) Преузми 24/07/2017
191 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбено-пословног објекта, означеног као објекат број 4 у пројектној документацији, на к.п. 4577/3 КО Чајетина (102.01 КБ) Преузми 24/07/2017
192 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 159/3 КО Јабланица (437.98 КБ) Преузми 24/07/2017
193 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 2632/5 KO Доброселица (496.17 КБ) Преузми 24/07/2017
194 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4664/13 КО Чајетина (358.46 КБ) Преузми 24/07/2017
195 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4539/19 КО Чајетина (585.17 КБ) Преузми 24/07/2017
196 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/262 КО Чајетина (501.19 КБ) Преузми 24/07/2017
197 Решење о измени решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. 4615/17 КО Чајетина (310.71 КБ) Преузми 24/07/2017
198 Решење о грађевинској дозволи за изградњу ловачке куће на к.п. 1126/2 КО Чајетина (93.29 КБ) Преузми 24/07/2017
199 Решење о грађевинској дозволи за прву фазу изградње хотела на к.п. 4572/24 КО Чајетина (479.78 КБ) Преузми 24/07/2017
200 Локацијски услови - није могућа изградња стамбене зграде на к.п. 4576/5 КО Чајетина (632.44 КБ) Преузми 24/07/2017