Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Измена решења о грађевинској дозволи у току грађења објекта на кп 4638/1 КО Чајетина од 23.12.2015.год (1.09 мегабајт) Преузми 24/12/2015
182 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 4637/5 КО Чајетина од 18.12.2015.год (564.71 КБ) Преузми 22/12/2015
183 Локацијски услови на кп 4445/92 КО Чајетина од 17.12.2015.год (359.7 КБ) Преузми 21/12/2015
184 Решење о употребној дозволи на кп 1224/72 КО Чајетина од 17.12.2015.год (656.92 КБ) Преузми 21/12/2015
185 Локацијски услови за кп 4577/186 КО Чајетина од 10.12.2015.год. (740.47 КБ) Преузми 15/12/2015
186 Решење о грађевинској дозволи на кп 4578/260 КО Чајетина од 10.12.2015.год (384.74 КБ) Преузми 14/12/2015
187 Решење о грађевинској дозволи на кп 4730/4 КО Чајетина од 10.12.2015.год (360.07 КБ) Преузми 14/12/2015
188 Решење по чл. 145 на кп 4586/528, 1346/1 и 4584 све КО Чајетина од 8.12.2015.год (662.25 КБ) Преузми 10/12/2015
189 Зимско одржавање путева по месним заједницама, ППБОППП 10/15; (573.38 КБ) Преузми, (429.22 КБ) Преузми, (2.35 мегабајт) Преузми, (664.21 КБ) Преузми 09/12/2015
190 Решење по чл.145. за кп 4469/21, 4469/14, 7344/1, 4476/1 и 7310/2 све КО Чајетина од 4.12.2015.год (683.16 КБ) Преузми 08/12/2015
191 Решење о грађевинској дозволи на кп 576/2 КО Мешник од 4.12.2015.год. (356.63 КБ) Преузми 08/12/2015
192 Набавка минибуса ЈНМВ-д 22/15 (660.9 КБ) Преузми, (2.92 мегабајт) Преузми, (648.85 КБ) Преузми, (21.04 КБ) Преузми, (274.73 КБ) Преузми, (275.78 КБ) Преузми 04/12/2015
193 Решење о грађевинској дозволи на кп 3082/15 КО Јабланица од 02.12.2015.год. (363.07 КБ) Преузми 04/12/2015
194 Решење о употребној дозволи на кп 4590/18 КО Чајетина од 30.11.2015.год (106.68 КБ) Преузми 03/12/2015
195 Реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци, ЈНМВ 02/15 (287.29 КБ) Преузми, (1.01 мегабајт) Преузми, (228.37 КБ) Преузми, (651.81 КБ) Преузми, (3.1 мегабајт) Преузми, (663.66 КБ) Преузми 02/12/2015
196 Билтен број 9, Новембар 2015. - Златиборске вести (5.51 мегабајт) Преузми 01/12/2015
197 Службени лист општине Чајетина 09/15 (996.13 КБ) Преузми 01/12/2015
198 Службени лист општине Чајетина 08/15 (550.62 КБ) Преузми 01/12/2015
199 Насипање засеочких путева, МЗ Љубиш, ЈНМВ 03/15; (284.23 КБ) Преузми, (619 КБ) Преузми, (3.08 мегабајт) Преузми, (643.65 КБ) Преузми 30/11/2015
200 Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама на територији општине Чајетина (272.11 КБ) Преузми 30/11/2015