Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Решење о грађевинској дозволи на кп 3699/3 КО Бранешци од 3.11.2015.год (332.76 КБ) Преузми 05/11/2015
182 Локацијски услови за кп 4586/376 КО Чајетина од 3.11.2015.год. (2.11 мегабајт) Преузми 04/11/2015
183 Конкурс за стипендирање студената за школску 2015/2016. годину (165.68 КБ) Преузми 03/11/2015
184 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат за изградњу пансиона на кп 4558/9 КО Чајетина (6.02 мегабајт) Преузми 03/11/2015
185 Решење по члану 145. на кп 4577/1 и 4577/172 обе КО Чајетина од 28.10.2015.год (95.56 КБ) Преузми 02/11/2015
186 Зимско одржавање путева по месним заједницама, ЈНВВ 11/15; (664.47 КБ) Преузми, (666.05 КБ) Преузми, (665.46 КБ) Преузми, (663.58 КБ) Преузми, (664.02 КБ) Преузми, (664.32 КБ) Преузми, (664.02 КБ) Преузми, (663.62 КБ) Преузми, (664.91 КБ) Преузми, (663.37 КБ) Преузми, (664.27 КБ) Преузми, (665.01 КБ) Преузми, (664.18 КБ) Преузми, (666.48 КБ) Преузми, (576.59 КБ) Преузми, (3.07 мегабајт) Преузми, (663.96 КБ) Преузми, (663.99 КБ) Преузми, (664.49 КБ) Преузми, (575.64 КБ) Преузми, (2.5 мегабајт) Преузми, (663.3 КБ) Преузми, (212.34 КБ) Преузми, (664 КБ) Преузми, (663.44 КБ) Преузми, (663.3 КБ) Преузми, (28.61 КБ) Преузми, (2.67 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.67 мегабајт) Преузми, (126.14 КБ) Преузми, (152.58 КБ) Преузми, (24.25 КБ) Преузми, (2.74 мегабајт) Преузми, (2.66 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.62 мегабајт) Преузми, (2.7 мегабајт) Преузми, (2.81 мегабајт) Преузми, (2.65 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.72 мегабајт) Преузми, (2.67 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.89 мегабајт) Преузми, (3 мегабајт) Преузми, (2.96 мегабајт) Преузми, (2.68 мегабајт) Преузми, (2.72 мегабајт) Преузми, (2.71 мегабајт) Преузми, (2.64 мегабајт) Преузми, (3.29 мегабајт) Преузми 30/10/2015
187 Обавештење за јавни увид у предлог плана управљања Споменика природе "Три стабла црног бора - Доброселица" (226.64 КБ) Преузми 29/10/2015
188 Билтен број 8 Октобар 2015. - Златиборске вести (4.7 мегабајт) Преузми 29/10/2015
189 Решење о употребној дозволи на кп 4615/38 КО Чајетина од 26.10.2015.год (361.98 КБ) Преузми 28/10/2015
190 Асфалтирање путева у МЗ Рудине, ЈНМВ 01/15; (589.73 КБ) Преузми, (3.3 мегабајт) Преузми, (295.81 КБ) Преузми, (101.69 КБ) Преузми 26/10/2015
191 Решење о грађевинској дозволи на кп 3859/4 КО Бранешци од 22.10.2015.год (585.17 КБ) Преузми 26/10/2015
192 Јавни позиви у склопу Годишњег програма коришћења, заштите и уређења пољопривредног земљишта (220.63 КБ) Преузми, (140.45 КБ) Преузми 23/10/2015
193 Јавни оглас за коришћење простора на јавној површини на привремено коришћење (88.65 КБ) Преузми 23/10/2015
194 Решење о употребној дозволи на кп 1166/2 КО Бранешци од 19.10.2015.год (760.51 КБ) Преузми 22/10/2015
195 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат на кп. 4559/11 КО Чајетина (3.59 мегабајт) Преузми 22/10/2015
196 Локацијски услови за кп 4559/11 КО Чајетина од 22.10.2015.год (3.98 мегабајт) Преузми 22/10/2015
197 Решење о грађевинској дозволи на кп 4615/5 КО Чајетина од 19.10.2015.god (1.15 мегабајт) Преузми 21/10/2015
198 Локацијски услови за кп. 4535/161 КО Чајетина од 19.10.2015.год. (1.99 мегабајт) Преузми 20/10/2015
199 Решење о употребној дозволи на кп 4577/265 КО Чајетина од 15.10.2015.год (778.94 КБ) Преузми 19/10/2015
200 Решење по чл. 145. за кп 34/17 КО Чајетина од 15.10.2015.год (289.36 КБ) Преузми 19/10/2015