Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Питања и одговори ЈНМВ 12/14- Набавка геодетских услуга (57.72 КБ) Преузми 24/03/2014
182 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 12/14 геодетске услуге (226.19 КБ) Преузми 21/03/2014
183 Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 12/14 геодетске услуге (150.05 КБ) Преузми 21/03/2014
184 Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 04/14 одржавање уличне расвете (191.29 КБ) Преузми 21/03/2014
185 Питања и одговори у вези са ЈНВВ 11/14 -Изградња ауто кампа (20.51 КБ) Преузми 21/03/2014
186 Обавештење о закљученом уговору - Набавка канцеларијског материјала (282.72 КБ) Преузми 14/03/2014
187 Конкурсна документација - Набавка геодетских услуга ЈНМВ 12/14 (256.29 КБ) Преузми 14/03/2014
188 Позив за подношење понуда - Набавка геодетских услуга ЈНМВ 12/14 (90.55 КБ) Преузми 14/03/2014
189 Питања и одговори у вези са ЈНВВ 11/14 - Изградња ауто кампа (45.54 КБ) Преузми 11/03/2014
190 Обавештење о закљученом уговору - Набавка електричне енергије (243.61 КБ) Преузми 11/03/2014
191 Измене и допуне конкурсне документације - Услуга превоза ученика (82.91 КБ) Преузми 07/03/2014
192 Конкурсна документација - Набавка услуга уређења шумских површина ЈНМВ 9/14 (258.48 КБ) Преузми 06/03/2014
193 Позив за подношење понуда - Набавка услуга уређења шумских површина ЈНМВ 9/14 (94.09 КБ) Преузми 06/03/2014
194 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Набавка услуге превоза ученика ЈНВВ 6/14 (222.09 КБ) Преузми 05/03/2014
195 Конкурсна документација након свих измена - Набавка услуге превоза ученика ЈНВВ 6/14 (339.34 КБ) Преузми 05/03/2014
196 Измене и допуне конкурсне документације - Набавка услуге превоза ученика ЈНВВ 6/14 (55.17 КБ) Преузми 05/03/2014
197 Позив за подношење понуда - Изградња ауто кампа ЈНВВ 11/14 (305.82 КБ) Преузми 05/03/2014
198 Конкурсна документација - Изградња ауто кампа ЈНВВ 11/14 (387.26 КБ) Преузми 05/03/2014
199 Службени лист општине Чајетина 3/14 (192.24 КБ) Преузми 05/03/2014
200 Сужббени лист општине Чајетина 2/14 (373.46 КБ) Преузми 05/03/2014