Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Конкурсна документација - Реконструкција путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ-р 16/2/14 (278.19 КБ) Преузми 21/05/2014
182 Позив за подношење понуда - Реконструкција путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ-р 16/2/14 (101.37 КБ) Преузми 21/05/2014
183 Конкурсна документација - Асфалтирање пута - крак ка Барама МЗ Гостиље ЈНМВ-р 01/14 (288.29 КБ) Преузми 20/05/2014
184 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута - крак ка Барама МЗ Гостиље ЈНМВ -р 01/14 (96.36 КБ) Преузми 20/05/2014
185 Конкурсна документација - Асфалтирање пута ка Митрићима МЗ Сирогојно ЈНМВ-р 01/14 (287.21 КБ) Преузми 20/05/2014
186 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута ка Митрићима МЗ Сирогојно ЈНМВ-р 01/14 (95.97 КБ) Преузми 20/05/2014
187 Конкурсна документација - Набавка радова на изградњи пута за Головушу и Тошиће МЗ Трнава ЈНМВ-р 01/14 (309.24 КБ) Преузми 19/05/2014
188 Позив за подношење понуда - Набавка радова на изградњи пута за Головушу и Тошиће МЗ Трнава ЈНМВ-р 01/14 (101.14 КБ) Преузми 19/05/2014
189 Конкурсна документација - Набавка радова на изградњи пута Чункови -Цветићи МЗ Трипкова ЈНМВ-р 01/14 (281.55 КБ) Преузми 19/05/2014
190 Позив за подношење понуда на изградњи пута Чункови - Цветићи МЗ Трипкова ЈНМВ-р 01/14 (96.03 КБ) Преузми 19/05/2014
191 Конкурсна документација - Асфалтирање пута Галерија - кућа Неђа Досковића МЗ Доброселица ЈНМВ-р 01/14 (297.28 КБ) Преузми 19/05/2014
192 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута Галерија - кућа Неђа Досковића МЗ Доброселица ЈНМВ-р 01/14 (98.89 КБ) Преузми 19/05/2014
193 Конкурсна документација - Набавка радова на изградњи пута ка Савичићима МЗ Алин Поток ЈНМВ -р 01/14 (294.44 КБ) Преузми 19/05/2014
194 Позив за подношење понуда - Набавка радова на изградњи пута ка Савичићима МЗ Алин Поток ЈНМВ -р 01/14 (95.94 КБ) Преузми 19/05/2014
195 Конкурсна документација - Набавка радова на изградњи пута Бонџулићи-Ивићи МЗ Шљивовица ЈНМВ-р 01/14 (291.3 КБ) Преузми 19/05/2014
196 Позив за подношење понуда - Набавка радова на изградњи пута Бонџулићи-Ивићи МЗ Шљивовица ЈНМВ-р 01/14 (97.02 КБ) Преузми 19/05/2014
197 Допуна пратеће документације за набавку финснсијских услуга кредита ЈНВВ 21/14 (70.08 КБ) Преузми, (34.36 КБ) Преузми 16/05/2014
198 Измене и допуне конкурсне документације у вези ЈНВВ 21/14 - Набавка финансијских услуга кредита (101.22 КБ) Преузми 15/05/2014
199 Обавештење о закљученом уговору - Одржавање уличне расвете ЈНМВ 13/14 (585.86 КБ) Преузми 14/05/2014
200 Invitation to BID (24.77 КБ) Преузми 13/05/2014