Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице (39.93 КБ) Преузми 15/09/2017
182 Израда пројеката парцелације и препарцелације и урбанистичких пројеката, ЈНМВ 23/17; (238.7 КБ) Преузми, (549.92 КБ) Преузми, (3.55 мегабајт) Преузми, (660.93 КБ) Преузми 14/09/2017
183 Јавна презентација урбанистичког пројекта (16.28 КБ) Преузми 12/09/2017
184 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4615/11 КО Чајетина (359.63 КБ) Преузми 12/09/2017
185 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 312/10 КО Семегњево (353.7 КБ) Преузми 12/09/2017
186 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4538/8 КО Чајетина (356.37 КБ) Преузми 12/09/2017
187 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 6143/17 КО Љубиш (357.39 КБ) Преузми 12/09/2017
188 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1572/2 КО Чајетина (354.26 КБ) Преузми 12/09/2017
189 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4323/9 и 4326/3 обе у КО Чајеина (360.49 КБ) Преузми 12/09/2017
190 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4664/8 КО Чајетина (354.74 КБ) Преузми 12/09/2017
191 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 7143 КО Чајетина (350.46 КБ) Преузми 12/09/2017
192 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 862/1 КО Мачкат (353.98 КБ) Преузми 12/09/2017
193 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1451/300 КО Јабланица (353.01 КБ) Преузми 12/09/2017
194 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2480/15 КО Доброселица (353.57 КБ) Преузми 12/09/2017
195 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 3894/13 КО Бранешци (357.75 КБ) Преузми 12/09/2017
196 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4586/149 КО Чајетина (355.9 КБ) Преузми 12/09/2017
197 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4523/143 КО Чајетина (355.97 КБ) Преузми 12/09/2017
198 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4572/30 КО Чајетина (456.94 КБ) Преузми 12/09/2017
199 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 5269/5 КО Чајетина (354.98 КБ) Преузми 12/09/2017
200 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4533/13 КО Чајетина (353.96 КБ) Преузми 12/09/2017