Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4624/37 КО Чајетина (195.46 КБ) Преузми 12/09/2016
182 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе на к.п. 4615/57 КО Чајетина (218.03 КБ) Преузми 12/09/2016
183 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4577/305 КО ЧАјетина (346.29 КБ) Преузми 12/09/2016
184 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи помоћног објекта на к.п. 774/12 КО Мачкат (303.63 КБ) Преузми 12/09/2016
185 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4029 КО Бранешци (198.35 КБ) Преузми 12/09/2016
186 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 1/20 КО Љубиш (516.48 КБ) Преузми 12/09/2016
187 Други јавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2016. години (482.5 КБ) Преузми, (444.5 КБ) Преузми 08/09/2016
188 Други јавни позив за реализацију програма стручне праксе у циљу стицања посебних практичних знања и вештина у 2016. години (479 КБ) Преузми, (488 КБ) Преузми 08/09/2016
189 Aсфалтирање прилазних путева пољопривредним домаћинствима у МЗ Даутовац ЈНМВ-р 02/16 (264.72 КБ) Преузми, (551.35 КБ) Преузми, (1.92 мегабајт) Преузми, (730.89 КБ) Преузми 07/09/2016
190 Рани јавни увид поводом измена и допуна Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор од 07.09.2016. (93 КБ) Преузми 07/09/2016
191 Набавка аутомобила, ЈНМВ 01/16; (663.59 КБ) Преузми, (1.42 мегабајт) Преузми, (279.88 КБ) Преузми, (499.09 КБ) Преузми 06/09/2016
192 Конкурс за избор и именовање директора привредног друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ ДОО Чајетина (71.54 КБ) Преузми, (400.71 КБ) Преузми, (414.19 КБ) Преузми 01/09/2016
193 Билтен број 17, Август 2016.- Златиборске вести (5.29 мегабајт) Преузми 01/09/2016
194 Оглас за рани јавни увид - План детаљне регулације ски центар Торник (485.32 КБ) Преузми, (93 КБ) Преузми, (7.6 мегабајт) Преузми 31/08/2016
195 Израда пројеката парцелације и препарцелације и урбанистичких пројеката, ЈНМВ 22/16; (423.21 КБ) Преузми, (769.82 КБ) Преузми, (96.67 КБ) Преузми, (2.35 мегабајт) Преузми, (711.42 КБ) Преузми 30/08/2016
196 Aсфалтирање путева у МЗ Мушвете ЈНМВ-р 02/16 (452.54 КБ) Преузми, (52 КБ) Преузми, (1.56 мегабајт) Преузми, (719.7 КБ) Преузми 30/08/2016
197 Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2016. годину (Ребаланс I) (1.09 мегабајт) Преузми 29/08/2016
198 Службени лист општине Чајетина 9/16 (600.38 КБ) Преузми 29/08/2016
199 Службени лист општине Чајетина 8/16 (479.51 КБ) Преузми 29/08/2016
200 Службени лист општине Чајетина 7/16 (2.13 мегабајт) Преузми 29/08/2016