Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Допуна пратеће документације за набавку финснсијских услуга кредита ЈНВВ 21/14 (70.08 КБ) Преузми, (34.36 КБ) Преузми 16/05/2014
182 Измене и допуне конкурсне документације у вези ЈНВВ 21/14 - Набавка финансијских услуга кредита (101.22 КБ) Преузми 15/05/2014
183 Обавештење о закљученом уговору - Одржавање уличне расвете ЈНМВ 13/14 (585.86 КБ) Преузми 14/05/2014
184 Invitation to BID (24.77 КБ) Преузми 13/05/2014
185 Позив за подношење понуда ЈНВВ-у 21/14 Набавка финансијских услуга - кредит за финансирање опреме за изградњу гондоле на Златибору (41.85 КБ) Преузми 13/05/2014
186 Конкурсна документација за ЈНВВ-у 21/14 Набавка финансијских услуга - кредит за финансирање опреме за изградњу гондоле на Златибору (291.2 КБ) Преузми 13/05/2014
187 Питања и одговори у вези ЈНВВ 15/14 - Изградња пута Јевтовића поток-Цигла (20.77 КБ) Преузми 09/05/2014
188 Конкурсна документација - Изградња путева и улица ЈНВВ-р 20/14 (314.61 КБ) Преузми 07/05/2014
189 Позив за подношење понуда - Изградња путева и улица ЈНВВ-р 20/14 (101.78 КБ) Преузми 07/05/2014
190 Обавештење о закљученом уговору- Набавка путничких аутомобила (516.11 КБ) Преузми 06/05/2014
191 Конкурсна документација - Набавка комуналног возила типа -смећар- ЈНВВ -д 19/14 (266.22 КБ) Преузми 06/05/2014
192 Позив за подношење понуда - Набавка комуналног возила типа -смећар- ЈНВВ - д 19/14 (104.92 КБ) Преузми 06/05/2014
193 Конкурсна документација - Набавка услуга одвожења и депоновања смећа по месним заједницама ЈНВВ 18/14 (282.39 КБ) Преузми 05/05/2014
194 Позив за подношење понуда - Набавка услуга одвожења и депоновања смећа по месним заједницама ЈНВВ 18/14 (107.47 КБ) Преузми 05/05/2014
195 Измене и допуне конкурсне документације - Изградња пута Јевтовића Поток-Цигла ЈНВВ 15/14 (104.71 КБ) Преузми 30/04/2014
196 Конкурсна документација -Асфалтирање пута Грабовица-Крива Река ЈНМВ 01/14 (255.69 КБ) Преузми 30/04/2014
197 Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/14 асфалтирање пута Грабовица-Крива Река (95.16 КБ) Преузми 30/04/2014
198 Конкурсна документација - Асфалтирање пута према железничкој станици Рибница у МЗ Јабланица ЈНМВ 01/14 (262.06 КБ) Преузми 30/04/2014
199 Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/14 асфалтирање пута према железничкој станици Рибница у МЗ Јабланица (97.64 КБ) Преузми 30/04/2014
200 Обавештење о расподели средстава за финансирање пружања услуга удружењима цивилног друштва у 2014. години (82.29 КБ) Преузми 29/04/2014