Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Јавни позив за подношење захтева за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) (55.58 КБ) Преузми 07/04/2015
182 Јавни позив за подношење захтева за регрес рачуна за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (85.63 КБ) Преузми 07/04/2015
183 Јавни позив за подношење захтева за регрес полисе осигурања пољопривредних усева и животиња (56.23 КБ) Преузми 07/04/2015
184 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4245-7 КО Чајетина од 06.04.2015. (82.58 КБ) Преузми 06/04/2015
185 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге одвожења смећа по месним заједницама ЈНВВ-07/15 (113.39 КБ) Преузми, (303.01 КБ) Преузми, (87.13 КБ) Преузми 03/04/2015
186 Решење о делимичној расподели средстава за финансирање невладиних организација у 2015. години (85.29 КБ) Преузми 02/04/2015
187 Локацијски услови за кп 4577-172 КО Чајетина од 30.03.2015. (3.01 мегабајт) Преузми 30/03/2015
188 Локацијски услови за кп 1482-2 КО Чајетина од 27.03.2015. (790.21 КБ) Преузми 27/03/2015
189 Грађевинска дозвола за кп 4523-197 КО Чајетина од 27.3.2015 (135.72 КБ) Преузми 27/03/2015
190 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге одржавања уличне расвете ЈНМВ-у 08/15 (592.34 КБ) Преузми, (418 КБ) Преузми, (103.63 КБ) Преузми 26/03/2015
191 Грађевинска дозвола за кп 4523-197 КО Чајетина од 26.3.2015. (111.55 КБ) Преузми 26/03/2015
192 Билтен број 1 Март 2015.-Златиборске вести (1.99 мегабајт) Преузми 25/03/2015
193 Локацијски услови за кп 4554/12 КО Чајетина од 20.03.2015.год. (776.34 КБ) Преузми 25/03/2015
194 Набавка нафте за потребе зимског одржавања путева ППБОППП-д 03/15 - Обавештење о покретању поступка (550.41 КБ) Преузми, (798.98 КБ) Преузми, (653.77 КБ) Преузми 20/03/2015
195 Грађевинска дозвола за кп 4577-523 КО Чајетина од 18.03.2015. (110.13 КБ) Преузми 18/03/2015
196 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Реконструкција путева и улица ЈНВВ-р 06/15 (106.13 КБ) Преузми, (323.09 КБ) Преузми, (68.95 КБ) Преузми, (128 КБ) Преузми, (538.11 КБ) Преузми 18/03/2015
197 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586-358 КО Чајетина од 18.03.2015. (63.79 КБ) Преузми 18/03/2015
198 Службени лист општине Чајетина 1/15 (454.5 КБ) Преузми 17/03/2015
199 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге стручног надзора, ЈНМВ-у 06/15 (109.39 КБ) Преузми, (302.97 КБ) Преузми, (23.51 КБ) Преузми, (37.93 КБ) Преузми, (582.26 КБ) Преузми, (655.29 КБ) Преузми, (613.01 КБ) Преузми 12/03/2015
200 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4267-13 КО Чајетина од 09.03.2015. (543.94 КБ) Преузми 09/03/2015