Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Решење по чл 145 на кп 4572/5 КО Чајетина од 10.11.2015.год (575.55 КБ) Преузми 13/11/2015
182 Локацијски услови за кп 3809/12 КО Бранешци од 10.11.2015 (2.11 мегабајт) Преузми 12/11/2015
183 Локацијски услови за кп 4770/5 КО Чајетина од 10.11.2015.год (2.34 мегабајт) Преузми 12/11/2015
184 Решење по чл 145 на кп 4577/1 КО Чајетина од 4.11.2015.год (564.49 КБ) Преузми 09/11/2015
185 Решење о грађевинској дозволи на кп 4578/197 КО Чајетина од 04.11.2015.год (398.04 КБ) Преузми 06/11/2015
186 Локацијски услови за кп 576/2 КО Мешник од 5.11.2015.год (447.89 КБ) Преузми 05/11/2015
187 Локацијски услови за кп 4558/9 КО Чајетина од 04.11.2015.год (486.23 КБ) Преузми 05/11/2015
188 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат на кп 4586/376 КО Чајетина од 2.11.2015 (9.03 мегабајт) Преузми 05/11/2015
189 Решење о грађевинској дозволи на кп 3699/3 КО Бранешци од 3.11.2015.год (332.76 КБ) Преузми 05/11/2015
190 Локацијски услови за кп 4586/376 КО Чајетина од 3.11.2015.год. (2.11 мегабајт) Преузми 04/11/2015
191 Конкурс за стипендирање студената за школску 2015/2016. годину (165.68 КБ) Преузми 03/11/2015
192 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат за изградњу пансиона на кп 4558/9 КО Чајетина (6.02 мегабајт) Преузми 03/11/2015
193 Решење по члану 145. на кп 4577/1 и 4577/172 обе КО Чајетина од 28.10.2015.год (95.56 КБ) Преузми 02/11/2015
194 Зимско одржавање путева по месним заједницама, ЈНВВ 11/15; (663.44 КБ) Преузми, (663.3 КБ) Преузми, (28.61 КБ) Преузми, (664.49 КБ) Преузми, (663.99 КБ) Преузми, (663.96 КБ) Преузми, (664.47 КБ) Преузми, (666.05 КБ) Преузми, (665.46 КБ) Преузми, (663.58 КБ) Преузми, (664.02 КБ) Преузми, (664.32 КБ) Преузми, (664.02 КБ) Преузми, (663.62 КБ) Преузми, (664.91 КБ) Преузми, (663.37 КБ) Преузми, (664 КБ) Преузми, (212.34 КБ) Преузми, (663.3 КБ) Преузми, (575.64 КБ) Преузми, (2.5 мегабајт) Преузми, (664.27 КБ) Преузми, (665.01 КБ) Преузми, (664.18 КБ) Преузми, (2.71 мегабајт) Преузми, (2.64 мегабајт) Преузми, (3.29 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.66 мегабајт) Преузми, (2.74 мегабајт) Преузми, (126.14 КБ) Преузми, (152.58 КБ) Преузми, (24.25 КБ) Преузми, (2.72 мегабајт) Преузми, (2.68 мегабајт) Преузми, (2.96 мегабајт) Преузми, (666.48 КБ) Преузми, (576.59 КБ) Преузми, (3.07 мегабајт) Преузми, (2.67 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.67 мегабајт) Преузми, (2.62 мегабајт) Преузми, (2.7 мегабајт) Преузми, (2.81 мегабајт) Преузми, (2.65 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.72 мегабајт) Преузми, (2.67 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.89 мегабајт) Преузми, (3 мегабајт) Преузми 30/10/2015
195 Обавештење за јавни увид у предлог плана управљања Споменика природе "Три стабла црног бора - Доброселица" (226.64 КБ) Преузми 29/10/2015
196 Билтен број 8 Октобар 2015. - Златиборске вести (4.7 мегабајт) Преузми 29/10/2015
197 Решење о употребној дозволи на кп 4615/38 КО Чајетина од 26.10.2015.год (361.98 КБ) Преузми 28/10/2015
198 Асфалтирање путева у МЗ Рудине, ЈНМВ 01/15; (589.73 КБ) Преузми, (3.3 мегабајт) Преузми, (295.81 КБ) Преузми, (101.69 КБ) Преузми 26/10/2015
199 Решење о грађевинској дозволи на кп 3859/4 КО Бранешци од 22.10.2015.год (585.17 КБ) Преузми 26/10/2015
200 Јавни позиви у склопу Годишњег програма коришћења, заштите и уређења пољопривредног земљишта (220.63 КБ) Преузми, (140.45 КБ) Преузми 23/10/2015