Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Одлука о буџету општине Чајетина за 2013. годину (ребаланс1) (555.62 КБ) Преузми 27/02/2014
182 Одлука о буџету општине Чајетина за 2013. годину (656 КБ) Преузми 27/02/2014
183 Преглед накнада (цена) за легализацију објеката по насељеним местима, зонама и наменама (101.3 КБ) Преузми 27/02/2014
184 Конкурсна документација - Набавка услуге израда географско информационе мапе (249.15 КБ) Преузми 26/02/2014
185 Позив за подношење понуда - Набавка услуге израда географско информационе мапе (94.13 КБ) Преузми 26/02/2014
186 Конкурсна документација - Набавка услуге одржавања возила (267.73 КБ) Преузми 21/02/2014
187 Позив за подношење понуда - Набавка услуге одржавања возила (91.82 КБ) Преузми 21/02/2014
188 Измене и допуне конкурсне документације - Набавка рачунарске опреме (109.96 КБ) Преузми 19/02/2014
189 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Набавка услуге стручног надзора (227.13 КБ) Преузми 19/02/2014
190 Измене и допуне конкурсне документације - Набавка услуге стручног надзора (61.64 КБ) Преузми 19/02/2014
191 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Набавка рачунарске опреме (220.53 КБ) Преузми 14/02/2014
192 Конкурсна документација - Набавка услуга стручног надзора (309.16 КБ) Преузми 14/02/2014
193 Позив за подношење понуда - Набавка услуга стручног надзора (82.75 КБ) Преузми 14/02/2014
194 Питања и одговори у вези са ЈНМВ 02/14 - Набавка канцеларијског материјала (51.68 КБ) Преузми 13/02/2014
195 Питања и одговори у вези са ЈНМВ 02/14 - Набавка канцеларијског материјала (51.68 КБ) Преузми 13/02/2014
196 Конкурсна документација - Набавка услуге превоза ученика (315.04 КБ) Преузми 11/02/2014
197 Позив за подношење понуда - Набавка услуге превоза ученика (312.36 КБ) Преузми 11/02/2014
198 Конкурсна документација - Набавка рачунарске опреме (241.87 КБ) Преузми 07/02/2014
199 Позив за подношење понуда - Набавка рачунарске опреме (306.82 КБ) Преузми 07/02/2014
200 Конкурсна документација - Набавка услуге одржавања уличне расвете (246.08 КБ) Преузми 07/02/2014