Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Службени лист општине Чајетина 11/16 (457.94 КБ) Преузми 24/10/2016
182 Службени лист општине Чајетина 10/16 (1.49 мегабајт) Преузми 24/10/2016
183 Зимско одржавање путева, ЈНВВ 19/16; (719.69 КБ) Преузми, (717.21 КБ) Преузми, (715.11 КБ) Преузми, (717.23 КБ) Преузми, (715.13 КБ) Преузми, (715.45 КБ) Преузми, (715.89 КБ) Преузми, (717.21 КБ) Преузми, (717.2 КБ) Преузми, (716.16 КБ) Преузми, (717.21 КБ) Преузми, (1.53 мегабајт) Преузми, (1.54 мегабајт) Преузми, (1.45 мегабајт) Преузми, (1.47 мегабајт) Преузми, (1.52 мегабајт) Преузми, (717.06 КБ) Преузми, (715.94 КБ) Преузми, (1.33 мегабајт) Преузми, (703.14 КБ) Преузми, (707.92 КБ) Преузми, (703.14 КБ) Преузми, (707.92 КБ) Преузми, (716.95 КБ) Преузми, (721.04 КБ) Преузми, (721.02 КБ) Преузми, (720.88 КБ) Преузми, (716.62 КБ) Преузми, (716.05 КБ) Преузми, (714.31 КБ) Преузми, (1.43 мегабајт) Преузми, (1.39 мегабајт) Преузми, (1.44 мегабајт) Преузми, (1.49 мегабајт) Преузми, (1.52 мегабајт) Преузми, (1.53 мегабајт) Преузми, (1.49 мегабајт) Преузми, (339.87 КБ) Преузми, (557.43 КБ) Преузми, (683.3 КБ) Преузми, (1.51 мегабајт) Преузми, (1.5 мегабајт) Преузми, (1.64 мегабајт) Преузми, (1.42 мегабајт) Преузми, (1.54 мегабајт) Преузми, (1.48 мегабајт) Преузми, (1.61 мегабајт) Преузми, (1.48 мегабајт) Преузми, (1.54 мегабајт) Преузми, (1.51 мегабајт) Преузми, (1.59 мегабајт) Преузми, (1.4 мегабајт) Преузми, (1.46 мегабајт) Преузми, (663.46 КБ) Преузми, (552.55 КБ) Преузми, (678.34 КБ) Преузми 12/10/2016
184 Јавни позив за бесплатну анализу земљишта (15.04 КБ) Преузми 12/10/2016
185 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 6338/4 КО Љубиш (537.44 КБ) Преузми 11/10/2016
186 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4762/7 КО Чајетина (434.13 КБ) Преузми 11/10/2016
187 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4762/6 КО Чајетина (430.83 КБ) Преузми 11/10/2016
188 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице у засеоку Боровићи и Јевтовићи, на подручју МЗ Мачкат (215.26 КБ) Преузми 11/10/2016
189 Закључак о одбацивању решења по чл. 145 за одобрење извођења радова на адаптацији крова на објекту изграђеном на к.п. 4577/742 КО чајетина (55.36 КБ) Преузми 11/10/2016
190 Решење по чл. 145 о одобрењу извођења радова на изградњи паркинга за путничка возила на к.п. 1216/1 и 2204 обе КО Сирогојно (299.88 КБ) Преузми 11/10/2016
191 Решење о употребној дозволи за објекат МХЕ "БЕЛИ КАМЕН" у КО Семегњево (622.79 КБ) Преузми 11/10/2016
192 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4745/37 КО Чајетина (211.15 КБ) Преузми 11/10/2016
193 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи каменог зида и уређењу платоа на к.п. 87/14 и 87/15 обе КО Мачкат (301.18 КБ) Преузми 11/10/2016
194 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 2930/14 КО Доброселица (332.5 КБ) Преузми 11/10/2016
195 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4578/160 КО Чајетина (500.19 КБ) Преузми 11/10/2016
196 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4621/2 КО Чајетина (582.38 КБ) Преузми 11/10/2016
197 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4539/25 КО Чајетина (465.3 КБ) Преузми 11/10/2016
198 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/382 КО Чајетина (480.87 КБ) Преузми 11/10/2016
199 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4554/37 КО Чајетина (330.84 КБ) Преузми 11/10/2016
200 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4445/116 КО Чајетина (180.25 КБ) Преузми 11/10/2016