Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта на кп 697/1 КО Бранешци (294.24 КБ) Преузми 28/04/2016
182 Локацијски услови за конструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кп. 4615/9 КО Чајетина (530.07 КБ) Преузми 28/04/2016
183 Решење по члану 145 за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Јолетићи на подручју МЗ Даутовац (367.93 КБ) Преузми 28/04/2016
184 Решење по члану 145 за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Пашићи на подручју МЗ Даутовац (367.83 КБ) Преузми 28/04/2016
185 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Пашићи на подручју МЗ Даутовац (213.41 КБ) Преузми 28/04/2016
186 Локацијски услови за изградњу јавног осветљења локалне саобраћајнице засеока Јолетићи на подручју МЗ Даутовац (213.79 КБ) Преузми 28/04/2016
187 Aсфалтирање путева у МЗ Јабланица ЈНМВ-р 02/16 (662.36 КБ) Преузми, (1.77 мегабајт) Преузми, (609.27 КБ) Преузми, (311.4 КБ) Преузми 27/04/2016
188 Решење о озакоњењу на к.п. 4577/724 КО ЧАјетина (563.13 КБ) Преузми 22/04/2016
189 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп 6150/20 Ко Љубиш (286.87 КБ) Преузми 20/04/2016
190 Локацијски услови за конструкцију и доградњу стамбеног објекта на кп. 4577/586 КО Чајетина (293.49 КБ) Преузми 20/04/2016
191 Набавка и уградња урбаног мобилијара, ЈНМВ 11/16 (662.43 КБ) Преузми, (1.78 мегабајт) Преузми, (1.1 мегабајт) Преузми, (281.01 КБ) Преузми 19/04/2016
192 Билтен број 13,Април 2016.- Златиборске вести (6.7 мегабајт) Преузми 18/04/2016
193 Асфалтирање путева у МЗ Трнава, ЈНМВ 01/16; (595.06 КБ) Преузми, (1.95 мегабајт) Преузми, (532.21 КБ) Преузми, (289.02 КБ) Преузми 14/04/2016
194 Асфалтирање путева и игралишта, МЗ Бранешци, ЈНМВ 01/16; (1.76 мегабајт) Преузми, (1.93 мегабајт) Преузми, (543.22 КБ) Преузми, (289.77 КБ) Преузми 14/04/2016
195 Решење о употребној дозволи на кп 4577/136 КО Чајетина (389.65 КБ) Преузми 12/04/2016
196 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4539/23 КО Чајетина (334.38 КБ) Преузми 12/04/2016
197 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14.04 КБ) Преузми 12/04/2016
198 Одржавање уличне расвете, ЈНМВ 10/16; (575.54 КБ) Преузми, (2.01 мегабајт) Преузми, (663.43 КБ) Преузми, (458.37 КБ) Преузми, (570.22 КБ) Преузми, (280.5 КБ) Преузми 08/04/2016
199 Aсфалтирање путева у МЗ Златибор ЈНМВ 01/16 (32.91 КБ) Преузми, (309.98 КБ) Преузми, (620.01 КБ) Преузми, (664.11 КБ) Преузми, (2.27 мегабајт) Преузми, (665.82 КБ) Преузми 08/04/2016
200 Изградња јавне расвете, ЈНМВ 09/16; (663 КБ) Преузми, (2.03 мегабајт) Преузми, (251.7 КБ) Преузми, (662.72 КБ) Преузми, (542.71 КБ) Преузми, (183.21 КБ) Преузми, (505.03 КБ) Преузми, (279.54 КБ) Преузми 08/04/2016