Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Локацијски услови за изградњу апарт хотела, на к.п. 4571/23 КО Чајетина (532.27 КБ) Преузми 31/10/2017
122 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4572/69 КО Чајетина (196.41 КБ) Преузми 31/10/2017
123 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 6749/7 КО Чајетина (100.53 КБ) Преузми 31/10/2017
124 Локацијски услови за изградњу за изградњу објекта број 2- стамбене зграде, на к.п. 4607/31 КО Чајетина (504.77 КБ) Преузми 31/10/2017
125 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4538/15 КО Чајетина (510.31 КБ) Преузми 31/10/2017
126 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4538/16 КО Чајетина (510.6 КБ) Преузми 31/10/2017
127 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4577/133 КО Чајетина (384.24 КБ) Преузми 31/10/2017
128 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 1527/33 КО Чајетина (219.19 КБ) Преузми 31/10/2017
129 Решење о употребној дозволи за спословни објекат - хотел са хотелским депандансом целина ''Б', изграђен на к.п. 4485 КО Чајетина (316.16 КБ) Преузми 31/10/2017
130 Јавни позив ЛАПЗ Чајетина - Техничка подршка - 2 (590.5 КБ) Преузми, (55 КБ) Преузми, (1.27 мегабајт) Преузми, (428.5 КБ) Преузми, (484.5 КБ) Преузми, (444.5 КБ) Преузми, (487.5 КБ) Преузми, (570 КБ) Преузми, (469 КБ) Преузми 30/10/2017
131 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4572/97 КО Чајетина (415.76 КБ) Преузми 30/10/2017
132 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат, изграђен на к.п. 4445/60 КО Чајетина (96.99 КБ) Преузми 30/10/2017
133 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу објекта на катастарској парцели број 4624/37 КО Чајетина (223.81 КБ) Преузми 30/10/2017
134 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/182 КО Чајетина (498.39 КБ) Преузми 30/10/2017
135 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4577/84 КО Чајетина (203.88 КБ) Преузми 30/10/2017
136 Решење о грађевинској дозволи за доградњу пословно-стамбеног објекта на к.п. 4615/40 КО Чајетина (101.47 КБ) Преузми 30/10/2017
137 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат, на к.п. 4586/506 КО Чајетина (317.35 КБ) Преузми 30/10/2017
138 Оглас за јавни увид у Нацрт ПДР за подручје хотела Торник (93.5 КБ) Преузми 30/10/2017
139 Јавна презентација урбанистичког пројекта (16.42 КБ) Преузми 27/10/2017
140 Решење о употребној дозволи за стамбено-пословни објекат, означен као објекат број 3 на к.п. 4577/3 КО Чајетина (360.18 КБ) Преузми 24/10/2017