Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Локацијски услови за кп 4586-107 КО Чајетина од 28.05.2015. (4.66 мегабајт) Преузми 02/06/2015
122 Локацијски услови за кп 4577-507 КО Чајетина од 27.05.2015 (1.19 мегабајт) Преузми 02/06/2015
123 Локацијски услови за кп 4442-2 КО Чајетина од 29.05.2015. (4.6 мегабајт) Преузми 02/06/2015
124 Локацијски услови за кп 4273-17 КО Чајетина од 27.05.2015. (2.28 мегабајт) Преузми 01/06/2015
125 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586-362 КО Чајетина од 25.05.2015. (282.1 КБ) Преузми 01/06/2015
126 Питања и одговори у вези ЈНМВ 11/15 - Израда измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште Општине) са насељеним местом Златибор - 1. фаза (41.53 КБ) Преузми 29/05/2015
127 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4577-31 КО Чајетина од 18.05.2015. (361.21 КБ) Преузми 27/05/2015
128 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 3809-7 КО Бранешци од 19.05.2015. (346.56 КБ) Преузми 27/05/2015
129 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4523-22 КО Чајетина од 25.04.2015. (267.24 КБ) Преузми 27/05/2015
130 Локацијски услови за кп 4775/1 КО Чајетина од 26.05.2015.год. (4.68 мегабајт) Преузми 26/05/2015
131 Решење по чл.145. за кп 4577/1, 4577/723 обе КО Чајетина од 5.05.2015. (235.22 КБ) Преузми 25/05/2015
132 Решење по чл.145. за кп 4571/46 КО Чајетина од 15.05.2015. (700.1 КБ) Преузми 25/05/2015
133 Решење по чл. 145. за кп 4537/9 КО Чајетина од 28.04.2015. (259.55 КБ) Преузми 25/05/2015
134 Решење по чл.145. за кп 4577/210 КО Чајетина од 24.04.2015. (283.78 КБ) Преузми 25/05/2015
135 Решење по чл.145. за кп 4638/1 КО Чајетина од 23.04.2015. (295.25 КБ) Преузми 25/05/2015
136 Решење по чл.145. за кп 4578/214 КО Чајетина од 22.04.2015. (633.88 КБ) Преузми 25/05/2015
137 Решење по члану 145. за 4577/581 КО Чајетина од 4.05.2015. (270.2 КБ) Преузми 25/05/2015
138 Решење по чл.145. за кп 4577/115 КО Чајетина од 23.04.2015. (266.38 КБ) Преузми 25/05/2015
139 Решење по чл.145. за кп 4577/23, 4577/18, 4577/5, 4577/4 све КО Чајетина од 7.05.2015. (245.88 КБ) Преузми 25/05/2015
140 Грађевинска доозвола за кп 4577/543 КО Чајетина од 20.05.2015. (710.63 КБ) Преузми 25/05/2015