Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Закључак о одбацивању решења о одобрењу извођења радова на изградњи оптичког кабла од АТЦ Рожанство до МСАН Сирогојно (297.09 КБ) Преузми 15/03/2016
122 Решење о употребној дозволи на кп 4577/523 КО Чајетина (509.15 КБ) Преузми 15/03/2016
123 Решење о грађевинској дозволи на кп 4638/1 КО Чајетина (311.54 КБ) Преузми 15/03/2016
124 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 4577/172 КО Чајетина (298.8 КБ) Преузми 15/03/2016
125 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 4577/486 КО Чајетина (293.52 КБ) Преузми 15/03/2016
126 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4554/37 КО Чајетина од 8.3.2016.год (282.35 КБ) Преузми 10/03/2016
127 Решење о грађевинској дозволи на кп 4572/55 КО Чајетина од 8.3.2016.године (310.85 КБ) Преузми 10/03/2016
128 Санација депоније "Брегови", ЈНВВ 08/16; (661.36 КБ) Преузми, (1.61 мегабајт) Преузми, (1.5 мегабајт) Преузми, (283.23 КБ) Преузми 09/03/2016
129 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4572/55 КО Чајетина од 08.03.2016. године (310.85 КБ) Преузми 09/03/2016
130 Билтен број 11,Фебруар 2016.- Златиборске вести (6.12 мегабајт) Преузми 09/03/2016
131 Позив за пријаву на конкурс за подршку незапосленим лицима за започињање бављења пчеларством (29.93 КБ) Преузми, (20.2 КБ) Преузми, (18.42 КБ) Преузми, (609 КБ) Преузми, (19.38 КБ) Преузми 09/03/2016
132 Изградња путева и улица, ЈНВВ 07/16 (663.22 КБ) Преузми, (1.8 мегабајт) Преузми, (181.07 КБ) Преузми, (657.1 КБ) Преузми, (607 КБ) Преузми, (657.11 КБ) Преузми, (669.65 КБ) Преузми, (102.92 КБ) Преузми, (407.16 КБ) Преузми, (282.28 КБ) Преузми, (610.41 КБ) Преузми 04/03/2016
133 Радови на изградњи мостова, ЈНВВ 06/16; (591.08 КБ) Преузми, (1.37 мегабајт) Преузми, (776.1 КБ) Преузми, (278.42 КБ) Преузми 03/03/2016
134 Локацијски услови за кп 2/2 КО Чајетина од 2.3.2016.године (3.09 мегабајт) Преузми 03/03/2016
135 Локацијски услови за к.п. 4586/75 КО Чајетина од 29.02.2016. год. (1.77 мегабајт) Преузми 01/03/2016
136 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3946/6 КО Доброселица од 25.2.2016.године (704.4 КБ) Преузми 01/03/2016
137 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3912/1 КО Јабланица од 24.2.2016.године (620.07 КБ) Преузми 01/03/2016
138 Промотивне активности Голд Гондола Златибор (маркетинг и интернет маркетинг) ЈНМВ 08/16 (658.86 КБ) Преузми, (189.27 КБ) Преузми, (105.82 КБ) Преузми, (252.98 КБ) Преузми, (715.44 КБ) Преузми, (36.66 КБ) Преузми, (663.56 КБ) Преузми, (663.64 КБ) Преузми, (2.24 мегабајт) Преузми 29/02/2016
139 Закључак о одбацивању локацијских услова за кп 4572/25 КО Чајетина од 26.02.2016.године (1.26 мегабајт) Преузми 29/02/2016
140 Санација мостова,ЈНМВ 07/16; (664.22 КБ) Преузми, (358.14 КБ) Преузми, (660.49 КБ) Преузми, (300.64 КБ) Преузми, (638.37 КБ) Преузми, (296.68 КБ) Преузми 26/02/2016