Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Обавештење о закљученом уговору - Услуге чишћења дивљих депонија ЈНМВ 29/14 (548.24 КБ) Преузми 11/08/2014
122 Измене и допуне конкурсне документације - Насипање засеочких путева и пробијање пута у Милаћевићима, МЗ Алин Поток, ЈНМВ-р 02/14 (84.94 КБ) Преузми 11/08/2014
123 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Насипање засеочких путева и пробијање пута у Милаћевићима,МЗ Алин Поток, ЈНМВ-р 02/14 (655.97 КБ) Преузми 11/08/2014
124 Конкурсна документација - Радови на насипању засеочких путева и пробијању пута у Милаћевићима ЈНМВ-р 02/14 МЗ Алин Поток (297.8 КБ) Преузми 08/08/2014
125 Позив за подношење понуда - Радови на насипању засеочких путева и пробијању пута у Милаћевићима ЈНМВ-р 02/14 МЗ Алин Поток (97.08 КБ) Преузми 08/08/2014
126 Конкурсна документација - Насипање и поправка путева МЗ Голово ЈНМВ 02/14 (278.64 КБ) Преузми 07/08/2014
127 Позив за подношење понуда - Насипање и поправка путева МЗ Голово ЈНМВ 02/14 (92.81 КБ) Преузми 07/08/2014
128 Конкурсна документација - Асфалтирање пута за Јанковиће МЗ Рожанство ЈНМВ-р 01/14 (290.21 КБ) Преузми 07/08/2014
129 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута за Јанковиће МЗ Рожанство ЈНМВ-р 01/14 (98.06 КБ) Преузми 07/08/2014
130 Конкурсна документација - Асфалтирање пута Николино брдо и Војиновићи, МЗ Бранешци ЈНМВ 01/14 (283 КБ) Преузми 07/08/2014
131 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута Николино брдо и Војиновићи, МЗ Бранешци ЈНМВ 01/14 (96.74 КБ) Преузми 07/08/2014
132 Конкурсна документација - Поправка пута према манастиру Увац, МЗ Стубло ЈНМВ 01/14 (291.2 КБ) Преузми 06/08/2014
133 Позив за подношење понуда - Поправка пута према манастиру Увац,МЗ Стубло ЈНМВ 01/14 (93.98 КБ) Преузми 06/08/2014
134 Обавештење о закљученом уговору - Изградња путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ 20/14 (671.93 КБ) Преузми 01/08/2014
135 Обавештење о закљученом уговору - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (602.56 КБ) Преузми 01/08/2014
136 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута Бонџулићи-Ивићи МЗ Шљивовица (674.81 КБ) Преузми 30/07/2014
137 Конкурсна документација - Изградња спомен чесме на Цигли ЈНМВ-р 35/14 МЗ Јабланица (82.95 КБ) Преузми 23/07/2014
138 Позив за подношење понуда - ЈНМВ-р 35/14 Изградња спомен чесме на Цигли МЗ Јабланица (94.86 КБ) Преузми 23/07/2014
139 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 32/14- Услуге ангажовања извођача за музички фестивал на Златибору (666.38 КБ) Преузми 22/07/2014
140 Обавештење о закљученом уговору - Реконструкција путева и улица 16/2/14 (537.46 КБ) Преузми 22/07/2014