Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Локацијски услови - није могућа изградња стамбеног објекта са 22 стана на к.п. 4586/382 КО Чајетина (593.57 КБ) Преузми 29/08/2016
122 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи СТС 10/04 кВ, 250 кВА, "СТАРА КАФАНА" на к.п. 2422 КО Доброселица (300.07 КБ) Преузми 29/08/2016
123 Решење о употребној дозволи на к.п. 4577/543 КО Чајетина (482.24 КБ) Преузми 29/08/2016
124 решење о грађевинскон дозволи на к.п. 4590/16 КО Чајетина (238.68 КБ) Преузми 29/08/2016
125 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4586/176 КО Чајетина (410.57 КБ) Преузми 29/08/2016
126 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4644/14 КО Чајетина (467.87 КБ) Преузми 29/08/2016
127 Aсфалтирање путева у МЗ Трнава ЈНМВ-р 03/16 (260.65 КБ) Преузми, (730.15 КБ) Преузми, (1.72 мегабајт) Преузми, (594.81 КБ) Преузми 29/08/2016
128 Службени лист општине Чајетина 6/16 (440.5 КБ) Преузми 26/08/2016
129 Службени лист општине Чајетина 5/16 (213.16 КБ) Преузми 26/08/2016
130 Службени лист општине Чајетина 4/16 (618.58 КБ) Преузми 26/08/2016
131 Службени лист општине Чајетина 3/16 (227.97 КБ) Преузми 26/08/2016
132 Изградња потпорног зида у МЗ Сирогојон ЈНМВ-р02/16 (726.79 КБ) Преузми, (1.63 мегабајт) Преузми, (886.66 КБ) Преузми, (50.5 КБ) Преузми 26/08/2016
133 Оглашавање Раног јавног увида (97 КБ) Преузми 24/08/2016
134 Набавка и уградња саобраћајне сигнализације, ЈНМВ-д 21/16; (663.89 КБ) Преузми, (511.85 КБ) Преузми, (649.19 КБ) Преузми, (663.88 КБ) Преузми, (179.89 КБ) Преузми, (958.9 КБ) Преузми, (335.98 КБ) Преузми 23/08/2016
135 Претходно обавештење - зимско одржавање путева и улица на територији општине Чајетина; (427.44 КБ) Преузми 23/08/2016
136 Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина (63.94 КБ) Преузми, (19.99 КБ) Преузми, (275.1 КБ) Преузми, (15.04 КБ) Преузми 19/08/2016
137 Санирање клизишта испод гробља у Чајетини, ЈНМВ 03/16; (92.5 КБ) Преузми, (759.85 КБ) Преузми, (313.91 КБ) Преузми 19/08/2016
138 Изградња путева у МЗ Крива Река ЈМНВ-р 01/16 (721.1 КБ) Преузми, (1.53 мегабајт) Преузми, (593.89 КБ) Преузми, (262.83 КБ) Преузми 19/08/2016
139 решење о грађевинској дозволи на к.п. 4523/112 КО Чајетина (236.41 КБ) Преузми 19/08/2016
140 Локацијски услови за изградњу омладинског културног центра на к.п. 4555/2 КО Чајетина (1.96 мегабајт) Преузми 19/08/2016