Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Рани јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор (97 КБ) Преузми 26/02/2015
122 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка лож уља, ЈНВВ 05/15 (286.88 КБ) Преузми, (104.28 КБ) Преузми 25/02/2015
123 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Одржавање возила, ЈНМВ-д 04/15 (657.97 КБ) Преузми, (238.26 КБ) Преузми, (102.11 КБ) Преузми 25/02/2015
124 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка горива ЈНВВ-д 04/15 (652.68 КБ) Преузми, (654.7 КБ) Преузми, (93.84 КБ) Преузми, (291.33 КБ) Преузми, (101.41 КБ) Преузми 24/02/2015
125 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка рачунарске опреме ЈНМВ-д 03/15 (652.16 КБ) Преузми, (38.42 КБ) Преузми, (317.34 КБ) Преузми, (102.06 КБ) Преузми 24/02/2015
126 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала ЈНМВ-д 02/15 (102.1 КБ) Преузми, (343.15 КБ) Преузми, (39.8 КБ) Преузми, (652.65 КБ) Преузми 24/02/2015
127 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку радова на зимском одржавању путева по МЗ (559.56 КБ) Преузми, (801 КБ) Преузми, (801.04 КБ) Преузми, (800.79 КБ) Преузми, (802.59 КБ) Преузми, (802.92 КБ) Преузми, (803.17 КБ) Преузми, (653.41 КБ) Преузми, (653.48 КБ) Преузми, (653.25 КБ) Преузми, (654.15 КБ) Преузми, (654.59 КБ) Преузми, (655.62 КБ) Преузми 11/02/2015
128 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка нафте за зимско одржавање путева, ЈНВВ-д 03/15 (301.51 КБ) Преузми, (539.37 КБ) Преузми, (104.75 КБ) Преузми 09/02/2015
129 Позив за подношење понуда и конкурсна дкументација - Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ-у 01/15 (109.56 КБ) Преузми, (272.71 КБ) Преузми, (654.72 КБ) Преузми, (655.65 КБ) Преузми, (62.91 КБ) Преузми, (45.02 КБ) Преузми, (93.01 КБ) Преузми, (65.86 КБ) Преузми 06/02/2015
130 Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Чајетина (68.22 КБ) Преузми 04/02/2015
131 Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина (81.78 КБ) Преузми 04/02/2015
132 Пројекат "Отпад није смеће" (1.48 мегабајт) Преузми 29/01/2015
133 Одлука о утврђивању зона пореза на имовину на територији општине Чајетина (88.8 КБ) Преузми 28/01/2015
134 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Превоз ученика ЈНВВ-у 02/15 (82.95 КБ) Преузми, (247.74 КБ) Преузми, (32.35 КБ) Преузми, (654.15 КБ) Преузми 26/01/2015
135 Претходно обавештење - Грађевински радови на изградњи гондоле (409.61 КБ) Преузми 20/01/2015
136 Јавни позив за учешће на конкурсу Општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета Општине Чајетина за 2015. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (77.5 КБ) Преузми, (98 КБ) Преузми, (26.83 КБ) Преузми, (21.19 КБ) Преузми 16/01/2015
137 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Чајетина за 2015. годину са територије Општине Чајетина и Града Ужица (19.76 КБ) Преузми, (15.99 КБ) Преузми 16/01/2015
138 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација са територије Општине Чајетина из буџета Општине Чајетина за 2015. годину (19.76 КБ) Преузми, (15.94 КБ) Преузми 16/01/2015
139 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка електричне енергије ЈНВВ-д 01/15 (82.75 КБ) Преузми, (448.21 КБ) Преузми, (653.03 КБ) Преузми, (653.69 КБ) Преузми, (365.61 КБ) Преузми, (653.7 КБ) Преузми, (51.87 КБ) Преузми 14/01/2015
140 Обавештење о закљученом уговору - Набавка нафте за потребе зимског одржавања путева ЈНВВ-д 44/14 (658 КБ) Преузми 31/12/2014