Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Конкурсна документација - Насипање и поправка путева МЗ Голово ЈНМВ 02/14 (278.64 КБ) Преузми 07/08/2014
122 Позив за подношење понуда - Насипање и поправка путева МЗ Голово ЈНМВ 02/14 (92.81 КБ) Преузми 07/08/2014
123 Конкурсна документација - Асфалтирање пута за Јанковиће МЗ Рожанство ЈНМВ-р 01/14 (290.21 КБ) Преузми 07/08/2014
124 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута за Јанковиће МЗ Рожанство ЈНМВ-р 01/14 (98.06 КБ) Преузми 07/08/2014
125 Конкурсна документација - Асфалтирање пута Николино брдо и Војиновићи, МЗ Бранешци ЈНМВ 01/14 (283 КБ) Преузми 07/08/2014
126 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута Николино брдо и Војиновићи, МЗ Бранешци ЈНМВ 01/14 (96.74 КБ) Преузми 07/08/2014
127 Конкурсна документација - Поправка пута према манастиру Увац, МЗ Стубло ЈНМВ 01/14 (291.2 КБ) Преузми 06/08/2014
128 Позив за подношење понуда - Поправка пута према манастиру Увац,МЗ Стубло ЈНМВ 01/14 (93.98 КБ) Преузми 06/08/2014
129 Обавештење о закљученом уговору - Изградња путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ 20/14 (671.93 КБ) Преузми 01/08/2014
130 Обавештење о закљученом уговору - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (602.56 КБ) Преузми 01/08/2014
131 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута Бонџулићи-Ивићи МЗ Шљивовица (674.81 КБ) Преузми 30/07/2014
132 Конкурсна документација - Изградња спомен чесме на Цигли ЈНМВ-р 35/14 МЗ Јабланица (82.95 КБ) Преузми 23/07/2014
133 Позив за подношење понуда - ЈНМВ-р 35/14 Изградња спомен чесме на Цигли МЗ Јабланица (94.86 КБ) Преузми 23/07/2014
134 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 32/14- Услуге ангажовања извођача за музички фестивал на Златибору (666.38 КБ) Преузми 22/07/2014
135 Обавештење о закљученом уговору - Реконструкција путева и улица 16/2/14 (537.46 КБ) Преузми 22/07/2014
136 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01-14 Асфалтирање пута Луке - Џамбаси, МЗ Семегњево (677.61 КБ) Преузми 18/07/2014
137 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 28/14 Набавка аутобуских стајалишта (650.47 КБ) Преузми 18/07/2014
138 Обавештење о закљученом уговору за ЈНВВ 25/14 Набавка и уградња урбаног мобилијара (585.84 КБ) Преузми 18/07/2014
139 Питања и одговори у вези ЈНВВ 30/14 Набавка лож уља (20.94 КБ) Преузми 17/07/2014
140 Обавештење о закљученом уговору за ЈНВВ 11/14 Радови на изградњи ауто кампа (654.21 КБ) Преузми 17/07/2014