Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 522/4 КО Мешник (61.54 КБ) Преузми 11/08/2017
122 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/89 КО Чајетина (342.42 КБ) Преузми 11/08/2017
123 Измена решења о грађевинској дозволи број 351-347/2015-03 од 02.12.2015. (103.25 КБ) Преузми 11/08/2017
124 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/73 КО Чајетина (615.61 КБ) Преузми 11/08/2017
125 закључак о исправци локацијских услова 353-133/2017-03 од 11.05.2017. (369.55 КБ) Преузми 11/08/2017
126 Локацијски услови за изградњу објекта мешовите намене (ламела 1 - становање, ламела 2 - хотел) на к.п. 4607/30 КО Чајетина (578.98 КБ) Преузми 11/08/2017
127 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/36 КО Чајетина (496.74 КБ) Преузми 11/08/2017
128 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању подземних кабловских водова 1 кВ, на к.п. 4577/675, 4577/19 и 4577/5 све КО Чајетина (85.81 КБ) Преузми 11/08/2017
129 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевин ске дозволе којом се одобрава изградња Мале хидроелектране "КОМАЉ" на реци Црни Рзав (308.84 КБ) Преузми 11/08/2017
130 Решење о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1339/23 КО Чајетина (182.02 КБ) Преузми 11/08/2017
131 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта пољопривредног домаћинства на к.п. 1/24 КО Љубиш (282.28 КБ) Преузми 11/08/2017
132 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 458/2 КО Чајетина (192.64 КБ) Преузми 11/08/2017
133 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/59 КО Чајетина (291.45 КБ) Преузми 11/08/2017
134 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/235 КО Чајетина (287.55 КБ) Преузми 11/08/2017
135 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2384/1 КО Доброселица (352.64 КБ) Преузми 09/08/2017
136 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4538/8 КО Чајетина (353.17 КБ) Преузми 09/08/2017
137 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/461 КО Чајетина (357.2 КБ) Преузми 09/08/2017
138 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4576/6 КО Чајетина (357.92 КБ) Преузми 09/08/2017
139 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4678/7 КО Чајетина (352.78 КБ) Преузми 09/08/2017
140 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4328/2 КО Чајетина (355.8 КБ) Преузми 09/08/2017