Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Набавка комбија, ЈНМВ 01/17; (316.5 КБ) Преузми, (653.03 КБ) Преузми, (26.8 КБ) Преузми, (662.18 КБ) Преузми 20/12/2016
122 Јавне презентације урбанистичких пројеката од 20.12. до 27.12.2016. (14.09 КБ) Преузми, (13.91 КБ) Преузми, (13.88 КБ) Преузми 20/12/2016
123 Оглашавање јавног увида (101 КБ) Преузми 16/12/2016
124 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 6207/14 КО Љубиш (510.44 КБ) Преузми 14/12/2016
125 Закључак о одбациванју захтева за измену решенја о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4535/33 КО Чајетина (54.52 КБ) Преузми 14/12/2016
126 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п.4586/382 КО Чајетина (108.85 КБ) Преузми 14/12/2016
127 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4445/69 КО Чајетина (98.33 КБ) Преузми 14/12/2016
128 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4468/111 KO Чајетина (586.47 КБ) Преузми 14/12/2016
129 Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4468/111 КО Чајетина (313.38 КБ) Преузми 14/12/2016
130 Огранизација новогодишњих концерата, ППБОППП 05/16; (665.58 КБ) Преузми, (665.01 КБ) Преузми, (558.55 КБ) Преузми, (504.13 КБ) Преузми, (1.4 мегабајт) Преузми, (1.42 мегабајт) Преузми 12/12/2016
131 Решење о употребној дозволи за стамбено-пословни објекат на к.п. 4577/284 КО Чајетина (325.32 КБ) Преузми 12/12/2016
132 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4577/739 КО Чајетина (556.29 КБ) Преузми 12/12/2016
133 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4762/6 КО Чајетина (102.61 КБ) Преузми 12/12/2016
134 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 159/3 КО Јабланица (52.97 КБ) Преузми 12/12/2016
135 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 6990/3 КО Чајетина (239.24 КБ) Преузми 12/12/2016
136 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу на к.п. 4586/75 КО Чајетина (53.88 КБ) Преузми 12/12/2016
137 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/96 КО Чајетина (535.65 КБ) Преузми 12/12/2016
138 Решење о грађевинској дозволи за изградњу спортске хале на к.п. 4572/55 КО Чајетина (195.22 КБ) Преузми 12/12/2016
139 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 6338/4 КО Љубиш (236.88 КБ) Преузми 12/12/2016
140 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4441/9 KO Чајетина (456.59 КБ) Преузми 12/12/2016