Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ НАСИПА И ПОТПОРНОГ ЗИДА И ДОДАТНИХ РАДОВА ИСПОД ИЗВЕДЕНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЗЛАТИБОР, ЈНМВ 11/17. (233.18 КБ) Преузми, (464.97 КБ) Преузми, (185.85 КБ) Преузми, (271.74 КБ) Преузми, (664.24 КБ) Преузми, (2.92 мегабајт) Преузми, (667.65 КБ) Преузми 12/05/2017
122 Обавештење подносиоцима пријаве за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица (668.27 КБ) Преузми 12/05/2017
123 Јавна презентација урбанистичког пројекта (16.58 КБ) Преузми 05/05/2017
124 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4440/4 КО Чајетина (323.54 КБ) Преузми 27/04/2017
125 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/3 КО Чајетина (535.32 КБ) Преузми 27/04/2017
126 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1451/17 КО Јабланица (240.6 КБ) Преузми 27/04/2017
127 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/730 КО Чајетина (361.89 КБ) Преузми 27/04/2017
128 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 15/9 КО Чајетина (438.66 КБ) Преузми 27/04/2017
129 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/731 КО Чајетина (108.5 КБ) Преузми 27/04/2017
130 Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта, бр. 4, на к.п. 4577/3 КО Чајетина (620.9 КБ) Преузми 27/04/2017
131 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/262 КО Чајетина (361.55 КБ) Преузми 27/04/2017
132 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1482/14 КО Чајетина (340.33 КБ) Преузми 27/04/2017
133 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за објекат не к.п. 4440/4 КО Чајетина (182.19 КБ) Преузми 27/04/2017
134 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 7001/9 КО Чајетина (184.44 КБ) Преузми 27/04/2017
135 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4546/7 КО Чајетина (188.57 КБ) Преузми 27/04/2017
136 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/613 КО Чајетина (500.99 КБ) Преузми 27/04/2017
137 Локацијски услови за изградњу гарни хотела на к.п. 4586/376 КО Чајетина (348.49 КБ) Преузми 27/04/2017
138 Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. 702/3 КО Мачкат (471.55 КБ) Преузми 27/04/2017
139 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/734 КО Чајетина (238.65 КБ) Преузми 27/04/2017
140 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на реконструкцији трга и шеталишта на Златибору на к.п. 7310/2 и 4572/1 КО Чајетина (172.35 КБ) Преузми 27/04/2017