Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/382 КО Чајетина (480.87 КБ) Преузми 11/10/2016
122 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4554/37 КО Чајетина (330.84 КБ) Преузми 11/10/2016
123 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4445/116 КО Чајетина (180.25 КБ) Преузми 11/10/2016
124 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4445/94 КО Чајетина (200.4 КБ) Преузми 11/10/2016
125 Измена локацијских услова за измештање прихватне чистачке станице на Златибору (377.44 КБ) Преузми 11/10/2016
126 Решење по чл. 145 за извођење радова на адаптацији и промени намене дела објекта на к.п. 4615/1 КО Чајетина (306.93 КБ) Преузми 11/10/2016
127 Набавка нафте за зимско одржавање путева ЈНВВ-д 18/16 (23.97 КБ) Преузми, (576.34 КБ) Преузми, (17.17 КБ) Преузми, (26.36 КБ) Преузми, (1.13 мегабајт) Преузми 04/10/2016
128 Реализација пројекта утврђивања потреба и препорука спровођења мелиоративних мера уређења земљишта на територији општине Чајетина, ЈНМВ 23/16; (712.73 КБ) Преузми, (1.56 мегабајт) Преузми, (546.89 КБ) Преузми, (321.67 КБ) Преузми 30/09/2016
129 Билтен број 18, Септембар 2016.- Златиборске вести (6.92 мегабајт) Преузми 30/09/2016
130 Закључак о одбацивању локацијских услова за доградњу и реконструкцију на к.п. 4578/160 КО Чајетина (577.6 КБ) Преузми 28/09/2016
131 Закључак о одбацивању употребне дозволе за део мале хидроелектране "БЕЛИ КАМЕН" на реци Црни Рзав (296.4 КБ) Преузми 28/09/2016
132 Закључак о одбацивању употребне дозволе на к.п. 4475/4 КО Чајетина (218.09 КБ) Преузми 28/09/2016
133 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4445/117 КО Чајетина (179.72 КБ) Преузми 28/09/2016
134 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4577/427 КО Чајетина (476.98 КБ) Преузми 28/09/2016
135 Локацијски услови за изградњу четири стамбена објекта на к.п. 4644/14 КО Чајетина (467.52 КБ) Преузми 28/09/2016
136 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4440/4 КО Чајетина (510.18 КБ) Преузми 28/09/2016
137 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи подземног 10 кв кабл вода од ТС 10/0,4 кв "Зеленкада" до ТС 10/0,4 кв "Инобачка" на к.п. 4469/2 и 4469/13 КО Чајетина (317.08 КБ) Преузми 28/09/2016
138 Закључак о одбацивању употребне дозволе на к.п. 1223/2 КО Сирогојно (222.78 КБ) Преузми 28/09/2016
139 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4671/5 КО Чајетина (327.72 КБ) Преузми 28/09/2016
140 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4577/405 КО Чајетина (313.66 КБ) Преузми 28/09/2016