Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Грађевинска дозвола за кп 2384-2 КО Доброселица од 08.04.2015. (1.95 мегабајт) Преузми 13/05/2015
122 Грађевинска дозвола за кп 1045-31 КО Бранешци од 27.04.2015. (2.25 мегабајт) Преузми 13/05/2015
123 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге превоза ученика и путника ЈНВВ 08/15 (616.32 КБ) Преузми, (579.34 КБ) Преузми, (43.16 КБ) Преузми, (386.04 КБ) Преузми, (83.64 КБ) Преузми, (627.5 КБ) Преузми, (627.38 КБ) Преузми, (96.06 КБ) Преузми, (626.17 КБ) Преузми, (90.83 КБ) Преузми, (96.15 КБ) Преузми, (95.71 КБ) Преузми, (633.09 КБ) Преузми, (632.59 КБ) Преузми 08/05/2015
124 Позив за подношење понуда и конкурсна документација- Асфалтирање путева у МЗ Даутовац, ЈНМВ 01/15 (94.39 КБ) Преузми, (278.44 КБ) Преузми, (95.95 КБ) Преузми 04/05/2015
125 Локацијски услови за кп1451-189 КО Јабланица од 16.4.2015. (277.67 КБ) Преузми 04/05/2015
126 Закључак решење по чл. 145. за Златиборске електране више парцела од 27.04.2015. (329.72 КБ) Преузми 30/04/2015
127 Билтен број 2 Април 2015.-Златиборске вести (1.28 мегабајт) Преузми 29/04/2015
128 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге уређења шумских површина, ЈНМВ 07/15 (91.87 КБ) Преузми, (223.85 КБ) Преузми, (94.23 КБ) Преузми 28/04/2015
129 Локацијски услови за кп 4554-12 КО Чајетина од 20.03.2015. (787.03 КБ) Преузми 24/04/2015
130 Локацијски услови за кп 1/5 КО Љубиш од 22.4.2015.год. (1.15 мегабајт) Преузми 24/04/2015
131 Решење о расподели средстава за јавно информисање од локалног значаја у 2015. години (82.24 КБ) Преузми 23/04/2015
132 Конкурс за подстицајна средства којима ће се суфинансирати активности удружења пољопривредника у 2015. години (72.32 КБ) Преузми, (156.54 КБ) Преузми 21/04/2015
133 Закључак о одбацивању грађ.дозв. за кп 4559-8 КО Чајетина од 20.04.2015. (332.35 КБ) Преузми 20/04/2015
134 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4577-286 КО Чајетина од 20.04.2015. (650.2 КБ) Преузми 20/04/2015
135 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Асфалтирање пута према манастиру Увац МЗ Стубло, ЈНМВ 01/15 (48.12 КБ) Преузми, (306.07 КБ) Преузми, (95.4 КБ) Преузми, (62.46 КБ) Преузми, (648.06 КБ) Преузми, (595.36 КБ) Преузми 20/04/2015
136 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Асфалтирање путева у МЗ Мушвете, ЈНМВ 01/15 (603.87 КБ) Преузми, (646.8 КБ) Преузми, (62.5 КБ) Преузми, (42.64 КБ) Преузми, (48.62 КБ) Преузми, (273.06 КБ) Преузми, (95.18 КБ) Преузми 20/04/2015
137 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4442-2 КО Чајетина од 17.04.2015. (568.4 КБ) Преузми 17/04/2015
138 Службени лист општине Чајетина 02/15 (356.88 КБ) Преузми 17/04/2015
139 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4267-724 КО Чајетина од 17.04.2015. (429.78 КБ) Преузми 17/04/2015
140 Употребна дозвола за кп 4577-3 КО Чајетина од 16.4.2015. (663.43 КБ) Преузми 16/04/2015