Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Питања и одговори у вези са ЈНМВ 17/14 набавка саобраћајне сигнализације (57.03 КБ) Преузми 28/04/2014
122 Питања и одговори у вези са ЈНВВ 16/14 реконструкција путева и улица (30.41 КБ) Преузми 28/04/2014
123 Питања и одговори у вези са ЈНВВ 15/14 Изградња пута Јевтовића поток - Цигла (35.71 КБ) Преузми 28/04/2014
124 Одговор на питање у вези са ЈНВВ 15/14 иградња пута Јевтовића поток - Цигла (54.86 КБ) Преузми 23/04/2014
125 Конкурсна документација - Набавка саобраћајне сигнализације ЈНМВ 17/14 (324.19 КБ) Преузми 23/04/2014
126 Позив за подношење понуда -Набавка саобраћајне сигнализације ЈНМВ 17/14 (103.28 КБ) Преузми 23/04/2014
127 Измене конкурсне документације у вези ЈНВВ 16/14 - Реконструкција путева и улица (136.31 КБ) Преузми 17/04/2014
128 Измене и допуне конкурсне документације - Изградња пута Јевтовића Поток - Цигла ЈНВВ 15/14 (156.23 КБ) Преузми 15/04/2014
129 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у вези са набавком услуге превоза ученика ЈНВВ 06/14 (158.96 КБ) Преузми 14/04/2014
130 Конкурсна документација - Реконструкција путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ 16/14 (806.28 КБ) Преузми 11/04/2014
131 Позив за подношење понуда - Реконструкција путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ 16/14 (304.08 КБ) Преузми 11/04/2014
132 Конкурсна документација - Изградња пута Јевтовића поток - Цигла ЈНВВ 15/14 (1.75 мегабајт) Преузми 11/04/2014
133 Позив за подношење понуда - Изградња пута Јевтовића поток -Цигла ЈНВВ 15/14 (101.53 КБ) Преузми 11/04/2014
134 Обавештење о закљученом уговору - Услуге уређења шумских површина ЈНМВ 9/14 (282.42 КБ) Преузми 11/04/2014
135 Обавештење о закљученом уговору - Набавка горива ЈНВВ 03/14 (287.23 КБ) Преузми 10/04/2014
136 Конкурсна документација - Набавка услуге одржавања уличне расвете ЈНМВ 14/14 (301 КБ) Преузми 07/04/2014
137 Позив за подношење понуда - Набавка услуге одржавања уличне расвете ЈНМВ 14/14 (98.58 КБ) Преузми 07/04/2014
138 Конкурсна документација - Набавка путничких аутомобила ЈНМВ 13/14 (281.37 КБ) Преузми 07/04/2014
139 Позив за подношење понуда - Набавка путничких аутомобила ЈНМВ 13/14 (99.36 КБ) Преузми 07/04/2014
140 Обавештење о закљученом уговору - Услуге стручног надзора (299.7 КБ) Преузми 03/04/2014