Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Aсфалтирање пута Поповина-Бјелиш,МЗ Бранешци (644.4 КБ) Преузми, (3.56 мегабајт) Преузми, (450.74 КБ) Преузми, (298.41 КБ) Преузми, (97.13 КБ) Преузми 14/10/2015
122 Асфалтирање пута Поповина-Бјелиш МЗ Бранешци,ЈНМВ 01/15 (97.13 КБ) Преузми, (298.41 КБ) Преузми 14/10/2015
123 javne_nabavke (97.13 КБ) Преузми, (298.41 КБ) Преузми 14/10/2015
124 Решење о грађевинској дозволи на кп 1266 КО Сирогојно од 09.10.2015.год (750.74 КБ) Преузми 13/10/2015
125 Интерни акт (324.47 КБ) Преузми 12/10/2015
126 Решење по чл. 145. за кп 102 КО Мачкат од 07.10.2015.год (228.26 КБ) Преузми 12/10/2015
127 Локацијски услови за кп 4578/260 КО Чајетина од 7. 10. 2015. год (2.44 мегабајт) Преузми 09/10/2015
128 Радови на санацији мостова, ЈНМВ 18/15; (593.64 КБ) Преузми, (593.73 КБ) Преузми, (560.01 КБ) Преузми, (2.72 мегабајт) Преузми, (2.71 мегабајт) Преузми, (2.21 мегабајт) Преузми, (388.83 КБ) Преузми, (91.02 КБ) Преузми 09/10/2015
129 Локацијски услови за кп 6340-56 КО Љубиш од 7. 10. 2015. год (2.77 мегабајт) Преузми 09/10/2015
130 Измењени Јавни позив за учешће на конкурсу општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета општине Чајетина за 2015. годину за остваривање јавног интереса у области информисања (22.66 КБ) Преузми, (26.86 КБ) Преузми, (94 КБ) Преузми, (75.5 КБ) Преузми, (235.35 КБ) Преузми 09/10/2015
131 Решење о грађевинској дозволи на кп 1345/2 КО Чајетина од 07.10.2015.год (780.46 КБ) Преузми 09/10/2015
132 Асфалтирање пута за Точковицу у МЗ Доброселица,ЈНМВ01/15 (300.84 КБ) Преузми, (97.06 КБ) Преузми, (106.36 КБ) Преузми, (652.42 КБ) Преузми, (644.49 КБ) Преузми, (3.46 мегабајт) Преузми, (53.02 КБ) Преузми, (652.42 КБ) Преузми, (425 КБ) Преузми 08/10/2015
133 Локацијски услови за кп 1856/5 КО Рожанство од 5.10.2015.год (1.07 мегабајт) Преузми 08/10/2015
134 Локацијски услови за кп 1856/4 КО Рожанство од 5.10.2015.год (1.07 мегабајт) Преузми 08/10/2015
135 Решење о грађевинској дозволи на кп 4615/41 КО Чајетина од 5.10.2015.год (835.25 КБ) Преузми 07/10/2015
136 Решење о грађевинској дозволи на кп 3666/6 КО Доброселица од 6.10.2015.год (395.54 КБ) Преузми 07/10/2015
137 Локацијски услови за кп 4679/14 КО Чајетина од 02.10.2015.год (545.19 КБ) Преузми 06/10/2015
138 Закључак о одбацивању локацијских услова Јањушевић Милосав за кат. парцелу 4559/11 (503.22 КБ) Преузми 05/10/2015
139 Решење по чл.145 на кп 4514/3, 7324/1,4481/4 и 4481/11 све КО Чајетина од 2.10.2015.год (361.83 КБ) Преузми 05/10/2015
140 Јавни позив за учешће на конкурсу општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета општине Чајетина за 2015. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и продукције (75.5 КБ) Преузми, (94 КБ) Преузми, (26.86 КБ) Преузми, (22.01 КБ) Преузми 05/10/2015