Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута - крак ка Барама, МЗ Гостиље ЈНМВ 01/14 (655.9 КБ) Преузми 20/06/2014
122 Питања и одговори ЈНМВ 01/14 - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина (112.85 КБ) Преузми 19/06/2014
123 Конкурсна документација - Асфалтирање пута Бонџулићи - Ивићи МЗ Шљивовица ЈНМВ 02/14 (291.66 КБ) Преузми 18/06/2014
124 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута Бонџулићи - Ивићи МЗ Шљивовица ЈНМВ 02/14 (97.2 КБ) Преузми 18/06/2014
125 Обавештење о закљученом уговору - Летње одржавање Краљевог трга и тржног центра на Златибору ЈНМВ 23/14 (631.19 КБ) Преузми 17/06/2014
126 Конкурсна документација - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (355.39 КБ) Преузми 16/06/2014
127 Позив за подношење понуда - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (101.78 КБ) Преузми 16/06/2014
128 Питања и одговори ЈНВВ 20/14 Изградња путева и улица (22.74 КБ) Преузми 13/06/2014
129 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку финансијских услуга - кредита (598.77 КБ) Преузми 12/06/2014
130 Обавештење о закључењу уговора за реконструкцију путева и улица (537.49 КБ) Преузми 12/06/2014
131 Обавештење о закључењу уговора за изградњу пута Јевтовића поток-Цигла (535.5 КБ) Преузми 12/06/2014
132 Измена конкурсне документације - Изградња путева и улица ЈНВВ-р 20/14 (223.07 КБ) Преузми 11/06/2014
133 Конкурсна документација - Набавка урбаног мобилијара ЈНВВ-д 25/14 (964.87 КБ) Преузми 11/06/2014
134 Позив за подношење понуда - Набавка урбаног мобилијара ЈНВВ-д 25/14 (89.81 КБ) Преузми 11/06/2014
135 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНВВ-р 25/14 (601.89 КБ) Преузми 11/06/2014
136 Конкурсна документација - Поправка макадамских путева ЈНВВ-р 24/14 (286.24 КБ) Преузми 09/06/2014
137 Позив за подношење понуда - Поправка макадамских путева ЈНВВ-р 24/14 (101.4 КБ) Преузми 09/06/2014
138 Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за ЈНВВ-р 20/14 - Изградња путева и улица (522.09 КБ) Преузми 06/06/2014
139 Конкурсна документација ЈНМВ 01/14 - Радови на асфалтирању пута Луке-Џамбаси МЗ Семегњево (294.41 КБ) Преузми 06/06/2014
140 Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/14 - Радови на асфалтирању пута Луке-Џамбаси МЗ Семегњево (95.87 КБ) Преузми 06/06/2014