Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Решење по чл. 145 за извођење радова на постављању МБТС "ШУМСКИ РАСАДНИК" на к.п. 4577/733 КО Чајетина (376.29 КБ) Преузми 28/07/2016
122 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4572/69 КО Чајетина (237.87 КБ) Преузми 28/07/2016
123 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 1227/31 КО Чајетина (236.55 КБ) Преузми 28/07/2016
124 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе на к.п. 4577/186 КО Чајетина (181.18 КБ) Преузми 28/07/2016
125 Локацијски услови за изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 3989 КО Гостиље (301.6 КБ) Преузми 28/07/2016
126 Решење по чл. 145 за извођење радова на постављању МБТС "ИНОБАЧКА" (381.18 КБ) Преузми 28/07/2016
127 Закључак о одбацивању локацијских услова на кат.парц. 6340/43 КО Љубиш КО Чајетина (526.74 КБ) Преузми 28/07/2016
128 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи оптичког кабла NR121 (305.31 КБ) Преузми 28/07/2016
129 решење о грађевинској дозволи за доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/451 КО чајетина (327.67 КБ) Преузми 28/07/2016
130 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4590/16 КО Чајетина (310.06 КБ) Преузми 28/07/2016
131 Решење о употребној дозволи на к.п. 4577/3 КО Чајетина (323.5 КБ) Преузми 28/07/2016
132 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/87 КО Чајетина (320.92 КБ) Преузми 28/07/2016
133 Локацијски услови за изградњу два објекта на к.п. 46/1 и 48, обе КО Чајетина (573.31 КБ) Преузми 28/07/2016
134 Локацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/255 КО Чајетина (514.26 КБ) Преузми 28/07/2016
135 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/305 КО Чајетина (309.18 КБ) Преузми 28/07/2016
136 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4572/69 КО Чајетина (184.74 КБ) Преузми 28/07/2016
137 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4577/198 КО Чајетина (351.41 КБ) Преузми 28/07/2016
138 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4572/34 КО Чајетина (329.23 КБ) Преузми 28/07/2016
139 Пројекат уређења трга и тржног центра Златибор ЈНВВ-у 15/16 (259.82 КБ) Преузми, (567.56 КБ) Преузми, (191.53 КБ) Преузми, (265.78 КБ) Преузми, (99.73 КБ) Преузми, (182.52 КБ) Преузми, (171.41 КБ) Преузми, (263.05 КБ) Преузми, (169.16 КБ) Преузми, (1.88 мегабајт) Преузми 27/07/2016
140 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1451/177 КО Јабланица (296.12 КБ) Преузми 27/07/2016