Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 3887/8 КО Бранешци (99.39 КБ) Преузми 03/02/2017
122 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4460/8 КО Чајетина (89.46 КБ) Преузми 03/02/2017
123 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4621/2 КО Чајетина (378.22 КБ) Преузми 03/02/2017
124 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу на к.п. 4577/586 КО Чајетина (98.32 КБ) Преузми 03/02/2017
125 Локацијски услови за изградњу насипа и потпорног зида на к.п. 4468/1 КО Чајетина и додатних радова испод изведене саобраћајнице (458.55 КБ) Преузми 03/02/2017
126 Локацијски услови да није могућа изградња радионице за машинску обраду на к.п. 484/5 КО Алин Поток (300.62 КБ) Преузми 03/02/2017
127 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу на к.п. 4586/75 КО Чајетина (99.94 КБ) Преузми 03/02/2017
128 Решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу на к.п. 4586/75 КО Чајетина (99.94 КБ) Преузми 03/02/2017
129 Билтен број 22, Јануар 2017.- Златиборске вести (7.18 мегабајт) Преузми 30/01/2017
130 Локацијски услови за изградњу стамбених објеката на к.п.4577/731 КО Чајетина (356.52 КБ) Преузми 27/01/2017
131 Локацијски услови за изградњу стамбених објеката на к.п. 4445/94 КО Чајетина (559.76 КБ) Преузми 27/01/2017
132 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4586/376 КО ЧАјетина (54.15 КБ) Преузми 27/01/2017
133 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4468/1 КО Чајетина (500.36 КБ) Преузми 27/01/2017
134 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/88 КО Чајетина (356.35 КБ) Преузми 27/01/2017
135 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4572/25 КО Чајетина (86.98 КБ) Преузми 27/01/2017
136 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4637/4 КО Чајетина (531.1 КБ) Преузми 27/01/2017
137 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4741/17 КО Чајетина (495.99 КБ) Преузми 27/01/2017
138 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4672/3 КО Чајетина (604.6 КБ) Преузми 27/01/2017
139 Решење о измени решења о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4586/382 КО Чајетина (120.03 КБ) Преузми 27/01/2017
140 Решење о измени решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора на к.п. 4535/33 КО Чајетина (77.08 КБ) Преузми 27/01/2017