Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на адаптацији с променом намене дела пословног просторана к.п. 45 КО Чајетина (84.87 КБ) Преузми 15/11/2016
122 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4445/66 КО Чајетина (319.73 КБ) Преузми 15/11/2016
123 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи адреналинске стазе за панорамско спуштање на к.п. 3079/2 и 3082/27 обе КО Јабланица (88.99 КБ) Преузми 15/11/2016
124 Локацијски услови за изградњу јавне расвете у КО Доброселица (213.57 КБ) Преузми 15/11/2016
125 Урбанистички пројекат за изградњу стамбено - пословног објекта на к.п. 4577/186 КО Чајетина (282 КБ) Преузми 15/11/2016
126 Урбанистички пројекат за изградњу објекта спорта и рекреације на к.п. 4572/55 КО Чајетина (297.69 КБ) Преузми 15/11/2016
127 Урбанистички пројекат за изградњу апарт хотела на к.п. 4554/37 КО Чајетина (275.5 КБ) Преузми 15/11/2016
128 Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта - стоваришта на к.п. 1230/8 КО Чајетина (278.59 КБ) Преузми 15/11/2016
129 Урбанистички пројекат за изградњу пољопривредног комплекса - стаје за говеда, стаје за свиње и надстрешнице за пољопривредну механизацију на к.п. 452/123 КО Мачкат (280.53 КБ) Преузми 15/11/2016
130 Урбанистички пројекат за изградњу затвореног складишта - хладњаче на к.п. 444/1 и 436/2 обе КО Мачкат (271.54 КБ) Преузми 15/11/2016
131 Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. 432 КО Мачкат (278.22 КБ) Преузми 15/11/2016
132 Услуге израде измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Чајетина ( седиште општине ) са насељеним местом Златибор – друга фаза, ЈНВВ 22/16; (573.83 КБ) Преузми, (1.15 мегабајт) Преузми, (1005.29 КБ) Преузми, (203.02 КБ) Преузми 14/11/2016
133 ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА ПРЕДЛОГА АКТА О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "КЛИСУРА ЂЕТИЊЕ'' (17.63 КБ) Преузми 09/11/2016
134 Услугe израде научно истраживачке студије интегрисаног управљања карстним подземним водама на подручју планинског масива Златибора- друга фаза, ЈНВВ 20/16; (248.67 КБ) Преузми, (695.3 КБ) Преузми, (1.7 мегабајт) Преузми, (673.03 КБ) Преузми 07/11/2016
135 Одлука о расписивању избора за Савете месних заједница на територији општине Чајетина (15.95 КБ) Преузми 07/11/2016
136 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању СТС "РАДОВИЋИ" 10/0,4 кВ250 кВА на к.п. 3586/1 КО Јабланица (84.99 КБ) Преузми 04/11/2016
137 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 1245/29 КО Чајетина (179.55 КБ) Преузми 04/11/2016
138 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/297 КО Чајетина (581.23 КБ) Преузми 04/11/2016
139 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4445/115 КО Чајетина (226.33 КБ) Преузми 04/11/2016
140 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4441/9 КО Чајетина (542.2 КБ) Преузми 04/11/2016