Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Решење о грађевинској дозволи на кп. 5263/2 КО Чајетина од 16.06.2015. (350.22 КБ) Преузми 02/07/2015
122 Локацијски услови за к.п. 4577/31 КО Чајетина од 23.06.2015. (5.66 мегабајт) Преузми 01/07/2015
123 Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса у 2015. години (140.89 КБ) Преузми 29/06/2015
124 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4578/121 КО Чајетина од 24.06.2015.год (493.94 КБ) Преузми 26/06/2015
125 Решење по чл. 145. за кп 452/1 КО Мачкат од 23.06.2015.год (216.02 КБ) Преузми 26/06/2015
126 Решење о грађевинској дозволи на кп.1/5 КО Љубиш од 18.06.2015. (628.13 КБ) Преузми 23/06/2015
127 Решење о измени решења о грађевинској дозволи на кп 3890/3 КО Бранешци од 19.06.2015. (590.78 КБ) Преузми 23/06/2015
128 ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА К.П.4577/181 КО ЧАЈЕТИНА од дана 22.06.2015.год. (1.37 мегабајт) Преузми 22/06/2015
129 Локацијски услови за кп бр.4577/507 КО ЧАЈЕТИНА од 22.06.2015. (4.14 мегабајт) Преузми 22/06/2015
130 Локацијски услови за кп. 4678/8 КО Чајетина од 17.06.2015.год. (1.78 мегабајт) Преузми 22/06/2015
131 Решење по чл.145 за кп.4572/55 КО Чајетина од 18.06.2015. (523.29 КБ) Преузми 22/06/2015
132 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 4577/286 КО Чајетина од 17.06.2015 (200.88 КБ) Преузми 19/06/2015
133 Решење о грађевинској дозволи на кп. 4624/35 КО Чајетина од 12.06.2015. (746.34 КБ) Преузми 17/06/2015
134 Локацијски услови за кп 3866/25 КО Бранешци од 15.06.2015. (2.15 мегабајт) Преузми 16/06/2015
135 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 1451/189 КО Јабланица од 10.06.2015 (191.63 КБ) Преузми 15/06/2015
136 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 4572/55 КО Чајетина од 10.06.2015 (208.43 КБ) Преузми 15/06/2015
137 Решење по чл. 145. за кп 4577/265 КО Чајетина од 11.06.2015. год. (287.65 КБ) Преузми 12/06/2015
138 Решење по чл. 145 за кп. 4559/4 КО Чајетина од 10.06.2015.год. (661.17 КБ) Преузми 12/06/2015
139 Решење о измени решења о грађевинској дозволи на кп 4523/197 КО Чајетина од 10.06.2015. (241.47 КБ) Преузми 12/06/2015
140 Решење о грађевинској дозволи на кп 4549/22 КО Чајетина од 08.06.2015. (724.45 КБ) Преузми 11/06/2015