Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Локацијски услови за кп 2932/20 КО Доброселица од 12.1.2016.год (1.66 мегабајт) Преузми 14/01/2016
122 Локацијски услови за кп 4577/451 КО Чајетина од 11.1.2016.год (1.82 мегабајт) Преузми 14/01/2016
123 Зимско одржавање путева по месним заједницама - путни правац Сушица-Нинчићи- Пјевци- Железничка станица – Магистрални пут, ППБОППП-р бр. 02/16 (665.74 КБ) Преузми, (2.89 мегабајт) Преузми, (428.79 КБ) Преузми, (556.64 КБ) Преузми 13/01/2016
124 Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Чајетина (180.03 КБ) Преузми 12/01/2016
125 Набавка горива - нафта за зимско одржавање путева, ППБОППП 01/16 (553.21 КБ) Преузми, (957.99 КБ) Преузми, (2.92 мегабајт) Преузми, (635.09 КБ) Преузми 12/01/2016
126 Набавка електричне енергије, ЈНВВ 01/16; (663.82 КБ) Преузми, (3.17 мегабајт) Преузми, (769.18 КБ) Преузми, (1.38 мегабајт) Преузми, (281.33 КБ) Преузми 11/01/2016
127 Организација концерта за дочек Православне Нове године, ППБОППП 12/15 (647.61 КБ) Преузми, (3.17 мегабајт) Преузми, (576.93 КБ) Преузми, (558.58 КБ) Преузми 08/01/2016
128 Решење по члану 145 на к.п. 4572/71 и 4572/16 обе КО Чајетина од 30.12.2015 године КО Чајетина (304.83 КБ) Преузми 03/01/2016
129 Решење о употребној дозволи на кп 4523/197 КО Чајетина од 25.12.2015.год (658.96 КБ) Преузми 30/12/2015
130 Јавни конкурс за финансирање пружања услуге Дневног боравка за децу са сметњама у развоју и услуге помоћи у кући за стара и инвалидна лица (27.42 КБ) Преузми, (18.33 КБ) Преузми 30/12/2015
131 Локацијски услови за кп 4586/450 КО Чајетина од 29.12.2015.год (363.7 КБ) Преузми 29/12/2015
132 Билтен број 10, Децембар 2015. - Златиборске вести (8.1 мегабајт) Преузми 29/12/2015
133 Организација концерта групе "Хари Мата Хари", ППБОППП 11/15 (557.66 КБ) Преузми, (647.45 КБ) Преузми, (3.23 мегабајт) Преузми, (265.51 КБ) Преузми 28/12/2015
134 Санација мостова,ЈНМВ 19/15; (2.22 мегабајт) Преузми, (661.65 КБ) Преузми, (296.59 КБ) Преузми, (585.81 КБ) Преузми 28/12/2015
135 Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица (94 КБ) Преузми, (290.61 КБ) Преузми 25/12/2015
136 Измена решења о грађевинској дозволи у току грађења објекта на кп 4638/1 КО Чајетина од 23.12.2015.год (1.09 мегабајт) Преузми 24/12/2015
137 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 4637/5 КО Чајетина од 18.12.2015.год (564.71 КБ) Преузми 22/12/2015
138 Локацијски услови на кп 4445/92 КО Чајетина од 17.12.2015.год (359.7 КБ) Преузми 21/12/2015
139 Решење о употребној дозволи на кп 1224/72 КО Чајетина од 17.12.2015.год (656.92 КБ) Преузми 21/12/2015
140 Локацијски услови за кп 4577/186 КО Чајетина од 10.12.2015.год. (740.47 КБ) Преузми 15/12/2015