Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

121 Промотивне активности Голд Гондола Златибор (маркетинг и интернет маркетинг) ЈНМВ 08/16 (663.64 КБ) Преузми, (2.24 мегабајт) Преузми, (663.56 КБ) Преузми, (36.66 КБ) Преузми, (658.86 КБ) Преузми, (189.27 КБ) Преузми, (105.82 КБ) Преузми, (252.98 КБ) Преузми, (715.44 КБ) Преузми 29/02/2016
122 Закључак о одбацивању локацијских услова за кп 4572/25 КО Чајетина од 26.02.2016.године (1.26 мегабајт) Преузми 29/02/2016
123 Санација мостова,ЈНМВ 07/16; (660.49 КБ) Преузми, (300.64 КБ) Преузми, (638.37 КБ) Преузми, (296.68 КБ) Преузми, (358.14 КБ) Преузми, (664.22 КБ) Преузми 26/02/2016
124 Решење о озакоњењу објекта на кп. 4468/106 КО Чајетина од 19.2.2016.године (698.39 КБ) Преузми 26/02/2016
125 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3740/1 КО Шљивовица од 16.2.2016.године (681.26 КБ) Преузми 26/02/2016
126 Решење о озакоњењу објекта на кп. 300/19 КО Крива Река од 24.2.2016.године (624.23 КБ) Преузми 26/02/2016
127 Решење о озакоњењу објекта на кп. 6816/2 КО Чајетина од 16.2.2016.године (629.89 КБ) Преузми 26/02/2016
128 Решење о озакоњењу објекта на кп. 4508/4 КО Чајетина од 23.2.2016.године (650.58 КБ) Преузми 26/02/2016
129 Решење о озакоњењу објекта на кп. 1609 КО Чајетина од 24.2.2016.године (759.79 КБ) Преузми 26/02/2016
130 Набавка рачунарске опреме, ЈНМВ 02/16; (661.77 КБ) Преузми, (3.42 мегабајт) Преузми, (1.26 мегабајт) Преузми, (267.84 КБ) Преузми 24/02/2016
131 Потврда урбанистичког пројекта на кп. 4572/55 КО Чајетина (452.51 КБ) Преузми 23/02/2016
132 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 4577/172 КО Чајетина (298.8 КБ) Преузми 22/02/2016
133 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 4572/55 КО Чајетина (278.12 КБ) Преузми 22/02/2016
134 Реконструкција путева и улица, ЈНВВ 05/16; (333.34 КБ) Преузми, (1.17 мегабајт) Преузми, (99.59 КБ) Преузми, (663.8 КБ) Преузми, (4.11 мегабајт) Преузми, (98.11 КБ) Преузми, (194.83 КБ) Преузми 19/02/2016
135 Јавни оглас за давање делова површина јавне намене на привремено коришћење (335.47 КБ) Преузми 18/02/2016
136 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 4468/22 КО Чајетина број ROP-CAJ-275-LOC-1/2016 заводни број 353-6/2016-03 (371.19 КБ) Преузми 12/02/2016
137 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 2384/2 КО Доброселица бр. ROP-CAJ-348-IUP-1/2016 заводни број 351-39/16-03 (266.44 КБ) Преузми 12/02/2016
138 Закључак о одбацивању локацијскиих услова за кп 6150/20 КО Љубиш од 10.2.2016.године (685.98 КБ) Преузми 12/02/2016
139 Локацијски услови за кп 3700/7 КО Бранешци од 11.2.2016.године (2.19 мегабајт) Преузми 12/02/2016
140 Канцеларијски материјал, ЈНМВ 01/16; (634.06 КБ) Преузми, (3.97 мегабајт) Преузми, (1011.7 КБ) Преузми, (251.7 КБ) Преузми 11/02/2016