Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Решење по чл.145. за кп 4577/23, 4577/18, 4577/5, 4577/4 све КО Чајетина од 7.05.2015. (245.88 КБ) Преузми 25/05/2015
102 Грађевинска доозвола за кп 4577/543 КО Чајетина од 20.05.2015. (710.63 КБ) Преузми 25/05/2015
103 Грађевинска дозвола за кп 4586/266 КО Чајетина од 27.04.2015. (656.56 КБ) Преузми 25/05/2015
104 Грађевинска дозвола за кп 4577-284 КО Чајетина од 18.05.2015. (971.58 КБ) Преузми 25/05/2015
105 Грађевинска дозвола за кп 4456/9 КО Чајетина од 5.5.2015. (1.87 мегабајт) Преузми 25/05/2015
106 Грађевинска дозвола за кп 3866-16 КО Бранешци од 20.05.2015. (366.33 КБ) Преузми 25/05/2015
107 Грађевинска дозвола за кп 3866-15 КО Бранешци од 20.05.2015. (375.71 КБ) Преузми 25/05/2015
108 Локацијски услови за кп 4577-724 КО Чајетина од 20.05.2015. (1.05 мегабајт) Преузми, (42.37 КБ) Преузми 22/05/2015
109 Локацијски услови за кп 4577-286 КО Чајетина од 22.05.2015. (1.32 мегабајт) Преузми 22/05/2015
110 Рани јавни увид у ПГР (63.87 КБ) Преузми 22/05/2015
111 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Израда измена и допуна ПГР насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор 1.фаза (608.92 КБ) Преузми, (102.54 КБ) Преузми, (315.51 КБ) Преузми, (53.61 КБ) Преузми, (52.02 КБ) Преузми, (633.72 КБ) Преузми 21/05/2015
112 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп. 4586/262 КО Чајетина од 14.5.2015. (201.08 КБ) Преузми 19/05/2015
113 Закључак о одбацивању грађ.дозв. за кп 2732-1 КО Доброселица од 11.05.2015. (202.86 КБ) Преузми 15/05/2015
114 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586-107 КО Чајетина од 07.05.2015. (350.04 КБ) Преузми 15/05/2015
115 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 3866-25 КО Бранешци од 13.05.2015. (348.62 КБ) Преузми 15/05/2015
116 Грађевинска дозвола за кп 843/4 КО Жељине од 27.03.2015. (1.78 мегабајт) Преузми 13/05/2015
117 Грађевинска дозвола за кп 4577-172 КО Чајетина од 21.04.2015. (1.95 мегабајт) Преузми 13/05/2015
118 Грађевинска дозвола за кп 1451-188 КО Јабланица од 05.05.2015. (1.79 мегабајт) Преузми 13/05/2015
119 Грађевинска дозвола за кп 4590-39 КО Чајетина од 22.04.2015. (1.82 мегабајт) Преузми 13/05/2015
120 Грађевинска дозвола за кп 4577-71 КО Чајетина од 14.04.2015. (1.79 мегабајт) Преузми 13/05/2015