Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе на к.п. 4615/57 КО Чајетина (218.03 КБ) Преузми 12/09/2016
102 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4577/305 КО ЧАјетина (346.29 КБ) Преузми 12/09/2016
103 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи помоћног објекта на к.п. 774/12 КО Мачкат (303.63 КБ) Преузми 12/09/2016
104 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4029 КО Бранешци (198.35 КБ) Преузми 12/09/2016
105 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 1/20 КО Љубиш (516.48 КБ) Преузми 12/09/2016
106 Други јавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2016. години (482.5 КБ) Преузми, (444.5 КБ) Преузми 08/09/2016
107 Други јавни позив за реализацију програма стручне праксе у циљу стицања посебних практичних знања и вештина у 2016. години (479 КБ) Преузми, (488 КБ) Преузми 08/09/2016
108 Aсфалтирање прилазних путева пољопривредним домаћинствима у МЗ Даутовац ЈНМВ-р 02/16 (264.72 КБ) Преузми, (551.35 КБ) Преузми, (1.92 мегабајт) Преузми, (730.89 КБ) Преузми 07/09/2016
109 Рани јавни увид поводом измена и допуна Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор од 07.09.2016. (93 КБ) Преузми 07/09/2016
110 Набавка аутомобила, ЈНМВ 01/16; (279.88 КБ) Преузми, (499.09 КБ) Преузми, (1.42 мегабајт) Преузми, (663.59 КБ) Преузми 06/09/2016
111 Конкурс за избор и именовање директора привредног друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ ДОО Чајетина (400.71 КБ) Преузми, (71.54 КБ) Преузми 01/09/2016
112 Билтен број 17, Август 2016.- Златиборске вести (5.29 мегабајт) Преузми 01/09/2016
113 Оглас за рани јавни увид - План детаљне регулације ски центар Торник (485.32 КБ) Преузми, (93 КБ) Преузми, (7.6 мегабајт) Преузми 31/08/2016
114 Израда пројеката парцелације и препарцелације и урбанистичких пројеката, ЈНМВ 22/16; (423.21 КБ) Преузми, (769.82 КБ) Преузми, (96.67 КБ) Преузми, (2.35 мегабајт) Преузми, (711.42 КБ) Преузми 30/08/2016
115 Aсфалтирање путева у МЗ Мушвете ЈНМВ-р 02/16 (452.54 КБ) Преузми, (52 КБ) Преузми, (1.56 мегабајт) Преузми, (719.7 КБ) Преузми 30/08/2016
116 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 6990/3 КО Чајетина (180.85 КБ) Преузми 29/08/2016
117 Решење по чл. 145 за извођење радова на постављању МБТС "ШУМСКИ РАСАДНИК" 10/04 кВ 2х1000 кВА и постављање прикључног кабл вода 10 кВ на к.п. 4577/730 КО Чајетина (377.5 КБ) Преузми 29/08/2016
118 Решење по чл. 145 за извођење радова на постављању подземних кабловских водова 1 кв од ТС 10/04 кв "ХЕМЕЛ" до КПО на к.п. 4586/528, 4586/17, 4586/533, 4586/191 КО чајетина (377.93 КБ) Преузми 29/08/2016
119 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 6150/20 КО Љубиш (238.57 КБ) Преузми 29/08/2016
120 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4637/5 КО Чајетина (328.65 КБ) Преузми 29/08/2016