Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4502/2 КО Чајетина (354.91 КБ) Преузми 28/09/2017
102 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1283/1 КО Чајетина (456.26 КБ) Преузми 28/09/2017
103 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4523/146 КО Чајетина (392.11 КБ) Преузми 28/09/2017
104 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4586/334 КО Чајетина (357.79 КБ) Преузми 28/09/2017
105 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1339/14 КО Чајетина (353.57 КБ) Преузми 28/09/2017
106 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1519/2 КО Семегњево (352.44 КБ) Преузми 28/09/2017
107 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1576/5 КО Чајетина (355.5 КБ) Преузми 28/09/2017
108 Контрола плодности и утврђивања присуства тешких метала у земљиштима под ливадама и пашњацима на подрчју општине Чајетина, ЈНМВ 25/17; (366.76 КБ) Преузми, (846.48 КБ) Преузми, (1.85 мегабајт) Преузми 27/09/2017
109 ЈНМВ-у 24/17 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА (1.73 мегабајт) Преузми, (664.91 КБ) Преузми, (880.58 КБ) Преузми, (364.3 КБ) Преузми 27/09/2017
110 Јавна презентација урбанистичког пројекта (16.5 КБ) Преузми 26/09/2017
111 Изградња путева и улица, ЈНВВ 14/17; (321.94 КБ) Преузми, (995.1 КБ) Преузми 22/09/2017
112 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1576/5 КО (355.5 КБ) Преузми 20/09/2017
113 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1519/2 КО Семегњево (352.44 КБ) Преузми 20/09/2017
114 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/467 КО Чајетина (356.35 КБ) Преузми 20/09/2017
115 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1779/6 КО Чајетина (360.41 КБ) Преузми 20/09/2017
116 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 6150/8 КО Љубиш (354.59 КБ) Преузми 20/09/2017
117 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1802/5 КО Трнава (352.75 КБ) Преузми 20/09/2017
118 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1522/23 КО Чајетина (351.98 КБ) Преузми 20/09/2017
119 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 731 КО Доброселица (353.52 КБ) Преузми 20/09/2017
120 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 6340/8 КО Љубиш (359.03 КБ) Преузми 20/09/2017