Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Превоз ученика на релацији Бела Земља ( стајалиште Калдрма ) - Равни, ППБОППП 04/15 (77.92 КБ) Преузми, (77.15 КБ) Преузми 21/07/2015
102 Локацијски услови за кп 1337/6 КО Чајетина од 16.07.2015.год. (1.75 мегабајт) Преузми 21/07/2015
103 План детаљне регулације - Гондола (1.82 мегабајт) Преузми, (950.07 КБ) Преузми, (815.73 КБ) Преузми, (2.04 мегабајт) Преузми, (1.24 мегабајт) Преузми, (1.22 мегабајт) Преузми 20/07/2015
104 Просторни план општине Чајетина (499.89 КБ) Преузми, (744.61 КБ) Преузми, (601.04 КБ) Преузми, (3.67 мегабајт) Преузми 17/07/2015
105 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Геодетске услуге ЈНМВ 13/15 (657.22 КБ) Преузми, (25.09 КБ) Преузми, (276.51 КБ) Преузми, (89.95 КБ) Преузми 16/07/2015
106 Локацијски услови за кп. 1264 КО Сирогојно од 13.07.2015.год. (922.2 КБ) Преузми 16/07/2015
107 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Ангажовање бенда Милиграм за наступ на Златибору ППБОППП 05/15 (94.17 КБ) Преузми, (146.44 КБ) Преузми, (575.83 КБ) Преузми 15/07/2015
108 Решење о грађевинској дозволи на кп.4577/286 КО Чајетина од 14.07.2015 (57.03 КБ) Преузми 15/07/2015
109 Локацијски услови за кп. 4586/358 КО Чајетина од 13.07.2015.год. (1.55 мегабајт) Преузми 15/07/2015
110 Решење о грађевинској дозволи на кп 4245/7 КО Чајетина од13.07.2015 (329.95 КБ) Преузми 15/07/2015
111 Измене и допуне Плана детаљне регулације ТЦ Златибор (984.68 КБ) Преузми, (760.64 КБ) Преузми, (839.53 КБ) Преузми, (2.42 мегабајт) Преузми, (2.93 мегабајт) Преузми, (1.73 мегабајт) Преузми, (1.11 мегабајт) Преузми, (1.86 мегабајт) Преузми 15/07/2015
112 Решење о употребној дозволи на кп. 4577/200 КО Чајетина од 10.07.2015. (735.93 КБ) Преузми 15/07/2015
113 Претходно обавештење - Грађевински радови на изградњи гондоле (56.51 КБ) Преузми 14/07/2015
114 Решење по чл 145 на кп 5262/1 КО Чајетина од 10.07.2015. год (573.61 КБ) Преузми 14/07/2015
115 Конкурс за откуп и даљу продају/прераду јагодичастог воћа (132.49 КБ) Преузми, (42.5 КБ) Преузми, (216.16 КБ) Преузми 13/07/2015
116 Решење по чл. 145. за кп 5262/1 КО Чајетина од 10.07.2015. год. (565.56 КБ) Преузми 13/07/2015
117 Решење по чл. 145. за кп 4577/1, 4577/524 и 4577/525 све КО Чајетина од 09.07.2015. год. (540.51 КБ) Преузми 13/07/2015
118 Локацијски услови за кп.4267/13 КО Чајетина од 08.07.2015.год. (1.77 мегабајт) Преузми 13/07/2015
119 Обавештење за кориснике борачко -инвалидске заштите (76.29 КБ) Преузми 13/07/2015
120 Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ-д 14/15 - Набавка урбаног мобилијара (91.37 КБ) Преузми, (41.24 КБ) Преузми, (103.12 КБ) Преузми, (133.33 КБ) Преузми, (86.86 КБ) Преузми, (384.88 КБ) Преузми 10/07/2015