Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Решење о грађевинској дозволи на кп 3859/4 КО Бранешци од 22.10.2015.год (585.17 КБ) Преузми 26/10/2015
102 Јавни позиви у склопу Годишњег програма коришћења, заштите и уређења пољопривредног земљишта (220.63 КБ) Преузми, (140.45 КБ) Преузми 23/10/2015
103 Јавни оглас за коришћење простора на јавној површини на привремено коришћење (88.65 КБ) Преузми 23/10/2015
104 Решење о употребној дозволи на кп 1166/2 КО Бранешци од 19.10.2015.год (760.51 КБ) Преузми 22/10/2015
105 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат на кп. 4559/11 КО Чајетина (3.59 мегабајт) Преузми 22/10/2015
106 Локацијски услови за кп 4559/11 КО Чајетина од 22.10.2015.год (3.98 мегабајт) Преузми 22/10/2015
107 Решење о грађевинској дозволи на кп 4615/5 КО Чајетина од 19.10.2015.god (1.15 мегабајт) Преузми 21/10/2015
108 Локацијски услови за кп. 4535/161 КО Чајетина од 19.10.2015.год. (1.99 мегабајт) Преузми 20/10/2015
109 Решење о употребној дозволи на кп 4577/265 КО Чајетина од 15.10.2015.год (778.94 КБ) Преузми 19/10/2015
110 Решење по чл. 145. за кп 34/17 КО Чајетина од 15.10.2015.год (289.36 КБ) Преузми 19/10/2015
111 Насипање засеочких путева у МЗ Љубиш, ЈНМВ 02/15; (590.62 КБ) Преузми, (2.66 мегабајт) Преузми, (304.94 КБ) Преузми, (93.78 КБ) Преузми 15/10/2015
112 Локацијски услови за кп 6996/15 КО Чајетина од 12.10.2015. (2.07 мегабајт) Преузми 15/10/2015
113 Асфалтирање пута Голово - Крива Река, МЗ Голово, ЈНМВ 01/15; (644.3 КБ) Преузми, (3.43 мегабајт) Преузми, (301.89 КБ) Преузми, (96.19 КБ) Преузми 14/10/2015
114 Асфалтирање пута за Мариће, МЗ Љубиш, ЈНМВ 01/15; (644.66 КБ) Преузми, (3.51 мегабајт) Преузми, (299.02 КБ) Преузми, (97.49 КБ) Преузми 14/10/2015
115 Асфалтирање пута за гробље у МЗ Трнава ЈНМВ 01/15 (644.29 КБ) Преузми, (3.46 мегабајт) Преузми, (306.99 КБ) Преузми, (667.17 КБ) Преузми 14/10/2015
116 Решење по члану 145 на кп 4586/75 КО Чајетина од 12.10.2015.год (425.89 КБ) Преузми 14/10/2015
117 Aсфалтирање путева у МЗ Шљивовица,ЈНМВ 01/15 (98.43 КБ) Преузми, (343.37 КБ) Преузми, (526.17 КБ) Преузми, (644.45 КБ) Преузми, (3.56 мегабајт) Преузми 14/10/2015
118 Aсфалтирање пута Поповина-Бјелиш,МЗ Бранешци (644.4 КБ) Преузми, (3.56 мегабајт) Преузми, (450.74 КБ) Преузми, (298.41 КБ) Преузми, (97.13 КБ) Преузми 14/10/2015
119 Асфалтирање пута Поповина-Бјелиш МЗ Бранешци,ЈНМВ 01/15 (298.41 КБ) Преузми, (97.13 КБ) Преузми 14/10/2015
120 javne_nabavke (298.41 КБ) Преузми, (97.13 КБ) Преузми 14/10/2015