Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4572/25 КО Чајетина (86.98 КБ) Преузми 27/01/2017
102 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4637/4 КО Чајетина (531.1 КБ) Преузми 27/01/2017
103 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4741/17 КО Чајетина (495.99 КБ) Преузми 27/01/2017
104 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4672/3 КО Чајетина (604.6 КБ) Преузми 27/01/2017
105 Решење о измени решења о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4586/382 КО Чајетина (120.03 КБ) Преузми 27/01/2017
106 Решење о измени решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора на к.п. 4535/33 КО Чајетина (77.08 КБ) Преузми 27/01/2017
107 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4481/11 КО Чајетина (101.09 КБ) Преузми 27/01/2017
108 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 2451/4 КО Доброселица (476.16 КБ) Преузми 27/01/2017
109 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 3866/1 КО Бранешци (241.72 КБ) Преузми 27/01/2017
110 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4535/25 КО Чајетина (80.4 КБ) Преузми 27/01/2017
111 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 697/1 КО Бранешци (237.47 КБ) Преузми 27/01/2017
112 Закључак о одбацивању локацијских услова за доградњу на к.п. 2384/32 КО Доброселица (535.51 КБ) Преузми 27/01/2017
113 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4523/196 КО Чајетина (213.57 КБ) Преузми 27/01/2017
114 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4736/16 КО Чајетина (239 КБ) Преузми 27/01/2017
115 Службени лист општине Чајетина 15/16 (343.93 КБ) Преузми 25/01/2017
116 Службени лист општине Чајетина 14/16 (2.03 мегабајт) Преузми 25/01/2017
117 Службени лист општине Чајетина 13/16 (1.32 мегабајт) Преузми 25/01/2017
118 Одлука о буџету општине Чајетина за 2017. годину (2.25 мегабајт) Преузми 25/01/2017
119 Геодетске услуге, ЈНМВ 03/17; (276.42 КБ) Преузми, (432.06 КБ) Преузми, (200.86 КБ) Преузми, (4.33 мегабајт) Преузми, (574.08 КБ) Преузми, (14.55 КБ) Преузми 19/01/2017
120 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4440/4 КО Чајетина (239.47 КБ) Преузми 16/01/2017