Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Набавка нафте за потребе зимског одржавања путева ППБОППП-д 03/15 - Обавештење о покретању поступка (550.41 КБ) Преузми, (798.98 КБ) Преузми, (653.77 КБ) Преузми 20/03/2015
102 Грађевинска дозвола за кп 4577-523 КО Чајетина од 18.03.2015. (110.13 КБ) Преузми 18/03/2015
103 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Реконструкција путева и улица ЈНВВ-р 06/15 (106.13 КБ) Преузми, (323.09 КБ) Преузми, (68.95 КБ) Преузми, (128 КБ) Преузми, (538.11 КБ) Преузми 18/03/2015
104 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586-358 КО Чајетина од 18.03.2015. (63.79 КБ) Преузми 18/03/2015
105 Службени лист општине Чајетина 1/15 (454.5 КБ) Преузми 17/03/2015
106 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге стручног надзора, ЈНМВ-у 06/15 (37.93 КБ) Преузми, (582.26 КБ) Преузми, (655.29 КБ) Преузми, (613.01 КБ) Преузми, (23.51 КБ) Преузми, (302.97 КБ) Преузми, (109.39 КБ) Преузми 12/03/2015
107 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4267-13 КО Чајетина од 09.03.2015. (543.94 КБ) Преузми 09/03/2015
108 Решење по чл.145. за кп 4571/45 КО Чајетина од 09.03.2015. (1.3 мегабајт) Преузми 09/03/2015
109 Студија - Потенцијали биомасе у општини Чајетина (1.83 мегабајт) Преузми 06/03/2015
110 Грађевинска дозвола за кп 4615-8 КО Чајетина од 5.3.2015. (144.48 КБ) Преузми 05/03/2015
111 Одлука о буџету општине Чајетина за 2014. годину (ребаланс IV) (1.05 мегабајт) Преузми 02/03/2015
112 Одлука о буџету општине Чајетина за 2015. годину (259.32 КБ) Преузми 02/03/2015
113 Службени лист општине Чајетина 14/14 (1.64 мегабајт) Преузми 02/03/2015
114 Службени лист општине Чајетина 13/14 (2.12 мегабајт) Преузми 02/03/2015
115 Службени лист општине Чајетина 12/14 (586.55 КБ) Преузми 02/03/2015
116 Службени лист општине Чајетина 11/14 (1.72 мегабајт) Преузми 02/03/2015
117 Рани јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор (97 КБ) Преузми 26/02/2015
118 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка лож уља, ЈНВВ 05/15 (104.28 КБ) Преузми, (286.88 КБ) Преузми 25/02/2015
119 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Одржавање возила, ЈНМВ-д 04/15 (102.11 КБ) Преузми, (238.26 КБ) Преузми, (657.97 КБ) Преузми 25/02/2015
120 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка горива ЈНВВ-д 04/15 (101.41 КБ) Преузми, (291.33 КБ) Преузми, (93.84 КБ) Преузми, (654.7 КБ) Преузми, (652.68 КБ) Преузми 24/02/2015