Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Локацијски услови за кп 4539/23 КО Чајетина од 1.2.2016.године (1.61 мегабајт) Преузми 02/02/2016
102 Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури за 2016. годину (72.85 КБ) Преузми, (17.48 КБ) Преузми 01/02/2016
103 Решење о употребној дозволи на кп 4577/121 КО Чајетина од 25.1.2016.године (582.27 КБ) Преузми 28/01/2016
104 Одржавање возила ЈНМВ 03/16 (505.02 КБ) Преузми, (286.24 КБ) Преузми, (2.29 мегабајт) Преузми, (639.01 КБ) Преузми 27/01/2016
105 Одлука о буџету општине Чајетина за 2016. годину (953.71 КБ) Преузми 25/01/2016
106 Службени лист општине Чајетина 1/16 (363.66 КБ) Преузми 25/01/2016
107 Службени лист општине Чајетина 12/15 (397.68 КБ) Преузми 25/01/2016
108 Службени лист општине Чајетина 11/15 (1.37 мегабајт) Преузми 25/01/2016
109 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп. 4577/586 КО Чајетина од 19.01.2016.године (340 КБ) Преузми 22/01/2016
110 Решење о употребној дозволи на кп 4577/121 КО Чајетина од 20.1.2016.године (350.58 КБ) Преузми 22/01/2016
111 Јавни конкурс за финансирање пројеката туристичких удружења из буџета општине Чајетина за 2016. годину (236.05 КБ) Преузми, (19.77 КБ) Преузми, (15.71 КБ) Преузми 20/01/2016
112 Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Чајетина за 2016. годину (15.81 КБ) Преузми, (19.77 КБ) Преузми, (237.57 КБ) Преузми 20/01/2016
113 Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација са територије општине Чајетина за 2016. годину (15.89 КБ) Преузми, (19.77 КБ) Преузми, (241.55 КБ) Преузми 20/01/2016
114 Решење о грађевинској дозволи на кп 4679/14 КО Чајетина од 15.1.2016.год (367.77 КБ) Преузми 19/01/2016
115 Службени лист општине Чајетина 10/15 (391.26 КБ) Преузми 19/01/2016
116 Решење о грађевинској дозволи на кп 1451/202 КО Јабланица од 15.1.2016.год. (345.48 КБ) Преузми 19/01/2016
117 Набавка горива, ЈНВВ 02/16; (333.15 КБ) Преузми, (515.43 КБ) Преузми, (2.86 мегабајт) Преузми, (659.62 КБ) Преузми 18/01/2016
118 Решење по чл.145 на више кат.парцела КО Мешник од 12.1.2016.године (289.01 КБ) Преузми 15/01/2016
119 Јавни позив за учешће на конкурсу општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета општине Чајетина за 2016. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (24.07 КБ) Преузми, (27.38 КБ) Преузми, (94 КБ) Преузми, (75.5 КБ) Преузми, (155.8 КБ) Преузми, (154.5 КБ) Преузми, (246.47 КБ) Преузми 14/01/2016
120 Локацијски услови за кп 6150/12 КО Љубиш од 13.1.2016.год (1.32 мегабајт) Преузми 14/01/2016