Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. 4572/94 КО Чајетина (784.13 КБ) Преузми 28/11/2016
102 Услуге израде пројекта реконструкције пута Крнда - Росићи, ЈНВВ 21/16; (286.44 КБ) Преузми, (697.01 КБ) Преузми, (184.91 КБ) Преузми, (200.18 КБ) Преузми, (479.93 КБ) Преузми, (178.7 КБ) Преузми, (2.18 мегабајт) Преузми 23/11/2016
103 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи оптичког кабла NR2-NR3 на к.п. 7358/1 и 7341/1 обе КО Чајетина (301.86 КБ) Преузми 23/11/2016
104 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4445/111 КО Чајетина (234.97 КБ) Преузми 23/11/2016
105 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4445/116 КО Чајетина (316.19 КБ) Преузми 23/11/2016
106 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4554/12 КО Чајетина (99.93 КБ) Преузми 23/11/2016
107 Решење о измени решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора (189.04 КБ) Преузми 23/11/2016
108 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4445/117 КО Чајетина (315.5 КБ) Преузми 23/11/2016
109 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4445/87 КО Чајетина (316.79 КБ) Преузми 23/11/2016
110 Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације за Тржни центар Златибор (99.5 КБ) Преузми 18/11/2016
111 Конкурс за доделу стипендија у школској 2016/2017. години (14.03 КБ) Преузми 17/11/2016
112 Нафта за зимско одржавање путева, ППБОППП 04/16; (651.98 КБ) Преузми, (1.35 мегабајт) Преузми, (570.7 КБ) Преузми, (613.84 КБ) Преузми 16/11/2016
113 Поправка и проширење макадмаског пута у МЗ Алин Поток ЈНМВ-р 03/16 (52.5 КБ) Преузми, (271 КБ) Преузми, (1.3 мегабајт) Преузми, (713.71 КБ) Преузми 16/11/2016
114 Одлука о завршном рачуну буџета општине Чајетина за 2015. годину. (530 КБ) Преузми 16/11/2016
115 ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА путни правац који од државног пута Крст - Рибница води ка насељу Кобиља глава ППБОППП бр. 03/16 (573.94 КБ) Преузми, (417.58 КБ) Преузми, (1.58 мегабајт) Преузми, (674.41 КБ) Преузми 15/11/2016
116 Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи помоћног објекта - гараже на к.п. 4577/31 КО Чајетина (55.85 КБ) Преузми 15/11/2016
117 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4586/376 КО Чајетина (56.82 КБ) Преузми 15/11/2016
118 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи оптичког кабла miPAN ZOVA 4 - miPAN ZOVA 5 који се изводи на к.п. 7340 КО ЧАјетина и 4012, 3989, 3924, све КО Бранешци (305.73 КБ) Преузми 15/11/2016
119 Локацијски услови за изградњу три стамбена објекта на к.п. 7001/9 КО Чајетина (442.9 КБ) Преузми 15/11/2016
120 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4615/9 КО Чајетина (97.78 КБ) Преузми 15/11/2016