Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 4577/486 КО Чајетина (293.52 КБ) Преузми 15/03/2016
102 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4554/37 КО Чајетина од 8.3.2016.год (282.35 КБ) Преузми 10/03/2016
103 Решење о грађевинској дозволи на кп 4572/55 КО Чајетина од 8.3.2016.године (310.85 КБ) Преузми 10/03/2016
104 Санација депоније "Брегови", ЈНВВ 08/16; (661.36 КБ) Преузми, (1.61 мегабајт) Преузми, (1.5 мегабајт) Преузми, (283.23 КБ) Преузми 09/03/2016
105 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4572/55 КО Чајетина од 08.03.2016. године (310.85 КБ) Преузми 09/03/2016
106 Билтен број 11,Фебруар 2016.- Златиборске вести (6.12 мегабајт) Преузми 09/03/2016
107 Позив за пријаву на конкурс за подршку незапосленим лицима за започињање бављења пчеларством (609 КБ) Преузми, (18.42 КБ) Преузми, (19.38 КБ) Преузми, (29.93 КБ) Преузми, (20.2 КБ) Преузми 09/03/2016
108 Изградња путева и улица, ЈНВВ 07/16 (663.22 КБ) Преузми, (1.8 мегабајт) Преузми, (181.07 КБ) Преузми, (657.1 КБ) Преузми, (607 КБ) Преузми, (657.11 КБ) Преузми, (669.65 КБ) Преузми, (102.92 КБ) Преузми, (407.16 КБ) Преузми, (282.28 КБ) Преузми, (610.41 КБ) Преузми 04/03/2016
109 Радови на изградњи мостова, ЈНВВ 06/16; (591.08 КБ) Преузми, (1.37 мегабајт) Преузми, (776.1 КБ) Преузми, (278.42 КБ) Преузми 03/03/2016
110 Локацијски услови за кп 2/2 КО Чајетина од 2.3.2016.године (3.09 мегабајт) Преузми 03/03/2016
111 Локацијски услови за к.п. 4586/75 КО Чајетина од 29.02.2016. год. (1.77 мегабајт) Преузми 01/03/2016
112 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3946/6 КО Доброселица од 25.2.2016.године (704.4 КБ) Преузми 01/03/2016
113 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3912/1 КО Јабланица од 24.2.2016.године (620.07 КБ) Преузми 01/03/2016
114 Промотивне активности Голд Гондола Златибор (маркетинг и интернет маркетинг) ЈНМВ 08/16 (715.44 КБ) Преузми, (252.98 КБ) Преузми, (105.82 КБ) Преузми, (663.64 КБ) Преузми, (2.24 мегабајт) Преузми, (663.56 КБ) Преузми, (36.66 КБ) Преузми, (658.86 КБ) Преузми, (189.27 КБ) Преузми 29/02/2016
115 Закључак о одбацивању локацијских услова за кп 4572/25 КО Чајетина од 26.02.2016.године (1.26 мегабајт) Преузми 29/02/2016
116 Санација мостова,ЈНМВ 07/16; (664.22 КБ) Преузми, (358.14 КБ) Преузми, (660.49 КБ) Преузми, (300.64 КБ) Преузми, (638.37 КБ) Преузми, (296.68 КБ) Преузми 26/02/2016
117 Решење о озакоњењу објекта на кп. 4468/106 КО Чајетина од 19.2.2016.године (698.39 КБ) Преузми 26/02/2016
118 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3740/1 КО Шљивовица од 16.2.2016.године (681.26 КБ) Преузми 26/02/2016
119 Решење о озакоњењу објекта на кп. 300/19 КО Крива Река од 24.2.2016.године (624.23 КБ) Преузми 26/02/2016
120 Решење о озакоњењу објекта на кп. 6816/2 КО Чајетина од 16.2.2016.године (629.89 КБ) Преузми 26/02/2016