Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Позив за подношење понуда - ЈНМВ-р 35/14 Изградња спомен чесме на Цигли МЗ Јабланица (94.86 КБ) Преузми 23/07/2014
102 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 32/14- Услуге ангажовања извођача за музички фестивал на Златибору (666.38 КБ) Преузми 22/07/2014
103 Обавештење о закљученом уговору - Реконструкција путева и улица 16/2/14 (537.46 КБ) Преузми 22/07/2014
104 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01-14 Асфалтирање пута Луке - Џамбаси, МЗ Семегњево (677.61 КБ) Преузми 18/07/2014
105 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 28/14 Набавка аутобуских стајалишта (650.47 КБ) Преузми 18/07/2014
106 Обавештење о закљученом уговору за ЈНВВ 25/14 Набавка и уградња урбаног мобилијара (585.84 КБ) Преузми 18/07/2014
107 Питања и одговори у вези ЈНВВ 30/14 Набавка лож уља (20.94 КБ) Преузми 17/07/2014
108 Обавештење о закљученом уговору за ЈНВВ 11/14 Радови на изградњи ауто кампа (654.21 КБ) Преузми 17/07/2014
109 Обавештење о закљученом уговору за ЈНВВ-у 06-14 Услуге превоза ученика, за партије 1,2,3,4,5,6,7 и 9 (672.54 КБ) Преузми 14/07/2014
110 Позив за подношење понуда - Набавка електро опреме ЈНМВ-д 27/14 (76.12 КБ) Преузми 08/07/2014
111 Конкурсна документација - Набавка електро опреме ЈНМВ-д 27/14 (182.98 КБ) Преузми 08/07/2014
112 Позив за подношење понуда - Израда планске документације ЈНВВ 34/14 (71.41 КБ) Преузми 07/07/2014
113 Конкурсна документација - Израда планске документације ЈНВВ 34/14 (200.22 КБ) Преузми 07/07/2014
114 Одговор на питање ЈНВВ-д 30/14 (53.77 КБ) Преузми 04/07/2014
115 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈНВВ-у 31/14 (728.9 КБ) Преузми 04/07/2014
116 Конкурсна документација - Набавка услуга ангажовања извођача за музички фестивал ЈНМВ-у 32/14 (305.61 КБ) Преузми 02/07/2014
117 Позив за подношење понуда - Набавка услуга извођача за музички фестивал ЈНМВ-у 32/14 (102.65 КБ) Преузми 02/07/2014
118 Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2014. години на подручју општине Чајетина (161.83 КБ) Преузми, (46.01 КБ) Преузми 02/07/2014
119 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈНВВ-у 31/14 (549.14 КБ) Преузми 30/06/2014
120 Обавештење о закљученом уговору - Услуге одвожења и депоновања смећа по месним заједницама (675.83 КБ) Преузми 30/06/2014