Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/53 КО Чајетина (362.86 КБ) Преузми 15/08/2017
102 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 3650 КО Шљивовица (363.7 КБ) Преузми 15/08/2017
103 Санација штете од поплава, ППБОППП 04/17; (578.52 КБ) Преузми, (1.35 мегабајт) Преузми, (29.43 КБ) Преузми, (28.92 КБ) Преузми, (29.59 КБ) Преузми, (29.82 КБ) Преузми, (29.12 КБ) Преузми 14/08/2017
104 Координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, за радове на изградњи панорамске гондоле на Златибору, ЈНМВ 20/17; (320.37 КБ) Преузми, (494.34 КБ) Преузми, (494.44 КБ) Преузми, (412.18 КБ) Преузми, (664.12 КБ) Преузми 11/08/2017
105 Просторни план ППН слива акумулације "Врутци" (116.89 КБ) Преузми, (229.28 КБ) Преузми, (151.62 КБ) Преузми 11/08/2017
106 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4571/42 КО Чајетина (238.37 КБ) Преузми 11/08/2017
107 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе број 351-350/2015-03 (64.82 КБ) Преузми 11/08/2017
108 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4523/28 КО Чајетина (341.94 КБ) Преузми 11/08/2017
109 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4637/4 КО Чајетина (300.4 КБ) Преузми 11/08/2017
110 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи прикључних кабл водова 1 кV 10/0.4 kV Путара 2 - КПО на к.п. 4572/34 КО Чајетина (70.39 КБ) Преузми 11/08/2017
111 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе број 351-182/2015-03 (70.39 КБ) Преузми 11/08/2017
112 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 15/15 КО Чајетина (331.91 КБ) Преузми 11/08/2017
113 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе број 351-384/2013-03 (56.8 КБ) Преузми 11/08/2017
114 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1219/6 КО Сирогојно (237.09 КБ) Преузми 11/08/2017
115 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 524/2 КО Рожанство (270.04 КБ) Преузми 11/08/2017
116 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 769 КО Мачкат (377.11 КБ) Преузми 11/08/2017
117 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи помоћног игралишта на к.п. 4469/7 КО Чајетина (308.8 КБ) Преузми 11/08/2017
118 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4477/10 КО Чајетина (342.01 КБ) Преузми 11/08/2017
119 локацијски услови за измештање дела ДВ 10 кВ ВОДИЦЕ-ЉУБИШ на локацији "Бошкова Вода" на к.п. 2643/3, 2646, 2645/1, 2647, 6764, 6742, све КО Љубиш (273.49 КБ) Преузми 11/08/2017
120 Локацијски услови за изградњу оптичког кабла на к.п. 452/108, 452/63, 452/106, 452/1, 452/87, св е КО Мачкат (226.88 КБ) Преузми 11/08/2017