Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Локацијски услови за кп 4273/18 КО Чајетина од 4.06.2015. (1.93 мегабајт) Преузми 04/06/2015
102 Билтен број 3 Мај 2015. - Златиборске вести (4.5 мегабајт) Преузми 04/06/2015
103 Питања и одговори у вези ЈНВВ 08/15 - Услуге превоза ученика и путника (90.88 КБ) Преузми 03/06/2015
104 Решење по чл. 145. за кп 4578/1;4578/3;4578/4 КО Чајетина од 25.05.2015. (276.98 КБ) Преузми 03/06/2015
105 Решење по чл. 145. за кп 4468/101 КО Чајетина од 25.05.2015. (264.61 КБ) Преузми 03/06/2015
106 Решење о грађевинској дозволи за кп 4577-724 КО Чајетина од 28.05.2015. (655.51 КБ) Преузми 03/06/2015
107 Решење о грађевинској дозволи за кп 3866-17 КО Бранешци од 27.05.2015. (373.05 КБ) Преузми 03/06/2015
108 Решење о грађевинској дозволи за кп 4535-166 КО Чајетина од 26.05.2015. (378.09 КБ) Преузми 03/06/2015
109 Решење о грађевинској дозволи за кп 4497-4 КО Чајетина од 25.05.2015. (420.63 КБ) Преузми 03/06/2015
110 Локацијски услови за кп 4586-107 КО Чајетина од 28.05.2015. (4.66 мегабајт) Преузми 02/06/2015
111 Локацијски услови за кп 4577-507 КО Чајетина од 27.05.2015 (1.19 мегабајт) Преузми 02/06/2015
112 Локацијски услови за кп 4442-2 КО Чајетина од 29.05.2015. (4.6 мегабајт) Преузми 02/06/2015
113 Локацијски услови за кп 4273-17 КО Чајетина од 27.05.2015. (2.28 мегабајт) Преузми 01/06/2015
114 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586-362 КО Чајетина од 25.05.2015. (282.1 КБ) Преузми 01/06/2015
115 Питања и одговори у вези ЈНМВ 11/15 - Израда измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште Општине) са насељеним местом Златибор - 1. фаза (41.53 КБ) Преузми 29/05/2015
116 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4577-31 КО Чајетина од 18.05.2015. (361.21 КБ) Преузми 27/05/2015
117 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 3809-7 КО Бранешци од 19.05.2015. (346.56 КБ) Преузми 27/05/2015
118 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4523-22 КО Чајетина од 25.04.2015. (267.24 КБ) Преузми 27/05/2015
119 Локацијски услови за кп 4775/1 КО Чајетина од 26.05.2015.год. (4.68 мегабајт) Преузми 26/05/2015
120 Решење по чл.145. за кп 4577/1, 4577/723 обе КО Чајетина од 5.05.2015. (235.22 КБ) Преузми 25/05/2015