Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4546/7 КО Чајетина (188.57 КБ) Преузми 27/04/2017
102 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/613 КО Чајетина (500.99 КБ) Преузми 27/04/2017
103 Локацијски услови за изградњу гарни хотела на к.п. 4586/376 КО Чајетина (348.49 КБ) Преузми 27/04/2017
104 Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. 702/3 КО Мачкат (471.55 КБ) Преузми 27/04/2017
105 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/734 КО Чајетина (238.65 КБ) Преузми 27/04/2017
106 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на реконструкцији трга и шеталишта на Златибору на к.п. 7310/2 и 4572/1 КО Чајетина (172.35 КБ) Преузми 27/04/2017
107 Израда пројекта адаптације и доградње зграде омладинског културног центра на Златибору, ППБОППП 01/17; (555.86 КБ) Преузми, (662.25 КБ) Преузми, (202.73 КБ) Преузми, (664.09 КБ) Преузми 26/04/2017
108 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14 КБ) Преузми 26/04/2017
109 Билтен број 25, Април 2017.-Златиборске вести (7.18 мегабајт) Преузми 26/04/2017
110 Јавна презентација урбанистичког пројекта (16.08 КБ) Преузми 26/04/2017
111 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14.05 КБ) Преузми 20/04/2017
112 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из области пољопривреде из буџета општине Чајетина за 2017. годину (16.57 КБ) Преузми 19/04/2017
113 Јавни конкурс за финансирање пројеката верских заједница из буџета општине Чајетина за 2017. годину-други позив. (16.79 КБ) Преузми 19/04/2017
114 Јавна презентација урбанистичког пројекта (15.94 КБ) Преузми 18/04/2017
115 Одлука о решавању стамбених потреба избеглица (2.58 мегабајт) Преузми 13/04/2017
116 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1487/12 КО Јабланица (193.69 КБ) Преузми 12/04/2017
117 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1451/225 КО Јабланица (298.2 КБ) Преузми 12/04/2017
118 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за реконструкцију и изградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/56 КО Чајетина (105.71 КБ) Преузми 12/04/2017
119 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4460/8 КО Чајетина (99.25 КБ) Преузми 12/04/2017
120 Уређење шеталишта у центру Златибора, ЈНВВ 08/17 (351.94 КБ) Преузми, (667.64 КБ) Преузми, (395.88 КБ) Преузми, (661.23 КБ) Преузми, (342.8 КБ) Преузми, (330.31 КБ) Преузми, (661.24 КБ) Преузми, (185.19 КБ) Преузми, (150.18 КБ) Преузми, (579.9 КБ) Преузми 12/04/2017