Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Локацијски услови за изградњу четири стамбена објекта на к.п. 1435/41 КО Јабланица (440.64 КБ) Преузми 27/03/2017
102 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1219/7 КО Сирогојно (524.39 КБ) Преузми 27/03/2017
103 Решење о употребној дозволи за станицу за редукцију природног гаса у склопу међумесних даљинских цевовода - ГМРС "Златибор-Рудине" на к.п. 2987/3 КО Чајетина (319.04 КБ) Преузми 27/03/2017
104 Локацијски услови да није могућа фазна изградња два стамбена објекта на к.п. 3862/4 КО Бранешци (512.11 КБ) Преузми 27/03/2017
105 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1219/6 КО Сирогојно (527.87 КБ) Преузми 27/03/2017
106 Одржавање јавне расвете, ЈНМВ 09/17; (378.58 КБ) Преузми, (1.04 мегабајт) Преузми, (184.66 КБ) Преузми, (2.49 мегабајт) Преузми 17/03/2017
107 Јавни конкурс за финансирање пројеката верских заједница из буџета општине Чајетина за 2017. годину. (16.43 КБ) Преузми 17/03/2017
108 Регистар издатих дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада (16.52 КБ) Преузми 16/03/2017
109 Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4577/740 КО Чајетина (51.98 КБ) Преузми 10/03/2017
110 Измена локацијских услова за изградњу на к.п. 4577/739 КО Чајетина (464.89 КБ) Преузми 10/03/2017
111 Локацијски услови за изградњу монтажне фабрике бетона БСА 30 на к.п. 679/2 КО Бранешци (468.67 КБ) Преузми 10/03/2017
112 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4546/7 КО Чајетина (539.88 КБ) Преузми 10/03/2017
113 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 15/15 КО Чајетина (479.92 КБ) Преузми 10/03/2017
114 Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4523/196 КО Чајетина (76.78 КБ) Преузми 10/03/2017
115 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4445/88 КО Чајетина (240.13 КБ) Преузми 10/03/2017
116 Закључак о одбацивању захтева за измену локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/423 КО Чајетина (522.38 КБ) Преузми 10/03/2017
117 Решење о грађевинској дозволи за изградњу два стамбена објекта на к.п. 4535/25 КО Чајетина (105.13 КБ) Преузми 10/03/2017
118 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/255 КО Чајетина (89.02 КБ) Преузми 10/03/2017
119 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за стамбени објекат на к.п. 4578/55 КО Чајетина (191.18 КБ) Преузми 10/03/2017
120 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 159/3 КО Јабланица (461.16 КБ) Преузми 10/03/2017