Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНВВ-р 25/14 (601.89 КБ) Преузми 11/06/2014
102 Конкурсна документација - Поправка макадамских путева ЈНВВ-р 24/14 (286.24 КБ) Преузми 09/06/2014
103 Позив за подношење понуда - Поправка макадамских путева ЈНВВ-р 24/14 (101.4 КБ) Преузми 09/06/2014
104 Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за ЈНВВ-р 20/14 - Изградња путева и улица (522.09 КБ) Преузми 06/06/2014
105 Конкурсна документација ЈНМВ 01/14 - Радови на асфалтирању пута Луке-Џамбаси МЗ Семегњево (294.41 КБ) Преузми 06/06/2014
106 Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/14 - Радови на асфалтирању пута Луке-Џамбаси МЗ Семегњево (95.87 КБ) Преузми 06/06/2014
107 Службени лист општине Чајетина 5/14 (433 КБ) Преузми 06/06/2014
108 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута према железничкој станици Рибница у МЗ Јабланица ЈНМВ-р 01/14 (665.18 КБ) Преузми 05/06/2014
109 Обавештење о закљученом уговору-Набавка саобраћајне сигнализације ЈНМВ 17/14 (564.28 КБ) Преузми 05/06/2014
110 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНВВ-р 2014 (601.96 КБ) Преузми 04/06/2014
111 Измене конкурсне документације за ЈНВВ-р 2014 (58.53 КБ) Преузми 04/06/2014
112 Питања и одговори у вези ЈНВВ 18/14 - Одвожење и депоновање смећа по МЗ (37.5 КБ) Преузми 30/05/2014
113 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута Грабовица - Крива Река МЗ Голово ЈНМВ 01/14 (654.06 КБ) Преузми 30/05/2014
114 Питања и одговори у вези ЈНВВ 18/14 - Одвоз и депоновање смећа по месним заједницама (40.78 КБ) Преузми 29/05/2014
115 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Набавка комуналног возила типа ауто смећар ЈНВВ 19/14 (645.21 КБ) Преузми 28/05/2014
116 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Изградња путева и улица ЈНВВ-р 20/14 (522.09 КБ) Преузми 28/05/2014
117 Питања и одговори у вези ЈНВВ 19/14 - Набавка комуналног возила типа ауто смрћар (145.22 КБ) Преузми 28/05/2014
118 Измене и допуне конкурсне документације - Набавка комуналног возила типа ауто смећар ЈНВВ 19/14 (134.44 КБ) Преузми 28/05/2014
119 Конкурсна документација - Летње одржавање Краљевог трга и тржног центра ЈНМВ-у 23/14 (301.36 КБ) Преузми 28/05/2014
120 Позив за подношење понуда - Летње одржавање Краљевог трга и тржног центра ЈНМВ-у 23/14 (100.92 КБ) Преузми 28/05/2014