Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Промотивни филм - културно историјско наслеђе и туристички капацитети Златибора, ЈНМВ 30/17; (57 КБ) Преузми, (79.9 КБ) Преузми, (1.82 мегабајт) Преузми, (665.05 КБ) Преузми 09/11/2017
102 Јавна презентација урбанистичког пројекта (16.3 КБ) Преузми 08/11/2017
103 Јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи општине Чајетина (40.5 КБ) Преузми 06/11/2017
104 Јавна презентација урбанистичког пројекта (16.55 КБ) Преузми 03/11/2017
105 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14.1 КБ) Преузми 01/11/2017
106 Билтен број 31, Октобар 2017.-Златиборске вести (5.32 мегабајт) Преузми 31/10/2017
107 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи кабл вода 1кV од ТС 10/0.4kV ''Геншер'' до КПО на објекту изграђеном на к.п. број 4590/12 КО Чајетина (227.7 КБ) Преузми 31/10/2017
108 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању трафостанице TС 10/0,4 kV „Тић Поље 2“ и постављање подземног кабловског вода 10 кV, на к.п.624/1 и 4469/2 обе КО Чајетина (302.89 КБ) Преузми 31/10/2017
109 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат, изграђен на к.п. 4572/34 КО Чајетина (93.68 КБ) Преузми 31/10/2017
110 Закључак о одбацивању захтева за решење по члану 145 за одобрење извођења радова на постављању ТС 10/0,4 кV ''Тренд центар Градња'' и постављање напојног кабл вода 10 кV, који се изводе на к.п. број 4607/31 КО Чајетина (68.83 КБ) Преузми 31/10/2017
111 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/313 КО Чајетина (520.28 КБ) Преузми 31/10/2017
112 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи одвојног далековода ДВ 10кV и стубне бетонске трафо станице СБТС 10/0,4kV, на к.п. 2019/1 и 7356 обе КО Чајетина (224.13 КБ) Преузми 31/10/2017
113 Решење о грађевинској дозволи за фазну изградњу стамбених објеката на к.п. 4637/7 КО Чајетина (281.63 КБ) Преузми 31/10/2017
114 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/123 КО Чајетина (476.73 КБ) Преузми 31/10/2017
115 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на пост. подземног кабл вода 10 kV XHP 48A 3x150 mm2, на к.п.100, 118, 123, 130, 131, 132, 140, 141, 147, 102/1, 102/243, 102/7, 103/49, 104/3, 109/5, 117/1, 122/1, 122/2, 129/1, 129/3, 129/4, 129/5, 143/1, 1 (232.29 КБ) Преузми 31/10/2017
116 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи кабл вода 1кV од ТС 10/0.4kV ''Телевизија 2'' до КПО на објекту изграђеном на катастарској парцели број 4523/183 КО Чајетина (226.5 КБ) Преузми 31/10/2017
117 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4578/262 КО Чајетина (224.14 КБ) Преузми 31/10/2017
118 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат, изграђен на к.п. 4572/30 КО Чајетина (313.28 КБ) Преузми 31/10/2017
119 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4624/6, 4624/12, 4624/18, 4471/4, 4471/6, све у КО Чајeтина (381.27 КБ) Преузми 31/10/2017
120 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 3319/2 КО Гостиље (191.9 КБ) Преузми 31/10/2017