Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4615/57 КО Чајетина (283.5 КБ) Преузми 31/03/2016
102 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4577/3 КО Чајетина (338.12 КБ) Преузми 31/03/2016
103 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 4539/23 КО Чајетина (187.03 КБ) Преузми 31/03/2016
104 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 6150/12 КО Љубиш (186.67 КБ) Преузми 31/03/2016
105 Асфалтирање пута према кући Сава Лазовића у МЗ Рожанство, ЈНМВ 01/16 (666.62 КБ) Преузми, (1.73 мегабајт) Преузми, (597.72 КБ) Преузми, (313.74 КБ) Преузми 31/03/2016
106 Локацијски услови на кп. број 4578/121 КО Чајетина (1.28 мегабајт) Преузми 29/03/2016
107 Билтен број 12,Март 2016.- Златиборске вести (9.37 мегабајт) Преузми 24/03/2016
108 Реконструкција постојећег асфалтног пута у МЗ Трипкова, ЈНМВ 01/16 (292.21 КБ) Преузми, (515.42 КБ) Преузми, (221.35 КБ) Преузми, (666.48 КБ) Преузми, (1.84 мегабајт) Преузми, (660.07 КБ) Преузми 24/03/2016
109 Санација клизишта испод гробља у МЗ Чајетина, ЈНМВ 02/16; (592.06 КБ) Преузми, (1.37 мегабајт) Преузми, (647.07 КБ) Преузми, (288.7 КБ) Преузми 23/03/2016
110 Асфалтирање путева у МЗ Сирогојно, ЈНМВ 01/16; (666.22 КБ) Преузми, (665.43 КБ) Преузми, (1.77 мегабајт) Преузми, (1.8 мегабајт) Преузми, (535.61 КБ) Преузми, (289.8 КБ) Преузми 23/03/2016
111 Асфалтирање путева у МЗ Шљивовица, ЈНМВ 01/16; (665.98 КБ) Преузми, (1.83 мегабајт) Преузми, (522.72 КБ) Преузми, (289.86 КБ) Преузми 23/03/2016
112 Службени лист општине Чајетина 2/16 (599.59 КБ) Преузми 23/03/2016
113 Јавна презентација урбанистичког пројекта (13.88 КБ) Преузми 23/03/2016
114 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4586/450 КО Чајетина (280.27 КБ) Преузми 23/03/2016
115 Локацијски услови на кп. број 4445/94 КО Чајетина (299.83 КБ) Преузми 23/03/2016
116 Асфалтирање путева у МЗ Мушвете, ЈНМВ 01/16; (287.86 КБ) Преузми, (665.92 КБ) Преузми, (664.52 КБ) Преузми, (2.06 мегабајт) Преузми, (2.08 мегабајт) Преузми, (658.41 КБ) Преузми, (557.15 КБ) Преузми, (101.53 КБ) Преузми, (457.19 КБ) Преузми 22/03/2016
117 Aсфалтирање пута у засеоку Владаје - наставак ЈНМВ 01/16 МЗ Гостиље (2.08 мегабајт) Преузми, (535.3 КБ) Преузми, (307.63 КБ) Преузми, (666.24 КБ) Преузми 21/03/2016
118 Асфалтирање улица у МЗ Чајетина, ЈНМВ 01/16; (665.42 КБ) Преузми, (2.14 мегабајт) Преузми, (36.43 КБ) Преузми, (539.13 КБ) Преузми, (289.29 КБ) Преузми 18/03/2016
119 Асфалтирање пута према манастиру Увац, МЗ Стубло, ЈНМВ 01/16; (593.9 КБ) Преузми, (1.69 мегабајт) Преузми, (519.19 КБ) Преузми, (288.78 КБ) Преузми 18/03/2016
120 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 1451/177 КО Јабланица (279.53 КБ) Преузми 15/03/2016