Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/740 KO Чајетина (478.75 КБ) Преузми 22/12/2016
102 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4745/37 КО Чајетина (96.75 КБ) Преузми 22/12/2016
103 Обавештење о промени места одржавања јавне седнице Комисије за планове (178.07 КБ) Преузми 22/12/2016
104 Набавка комбија, ЈНМВ 01/17; (316.5 КБ) Преузми, (653.03 КБ) Преузми, (26.8 КБ) Преузми, (662.18 КБ) Преузми 20/12/2016
105 Јавне презентације урбанистичких пројеката од 20.12. до 27.12.2016. (14.09 КБ) Преузми, (13.91 КБ) Преузми, (13.88 КБ) Преузми 20/12/2016
106 Оглашавање јавног увида (101 КБ) Преузми 16/12/2016
107 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 6207/14 КО Љубиш (510.44 КБ) Преузми 14/12/2016
108 Закључак о одбациванју захтева за измену решенја о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4535/33 КО Чајетина (54.52 КБ) Преузми 14/12/2016
109 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п.4586/382 КО Чајетина (108.85 КБ) Преузми 14/12/2016
110 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4445/69 КО Чајетина (98.33 КБ) Преузми 14/12/2016
111 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4468/111 KO Чајетина (586.47 КБ) Преузми 14/12/2016
112 Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4468/111 КО Чајетина (313.38 КБ) Преузми 14/12/2016
113 Огранизација новогодишњих концерата, ППБОППП 05/16; (558.55 КБ) Преузми, (504.13 КБ) Преузми, (1.4 мегабајт) Преузми, (1.42 мегабајт) Преузми, (665.01 КБ) Преузми, (665.58 КБ) Преузми 12/12/2016
114 Решење о употребној дозволи за стамбено-пословни објекат на к.п. 4577/284 КО Чајетина (325.32 КБ) Преузми 12/12/2016
115 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4577/739 КО Чајетина (556.29 КБ) Преузми 12/12/2016
116 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4762/6 КО Чајетина (102.61 КБ) Преузми 12/12/2016
117 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 159/3 КО Јабланица (52.97 КБ) Преузми 12/12/2016
118 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 6990/3 КО Чајетина (239.24 КБ) Преузми 12/12/2016
119 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу на к.п. 4586/75 КО Чајетина (53.88 КБ) Преузми 12/12/2016
120 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/96 КО Чајетина (535.65 КБ) Преузми 12/12/2016