Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Ревитализација атарских путева, ЈНВВ 14/16; (29.14 КБ) Преузми, (173.29 КБ) Преузми, (712.9 КБ) Преузми, (284.33 КБ) Преузми 17/08/2016
102 Измена решења о грађевинској дозволи на кп 4577/186 КО Чајетина (268.43 КБ) Преузми 17/08/2016
103 Локацијски услови за измештање ПЧС на кп 4469/26 КО Чајетина на локацију ГМРС "Златибор-Рудине" на кп 3987/3 КО Чајетина и преквалификација деонице РГ 08-19 од ГМРС "Златибор-Рудине" до кп 4469/26 која подразумева кп 3987/3, 3987/1, 4666/1, 4674, 4666/6.. (2.94 мегабајт) Преузми 17/08/2016
104 Решење о грађевинској дозволи на к.п 4775/1 КО Чајетина (245.03 КБ) Преузми 17/08/2016
105 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п 4586/355 КО Чајетина (478.93 КБ) Преузми 17/08/2016
106 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/115 КО Чајетина (511.61 КБ) Преузми 17/08/2016
107 Закључак о одбацивању решења о извођењу радова на изградњи паркинга на к.п. 1216/1 и 2204, обе КО Сирогојно (179.77 КБ) Преузми 17/08/2016
108 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/405 КО Чајетина (495.9 КБ) Преузми 17/08/2016
109 Закључак о одбацивању локацијсих услова на к.п. 4572/30 КО Чајетина (521.78 КБ) Преузми 17/08/2016
110 Асфалтирање путева у МЗ Рудине, ЈНМВ 01/16; (685.26 КБ) Преузми, (1.79 мегабајт) Преузми, (608.76 КБ) Преузми, (97.63 КБ) Преузми 12/08/2016
111 Локацијски услови за изградњу пословног објекта на к.п. 1230/8 КО Чајетина (300.21 КБ) Преузми 11/08/2016
112 Асфалтирање путева у МЗ Голово, ЈНМВ 02/16; (722.13 КБ) Преузми, (1.55 мегабајт) Преузми, (539.94 КБ) Преузми, (311.22 КБ) Преузми 09/08/2016
113 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4572/30 КО Чајетина (521.78 КБ) Преузми 09/08/2016
114 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/405 КО Чајетина (495.9 КБ) Преузми 09/08/2016
115 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 6150/20 КО Љубиш (186.23 КБ) Преузми 05/08/2016
116 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 3494/7 КО Бранешци (474.29 КБ) Преузми 05/08/2016
117 Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. 4577/186 КО Чајетина (363.24 КБ) Преузми 05/08/2016
118 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 159/3 КО Јабланица (481.88 КБ) Преузми 05/08/2016
119 Набавка и испорука цеви за подно грејање ЈНМВ-д 19/16 (180.47 КБ) Преузми, (668.56 КБ) Преузми, (245.27 КБ) Преузми, (168.99 КБ) Преузми, (673.92 КБ) Преузми, (466.89 КБ) Преузми, (643.58 КБ) Преузми, (290.5 КБ) Преузми, (384.69 КБ) Преузми, (668.57 КБ) Преузми, (681.79 КБ) Преузми, (1.47 мегабајт) Преузми, (668.57 КБ) Преузми 03/08/2016
120 Контролна листа - директни корисници (127.17 КБ) Преузми 01/08/2016