Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

101 Локацијски услови на кп 2697/1 КО Доброселица од 4.2.2016.године (2.15 мегабајт) Преузми 08/02/2016
102 Набавка лож уља за потребе општине, ЈНВВ-д 04/16 (660.95 КБ) Преузми, (3.18 мегабајт) Преузми, (658.55 КБ) Преузми, (409.58 КБ) Преузми, (359.48 КБ) Преузми 05/02/2016
103 Услуге физичко - техничког обезбеђења ЈНМВ 04/16 (286.61 КБ) Преузми, (692.97 КБ) Преузми, (657.46 КБ) Преузми, (591.17 КБ) Преузми, (4.99 мегабајт) Преузми, (3.74 мегабајт) Преузми, (658.83 КБ) Преузми, (467.92 КБ) Преузми, (100.27 КБ) Преузми 05/02/2016
104 Локацијски услови за кп 4638/1 КО Чајетина од 2.2.2016.године (2.57 мегабајт) Преузми 05/02/2016
105 Промотивне активности Голд Гондола Златибор (маркетинг и интернет маркетинг) JНМВ 5/16 (575.67 КБ) Преузми, (2.15 мегабајт) Преузми, (658.86 КБ) Преузми, (279.04 КБ) Преузми, (658.85 КБ) Преузми, (429.25 КБ) Преузми, (927.73 КБ) Преузми, (492.59 КБ) Преузми, (657.56 КБ) Преузми, (16.61 КБ) Преузми, (719.21 КБ) Преузми, (287.18 КБ) Преузми 04/02/2016
106 Израда идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Мачкат; ЈНВВ 3/16 (661.9 КБ) Преузми, (1.85 мегабајт) Преузми, (102.28 КБ) Преузми, (176.86 КБ) Преузми, (825.67 КБ) Преузми, (223.98 КБ) Преузми 04/02/2016
107 Јавни конкурс за финансирање пројекта "Медицинско село" удружења грађана и невладиних организација са територије општине Чајетина из буџета општине Чајетина (25.46 КБ) Преузми, (188.3 КБ) Преузми 02/02/2016
108 Локацијски услови за кп 4615/57 КО Чајетина од 1.2.2016.године (2.25 мегабајт) Преузми 02/02/2016
109 Локацијски услови за кп 4539/23 КО Чајетина од 1.2.2016.године (1.61 мегабајт) Преузми 02/02/2016
110 Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури за 2016. годину (17.48 КБ) Преузми, (72.85 КБ) Преузми 01/02/2016
111 Решење о употребној дозволи на кп 4577/121 КО Чајетина од 25.1.2016.године (582.27 КБ) Преузми 28/01/2016
112 Одржавање возила ЈНМВ 03/16 (2.29 мегабајт) Преузми, (505.02 КБ) Преузми, (286.24 КБ) Преузми, (639.01 КБ) Преузми 27/01/2016
113 Одлука о буџету општине Чајетина за 2016. годину (953.71 КБ) Преузми 25/01/2016
114 Службени лист општине Чајетина 1/16 (363.66 КБ) Преузми 25/01/2016
115 Службени лист општине Чајетина 12/15 (397.68 КБ) Преузми 25/01/2016
116 Службени лист општине Чајетина 11/15 (1.37 мегабајт) Преузми 25/01/2016
117 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп. 4577/586 КО Чајетина од 19.01.2016.године (340 КБ) Преузми 22/01/2016
118 Решење о употребној дозволи на кп 4577/121 КО Чајетина од 20.1.2016.године (350.58 КБ) Преузми 22/01/2016
119 Јавни конкурс за финансирање пројеката туристичких удружења из буџета општине Чајетина за 2016. годину (236.05 КБ) Преузми, (19.77 КБ) Преузми, (15.71 КБ) Преузми 20/01/2016
120 Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Чајетина за 2016. годину (237.57 КБ) Преузми, (19.77 КБ) Преузми, (15.81 КБ) Преузми 20/01/2016