Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење о употребној дозволи за пословни објекат - зграде депоа и конзерваторске радионице на к.п. 1223/2 КО Сирогојно (316.22 КБ) Преузми 02/12/2016
82 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4029 КО Бранешци (53.32 КБ) Преузми 02/12/2016
83 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 3866/1 КО Бранешци (461.7 КБ) Преузми 02/12/2016
84 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 3887/8 КО Бранешци (464.42 КБ) Преузми 02/12/2016
85 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи помоћног објекта - гараже на к.п. 4577/31 КО Чајетина (84 КБ) Преузми 02/12/2016
86 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4541/8 КО Чајетина (320.37 КБ) Преузми 02/12/2016
87 Решење о грађевинској дозволи за изгрању на к.п. 3494/7 КО Бранешци (98.25 КБ) Преузми 02/12/2016
88 Решење о грађевинској дозволи за измештање прихватне чистачке станице са к.п. 4469/26 КО Чајетина на локацију ГМРС "Златибор-Рудине" на к.п. 3987/3 КО Чајетина и преквалификација деонице РГ 08/19 (194.9 КБ) Преузми 02/12/2016
89 Закључак о одбацивању захтева за измену решења о одобрењу извођења радова на изградњи СТС на к.п. 2541/1 КО Доброселица (180.39 КБ) Преузми 02/12/2016
90 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/586 КО Чајетина (359.77 КБ) Преузми 02/12/2016
91 Решење о употребној дозволи за стамбено-пословни објекат на к.п. 4577/186 КО Чајетина (188.55 КБ) Преузми 02/12/2016
92 Асфалтирање пута у МЗ Шљивовица, ЈНМВ 02/16; (1.44 мегабајт) Преузми, (662.4 КБ) Преузми, (289.84 КБ) Преузми, (515.09 КБ) Преузми, (452.85 КБ) Преузми 01/12/2016
93 Билтен број 20, Новембар 2016.- Златиборске вести (9.66 мегабајт) Преузми 01/12/2016
94 Службени лист општине Чајетина 12/16 (336.39 КБ) Преузми 29/11/2016
95 Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретнсти по зонама на територији општине Чајетина (21.11 КБ) Преузми 28/11/2016
96 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4607/31 КО Чајетина (199.75 КБ) Преузми 28/11/2016
97 Локацијски услови запостављање подземнок кабл вода 35 кВ од ТС 35/10 кВ Златибор 1 до насеља Палисад (552 КБ) Преузми 28/11/2016
98 Решење о употребној дозволи за стамбенo-пословни објекат на к.п. 4615/36 КО Чајетина (326.34 КБ) Преузми 28/11/2016
99 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4445/118 КО Чајетина (98.22 КБ) Преузми 28/11/2016
100 Локацијски услови за доградњу зграде локалне управе на к.п. 53 КО Чајетина (448.66 КБ) Преузми 28/11/2016