Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4477/12 КО Чајетина (239.32 КБ) Преузми 05/06/2017
82 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 702/3 КО Мачкат (53.65 КБ) Преузми 05/06/2017
83 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу на к.п. 4578/56 КО Чајетина (84.2 КБ) Преузми 05/06/2017
84 Закључак о исправци локацијских услова број 353-91/2017-03 од 17.05.2017 (184.74 КБ) Преузми 05/06/2017
85 Локацијски услови за изградњу 4 стамбена објекта на к.п. 3862/4 КО Бранешци (522.83 КБ) Преузми 05/06/2017
86 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1126/2 КО Чајетина (521.24 КБ) Преузми 05/06/2017
87 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 3883/7 КО Бранешци (564.4 КБ) Преузми 05/06/2017
88 Реконструкција зграде основне школе у Шљивовици, ЈНВВ 09/17; (1.04 мегабајт) Преузми, (220.13 КБ) Преузми, (2.29 мегабајт) Преузми, (109.07 КБ) Преузми, (2.02 мегабајт) Преузми, (422.06 КБ) Преузми, (663.04 КБ) Преузми, (15.95 КБ) Преузми, (663.03 КБ) Преузми, (20.98 КБ) Преузми 02/06/2017
89 Набавка и уградња урбаног мобилијара, ЈНМВ 12/17; (1.75 мегабајт) Преузми, (194.01 КБ) Преузми, (812.11 КБ) Преузми, (309.01 КБ) Преузми 01/06/2017
90 Билтен број 26, Мај 2017.-Златиборске вести (5.2 мегабајт) Преузми 31/05/2017
91 Јавни позив - Стручна пракса (49 КБ) Преузми, (445.5 КБ) Преузми, (473.5 КБ) Преузми 30/05/2017
92 Јавни позив - Самозапошљавање (49 КБ) Преузми, (594 КБ) Преузми, (498.5 КБ) Преузми 30/05/2017
93 Јавна презентација урбанистчког пројекта (16.22 КБ) Преузми 25/05/2017
94 Елаборат ПГР Златибор II фаза за Рани јавни увид (3.69 мегабајт) Преузми, (3.78 мегабајт) Преузми, (584.25 КБ) Преузми, (3.33 мегабајт) Преузми, (2.2 мегабајт) Преузми 16/05/2017
95 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4578/131 КО Чајетина (507.29 КБ) Преузми 15/05/2017
96 Решење о измени решења о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4586/423 КО Чајетина/ (189.75 КБ) Преузми 15/05/2017
97 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1557/6 КО Чајетина (501.82 КБ) Преузми 15/05/2017
98 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4523/196 КО Чајетина (362.03 КБ) Преузми 15/05/2017
99 Закључак о одбацивању захтева за измену решења о грађевинској дозволи за градњу на к.п. 4586/506 КО Чајетина (227.61 КБ) Преузми 15/05/2017
100 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 522/4 КО мешник (197.65 КБ) Преузми 15/05/2017