Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Локацијски услови за изградњу два стамбена објекта на к.п. 4535/25 КО Чајетина (358.36 КБ) Преузми 25/10/2016
82 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4644/14 КО Чајетина (236.1 КБ) Преузми 25/10/2016
83 Закључак о одбацивању решења по чл. 145 за одобрење извођења радова на адаптацији крова објекта изгр. на к.п. 4577/724 КО Чајетина (92.41 КБ) Преузми 25/10/2016
84 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4029 КО Бранешци (356.38 КБ) Преузми 25/10/2016
85 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/86 КО Чајетина (355.53 КБ) Преузми 25/10/2016
86 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи СТС 10/0,4 кв на к.п. 2541/1 КО Доброселица (301.37 КБ) Преузми 25/10/2016
87 Решење по чл. 145 о одобрењу извођења радова на изградњи подземног 10 кв кабл вода "ЗЛАТИБОР 1 - СЛОГА - ЂУРКОВАЦ" (303.18 КБ) Преузми 25/10/2016
88 Заклјучак о одбацивању захтева за измену решења о грађевинској дозволи на к.п. 4523/112 КО Чајетина (224.29 КБ) Преузми 25/10/2016
89 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4572/30 КО Чајетина (317.43 КБ) Преузми 25/10/2016
90 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на адаптацији дела стамбено-пословног објекта на к.п. 34/20 КО Чајетина (84.35 КБ) Преузми 25/10/2016
91 Закључак о одбацивању употребне дозволе на к.п. 4445/66 КО Чајетина (222.12 КБ) Преузми 25/10/2016
92 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 1/20 КО Љубиш (96.39 КБ) Преузми 25/10/2016
93 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 7010/20 КО Чајетина (200.29 КБ) Преузми 25/10/2016
94 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи јавне расвете локалне саобраћајнице са ТС "ТРЧИНОГА I" (298.51 КБ) Преузми 25/10/2016
95 Решење и измени решења о грађевинској дозволи на к.п. 4615/57 КО Чајетина (88.47 КБ) Преузми 25/10/2016
96 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1245/29 КО Чајетина (292.92 КБ) Преузми 25/10/2016
97 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4563 КО Чајетина (320 КБ) Преузми 25/10/2016
98 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4644/14 КО Чајетина (178.11 КБ) Преузми 25/10/2016
99 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 48 и 46/1, обе КО Чајетина (237.84 КБ) Преузми 25/10/2016
100 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 6340/43 КО Љубиш (96.86 КБ) Преузми 25/10/2016