Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Доградња и адаптација објекта на сточној пијаци, ЈНМВ 08/17; (664.38 КБ) Преузми, (1.94 мегабајт) Преузми, (203.55 КБ) Преузми, (1.4 мегабајт) Преузми, (363.04 КБ) Преузми 06/03/2017
82 Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ 07/17; (295.36 КБ) Преузми, (591.15 КБ) Преузми, (219.79 КБ) Преузми, (663.62 КБ) Преузми, (1.78 мегабајт) Преузми, (660.3 КБ) Преузми, (265.83 КБ) Преузми, (660.29 КБ) Преузми, (390.66 КБ) Преузми 06/03/2017
83 Насипање путева, ЈНВВ 06/17; (2.59 мегабајт) Преузми, (273.71 КБ) Преузми, (258.43 КБ) Преузми, (643.44 КБ) Преузми, (357.34 КБ) Преузми 03/03/2017
84 Канцеларијски материјал,ЈНМВ 05/17 (664.89 КБ) Преузми, (2 мегабајт) Преузми, (660.24 КБ) Преузми, (36.49 КБ) Преузми, (1.6 мегабајт) Преузми, (359.39 КБ) Преузми 02/03/2017
85 Реконструкција путева и улица, ЈНВВ 05/17; (662.59 КБ) Преузми, (576.04 КБ) Преузми, (2.02 мегабајт) Преузми, (265.52 КБ) Преузми, (570.21 КБ) Преузми, (357.2 КБ) Преузми 02/03/2017
86 Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години (570 КБ) Преузми, (486.5 КБ) Преузми 01/03/2017
87 Билтен број 23, Фебруар 2017.- Златиборске вести (8 мегабајт) Преузми 01/03/2017
88 Одржавање возила, ЈНМВ 06/17; (294.88 КБ) Преузми, (492.16 КБ) Преузми, (664.92 КБ) Преузми, (2.03 мегабајт) Преузми 24/02/2017
89 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању два напојна подземна кабл вода 10 кв, 10 кв за МБТС 10/0,4 кв Зова 2 и кабл вод 10 кв МБТС 10/0,4 кв Зова 2 - стуб далековода (88.2 КБ) Преузми 24/02/2017
90 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/734 КО Чајетина (344.13 КБ) Преузми 24/02/2017
91 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на производне хале на к.п. 1045/33 КО Бранешци (530.84 КБ) Преузми 24/02/2017
92 локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1487/12 КО Јабланица (303.34 КБ) Преузми 24/02/2017
93 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4572/69 КО Чајетина (227.22 КБ) Преузми 24/02/2017
94 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/376 КО Чајетина (211.52 КБ) Преузми 24/02/2017
95 Локацијски услови за изградњу објекта за озонизацију на постројењу за прераду воде на к.п. 7010/20 КО Чајетина (330.62 КБ) Преузми 24/02/2017
96 Закључак о одбацивању усаглашеног захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 1451/17 КО Јабланица (324.56 КБ) Преузми 24/02/2017
97 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4523/196 КО Чајетина (360.99 КБ) Преузми 24/02/2017
98 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4741/17 КО Чајетина (592.02 КБ) Преузми 24/02/2017
99 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4586/262 КО Чајетина (240.28 КБ) Преузми 24/02/2017
100 Локацијски услови за реконструкцију трга и шеталишта на деловима к.п. 7310/2 и 4572/1 обе КО Чајетина (458.6 КБ) Преузми 24/02/2017