Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/59 КО Чајетина (291.45 КБ) Преузми 11/08/2017
82 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/235 КО Чајетина (287.55 КБ) Преузми 11/08/2017
83 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4538/8 КО Чајетина (353.17 КБ) Преузми 09/08/2017
84 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2384/1 КО Доброселица (352.64 КБ) Преузми 09/08/2017
85 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/461 КО Чајетина (357.2 КБ) Преузми 09/08/2017
86 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4576/6 КО Чајетина (357.92 КБ) Преузми 09/08/2017
87 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4678/7 КО Чајетина (352.78 КБ) Преузми 09/08/2017
88 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4328/2 КО Чајетина (355.8 КБ) Преузми 09/08/2017
89 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4538/8 КО Чајетина, (356.75 КБ) Преузми 09/08/2017
90 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4784/17 КО Чајетина (353.58 КБ) Преузми 09/08/2017
91 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4430/16 КО Чајетина (354.26 КБ) Преузми 09/08/2017
92 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4586/75 КО Чајетина (352.57 КБ) Преузми 09/08/2017
93 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/435 КО Чајетина (354.02 КБ) Преузми 09/08/2017
94 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 49/5 КО Чајетина (357.31 КБ) Преузми 09/08/2017
95 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 300/19 КО Крива Река (361.59 КБ) Преузми 09/08/2017
96 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4468/25 КО Чајетина (354.36 КБ) Преузми 09/08/2017
97 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1451/113 КО Јабланица (352.47 КБ) Преузми 09/08/2017
98 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4508/4 КО Чајетина (357.13 КБ) Преузми 09/08/2017
99 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/286 КО Чајетина (365.21 КБ) Преузми 09/08/2017
100 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4478/12 КО Чајетина (355.88 КБ) Преузми 09/08/2017