Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење по чл. 145 за извођење радова на к.п. 4572/7, 4554/12 КО Чајетина (301.94 КБ) Преузми 27/07/2016
82 Решење по чл. 145 за извођење радова на к.п. 408/4, 412/1, 1781, све КО Мешник (377.95 КБ) Преузми 27/07/2016
83 Локацијскиуслови за реконструкцију и доградњу на к.п. 4524/2 КО Чајетна (506.81 КБ) Преузми 27/07/2016
84 Билтен број 16, Јул 2016.- Златиборске вести (8.01 мегабајт) Преузми 27/07/2016
85 Решење по чл. 145 за извођење радова на к.п. 4572/56, 4572/7, 4572/5 КО Чајетина (374.41 КБ) Преузми 27/07/2016
86 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4736/18 КО Чајетина (295.07 КБ) Преузми 27/07/2016
87 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4577/405 КО Чајетина (221.37 КБ) Преузми 27/07/2016
88 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4445/94 КО Чајетина (249.38 КБ) Преузми 27/07/2016
89 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4586/590 КО Чајетина (236.33 КБ) Преузми 27/07/2016
90 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4577/198 КО Чајетина (217.95 КБ) Преузми 27/07/2016
91 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 4586/355 КО Чајетина (431.6 КБ) Преузми 27/07/2016
92 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 4741/12 КО Чајетина (2.21 мегабајт) Преузми 27/07/2016
93 Решење о грађевинској дозволи на кат. парц. 4508/4 КО Чајетина (237.73 КБ) Преузми 27/07/2016
94 Закључак о одбацивању локацијских услова на кат.парц. 4640 КО Чајетина (200.17 КБ) Преузми 27/07/2016
95 Локацијски услови за изградњу четири стамбена објекта на кат. парц. 4578/259 КО Чајетина (337.84 КБ) Преузми 27/07/2016
96 Локацијски услови за изградњу јавне расвете са ТС Трчинога 1 у КО Сирогојно (239.13 КБ) Преузми 27/07/2016
97 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 4572/34 КО Чајетина (411.47 КБ) Преузми 27/07/2016
98 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. пар. 4586/176 КО Чајетина (336.3 КБ) Преузми 27/07/2016
99 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. пар. 4745/37 КО Чајетина (753.76 КБ) Преузми 27/07/2016
100 ПР Кампања - промоција туристичких и привредних потенцијала општине Чајетина и Златибора ЈНМВ-у 17/16 (291.14 КБ) Преузми, (657.56 КБ) Преузми, (335.19 КБ) Преузми, (674.85 КБ) Преузми, (232.77 КБ) Преузми, (197.9 КБ) Преузми, (674.88 КБ) Преузми, (670.69 КБ) Преузми, (1.62 мегабајт) Преузми 26/07/2016