Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Службени лист општине Чајетина 6/16 (440.5 КБ) Преузми 26/08/2016
82 Службени лист општине Чајетина 5/16 (213.16 КБ) Преузми 26/08/2016
83 Службени лист општине Чајетина 4/16 (618.58 КБ) Преузми 26/08/2016
84 Службени лист општине Чајетина 3/16 (227.97 КБ) Преузми 26/08/2016
85 Изградња потпорног зида у МЗ Сирогојон ЈНМВ-р02/16 (1.63 мегабајт) Преузми, (886.66 КБ) Преузми, (50.5 КБ) Преузми 26/08/2016
86 Оглашавање Раног јавног увида (97 КБ) Преузми 24/08/2016
87 Набавка и уградња саобраћајне сигнализације, ЈНМВ-д 21/16; (179.89 КБ) Преузми, (958.9 КБ) Преузми, (335.98 КБ) Преузми, (663.88 КБ) Преузми, (649.19 КБ) Преузми, (511.85 КБ) Преузми, (663.89 КБ) Преузми 23/08/2016
88 Претходно обавештење - зимско одржавање путева и улица на територији општине Чајетина; (427.44 КБ) Преузми 23/08/2016
89 Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина (275.1 КБ) Преузми, (15.04 КБ) Преузми, (19.99 КБ) Преузми, (63.94 КБ) Преузми 19/08/2016
90 Санирање клизишта испод гробља у Чајетини, ЈНМВ 03/16; (92.5 КБ) Преузми, (759.85 КБ) Преузми, (313.91 КБ) Преузми 19/08/2016
91 Изградња путева у МЗ Крива Река ЈМНВ-р 01/16 (1.53 мегабајт) Преузми, (593.89 КБ) Преузми, (262.83 КБ) Преузми 19/08/2016
92 решење о грађевинској дозволи на к.п. 4523/112 КО Чајетина (236.41 КБ) Преузми 19/08/2016
93 Локацијски услови за изградњу омладинског културног центра на к.п. 4555/2 КО Чајетина (1.96 мегабајт) Преузми 19/08/2016
94 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4671/5 КО Чајетина (209.75 КБ) Преузми 18/08/2016
95 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/86 КО Чајетина (190.54 КБ) Преузми 18/08/2016
96 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу хладњаче на к.п. 408/4 КО Мешник (186.88 КБ) Преузми 18/08/2016
97 Локацијски услови за изградњу затвореног складишта - хладњаче на к.п. 444/1 и 436/2, обе КО Мачкат (296.17 КБ) Преузми 18/08/2016
98 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4736/18 КО Чајетина (235.64 КБ) Преузми 18/08/2016
99 Поправка и проширење макадмаског пута у МЗ Алин Поток ЈНМВ-р 02/16 (1.19 мегабајт) Преузми, (552.28 КБ) Преузми, (259.31 КБ) Преузми, (610.59 КБ) Преузми 18/08/2016
100 Набавка и уградња новогодишње расвете ЈНМВ-д 20/16 (661.22 КБ) Преузми, (1.5 мегабајт) Преузми, (672.1 КБ) Преузми, (438.82 КБ) Преузми, (859.93 КБ) Преузми, (307.86 КБ) Преузми 17/08/2016