Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Асфалтирање пута према кући Сава Лазовића у МЗ Рожанство, ЈНМВ 01/16 (666.62 КБ) Преузми, (1.73 мегабајт) Преузми, (597.72 КБ) Преузми, (313.74 КБ) Преузми 31/03/2016
82 Локацијски услови на кп. број 4578/121 КО Чајетина (1.28 мегабајт) Преузми 29/03/2016
83 Билтен број 12,Март 2016.- Златиборске вести (9.37 мегабајт) Преузми 24/03/2016
84 Реконструкција постојећег асфалтног пута у МЗ Трипкова, ЈНМВ 01/16 (666.48 КБ) Преузми, (1.84 мегабајт) Преузми, (660.07 КБ) Преузми, (221.35 КБ) Преузми, (515.42 КБ) Преузми, (292.21 КБ) Преузми 24/03/2016
85 Санација клизишта испод гробља у МЗ Чајетина, ЈНМВ 02/16; (288.7 КБ) Преузми, (647.07 КБ) Преузми, (1.37 мегабајт) Преузми, (592.06 КБ) Преузми 23/03/2016
86 Асфалтирање путева у МЗ Сирогојно, ЈНМВ 01/16; (666.22 КБ) Преузми, (665.43 КБ) Преузми, (1.77 мегабајт) Преузми, (1.8 мегабајт) Преузми, (535.61 КБ) Преузми, (289.8 КБ) Преузми 23/03/2016
87 Асфалтирање путева у МЗ Шљивовица, ЈНМВ 01/16; (665.98 КБ) Преузми, (1.83 мегабајт) Преузми, (522.72 КБ) Преузми, (289.86 КБ) Преузми 23/03/2016
88 Службени лист општине Чајетина 2/16 (599.59 КБ) Преузми 23/03/2016
89 Јавна презентација урбанистичког пројекта (13.88 КБ) Преузми 23/03/2016
90 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4586/450 КО Чајетина (280.27 КБ) Преузми 23/03/2016
91 Локацијски услови на кп. број 4445/94 КО Чајетина (299.83 КБ) Преузми 23/03/2016
92 Асфалтирање путева у МЗ Мушвете, ЈНМВ 01/16; (665.92 КБ) Преузми, (664.52 КБ) Преузми, (2.06 мегабајт) Преузми, (2.08 мегабајт) Преузми, (658.41 КБ) Преузми, (557.15 КБ) Преузми, (101.53 КБ) Преузми, (457.19 КБ) Преузми, (287.86 КБ) Преузми 22/03/2016
93 Aсфалтирање пута у засеоку Владаје - наставак ЈНМВ 01/16 МЗ Гостиље (307.63 КБ) Преузми, (666.24 КБ) Преузми, (2.08 мегабајт) Преузми, (535.3 КБ) Преузми 21/03/2016
94 Асфалтирање улица у МЗ Чајетина, ЈНМВ 01/16; (2.14 мегабајт) Преузми, (36.43 КБ) Преузми, (539.13 КБ) Преузми, (289.29 КБ) Преузми, (665.42 КБ) Преузми 18/03/2016
95 Асфалтирање пута према манастиру Увац, МЗ Стубло, ЈНМВ 01/16; (593.9 КБ) Преузми, (1.69 мегабајт) Преузми, (519.19 КБ) Преузми, (288.78 КБ) Преузми 18/03/2016
96 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 1451/177 КО Јабланица (279.53 КБ) Преузми 15/03/2016
97 Закључак о одбацивању решења о одобрењу извођења радова на изградњи оптичког кабла од АТЦ Рожанство до МСАН Сирогојно (297.09 КБ) Преузми 15/03/2016
98 Решење о употребној дозволи на кп 4577/523 КО Чајетина (509.15 КБ) Преузми 15/03/2016
99 Решење о грађевинској дозволи на кп 4638/1 КО Чајетина (311.54 КБ) Преузми 15/03/2016
100 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 4577/172 КО Чајетина (298.8 КБ) Преузми 15/03/2016