Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење о грађевинској дозволи за кп 4535-166 КО Чајетина од 26.05.2015. (378.09 КБ) Преузми 03/06/2015
82 Решење о грађевинској дозволи за кп 4497-4 КО Чајетина од 25.05.2015. (420.63 КБ) Преузми 03/06/2015
83 Локацијски услови за кп 4586-107 КО Чајетина од 28.05.2015. (4.66 мегабајт) Преузми 02/06/2015
84 Локацијски услови за кп 4577-507 КО Чајетина од 27.05.2015 (1.19 мегабајт) Преузми 02/06/2015
85 Локацијски услови за кп 4442-2 КО Чајетина од 29.05.2015. (4.6 мегабајт) Преузми 02/06/2015
86 Локацијски услови за кп 4273-17 КО Чајетина од 27.05.2015. (2.28 мегабајт) Преузми 01/06/2015
87 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586-362 КО Чајетина од 25.05.2015. (282.1 КБ) Преузми 01/06/2015
88 Питања и одговори у вези ЈНМВ 11/15 - Израда измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште Општине) са насељеним местом Златибор - 1. фаза (41.53 КБ) Преузми 29/05/2015
89 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4577-31 КО Чајетина од 18.05.2015. (361.21 КБ) Преузми 27/05/2015
90 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 3809-7 КО Бранешци од 19.05.2015. (346.56 КБ) Преузми 27/05/2015
91 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4523-22 КО Чајетина од 25.04.2015. (267.24 КБ) Преузми 27/05/2015
92 Локацијски услови за кп 4775/1 КО Чајетина од 26.05.2015.год. (4.68 мегабајт) Преузми 26/05/2015
93 Решење по чл.145. за кп 4577/1, 4577/723 обе КО Чајетина од 5.05.2015. (235.22 КБ) Преузми 25/05/2015
94 Решење по чл.145. за кп 4571/46 КО Чајетина од 15.05.2015. (700.1 КБ) Преузми 25/05/2015
95 Решење по чл. 145. за кп 4537/9 КО Чајетина од 28.04.2015. (259.55 КБ) Преузми 25/05/2015
96 Решење по чл.145. за кп 4577/210 КО Чајетина од 24.04.2015. (283.78 КБ) Преузми 25/05/2015
97 Решење по чл.145. за кп 4638/1 КО Чајетина од 23.04.2015. (295.25 КБ) Преузми 25/05/2015
98 Решење по чл.145. за кп 4578/214 КО Чајетина од 22.04.2015. (633.88 КБ) Преузми 25/05/2015
99 Решење по члану 145. за 4577/581 КО Чајетина од 4.05.2015. (270.2 КБ) Преузми 25/05/2015
100 Решење по чл.145. за кп 4577/115 КО Чајетина од 23.04.2015. (266.38 КБ) Преузми 25/05/2015