Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3740/1 КО Шљивовица од 16.2.2016.године (681.26 КБ) Преузми 26/02/2016
82 Решење о озакоњењу објекта на кп. 300/19 КО Крива Река од 24.2.2016.године (624.23 КБ) Преузми 26/02/2016
83 Решење о озакоњењу објекта на кп. 6816/2 КО Чајетина од 16.2.2016.године (629.89 КБ) Преузми 26/02/2016
84 Решење о озакоњењу објекта на кп. 4508/4 КО Чајетина од 23.2.2016.године (650.58 КБ) Преузми 26/02/2016
85 Решење о озакоњењу објекта на кп. 1609 КО Чајетина од 24.2.2016.године (759.79 КБ) Преузми 26/02/2016
86 Набавка рачунарске опреме, ЈНМВ 02/16; (267.84 КБ) Преузми, (1.26 мегабајт) Преузми, (3.42 мегабајт) Преузми, (661.77 КБ) Преузми 24/02/2016
87 Потврда урбанистичког пројекта на кп. 4572/55 КО Чајетина (452.51 КБ) Преузми 23/02/2016
88 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 4577/172 КО Чајетина (298.8 КБ) Преузми 22/02/2016
89 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 4572/55 КО Чајетина (278.12 КБ) Преузми 22/02/2016
90 Реконструкција путева и улица, ЈНВВ 05/16; (99.59 КБ) Преузми, (194.83 КБ) Преузми, (98.11 КБ) Преузми, (4.11 мегабајт) Преузми, (663.8 КБ) Преузми, (1.17 мегабајт) Преузми, (333.34 КБ) Преузми 19/02/2016
91 Јавни оглас за давање делова површина јавне намене на привремено коришћење (335.47 КБ) Преузми 18/02/2016
92 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 4468/22 КО Чајетина број ROP-CAJ-275-LOC-1/2016 заводни број 353-6/2016-03 (371.19 КБ) Преузми 12/02/2016
93 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 2384/2 КО Доброселица бр. ROP-CAJ-348-IUP-1/2016 заводни број 351-39/16-03 (266.44 КБ) Преузми 12/02/2016
94 Закључак о одбацивању локацијскиих услова за кп 6150/20 КО Љубиш од 10.2.2016.године (685.98 КБ) Преузми 12/02/2016
95 Локацијски услови за кп 3700/7 КО Бранешци од 11.2.2016.године (2.19 мегабајт) Преузми 12/02/2016
96 Канцеларијски материјал, ЈНМВ 01/16; (251.7 КБ) Преузми, (1011.7 КБ) Преузми, (3.97 мегабајт) Преузми, (634.06 КБ) Преузми 11/02/2016
97 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4615/10 КО Чајетина од 9.2.2016.године (496.89 КБ) Преузми 11/02/2016
98 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 994 КО Мачкат од 9.2.2016.године (506.76 КБ) Преузми 11/02/2016
99 Софтвер за евиденцију имовине, ЈНМВ 06/16 (252.57 КБ) Преузми, (788.52 КБ) Преузми, (99.94 КБ) Преузми, (2.72 мегабајт) Преузми, (636.68 КБ) Преузми 08/02/2016
100 Локацијски услови за кп 4442/7 КО Чајетина од 4.02.2016.године (2.16 мегабајт) Преузми 08/02/2016