Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Конкурсна документација - Асфалтирање пута од месаре "Чава" према Сокићима, МЗ Трипкова, ЈНМВ-р 02/14 (294.64 КБ) Преузми 13/08/2014
82 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута од месаре "Чава" према Сокићима,МЗ Трипкова, ЈНМВ-р 02/14 (98.01 КБ) Преузми 13/08/2014
83 Обавештење о закљученом уговору - Радови на изградњи спомен чесме у Цигли,МЗ Јабланица, ЈНМВ 35/14 (655.26 КБ) Преузми 11/08/2014
84 Обавештење о закљученом уговору - Услуге чишћења дивљих депонија ЈНМВ 29/14 (548.24 КБ) Преузми 11/08/2014
85 Измене и допуне конкурсне документације - Насипање засеочких путева и пробијање пута у Милаћевићима, МЗ Алин Поток, ЈНМВ-р 02/14 (84.94 КБ) Преузми 11/08/2014
86 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Насипање засеочких путева и пробијање пута у Милаћевићима,МЗ Алин Поток, ЈНМВ-р 02/14 (655.97 КБ) Преузми 11/08/2014
87 Конкурсна документација - Радови на насипању засеочких путева и пробијању пута у Милаћевићима ЈНМВ-р 02/14 МЗ Алин Поток (297.8 КБ) Преузми 08/08/2014
88 Позив за подношење понуда - Радови на насипању засеочких путева и пробијању пута у Милаћевићима ЈНМВ-р 02/14 МЗ Алин Поток (97.08 КБ) Преузми 08/08/2014
89 Конкурсна документација - Насипање и поправка путева МЗ Голово ЈНМВ 02/14 (278.64 КБ) Преузми 07/08/2014
90 Позив за подношење понуда - Насипање и поправка путева МЗ Голово ЈНМВ 02/14 (92.81 КБ) Преузми 07/08/2014
91 Конкурсна документација - Асфалтирање пута за Јанковиће МЗ Рожанство ЈНМВ-р 01/14 (290.21 КБ) Преузми 07/08/2014
92 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута за Јанковиће МЗ Рожанство ЈНМВ-р 01/14 (98.06 КБ) Преузми 07/08/2014
93 Конкурсна документација - Асфалтирање пута Николино брдо и Војиновићи, МЗ Бранешци ЈНМВ 01/14 (283 КБ) Преузми 07/08/2014
94 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута Николино брдо и Војиновићи, МЗ Бранешци ЈНМВ 01/14 (96.74 КБ) Преузми 07/08/2014
95 Конкурсна документација - Поправка пута према манастиру Увац, МЗ Стубло ЈНМВ 01/14 (291.2 КБ) Преузми 06/08/2014
96 Позив за подношење понуда - Поправка пута према манастиру Увац,МЗ Стубло ЈНМВ 01/14 (93.98 КБ) Преузми 06/08/2014
97 Обавештење о закљученом уговору - Изградња путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ 20/14 (671.93 КБ) Преузми 01/08/2014
98 Обавештење о закљученом уговору - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (602.56 КБ) Преузми 01/08/2014
99 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута Бонџулићи-Ивићи МЗ Шљивовица (674.81 КБ) Преузми 30/07/2014
100 Конкурсна документација - Изградња спомен чесме на Цигли ЈНМВ-р 35/14 МЗ Јабланица (82.95 КБ) Преузми 23/07/2014