Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Позив за подношење понуда - Набавка и уградња аутобуских стајалишта ЈНМВ-д 28/14 (108.67 КБ) Преузми 24/06/2014
82 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута Дедићи-Власоњићи, МЗ Рудине ЈНМВ 01/14 (656.12 КБ) Преузми 23/06/2014
83 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута Чункови-Цветићи, МЗ Трипкова ЈНМВ 01/14 (655.89 КБ) Преузми 23/06/2014
84 Конкурсна документација - Набавка израде пројеката пре/парцелације и урбанистичких пројеката ЈНМВ-у 26/14 (263.88 КБ) Преузми 20/06/2014
85 Позив за подношење понуда - Набавка израде пројеката пре/парцелације и урбанистичких пројеката ЈНМВ-у 26/14 (100.11 КБ) Преузми 20/06/2014
86 Обавештење о закљученом уговору -Асфалтирање пута ка Митрићима, МЗ Сирогојно ЈНМВ 01/14 (656.08 КБ) Преузми 20/06/2014
87 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута ка Савичићима, МЗ Алин Поток ЈНМВ 01/14 (656.2 КБ) Преузми 20/06/2014
88 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање путног правца Галерија - кућа Неђа Досковића, МЗ Доброселица ЈНМВ 01/14 (656.69 КБ) Преузми 20/06/2014
89 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута за Голоушу и Тошиће, МЗ Трнава ЈНМВ 01/14 (636.76 КБ) Преузми 20/06/2014
90 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута - крак ка Барама, МЗ Гостиље ЈНМВ 01/14 (655.9 КБ) Преузми 20/06/2014
91 Питања и одговори ЈНМВ 01/14 - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина (112.85 КБ) Преузми 19/06/2014
92 Конкурсна документација - Асфалтирање пута Бонџулићи - Ивићи МЗ Шљивовица ЈНМВ 02/14 (291.66 КБ) Преузми 18/06/2014
93 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута Бонџулићи - Ивићи МЗ Шљивовица ЈНМВ 02/14 (97.2 КБ) Преузми 18/06/2014
94 Обавештење о закљученом уговору - Летње одржавање Краљевог трга и тржног центра на Златибору ЈНМВ 23/14 (631.19 КБ) Преузми 17/06/2014
95 Конкурсна документација - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (355.39 КБ) Преузми 16/06/2014
96 Позив за подношење понуда - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (101.78 КБ) Преузми 16/06/2014
97 Питања и одговори ЈНВВ 20/14 Изградња путева и улица (22.74 КБ) Преузми 13/06/2014
98 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку финансијских услуга - кредита (598.77 КБ) Преузми 12/06/2014
99 Обавештење о закључењу уговора за реконструкцију путева и улица (537.49 КБ) Преузми 12/06/2014
100 Обавештење о закључењу уговора за изградњу пута Јевтовића поток-Цигла (535.5 КБ) Преузми 12/06/2014