Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Обавештење о закључењу уговора за изградњу пута Јевтовића поток-Цигла (535.5 КБ) Преузми 12/06/2014
82 Измена конкурсне документације - Изградња путева и улица ЈНВВ-р 20/14 (223.07 КБ) Преузми 11/06/2014
83 Конкурсна документација - Набавка урбаног мобилијара ЈНВВ-д 25/14 (964.87 КБ) Преузми 11/06/2014
84 Позив за подношење понуда - Набавка урбаног мобилијара ЈНВВ-д 25/14 (89.81 КБ) Преузми 11/06/2014
85 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНВВ-р 25/14 (601.89 КБ) Преузми 11/06/2014
86 Конкурсна документација - Поправка макадамских путева ЈНВВ-р 24/14 (286.24 КБ) Преузми 09/06/2014
87 Позив за подношење понуда - Поправка макадамских путева ЈНВВ-р 24/14 (101.4 КБ) Преузми 09/06/2014
88 Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за ЈНВВ-р 20/14 - Изградња путева и улица (522.09 КБ) Преузми 06/06/2014
89 Конкурсна документација ЈНМВ 01/14 - Радови на асфалтирању пута Луке-Џамбаси МЗ Семегњево (294.41 КБ) Преузми 06/06/2014
90 Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/14 - Радови на асфалтирању пута Луке-Џамбаси МЗ Семегњево (95.87 КБ) Преузми 06/06/2014
91 Службени лист општине Чајетина 5/14 (433 КБ) Преузми 06/06/2014
92 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута према железничкој станици Рибница у МЗ Јабланица ЈНМВ-р 01/14 (665.18 КБ) Преузми 05/06/2014
93 Обавештење о закљученом уговору-Набавка саобраћајне сигнализације ЈНМВ 17/14 (564.28 КБ) Преузми 05/06/2014
94 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНВВ-р 2014 (601.96 КБ) Преузми 04/06/2014
95 Измене конкурсне документације за ЈНВВ-р 2014 (58.53 КБ) Преузми 04/06/2014
96 Питања и одговори у вези ЈНВВ 18/14 - Одвожење и депоновање смећа по МЗ (37.5 КБ) Преузми 30/05/2014
97 Обавештење о закљученом уговору - Асфалтирање пута Грабовица - Крива Река МЗ Голово ЈНМВ 01/14 (654.06 КБ) Преузми 30/05/2014
98 Питања и одговори у вези ЈНВВ 18/14 - Одвоз и депоновање смећа по месним заједницама (40.78 КБ) Преузми 29/05/2014
99 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Набавка комуналног возила типа ауто смећар ЈНВВ 19/14 (645.21 КБ) Преузми 28/05/2014
100 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Изградња путева и улица ЈНВВ-р 20/14 (522.09 КБ) Преузми 28/05/2014