Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању трафостанице ТС 10/0,4 кV ''Тренд центар Градња'' и постављање подземног кабловског вода 10 кV, од постојећег подземног далековода 10 кV до новопостављене ТС 10/0,4 кV (88.54 КБ) Преузми 10/11/2017
82 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4574/4 у КО Чајетина (372.81 КБ) Преузми 10/11/2017
83 Решење о грађевинској дозволи за фазну изградњу гарни хотела na к.п. 4615/20 КО Чајетина (236.79 КБ) Преузми 10/11/2017
84 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1512/8 у КО Јабланица (194.13 КБ) Преузми 10/11/2017
85 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за објекат на к.п. 4770/5 КО Чајетина (188.19 КБ) Преузми 10/11/2017
86 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/73 КО Чајетина (503.08 КБ) Преузми 10/11/2017
87 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1527/33 КО Чајетина (237.22 КБ) Преузми 10/11/2017
88 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/182 КО Чајетина (300.98 КБ) Преузми 10/11/2017
89 Локацијски услови за изградњу апарт хотела, на к.п. број 4572/94 КО Чајетина (516.72 КБ) Преузми 10/11/2017
90 Локацијски услови за изградњу објекта спортског комплекса, на к.п. број 4469/1 КО Чајетина (521.13 КБ) Преузми 10/11/2017
91 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 145/17 КО Јабланица (506.16 КБ) Преузми 10/11/2017
92 Закључак о одбацивању захтева за решење по члану 145 за одобрење извођења радова на реконструкцији стaмбеног објекта,који се изводе на к.п. број 4574/11 КО Чајетина (130.82 КБ) Преузми 10/11/2017
93 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4576/5 КО Чајетина (100.27 КБ) Преузми 10/11/2017
94 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/192 КО Чајетина (506.72 КБ) Преузми 10/11/2017
95 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4442/5 КО Чајетина (107.28 КБ) Преузми 10/11/2017
96 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4572/97 КО Чајетина (239.65 КБ) Преузми 10/11/2017
97 Закључак о одбацивању захтева за решење по члану 145 за одобрење извођења радова на реконструкцији дела објекта у функцији спорта, који се изводе на к.п. 3079/3 КО Јабланица (72.03 КБ) Преузми 10/11/2017
98 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/73 КО Чајетина (563.18 КБ) Преузми 10/11/2017
99 Измена локацијских услова 353-229/2017-03 од 15.09.2017. године, за изградњу на к.п. 4644/15 КО Чајетина (496.76 КБ) Преузми 10/11/2017
100 Изградња ловачких кућа, ЈНМВ 31/17; (53.5 КБ) Преузми, (90.91 КБ) Преузми, (1.27 мегабајт) Преузми, (569.42 КБ) Преузми 09/11/2017