Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Позив за подношење понуда - Набавка електричне енергије (304.97 КБ) Преузми 28/01/2014
82 Обавештење о закљученом уговору - Изградња електромреже у МЗ Стубло (225.4 КБ) Преузми 24/01/2014
83 Захтев за легализацију (61.32 КБ) Преузми 15/01/2014
84 Захтев за издавање потврде за привремени прикључак на инфраструктуру (56.12 КБ) Преузми 15/01/2014
85 Обавештење о закљученом уговору- Израда пројектне документације за канализацију у насељу Потоци на Златибору (291.24 КБ) Преузми 10/01/2014
86 Обавештење о закљученм уговору - Организација нвогодишњег концерта на Златибору (281.65 КБ) Преузми 23/12/2013
87 Обавештење о закљученом уговору - Набавка новогодишње расвете, сервисирање и демонтажа за новогодишње украшавање (289.03 КБ) Преузми 20/12/2013
88 Позив за подношење понуда - Изградња електро мреже у МЗ Стубло (309.63 КБ) Преузми 19/12/2013
89 Конкурсна документација - Изградња електро мреже у МЗ Стубло (272.19 КБ) Преузми 19/12/2013
90 Измене и допуне конкурсне документације за ЈН услуга организације новогодишњег концерта на Златибору (48.94 КБ) Преузми 12/12/2013
91 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуга организовања новогодишњег концерта на Златибору (37.5 КБ) Преузми 12/12/2013
92 Позив за подношење понуда - Организација новогодишњег концерта на Златибору (322.08 КБ) Преузми 11/12/2013
93 Конкурсна документација - Организација новогодишњег концерта на Златибору (234.78 КБ) Преузми 11/12/2013
94 Закључак о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у општини Чајетина (63.95 КБ) Преузми 29/11/2013
95 Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама на територији општине Чајетина (80.75 КБ) Преузми 29/11/2013
96 Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину (60.51 КБ) Преузми 29/11/2013
97 Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Чајетина (72.21 КБ) Преузми 29/11/2013
98 Одлука о утврђивању зона пореза на имовину на територији општине Чајетина (82.3 КБ) Преузми 29/11/2013
99 Позив за подношење понуда - Набавка новогодишње расвете, сервисирање и демонтажа за новогодишње украшавање (309.12 КБ) Преузми 28/11/2013
100 Конкурсна документација - Набавка новогодишње расвете, сервисирање и демонтажа за новогодишње украшавање (232.03 КБ) Преузми 28/11/2013