Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Одржавање возила, ЈНМВ-д 04/15 (102.11 КБ) Преузми, (238.26 КБ) Преузми, (657.97 КБ) Преузми 25/02/2015
82 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка горива ЈНВВ-д 04/15 (652.68 КБ) Преузми, (654.7 КБ) Преузми, (93.84 КБ) Преузми, (101.41 КБ) Преузми, (291.33 КБ) Преузми 24/02/2015
83 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка рачунарске опреме ЈНМВ-д 03/15 (102.06 КБ) Преузми, (317.34 КБ) Преузми, (38.42 КБ) Преузми, (652.16 КБ) Преузми 24/02/2015
84 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала ЈНМВ-д 02/15 (652.65 КБ) Преузми, (39.8 КБ) Преузми, (343.15 КБ) Преузми, (102.1 КБ) Преузми 24/02/2015
85 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку радова на зимском одржавању путева по МЗ (559.56 КБ) Преузми, (801 КБ) Преузми, (801.04 КБ) Преузми, (800.79 КБ) Преузми, (802.59 КБ) Преузми, (802.92 КБ) Преузми, (803.17 КБ) Преузми, (653.41 КБ) Преузми, (653.48 КБ) Преузми, (653.25 КБ) Преузми, (654.15 КБ) Преузми, (654.59 КБ) Преузми, (655.62 КБ) Преузми 11/02/2015
86 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка нафте за зимско одржавање путева, ЈНВВ-д 03/15 (539.37 КБ) Преузми, (301.51 КБ) Преузми, (104.75 КБ) Преузми 09/02/2015
87 Позив за подношење понуда и конкурсна дкументација - Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ-у 01/15 (109.56 КБ) Преузми, (272.71 КБ) Преузми, (654.72 КБ) Преузми, (655.65 КБ) Преузми, (62.91 КБ) Преузми, (45.02 КБ) Преузми, (93.01 КБ) Преузми, (65.86 КБ) Преузми 06/02/2015
88 Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Чајетина (68.22 КБ) Преузми 04/02/2015
89 Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина (81.78 КБ) Преузми 04/02/2015
90 Пројекат "Отпад није смеће" (1.48 мегабајт) Преузми 29/01/2015
91 Одлука о утврђивању зона пореза на имовину на територији општине Чајетина (88.8 КБ) Преузми 28/01/2015
92 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Превоз ученика ЈНВВ-у 02/15 (654.15 КБ) Преузми, (32.35 КБ) Преузми, (247.74 КБ) Преузми, (82.95 КБ) Преузми 26/01/2015
93 Претходно обавештење - Грађевински радови на изградњи гондоле (409.61 КБ) Преузми 20/01/2015
94 Јавни позив за учешће на конкурсу Општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета Општине Чајетина за 2015. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (21.19 КБ) Преузми, (77.5 КБ) Преузми, (98 КБ) Преузми, (26.83 КБ) Преузми 16/01/2015
95 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Чајетина за 2015. годину са територије Општине Чајетина и Града Ужица (15.99 КБ) Преузми, (19.76 КБ) Преузми 16/01/2015
96 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација са територије Општине Чајетина из буџета Општине Чајетина за 2015. годину (19.76 КБ) Преузми, (15.94 КБ) Преузми 16/01/2015
97 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка електричне енергије ЈНВВ-д 01/15 (82.75 КБ) Преузми, (448.21 КБ) Преузми, (653.03 КБ) Преузми, (653.69 КБ) Преузми, (365.61 КБ) Преузми, (653.7 КБ) Преузми, (51.87 КБ) Преузми 14/01/2015
98 Обавештење о закљученом уговору - Набавка нафте за потребе зимског одржавања путева ЈНВВ-д 44/14 (658 КБ) Преузми 31/12/2014
99 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка канцеларијског намештаја ЈНМВ-д 48/14 (38.99 КБ) Преузми, (33.41 КБ) Преузми, (670.21 КБ) Преузми, (105.52 КБ) Преузми 31/12/2014
100 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Организација новогодишњег концерта ППБО ППП 01/15 (555.38 КБ) Преузми, (654.2 КБ) Преузми, (800.52 КБ) Преузми 26/12/2014