Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат за изградњу међустанице гондола "Рибница" на к.п. 7010/9 и 7010/17 КО Чајетина (322.97 КБ) Преузми 29/06/2016
82 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат за изградњу крајње станице гондоле "Торник" на к.п. 552/1,552/2,550/11 КО Доброселица и к.п. 3082/17 КО Јабланица (355.56 КБ) Преузми, (9.21 мегабајт) Преузми 29/06/2016
83 Локацијски услови за изградњу гондоле на Златибору (8.62 мегабајт) Преузми 28/06/2016
84 Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање организовања музичких, уметничких и филмских фестивала током лета на Златибору за 2016. годину (176.61 КБ) Преузми, (17.49 КБ) Преузми 17/06/2016
85 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација са територије општине Чајетина из буџета општине Чајетина (188.63 КБ) Преузми, (67 КБ) Преузми, (23.44 КБ) Преузми, (257.9 КБ) Преузми 16/06/2016
86 Правилник о поступку јавне набавке (314.5 КБ) Преузми 14/06/2016
87 Превоз ученика и лица која спадају у повлашћене групе, ЈНВВ 10/16; (197.4 КБ) Преузми, (937.09 КБ) Преузми, (1.64 мегабајт) Преузми, (663.9 КБ) Преузми 08/06/2016
88 Прилог 2 - Захтев за учешће у програму стручна пракса у циљу стицања посебних практичних знања и вештина (586.8 КБ) Преузми 07/06/2016
89 Прилог 1 - Захтев за учешће у програму стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита (522.15 КБ) Преузми 07/06/2016
90 Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2016. години (323.97 КБ) Преузми 07/06/2016
91 Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у циљу стицања посебних практичних знања и вештина (316.55 КБ) Преузми 07/06/2016
92 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе за изградњу два стамбена објекта на к.п. 6150/12 КО Љубиш (236.85 КБ) Преузми 07/06/2016
93 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4572/34 КО Чајетина (411.47 КБ) Преузми 07/06/2016
94 Локацијски услови за изградњу објекта на к.п. 4745/37 КО Чајетина (753.76 КБ) Преузми 07/06/2016
95 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/176 КО Чајетина (336.3 КБ) Преузми 07/06/2016
96 Локацијски услови за изградњу спортске хале на кп. 4572/55 КО Чајетина (557.15 КБ) Преузми 07/06/2016
97 Локацијски услови за изградњу апарт хотела на кп 4554/37 КО Чајетина (295.77 КБ) Преузми 07/06/2016
98 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп. 6990/3 КО Чајетина (389.29 КБ) Преузми 07/06/2016
99 Асфалтирање путева у МЗ Голово, ЈНМВ 01/16; (310.8 КБ) Преузми, (641.12 КБ) Преузми, (3.1 мегабајт) Преузми, (3.12 мегабајт) Преузми, (662.14 КБ) Преузми, (662.14 КБ) Преузми 03/06/2016
100 Решење о граћевинској дозволи за изградњу стамбено-пословног објекта на кп 4577/3 КО Чајетина (341.35 КБ) Преузми 03/06/2016