Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Асфалтирање пута Јабланица - Железничка станица, МЗ Јабланица, ЈНМВ 01/15 (97.51 КБ) Преузми, (265.41 КБ) Преузми 28/07/2015
82 Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури у 2015. години (17.64 КБ) Преузми, (65.93 КБ) Преузми 28/07/2015
83 Обавештење о покретању преговарчког поступка без објављивања позива за подношење понуда Радови на ауто кампу, ППБОППП 07/15 (85.84 КБ) Преузми, (816.23 КБ) Преузми, (623.28 КБ) Преузми 24/07/2015
84 Решење по члану 145 за кп 4577/187 КО Чајетина од 22.07.2015.год (293.44 КБ) Преузми 24/07/2015
85 Решење о грађевинској дозволи на кп 4577/187 КО Чајетина од 22.7.2015.год (302.02 КБ) Преузми 24/07/2015
86 Решење о грађевинској дозволи на кп 482/9 КО Крива Река од 23.07.2015 (342.96 КБ) Преузми 24/07/2015
87 Решење о грађевинској дозволи на кп 4577/355 КО Чајетина од 21.07.2015.год (780.04 КБ) Преузми 23/07/2015
88 Решење о грађевинској дозволи на кп 4325/2 КО Чајетина од 20.07.2015.god (643.54 КБ) Преузми 23/07/2015
89 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација са територије општине Чајетина из буџета општине Чајетина (34.88 КБ) Преузми, (76.5 КБ) Преузми, (74.55 КБ) Преузми 22/07/2015
90 Решење о грађевинској дозволи на кп 4577/507 КО Чајетина од 20.07.2015.год (399.34 КБ) Преузми 22/07/2015
91 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4335/161 КО Чајетина од 17.7.2015 (248.57 КБ) Преузми 22/07/2015
92 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 1266 КО Сирогојно од 17.07.2015.год. (269.17 КБ) Преузми 22/07/2015
93 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Превоз ученика на релацији Бела Земља ( стајалиште Калдрма ) - Равни, ППБОППП 04/15 (77.92 КБ) Преузми, (77.15 КБ) Преузми 21/07/2015
94 Локацијски услови за кп 1337/6 КО Чајетина од 16.07.2015.год. (1.75 мегабајт) Преузми 21/07/2015
95 План детаљне регулације - Гондола (1.24 мегабајт) Преузми, (1.22 мегабајт) Преузми, (2.04 мегабајт) Преузми, (815.73 КБ) Преузми, (1.82 мегабајт) Преузми, (950.07 КБ) Преузми 20/07/2015
96 Просторни план општине Чајетина (3.67 мегабајт) Преузми, (601.04 КБ) Преузми, (499.89 КБ) Преузми, (744.61 КБ) Преузми 17/07/2015
97 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Геодетске услуге ЈНМВ 13/15 (657.22 КБ) Преузми, (25.09 КБ) Преузми, (276.51 КБ) Преузми, (89.95 КБ) Преузми 16/07/2015
98 Локацијски услови за кп. 1264 КО Сирогојно од 13.07.2015.год. (922.2 КБ) Преузми 16/07/2015
99 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Ангажовање бенда Милиграм за наступ на Златибору ППБОППП 05/15 (94.17 КБ) Преузми, (146.44 КБ) Преузми, (575.83 КБ) Преузми 15/07/2015
100 Решење о грађевинској дозволи на кп.4577/286 КО Чајетина од 14.07.2015 (57.03 КБ) Преузми 15/07/2015