Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење по чл. 145 за кп. 4559/4 КО Чајетина од 10.06.2015.год. (661.17 КБ) Преузми 12/06/2015
82 Решење о измени решења о грађевинској дозволи на кп 4523/197 КО Чајетина од 10.06.2015. (241.47 КБ) Преузми 12/06/2015
83 Решење о грађевинској дозволи на кп 4549/22 КО Чајетина од 08.06.2015. (724.45 КБ) Преузми 11/06/2015
84 Решење по чл. 145. за "ЗЛАТИБОРСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" на више парцела од 09.06.2015. (669.32 КБ) Преузми 11/06/2015
85 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4577/181 КО Чајетина од 08.06.2015. (286.03 КБ) Преузми 11/06/2015
86 Службени лист општине Чајетина 03/15 (224.48 КБ) Преузми 11/06/2015
87 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Ангажовање музичких група за фестивал "Hills Up", ЈНВВ 09/15 (253.41 КБ) Преузми, (107.82 КБ) Преузми 10/06/2015
88 Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (195.26 КБ) Преузми 09/06/2015
89 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 1264 КО Сирогојно од 05.06.2015. (278.58 КБ) Преузми 08/06/2015
90 Решење о грађевинској дозволи на кп 4586/605 КО Чајетина од 05.06.2015. (636.05 КБ) Преузми 05/06/2015
91 Решење о грађевинској дозволи на кп 1451/190 КО Јабланица од 05.06.2015. (677.25 КБ) Преузми 05/06/2015
92 Локацијски услови за кп 4273/18 КО Чајетина од 4.06.2015. (1.93 мегабајт) Преузми 04/06/2015
93 Билтен број 3 Мај 2015. - Златиборске вести (4.5 мегабајт) Преузми 04/06/2015
94 Питања и одговори у вези ЈНВВ 08/15 - Услуге превоза ученика и путника (90.88 КБ) Преузми 03/06/2015
95 Решење по чл. 145. за кп 4578/1;4578/3;4578/4 КО Чајетина од 25.05.2015. (276.98 КБ) Преузми 03/06/2015
96 Решење по чл. 145. за кп 4468/101 КО Чајетина од 25.05.2015. (264.61 КБ) Преузми 03/06/2015
97 Решење о грађевинској дозволи за кп 4577-724 КО Чајетина од 28.05.2015. (655.51 КБ) Преузми 03/06/2015
98 Решење о грађевинској дозволи за кп 3866-17 КО Бранешци од 27.05.2015. (373.05 КБ) Преузми 03/06/2015
99 Решење о грађевинској дозволи за кп 4535-166 КО Чајетина од 26.05.2015. (378.09 КБ) Преузми 03/06/2015
100 Решење о грађевинској дозволи за кп 4497-4 КО Чајетина од 25.05.2015. (420.63 КБ) Преузми 03/06/2015