Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 4572/55 КО Чајетина (278.12 КБ) Преузми 22/02/2016
82 Реконструкција путева и улица, ЈНВВ 05/16; (663.8 КБ) Преузми, (4.11 мегабајт) Преузми, (98.11 КБ) Преузми, (194.83 КБ) Преузми, (99.59 КБ) Преузми, (1.17 мегабајт) Преузми, (333.34 КБ) Преузми 19/02/2016
83 Јавни оглас за давање делова површина јавне намене на привремено коришћење (335.47 КБ) Преузми 18/02/2016
84 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп 4468/22 КО Чајетина број ROP-CAJ-275-LOC-1/2016 заводни број 353-6/2016-03 (371.19 КБ) Преузми 12/02/2016
85 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 2384/2 КО Доброселица бр. ROP-CAJ-348-IUP-1/2016 заводни број 351-39/16-03 (266.44 КБ) Преузми 12/02/2016
86 Закључак о одбацивању локацијскиих услова за кп 6150/20 КО Љубиш од 10.2.2016.године (685.98 КБ) Преузми 12/02/2016
87 Локацијски услови за кп 3700/7 КО Бранешци од 11.2.2016.године (2.19 мегабајт) Преузми 12/02/2016
88 Канцеларијски материјал, ЈНМВ 01/16; (251.7 КБ) Преузми, (1011.7 КБ) Преузми, (3.97 мегабајт) Преузми, (634.06 КБ) Преузми 11/02/2016
89 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4615/10 КО Чајетина од 9.2.2016.године (496.89 КБ) Преузми 11/02/2016
90 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 994 КО Мачкат од 9.2.2016.године (506.76 КБ) Преузми 11/02/2016
91 Софтвер за евиденцију имовине, ЈНМВ 06/16 (636.68 КБ) Преузми, (2.72 мегабајт) Преузми, (99.94 КБ) Преузми, (788.52 КБ) Преузми, (252.57 КБ) Преузми 08/02/2016
92 Локацијски услови за кп 4442/7 КО Чајетина од 4.02.2016.године (2.16 мегабајт) Преузми 08/02/2016
93 Локацијски услови на кп 2697/1 КО Доброселица од 4.2.2016.године (2.15 мегабајт) Преузми 08/02/2016
94 Набавка лож уља за потребе општине, ЈНВВ-д 04/16 (660.95 КБ) Преузми, (3.18 мегабајт) Преузми, (658.55 КБ) Преузми, (409.58 КБ) Преузми, (359.48 КБ) Преузми 05/02/2016
95 Услуге физичко - техничког обезбеђења ЈНМВ 04/16 (591.17 КБ) Преузми, (4.99 мегабајт) Преузми, (3.74 мегабајт) Преузми, (658.83 КБ) Преузми, (467.92 КБ) Преузми, (100.27 КБ) Преузми, (657.46 КБ) Преузми, (692.97 КБ) Преузми, (286.61 КБ) Преузми 05/02/2016
96 Локацијски услови за кп 4638/1 КО Чајетина од 2.2.2016.године (2.57 мегабајт) Преузми 05/02/2016
97 Промотивне активности Голд Гондола Златибор (маркетинг и интернет маркетинг) JНМВ 5/16 (927.73 КБ) Преузми, (492.59 КБ) Преузми, (657.56 КБ) Преузми, (16.61 КБ) Преузми, (719.21 КБ) Преузми, (287.18 КБ) Преузми, (429.25 КБ) Преузми, (658.85 КБ) Преузми, (575.67 КБ) Преузми, (2.15 мегабајт) Преузми, (658.86 КБ) Преузми, (279.04 КБ) Преузми 04/02/2016
98 Израда идејног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Мачкат; ЈНВВ 3/16 (1.85 мегабајт) Преузми, (102.28 КБ) Преузми, (176.86 КБ) Преузми, (825.67 КБ) Преузми, (223.98 КБ) Преузми 04/02/2016
99 Јавни конкурс за финансирање пројекта "Медицинско село" удружења грађана и невладиних организација са територије општине Чајетина из буџета општине Чајетина (25.46 КБ) Преузми, (188.3 КБ) Преузми 02/02/2016
100 Локацијски услови за кп 4615/57 КО Чајетина од 1.2.2016.године (2.25 мегабајт) Преузми 02/02/2016