Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење по члану 145 на кп 4577/187 КО Чајетина од 18.9.2015.год (242.95 КБ) Преузми 22/09/2015
82 Локацијски услови за кп 4577/329 КО Чајетина од 18.09.2015. (1.99 мегабајт) Преузми 21/09/2015
83 Решење по члану 145. на кп 4571/14 КО Чајетина од 17.09.2015.год (385.83 КБ) Преузми 21/09/2015
84 Закључак о одбацивању измене грађевинске дозволе на кп 4664/7 КО Чајетина од 16.9.2015.год (459.3 КБ) Преузми 21/09/2015
85 Решење о употребној дозволи на кп 4576/6 КО Чајетина од 16.9.2015.год (840.64 КБ) Преузми 18/09/2015
86 Закључак о одбацивању локацијских услова на катастарској парцели бр. 3780-1 КО Семегњево од 10. 9. 2015. год. (675.5 КБ) Преузми 18/09/2015
87 Закључак о одбацивању локацијских услова на катастарској парцели бр. 4638/1 КО Чајетина од 11. 9. 2015. год. (755.05 КБ) Преузми 18/09/2015
88 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 3666/6 КО Доброселица од 16.09.2015.год (474.86 КБ) Преузми 17/09/2015
89 Решење по члану 145. на кп 4577/1 КО Чајетина од 15.09.2015.год (306.94 КБ) Преузми 16/09/2015
90 Решење о употребној дозволи на кп 4574/14 КО Чајетина од 14.09.2015.год (466.65 КБ) Преузми 16/09/2015
91 Jaвна набавка мале вредности изградња јавне расвете у МЗ Мачкат (626.11 КБ) Преузми, (33.32 КБ) Преузми, (4.53 мегабајт) Преузми, (647.03 КБ) Преузми, (126.39 КБ) Преузми, (88.73 КБ) Преузми, (273.79 КБ) Преузми 15/09/2015
92 Јавна набавка мале вредности изградња јавне расвете у МЗ Даутовац ЈМВРр 02/15 (290.26 КБ) Преузми, (89.8 КБ) Преузми, (33.07 КБ) Преузми, (2.62 мегабајт) Преузми, (599.37 КБ) Преузми 15/09/2015
93 Локацијски услови за кп 228/2 КО Мачкат од 11.09.2015.год. (723.79 КБ) Преузми 15/09/2015
94 Aсфалтирање путева у МЗ Сирогојно ЈНМВ-р 01/15 (268.82 КБ) Преузми, (88.63 КБ) Преузми, (2.83 мегабајт) Преузми, (604.35 КБ) Преузми 14/09/2015
95 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 1190/2 КО Шљивовица од 10.09.2015.год (441.71 КБ) Преузми 14/09/2015
96 Закључак о одбацивању локацијских услова на катастарској парцели бр. 4615/41 КО Чајетина од 7.9.2015.год (246.98 КБ) Преузми 10/09/2015
97 Решење о грађевинској дозволи на кп 3987/3 КО Чајетина од 09.09.2015.год. (331.37 КБ) Преузми 10/09/2015
98 Локацијски услови за кп 4578/197 КО Чајетина од 07.09.2015.год. (658.7 КБ) Преузми 09/09/2015
99 Асфалтирање пута Костића сокак - Вратановац, МЗ Семегњево, ЈНМВ 01/15 (98.37 КБ) Преузми, (266.98 КБ) Преузми, (2.88 мегабајт) Преузми, (597.66 КБ) Преузми 08/09/2015
100 Локацијски услови за кп 4578/240 КО Чајетина од 03.09.2015.год (295.43 КБ) Преузми 08/09/2015