Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Билтен број 2 Април 2015.-Златиборске вести (1.28 мегабајт) Преузми 29/04/2015
82 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге уређења шумских површина, ЈНМВ 07/15 (94.23 КБ) Преузми, (223.85 КБ) Преузми, (91.87 КБ) Преузми 28/04/2015
83 Локацијски услови за кп 4554-12 КО Чајетина од 20.03.2015. (787.03 КБ) Преузми 24/04/2015
84 Решење о расподели средстава за јавно информисање од локалног значаја у 2015. години (82.24 КБ) Преузми 23/04/2015
85 Конкурс за подстицајна средства којима ће се суфинансирати активности удружења пољопривредника у 2015. години (156.54 КБ) Преузми, (72.32 КБ) Преузми 21/04/2015
86 Закључак о одбацивању грађ.дозв. за кп 4559-8 КО Чајетина од 20.04.2015. (332.35 КБ) Преузми 20/04/2015
87 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4577-286 КО Чајетина од 20.04.2015. (650.2 КБ) Преузми 20/04/2015
88 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Асфалтирање пута према манастиру Увац МЗ Стубло, ЈНМВ 01/15 (595.36 КБ) Преузми, (648.06 КБ) Преузми, (62.46 КБ) Преузми, (95.4 КБ) Преузми, (306.07 КБ) Преузми, (48.12 КБ) Преузми 20/04/2015
89 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Асфалтирање путева у МЗ Мушвете, ЈНМВ 01/15 (95.18 КБ) Преузми, (273.06 КБ) Преузми, (48.62 КБ) Преузми, (42.64 КБ) Преузми, (62.5 КБ) Преузми, (646.8 КБ) Преузми, (603.87 КБ) Преузми 20/04/2015
90 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4442-2 КО Чајетина од 17.04.2015. (568.4 КБ) Преузми 17/04/2015
91 Службени лист општине Чајетина 02/15 (356.88 КБ) Преузми 17/04/2015
92 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4267-724 КО Чајетина од 17.04.2015. (429.78 КБ) Преузми 17/04/2015
93 Употребна дозвола за кп 4577-3 КО Чајетина од 16.4.2015. (663.43 КБ) Преузми 16/04/2015
94 Решење по чл.145. за кп 4577/593 КО Чајетина од 09.04.2015. (1.59 мегабајт) Преузми 09/04/2015
95 Локацијски услови за кп 4586-590 КО Чајетина од 07.04.2015. (755.02 КБ) Преузми 07/04/2015
96 Јавни позив за подношење захтева за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава) (55.58 КБ) Преузми 07/04/2015
97 Јавни позив за подношење захтева за регрес рачуна за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (85.63 КБ) Преузми 07/04/2015
98 Јавни позив за подношење захтева за регрес полисе осигурања пољопривредних усева и животиња (56.23 КБ) Преузми 07/04/2015
99 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4245-7 КО Чајетина од 06.04.2015. (82.58 КБ) Преузми 06/04/2015
100 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге одвожења смећа по месним заједницама ЈНВВ-07/15 (113.39 КБ) Преузми, (303.01 КБ) Преузми, (87.13 КБ) Преузми 03/04/2015