Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење о грађевинској дозволи на кп 4678/7 КО Чајетина од 17.11.2015.год (103.97 КБ) Преузми 20/11/2015
82 Решење о грађевинској дозволи на кп 1337/6 КО Чајетина од 16.11.2015.год (315.38 КБ) Преузми 19/11/2015
83 Грађевинска дозвола за кп 4535/161 КО Чајетина од 13.11.2015.год (655.09 КБ) Преузми 17/11/2015
84 Решење по чл.145. на кп 2873 КО Чајетина од 10.11.2015.год (241.83 КБ) Преузми 13/11/2015
85 Решење по чл. 145. на кп 4476/1 КО Чајетина од 10.11.2015.год (566.2 КБ) Преузми 13/11/2015
86 Решење по чл 145 на кп 4572/5 КО Чајетина од 10.11.2015.год (575.55 КБ) Преузми 13/11/2015
87 Локацијски услови за кп 3809/12 КО Бранешци од 10.11.2015 (2.11 мегабајт) Преузми 12/11/2015
88 Локацијски услови за кп 4770/5 КО Чајетина од 10.11.2015.год (2.34 мегабајт) Преузми 12/11/2015
89 Решење по чл 145 на кп 4577/1 КО Чајетина од 4.11.2015.год (564.49 КБ) Преузми 09/11/2015
90 Решење о грађевинској дозволи на кп 4578/197 КО Чајетина од 04.11.2015.год (398.04 КБ) Преузми 06/11/2015
91 Локацијски услови за кп 576/2 КО Мешник од 5.11.2015.год (447.89 КБ) Преузми 05/11/2015
92 Локацијски услови за кп 4558/9 КО Чајетина од 04.11.2015.год (486.23 КБ) Преузми 05/11/2015
93 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат на кп 4586/376 КО Чајетина од 2.11.2015 (9.03 мегабајт) Преузми 05/11/2015
94 Решење о грађевинској дозволи на кп 3699/3 КО Бранешци од 3.11.2015.год (332.76 КБ) Преузми 05/11/2015
95 Локацијски услови за кп 4586/376 КО Чајетина од 3.11.2015.год. (2.11 мегабајт) Преузми 04/11/2015
96 Конкурс за стипендирање студената за школску 2015/2016. годину (165.68 КБ) Преузми 03/11/2015
97 Потврда урбанистичког пројекта и урбанистички пројекат за изградњу пансиона на кп 4558/9 КО Чајетина (6.02 мегабајт) Преузми 03/11/2015
98 Решење по члану 145. на кп 4577/1 и 4577/172 обе КО Чајетина од 28.10.2015.год (95.56 КБ) Преузми 02/11/2015
99 Зимско одржавање путева по месним заједницама, ЈНВВ 11/15; (2.5 мегабајт) Преузми, (663.3 КБ) Преузми, (212.34 КБ) Преузми, (664 КБ) Преузми, (663.44 КБ) Преузми, (663.3 КБ) Преузми, (28.61 КБ) Преузми, (664.49 КБ) Преузми, (663.99 КБ) Преузми, (663.96 КБ) Преузми, (664.47 КБ) Преузми, (666.05 КБ) Преузми, (665.46 КБ) Преузми, (663.58 КБ) Преузми, (664.02 КБ) Преузми, (575.64 КБ) Преузми, (664.32 КБ) Преузми, (664.02 КБ) Преузми, (663.62 КБ) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.89 мегабајт) Преузми, (3 мегабајт) Преузми, (2.96 мегабајт) Преузми, (2.68 мегабајт) Преузми, (2.72 мегабајт) Преузми, (2.71 мегабајт) Преузми, (2.64 мегабајт) Преузми, (3.29 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.66 мегабајт) Преузми, (2.74 мегабајт) Преузми, (126.14 КБ) Преузми, (152.58 КБ) Преузми, (24.25 КБ) Преузми, (2.67 мегабајт) Преузми, (2.72 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (664.91 КБ) Преузми, (663.37 КБ) Преузми, (664.27 КБ) Преузми, (665.01 КБ) Преузми, (664.18 КБ) Преузми, (666.48 КБ) Преузми, (576.59 КБ) Преузми, (3.07 мегабајт) Преузми, (2.67 мегабајт) Преузми, (2.73 мегабајт) Преузми, (2.67 мегабајт) Преузми, (2.62 мегабајт) Преузми, (2.7 мегабајт) Преузми, (2.81 мегабајт) Преузми, (2.65 мегабајт) Преузми 30/10/2015
100 Обавештење за јавни увид у предлог плана управљања Споменика природе "Три стабла црног бора - Доброселица" (226.64 КБ) Преузми 29/10/2015