Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

81 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4577/507 КО Чајетина (322.42 КБ) Преузми 16/01/2017
82 локацијски услови за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. 432 КО Мачкат (290.67 КБ) Преузми 16/01/2017
83 Закључак о одбацивању захтева за издавање одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта на к.п. 4574/14 КО Чајетина (53.47 КБ) Преузми 16/01/2017
84 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 482/9 КО Крива Река (90.65 КБ) Преузми 16/01/2017
85 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 3866/23 КО Бранешци (356.36 КБ) Преузми 16/01/2017
86 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 6838/5 КО Чајетина (53.31 КБ) Преузми 16/01/2017
87 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за објекат на к.п. 6996/24 КО Чајетина (55.07 КБ) Преузми 16/01/2017
88 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за прикључни кабл вод 35 кв за мини хидроел. "БЕЛИ КАМЕН" од ТС 35/10 кв "ЗЛАТИБОР 3" до ТС 35/0,4 кв у објекту МХЕ "БЕЛИ КАМЕН" (59.64 КБ) Преузми 16/01/2017
89 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за објекат на к.п. 4481/11 КО Чајетина (53.94 КБ) Преузми 16/01/2017
90 Локацијски услови за регулацију потока Обудовица у зони постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. 4595, 4593/1-део, 4594/3-део, 4607/1-део, 7342-део, 4605/1-део, све КО Чајетина (600.49 КБ) Преузми 16/01/2017
91 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 1451/177 КО Јабланица (201.56 КБ) Преузми 16/01/2017
92 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на измештању дела далековода 10 кв "КРЊЕВИНА" на к.п. 108/5, 100/9, 100/1, 100/5 све КО Мачкат (301.52 КБ) Преузми 16/01/2017
93 Израдa измена и допуна Плана генералне регулације, 2.фаза, ППБОППП 06/16; (669.37 КБ) Преузми, (577.48 КБ) Преузми 30/12/2016
94 Радови на доградњи и адаптацији објекта на сточној пијаци, JNMV 02/17< (583.86 КБ) Преузми, (269.66 КБ) Преузми, (1.09 мегабајт) Преузми, (262.24 КБ) Преузми, (662.23 КБ) Преузми, (13.32 КБ) Преузми, (1.31 мегабајт) Преузми 30/12/2016
95 Претходно обавештење - зимско одржавање путева и улица на територији општине Чајетина; (413.08 КБ) Преузми 30/12/2016
96 Претходно обавештење - уређење тржног центра ( улица ) и изградња типских кућица (412.97 КБ) Преузми 30/12/2016
97 Претходно обавештење - Реконструкција путева и улица (411.84 КБ) Преузми 30/12/2016
98 Претходно обавештење- уградња расвете у кабине гондоле (412.11 КБ) Преузми 30/12/2016
99 Претходно обавештење - Насипање путева и улица (411.99 КБ) Преузми 30/12/2016
100 Претходно обавештење - Изградња путева и улица (411.29 КБ) Преузми 30/12/2016