Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Потврда урбанистичког пројекта на к.п. 4607-1(део), 4607-29(део), 4607-30 и 7343-2 КО Чајетина (41.81 КБ) Преузми 21/08/2015
62 Решење по чл. 145 на кп 452/1, 452/109, 452/110 и 1389 све КО Мачкат од 18.08.2015. год (266.04 КБ) Преузми 21/08/2015
63 Решење о грађевинској дозволи на кп 4554/12 КО Чајетина од 19.08.2015. год (448.87 КБ) Преузми 21/08/2015
64 Локацијски услови за к.п. 1245/10 КО Чајетина од 17.8.2015. (1.79 мегабајт) Преузми 20/08/2015
65 Закључак о одбацивању локацијских услова на кп. 4577/135 КО Чајетина од 17.08.2015.год (256.3 КБ) Преузми 18/08/2015
66 Превоз ученика на релацији Бела Земља ( стајалиште Калдрма ) - Равни, ППБОППП 09/15 (553.47 КБ) Преузми, (234.32 КБ) Преузми, (2.62 мегабајт) Преузми 17/08/2015
67 Израда пројекта санације, затварања и рекултивације сметлишта „Брегови“ у Чајетини, ЈНМВ 17/15 (103.35 КБ) Преузми, (281.96 КБ) Преузми, (43.06 КБ) Преузми, (2.86 мегабајт) Преузми, (603.38 КБ) Преузми 17/08/2015
68 Решење о употребној дозволи на кп 4577/187 КО Чајетина од 13.08.2015. год (866.24 КБ) Преузми 17/08/2015
69 Набавка и уградња саобраћајне сигнализације, ЈНМВ-д 16/15 (38.29 КБ) Преузми, (623.04 КБ) Преузми, (375.48 КБ) Преузми, (103.93 КБ) Преузми 14/08/2015
70 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 1856/4и1856/5обе КО Роњанство од 12.08.2015. (335 КБ) Преузми 14/08/2015
71 Решење о грађевинској дозволи на кп 4678/8 КО Чајетина од 12.08.2015.год (390.16 КБ) Преузми 14/08/2015
72 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Израда пројеката парцелације и препарцелације и урбанистичких пројеката, ЈНМВ 15/15 (102.51 КБ) Преузми, (277.54 КБ) Преузми, (28.84 КБ) Преузми, (4.15 мегабајт) Преузми, (633.07 КБ) Преузми 12/08/2015
73 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586/376 КО Чајетина од 7.8.2015 (554.82 КБ) Преузми 12/08/2015
74 Локацијски услови за кп 1266 КО Сирогојно од 06.08.2015.год. (954.88 КБ) Преузми 10/08/2015
75 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4578/197 у КО Чајетина од 5.8.2015 (277.46 КБ) Преузми 10/08/2015
76 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Организација концерта Светлане Цеце Ражнатовић на Златибору, ППБОППП 08/15. (559.4 КБ) Преузми, (803.57 КБ) Преузми, (659.4 КБ) Преузми 05/08/2015
77 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 228/2 КО Мачкат од 31.07.2015. год (296.89 КБ) Преузми 04/08/2015
78 Билтен број 5 Јул 2015. - Златиборске вести (4.53 мегабајт) Преузми 03/08/2015
79 Решење о грађевинској дозволи на кп 4267/13 КО Чајетина од 31.07.2015.год. (696.75 КБ) Преузми 31/07/2015
80 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Организација фестивала народне музике, ППБОППП 06/15 (84.86 КБ) Преузми, (759.55 КБ) Преузми, (616.14 КБ) Преузми 31/07/2015