Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи оптичког кабла NR121 (305.31 КБ) Преузми 28/07/2016
62 решење о грађевинској дозволи за доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/451 КО чајетина (327.67 КБ) Преузми 28/07/2016
63 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4590/16 КО Чајетина (310.06 КБ) Преузми 28/07/2016
64 Решење о употребној дозволи на к.п. 4577/3 КО Чајетина (323.5 КБ) Преузми 28/07/2016
65 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/87 КО Чајетина (320.92 КБ) Преузми 28/07/2016
66 Локацијски услови за изградњу два објекта на к.п. 46/1 и 48, обе КО Чајетина (573.31 КБ) Преузми 28/07/2016
67 Локацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/255 КО Чајетина (514.26 КБ) Преузми 28/07/2016
68 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/305 КО Чајетина (309.18 КБ) Преузми 28/07/2016
69 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4572/69 КО Чајетина (184.74 КБ) Преузми 28/07/2016
70 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4577/198 КО Чајетина (351.41 КБ) Преузми 28/07/2016
71 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4572/34 КО Чајетина (329.23 КБ) Преузми 28/07/2016
72 Пројекат уређења трга и тржног центра Златибор ЈНВВ-у 15/16 (263.05 КБ) Преузми, (169.16 КБ) Преузми, (171.41 КБ) Преузми, (182.52 КБ) Преузми, (259.82 КБ) Преузми, (567.56 КБ) Преузми, (191.53 КБ) Преузми, (265.78 КБ) Преузми, (99.73 КБ) Преузми 27/07/2016
73 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1451/177 КО Јабланица (296.12 КБ) Преузми 27/07/2016
74 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационог колектора (203.82 КБ) Преузми 27/07/2016
75 Закључак о одбацивању локацијских услова на кат.парц. 4445/115 КО Чајетина (198.7 КБ) Преузми 27/07/2016
76 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4558/9 КО Чајетина (344.61 КБ) Преузми 27/07/2016
77 Закључак о одбацивању решења о извођењу радова на постављању дела средњенапонске електродистрибутивне мреже (220.95 КБ) Преузми 27/07/2016
78 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/423 КО Чајетина (215.55 КБ) Преузми 27/07/2016
79 Локацијски услови за изградњу три стамбена објекта на к.п. 6838/5 КО Чајетина (754.67 КБ) Преузми 27/07/2016
80 Закључак о одбацивању локацијских услова на кат.парц. 4624/37 КО Чајетина (199.84 КБ) Преузми 27/07/2016