Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Обавештење о закљученом уговору - Испорука електро опреме, Партија 2 Набавка уличних светиљки (581.43 КБ) Преузми 14/08/2014
62 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Набавка услуга превоза ученика на релацији Бела-Земља-Равни 37/14 (530.14 КБ) Преузми 13/08/2014
63 Конкурсна документација - Асфалтирање пута од месаре "Чава" према Сокићима, МЗ Трипкова, ЈНМВ-р 02/14 (294.64 КБ) Преузми 13/08/2014
64 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута од месаре "Чава" према Сокићима,МЗ Трипкова, ЈНМВ-р 02/14 (98.01 КБ) Преузми 13/08/2014
65 Обавештење о закљученом уговору - Радови на изградњи спомен чесме у Цигли,МЗ Јабланица, ЈНМВ 35/14 (655.26 КБ) Преузми 11/08/2014
66 Обавештење о закљученом уговору - Услуге чишћења дивљих депонија ЈНМВ 29/14 (548.24 КБ) Преузми 11/08/2014
67 Измене и допуне конкурсне документације - Насипање засеочких путева и пробијање пута у Милаћевићима, МЗ Алин Поток, ЈНМВ-р 02/14 (84.94 КБ) Преузми 11/08/2014
68 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Насипање засеочких путева и пробијање пута у Милаћевићима,МЗ Алин Поток, ЈНМВ-р 02/14 (655.97 КБ) Преузми 11/08/2014
69 Конкурсна документација - Радови на насипању засеочких путева и пробијању пута у Милаћевићима ЈНМВ-р 02/14 МЗ Алин Поток (297.8 КБ) Преузми 08/08/2014
70 Позив за подношење понуда - Радови на насипању засеочких путева и пробијању пута у Милаћевићима ЈНМВ-р 02/14 МЗ Алин Поток (97.08 КБ) Преузми 08/08/2014
71 Конкурсна документација - Насипање и поправка путева МЗ Голово ЈНМВ 02/14 (278.64 КБ) Преузми 07/08/2014
72 Позив за подношење понуда - Насипање и поправка путева МЗ Голово ЈНМВ 02/14 (92.81 КБ) Преузми 07/08/2014
73 Конкурсна документација - Асфалтирање пута за Јанковиће МЗ Рожанство ЈНМВ-р 01/14 (290.21 КБ) Преузми 07/08/2014
74 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута за Јанковиће МЗ Рожанство ЈНМВ-р 01/14 (98.06 КБ) Преузми 07/08/2014
75 Конкурсна документација - Асфалтирање пута Николино брдо и Војиновићи, МЗ Бранешци ЈНМВ 01/14 (283 КБ) Преузми 07/08/2014
76 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута Николино брдо и Војиновићи, МЗ Бранешци ЈНМВ 01/14 (96.74 КБ) Преузми 07/08/2014
77 Конкурсна документација - Поправка пута према манастиру Увац, МЗ Стубло ЈНМВ 01/14 (291.2 КБ) Преузми 06/08/2014
78 Позив за подношење понуда - Поправка пута према манастиру Увац,МЗ Стубло ЈНМВ 01/14 (93.98 КБ) Преузми 06/08/2014
79 Обавештење о закљученом уговору - Изградња путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ 20/14 (671.93 КБ) Преузми 01/08/2014
80 Обавештење о закљученом уговору - Изградња јавне расвете у МЗ Чајетина ЈНМВ 01/14 (602.56 КБ) Преузми 01/08/2014