Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка лож уља, ЈНВВ 05/15 (286.88 КБ) Преузми, (104.28 КБ) Преузми 25/02/2015
62 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Одржавање возила, ЈНМВ-д 04/15 (657.97 КБ) Преузми, (238.26 КБ) Преузми, (102.11 КБ) Преузми 25/02/2015
63 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка горива ЈНВВ-д 04/15 (652.68 КБ) Преузми, (654.7 КБ) Преузми, (93.84 КБ) Преузми, (291.33 КБ) Преузми, (101.41 КБ) Преузми 24/02/2015
64 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка рачунарске опреме ЈНМВ-д 03/15 (652.16 КБ) Преузми, (38.42 КБ) Преузми, (317.34 КБ) Преузми, (102.06 КБ) Преузми 24/02/2015
65 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала ЈНМВ-д 02/15 (102.1 КБ) Преузми, (652.65 КБ) Преузми, (39.8 КБ) Преузми, (343.15 КБ) Преузми 24/02/2015
66 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку радова на зимском одржавању путева по МЗ (559.56 КБ) Преузми, (801 КБ) Преузми, (801.04 КБ) Преузми, (800.79 КБ) Преузми, (802.59 КБ) Преузми, (802.92 КБ) Преузми, (803.17 КБ) Преузми, (653.41 КБ) Преузми, (653.48 КБ) Преузми, (653.25 КБ) Преузми, (654.15 КБ) Преузми, (654.59 КБ) Преузми, (655.62 КБ) Преузми 11/02/2015
67 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка нафте за зимско одржавање путева, ЈНВВ-д 03/15 (539.37 КБ) Преузми, (301.51 КБ) Преузми, (104.75 КБ) Преузми 09/02/2015
68 Позив за подношење понуда и конкурсна дкументација - Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ-у 01/15 (109.56 КБ) Преузми, (272.71 КБ) Преузми, (654.72 КБ) Преузми, (655.65 КБ) Преузми, (62.91 КБ) Преузми, (45.02 КБ) Преузми, (93.01 КБ) Преузми, (65.86 КБ) Преузми 06/02/2015
69 Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Чајетина (68.22 КБ) Преузми 04/02/2015
70 Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина (81.78 КБ) Преузми 04/02/2015
71 Пројекат "Отпад није смеће" (1.48 мегабајт) Преузми 29/01/2015
72 Одлука о утврђивању зона пореза на имовину на територији општине Чајетина (88.8 КБ) Преузми 28/01/2015
73 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Превоз ученика ЈНВВ-у 02/15 (654.15 КБ) Преузми, (32.35 КБ) Преузми, (247.74 КБ) Преузми, (82.95 КБ) Преузми 26/01/2015
74 Претходно обавештење - Грађевински радови на изградњи гондоле (409.61 КБ) Преузми 20/01/2015
75 Јавни позив за учешће на конкурсу Општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета Општине Чајетина за 2015. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (21.19 КБ) Преузми, (26.83 КБ) Преузми, (98 КБ) Преузми, (77.5 КБ) Преузми 16/01/2015
76 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Чајетина за 2015. годину са територије Општине Чајетина и Града Ужица (19.76 КБ) Преузми, (15.99 КБ) Преузми 16/01/2015
77 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација са територије Општине Чајетина из буџета Општине Чајетина за 2015. годину (19.76 КБ) Преузми, (15.94 КБ) Преузми 16/01/2015
78 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка електричне енергије ЈНВВ-д 01/15 (82.75 КБ) Преузми, (448.21 КБ) Преузми, (653.03 КБ) Преузми, (653.69 КБ) Преузми, (365.61 КБ) Преузми, (653.7 КБ) Преузми, (51.87 КБ) Преузми 14/01/2015
79 Обавештење о закљученом уговору - Набавка нафте за потребе зимског одржавања путева ЈНВВ-д 44/14 (658 КБ) Преузми 31/12/2014
80 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Набавка канцеларијског намештаја ЈНМВ-д 48/14 (38.99 КБ) Преузми, (33.41 КБ) Преузми, (670.21 КБ) Преузми, (105.52 КБ) Преузми 31/12/2014