Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4762/7 КО Чајетина (459.46 КБ) Преузми 12/09/2016
62 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4762/6 КО Чајетина (454.85 КБ) Преузми 12/09/2016
63 Закључак о одбацивању решења о одобрењу извођења радова на изградњи дела електродострибутивне мреже - кабл вода 10 кв на к.п. 4469/13 и 4469/2 обе КО Чајетина (183.68 КБ) Преузми 12/09/2016
64 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 6340/43 КО Љубиш (433 КБ) Преузми 12/09/2016
65 Локацијски услови за изградњу пољопривредног комплекса на к.п. 452/123 КО Мачкат (313.52 КБ) Преузми 12/09/2016
66 Локацијски услови за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. 432 КО Мачкат (290.83 КБ) Преузми 12/09/2016
67 Закључак о одбацивању употребне дозволе за малу хидроелектрану "БЕЛИ КАМЕН" (320.9 КБ) Преузми 12/09/2016
68 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4555/2 КО Чајетина (332.87 КБ) Преузми 12/09/2016
69 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 1230/8 КО Чајетина (237.68 КБ) Преузми 12/09/2016
70 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4586/355 КО Чајетина (238.26 КБ) Преузми 12/09/2016
71 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4577/297 КО Чајетина (356.59 КБ) Преузми 12/09/2016
72 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/69 КО Чајетина (455.7 КБ) Преузми 12/09/2016
73 Закључак о одбацивању решења о извођењу радова на партерном уређењу к.п. 87/14 и 87/15 обе КО Мачкат (188.32 КБ) Преузми 12/09/2016
74 Закључак о одбацивању употребне дозволе на к.п. 4686/3 (190.87 КБ) Преузми 12/09/2016
75 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4539/25 КО Чајетина (580.43 КБ) Преузми 12/09/2016
76 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4624/37 КО Чајетина (195.46 КБ) Преузми 12/09/2016
77 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе на к.п. 4615/57 КО Чајетина (218.03 КБ) Преузми 12/09/2016
78 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4577/305 КО ЧАјетина (346.29 КБ) Преузми 12/09/2016
79 Решење по чл. 145 за извођење радова на изградњи помоћног објекта на к.п. 774/12 КО Мачкат (303.63 КБ) Преузми 12/09/2016
80 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4029 КО Бранешци (198.35 КБ) Преузми 12/09/2016