Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1219/6 KO Сирогојно (438.26 КБ) Преузми 08/06/2017
62 Измештање далековода и набавка и уградња кабл-вода, ЈНМВ 13/17; (313.03 КБ) Преузми, (629.75 КБ) Преузми, (1.78 мегабајт) Преузми 05/06/2017
63 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4445/94 КО Чајетина (301.94 КБ) Преузми 05/06/2017
64 Решење о измени решења број 351-142/2017-03 од 20.04.2017. (80.52 КБ) Преузми 05/06/2017
65 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. 4572/25 КО Чајетина (109.62 КБ) Преузми 05/06/2017
66 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4586/3 КО Чајетина (461.42 КБ) Преузми 05/06/2017
67 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4577/141 КО Чајетина (251.56 КБ) Преузми 05/06/2017
68 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4460/2 КО Чајетина (483.84 КБ) Преузми 05/06/2017
69 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 13/1 КО Чајетина (215.66 КБ) Преузми 05/06/2017
70 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/190 КО Чајетина (242.34 КБ) Преузми 05/06/2017
71 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1435/15 КО Јабланица (498.46 КБ) Преузми 05/06/2017
72 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/261 КО Чајетина (357.2 КБ) Преузми 05/06/2017
73 Локацијски услови за изградњу цркве на к.п.484/4 КО Алин Поток (646.35 КБ) Преузми 05/06/2017
74 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на спољашњем осветљењу постојећег мултифункционалног терена на к.п. 3082/30, 3082/16, 3079/7, 3079/3 све КО Јабланица (300.71 КБ) Преузми 05/06/2017
75 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4572/20 КО Чајетина (465.27 КБ) Преузми 05/06/2017
76 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању ТС 10/0,4 kV, "ЗОВА 2" (86.25 КБ) Преузми 05/06/2017
77 Локацијски услови за измештање дела ДВ 10 кV "Водице-Љубиш", на локацији "Бошкова вода" у КО Љубиш (227.35 КБ) Преузми 05/06/2017
78 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 145/17 KO Јабланица (351.45 КБ) Преузми 05/06/2017
79 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 6749/7 КО Чајетина (678.79 КБ) Преузми 05/06/2017
80 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 4571/79 КО Чајетина (186.46 КБ) Преузми 05/06/2017