Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Изградња путева и улица ЈНВВ-р 20/14 (522.09 КБ) Преузми 28/05/2014
62 Питања и одговори у вези ЈНВВ 19/14 - Набавка комуналног возила типа ауто смрћар (145.22 КБ) Преузми 28/05/2014
63 Измене и допуне конкурсне документације - Набавка комуналног возила типа ауто смећар ЈНВВ 19/14 (134.44 КБ) Преузми 28/05/2014
64 Конкурсна документација - Летње одржавање Краљевог трга и тржног центра ЈНМВ-у 23/14 (301.36 КБ) Преузми 28/05/2014
65 Позив за подношење понуда - Летње одржавање Краљевог трга и тржног центра ЈНМВ-у 23/14 (100.92 КБ) Преузми 28/05/2014
66 Конкурсна документација - Асфалтирање пута Дедићи-Власоњићи МЗ Рудине (292.21 КБ) Преузми 27/05/2014
67 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута Дедићи-Власоњићи МЗ Рудине (96.56 КБ) Преузми 27/05/2014
68 Конкурсна документација - Изградња и постављање летњиковаца ЈНМВ-д 22/14 (1.31 мегабајт) Преузми 23/05/2014
69 Позив за подношење понуда - Изградња и постављање летњиковаца ЈНМВ-д 22/14 (107.57 КБ) Преузми 23/05/2014
70 Питања и одговори ЈНВВ-д 19/14 - Набавка комуналног возила типа ауто смећар (42.42 КБ) Преузми 22/05/2014
71 Измене и допуне ЈНВВ 19/14 набавка комуналног возила типа аутосмећар (93.51 КБ) Преузми 21/05/2014
72 Конкурсна документација - Реконструкција путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ-р 16/2/14 (278.19 КБ) Преузми 21/05/2014
73 Позив за подношење понуда - Реконструкција путева и улица на територији општине Чајетина ЈНВВ-р 16/2/14 (101.37 КБ) Преузми 21/05/2014
74 Конкурсна документација - Асфалтирање пута - крак ка Барама МЗ Гостиље ЈНМВ-р 01/14 (288.29 КБ) Преузми 20/05/2014
75 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута - крак ка Барама МЗ Гостиље ЈНМВ -р 01/14 (96.36 КБ) Преузми 20/05/2014
76 Конкурсна документација - Асфалтирање пута ка Митрићима МЗ Сирогојно ЈНМВ-р 01/14 (287.21 КБ) Преузми 20/05/2014
77 Позив за подношење понуда - Асфалтирање пута ка Митрићима МЗ Сирогојно ЈНМВ-р 01/14 (95.97 КБ) Преузми 20/05/2014
78 Конкурсна документација - Набавка радова на изградњи пута за Головушу и Тошиће МЗ Трнава ЈНМВ-р 01/14 (309.24 КБ) Преузми 19/05/2014
79 Позив за подношење понуда - Набавка радова на изградњи пута за Головушу и Тошиће МЗ Трнава ЈНМВ-р 01/14 (101.14 КБ) Преузми 19/05/2014
80 Конкурсна документација - Набавка радова на изградњи пута Чункови -Цветићи МЗ Трипкова ЈНМВ-р 01/14 (281.55 КБ) Преузми 19/05/2014