Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Регистар издатих дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада (16.52 КБ) Преузми 16/03/2017
62 Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4577/740 КО Чајетина (51.98 КБ) Преузми 10/03/2017
63 Измена локацијских услова за изградњу на к.п. 4577/739 КО Чајетина (464.89 КБ) Преузми 10/03/2017
64 Локацијски услови за изградњу монтажне фабрике бетона БСА 30 на к.п. 679/2 КО Бранешци (468.67 КБ) Преузми 10/03/2017
65 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4546/7 КО Чајетина (539.88 КБ) Преузми 10/03/2017
66 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 15/15 КО Чајетина (479.92 КБ) Преузми 10/03/2017
67 Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4523/196 КО Чајетина (76.78 КБ) Преузми 10/03/2017
68 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4445/88 КО Чајетина (240.13 КБ) Преузми 10/03/2017
69 Закључак о одбацивању захтева за измену локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/423 КО Чајетина (522.38 КБ) Преузми 10/03/2017
70 Решење о грађевинској дозволи за изградњу два стамбена објекта на к.п. 4535/25 КО Чајетина (105.13 КБ) Преузми 10/03/2017
71 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за доградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/255 КО Чајетина (89.02 КБ) Преузми 10/03/2017
72 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за стамбени објекат на к.п. 4578/55 КО Чајетина (191.18 КБ) Преузми 10/03/2017
73 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 159/3 КО Јабланица (461.16 КБ) Преузми 10/03/2017
74 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и гарни хотела на к.п. 4571/79 КО Чајетина (368.17 КБ) Преузми 10/03/2017
75 Локацијски услови за реконструкцију тржног центра на к.п. 4615/2 КО Чајетина (455.15 КБ) Преузми 10/03/2017
76 Локацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п. 2384/32 КО Доброселица (476.29 КБ) Преузми 10/03/2017
77 Закључак о одбацивању локацијских услова за доградњу на к.п. 4615/40 КО Чајетина (192.93 КБ) Преузми 10/03/2017
78 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 3866/1 КО Бранешци (241 КБ) Преузми 10/03/2017
79 Јавна презентација урбанистичког пројекта за стамбени објекат на катастарској парцели број 4577/730 у КО Чајетина (16.45 КБ) Преузми 08/03/2017
80 Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено - пословног објекта, на катастарским парцелама број: 4577/3 и 4578/3- део у КО Чајетина (196.65 КБ) Преузми 06/03/2017