Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Решење о употребној дозволи на кп 4577/523 КО Чајетина (509.15 КБ) Преузми 15/03/2016
62 Решење о грађевинској дозволи на кп 4638/1 КО Чајетина (311.54 КБ) Преузми 15/03/2016
63 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 4577/172 КО Чајетина (298.8 КБ) Преузми 15/03/2016
64 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 4577/486 КО Чајетина (293.52 КБ) Преузми 15/03/2016
65 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4554/37 КО Чајетина од 8.3.2016.год (282.35 КБ) Преузми 10/03/2016
66 Решење о грађевинској дозволи на кп 4572/55 КО Чајетина од 8.3.2016.године (310.85 КБ) Преузми 10/03/2016
67 Санација депоније "Брегови", ЈНВВ 08/16; (661.36 КБ) Преузми, (1.61 мегабајт) Преузми, (1.5 мегабајт) Преузми, (283.23 КБ) Преузми 09/03/2016
68 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4572/55 КО Чајетина од 08.03.2016. године (310.85 КБ) Преузми 09/03/2016
69 Билтен број 11,Фебруар 2016.- Златиборске вести (6.12 мегабајт) Преузми 09/03/2016
70 Позив за пријаву на конкурс за подршку незапосленим лицима за започињање бављења пчеларством (20.2 КБ) Преузми, (18.42 КБ) Преузми, (609 КБ) Преузми, (29.93 КБ) Преузми, (19.38 КБ) Преузми 09/03/2016
71 Изградња путева и улица, ЈНВВ 07/16 (663.22 КБ) Преузми, (1.8 мегабајт) Преузми, (181.07 КБ) Преузми, (657.1 КБ) Преузми, (607 КБ) Преузми, (657.11 КБ) Преузми, (669.65 КБ) Преузми, (102.92 КБ) Преузми, (407.16 КБ) Преузми, (282.28 КБ) Преузми, (610.41 КБ) Преузми 04/03/2016
72 Радови на изградњи мостова, ЈНВВ 06/16; (591.08 КБ) Преузми, (1.37 мегабајт) Преузми, (776.1 КБ) Преузми, (278.42 КБ) Преузми 03/03/2016
73 Локацијски услови за кп 2/2 КО Чајетина од 2.3.2016.године (3.09 мегабајт) Преузми 03/03/2016
74 Локацијски услови за к.п. 4586/75 КО Чајетина од 29.02.2016. год. (1.77 мегабајт) Преузми 01/03/2016
75 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3946/6 КО Доброселица од 25.2.2016.године (704.4 КБ) Преузми 01/03/2016
76 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3912/1 КО Јабланица од 24.2.2016.године (620.07 КБ) Преузми 01/03/2016
77 Промотивне активности Голд Гондола Златибор (маркетинг и интернет маркетинг) ЈНМВ 08/16 (189.27 КБ) Преузми, (105.82 КБ) Преузми, (252.98 КБ) Преузми, (715.44 КБ) Преузми, (658.86 КБ) Преузми, (36.66 КБ) Преузми, (663.64 КБ) Преузми, (2.24 мегабајт) Преузми, (663.56 КБ) Преузми 29/02/2016
78 Закључак о одбацивању локацијских услова за кп 4572/25 КО Чајетина од 26.02.2016.године (1.26 мегабајт) Преузми 29/02/2016
79 Санација мостова,ЈНМВ 07/16; (664.22 КБ) Преузми, (358.14 КБ) Преузми, (660.49 КБ) Преузми, (300.64 КБ) Преузми, (638.37 КБ) Преузми, (296.68 КБ) Преузми 26/02/2016
80 Решење о озакоњењу објекта на кп. 4468/106 КО Чајетина од 19.2.2016.године (698.39 КБ) Преузми 26/02/2016