Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кп 6150/20 Ко Љубиш (286.87 КБ) Преузми 20/04/2016
62 Локацијски услови за конструкцију и доградњу стамбеног објекта на кп. 4577/586 КО Чајетина (293.49 КБ) Преузми 20/04/2016
63 Набавка и уградња урбаног мобилијара, ЈНМВ 11/16 (662.43 КБ) Преузми, (1.78 мегабајт) Преузми, (1.1 мегабајт) Преузми, (281.01 КБ) Преузми 19/04/2016
64 Билтен број 13,Април 2016.- Златиборске вести (6.7 мегабајт) Преузми 18/04/2016
65 Асфалтирање путева у МЗ Трнава, ЈНМВ 01/16; (595.06 КБ) Преузми, (1.95 мегабајт) Преузми, (532.21 КБ) Преузми, (289.02 КБ) Преузми 14/04/2016
66 Асфалтирање путева и игралишта, МЗ Бранешци, ЈНМВ 01/16; (289.77 КБ) Преузми, (543.22 КБ) Преузми, (1.76 мегабајт) Преузми, (1.93 мегабајт) Преузми 14/04/2016
67 Решење о употребној дозволи на кп 4577/136 КО Чајетина (389.65 КБ) Преузми 12/04/2016
68 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4539/23 КО Чајетина (334.38 КБ) Преузми 12/04/2016
69 Јавна презентација урбанистичког пројекта (14.04 КБ) Преузми 12/04/2016
70 Одржавање уличне расвете, ЈНМВ 10/16; (575.54 КБ) Преузми, (2.01 мегабајт) Преузми, (663.43 КБ) Преузми, (458.37 КБ) Преузми, (570.22 КБ) Преузми, (280.5 КБ) Преузми 08/04/2016
71 Aсфалтирање путева у МЗ Златибор ЈНМВ 01/16 (665.82 КБ) Преузми, (2.27 мегабајт) Преузми, (664.11 КБ) Преузми, (32.91 КБ) Преузми, (309.98 КБ) Преузми, (620.01 КБ) Преузми 08/04/2016
72 Изградња јавне расвете, ЈНМВ 09/16; (663 КБ) Преузми, (2.03 мегабајт) Преузми, (251.7 КБ) Преузми, (662.72 КБ) Преузми, (542.71 КБ) Преузми, (183.21 КБ) Преузми, (505.03 КБ) Преузми, (279.54 КБ) Преузми 08/04/2016
73 Aсфалтирање пута ка манастиру Увац, МЗ Стубло, ЈНМВ 02/16; (666.24 КБ) Преузми, (1.64 мегабајт) Преузми, (518.96 КБ) Преузми, (288.38 КБ) Преузми 06/04/2016
74 Aсфалтирање путева у МЗ Јабланица ЈНМВ 01/16 (289.13 КБ) Преузми, (524.39 КБ) Преузми, (1.45 мегабајт) Преузми, (595.48 КБ) Преузми 01/04/2016
75 Асфалтирање путева у МЗ Алин Поток, ЈНМВ 01/16; (661.8 КБ) Преузми, (1.84 мегабајт) Преузми, (528.66 КБ) Преузми, (288.88 КБ) Преузми 01/04/2016
76 Ангажовање извођача за фестивал " HillsUp", ЈНВВ 09/16; (663 КБ) Преузми, (1.8 мегабајт) Преузми, (737.15 КБ) Преузми, (398.41 КБ) Преузми 31/03/2016
77 Решење о употребној дозволи на кп 4577/486 КО Чајетина (325.43 КБ) Преузми 31/03/2016
78 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4615/57 КО Чајетина (283.5 КБ) Преузми 31/03/2016
79 Решење о грађевинској дозволи на кп. бр 4577/3 КО Чајетина (338.12 КБ) Преузми 31/03/2016
80 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп 4539/23 КО Чајетина (187.03 КБ) Преузми 31/03/2016