Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п.4586/382 КО Чајетина (108.85 КБ) Преузми 14/12/2016
62 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4445/69 КО Чајетина (98.33 КБ) Преузми 14/12/2016
63 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4468/111 KO Чајетина (586.47 КБ) Преузми 14/12/2016
64 Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4468/111 КО Чајетина (313.38 КБ) Преузми 14/12/2016
65 Огранизација новогодишњих концерата, ППБОППП 05/16; (558.55 КБ) Преузми, (504.13 КБ) Преузми, (1.4 мегабајт) Преузми, (1.42 мегабајт) Преузми, (665.01 КБ) Преузми, (665.58 КБ) Преузми 12/12/2016
66 Решење о употребној дозволи за стамбено-пословни објекат на к.п. 4577/284 КО Чајетина (325.32 КБ) Преузми 12/12/2016
67 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4577/739 КО Чајетина (556.29 КБ) Преузми 12/12/2016
68 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4762/6 КО Чајетина (102.61 КБ) Преузми 12/12/2016
69 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 159/3 КО Јабланица (52.97 КБ) Преузми 12/12/2016
70 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 6990/3 КО Чајетина (239.24 КБ) Преузми 12/12/2016
71 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу на к.п. 4586/75 КО Чајетина (53.88 КБ) Преузми 12/12/2016
72 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/96 КО Чајетина (535.65 КБ) Преузми 12/12/2016
73 Решење о грађевинској дозволи за изградњу спортске хале на к.п. 4572/55 КО Чајетина (195.22 КБ) Преузми 12/12/2016
74 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 6338/4 КО Љубиш (236.88 КБ) Преузми 12/12/2016
75 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4441/9 KO Чајетина (456.59 КБ) Преузми 12/12/2016
76 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4460/8 КО Чајетина (356.56 КБ) Преузми 12/12/2016
77 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4736/16 KO Чајетина (510.35 КБ) Преузми 12/12/2016
78 Асфалтирање путева у МУ Љубиш, ЈНМВ 02/16; (289.01 КБ) Преузми, (515.39 КБ) Преузми, (217.58 КБ) Преузми, (1.42 мегабајт) Преузми, (715.06 КБ) Преузми 08/12/2016
79 Јавна презентација урбанистичког пројекта (16 КБ) Преузми 05/12/2016
80 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 1245/29 КО Чајетина (234.43 КБ) Преузми 02/12/2016