Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Зимско одржавање путева по месним заједницама, ППБОППП 10/15; (664.21 КБ) Преузми, (2.35 мегабајт) Преузми, (429.22 КБ) Преузми, (573.38 КБ) Преузми 09/12/2015
62 Решење по чл.145. за кп 4469/21, 4469/14, 7344/1, 4476/1 и 7310/2 све КО Чајетина од 4.12.2015.год (683.16 КБ) Преузми 08/12/2015
63 Решење о грађевинској дозволи на кп 576/2 КО Мешник од 4.12.2015.год. (356.63 КБ) Преузми 08/12/2015
64 Набавка минибуса ЈНМВ-д 22/15 (660.9 КБ) Преузми, (2.92 мегабајт) Преузми, (648.85 КБ) Преузми, (275.78 КБ) Преузми, (274.73 КБ) Преузми, (21.04 КБ) Преузми 04/12/2015
65 Решење о грађевинској дозволи на кп 3082/15 КО Јабланица од 02.12.2015.год. (363.07 КБ) Преузми 04/12/2015
66 Решење о употребној дозволи на кп 4590/18 КО Чајетина од 30.11.2015.год (106.68 КБ) Преузми 03/12/2015
67 Реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци, ЈНМВ 02/15 (663.66 КБ) Преузми, (3.1 мегабајт) Преузми, (651.81 КБ) Преузми, (228.37 КБ) Преузми, (1.01 мегабајт) Преузми, (287.29 КБ) Преузми 02/12/2015
68 Билтен број 9, Новембар 2015. - Златиборске вести (5.51 мегабајт) Преузми 01/12/2015
69 Службени лист општине Чајетина 09/15 (996.13 КБ) Преузми 01/12/2015
70 Службени лист општине Чајетина 08/15 (550.62 КБ) Преузми 01/12/2015
71 Насипање засеочких путева, МЗ Љубиш, ЈНМВ 03/15; (284.23 КБ) Преузми, (619 КБ) Преузми, (3.08 мегабајт) Преузми, (643.65 КБ) Преузми 30/11/2015
72 Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама на територији општине Чајетина (272.11 КБ) Преузми 30/11/2015
73 Закључак о одбацивању локацијских услова за кп 4586/450 КО Чајетина од 26.11.2015.год. (280.66 КБ) Преузми 30/11/2015
74 Набавка горива - нафта за зимско одржавање путева, ЈНВВ 12/15 (578.57 КБ) Преузми, (2.19 мегабајт) Преузми, (275.92 КБ) Преузми, (421.38 КБ) Преузми, (1.04 мегабајт) Преузми 27/11/2015
75 Решење по чл. 145 на кп 4577/1 и 4577/143 обе КО Чајетина од 24.11.2015.год (97.62 КБ) Преузми 27/11/2015
76 Решење по чл. 145 на кп 4577/589 КО Чајетина од 24.11.2015 (101.58 КБ) Преузми 27/11/2015
77 Решење о употребној дозволи на кп 4574/11 КО Чајетина од 25.11.2015.год (375.6 КБ) Преузми 27/11/2015
78 Решење по чл 145. на кп 1245/1, 7323/1 и 7323/2 све КО Чајетина од 24.11.2015.год. (287.02 КБ) Преузми 27/11/2015
79 Решење по чл.145 за извођење радова на изградњи напојног вода 0,4 кВ од 24.11.2015.год (297.4 КБ) Преузми 26/11/2015
80 Закључак о одбацивању локацијских услова за кат. парцелу 4577/186 КО Чајетина од 24.11.2015.год (320.88 КБ) Преузми 26/11/2015