Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Грађевинска дозвола за кп 4577-284 КО Чајетина од 18.05.2015. (971.58 КБ) Преузми 25/05/2015
62 Грађевинска дозвола за кп 4456/9 КО Чајетина од 5.5.2015. (1.87 мегабајт) Преузми 25/05/2015
63 Грађевинска дозвола за кп 3866-16 КО Бранешци од 20.05.2015. (366.33 КБ) Преузми 25/05/2015
64 Грађевинска дозвола за кп 3866-15 КО Бранешци од 20.05.2015. (375.71 КБ) Преузми 25/05/2015
65 Локацијски услови за кп 4577-724 КО Чајетина од 20.05.2015. (1.05 мегабајт) Преузми, (42.37 КБ) Преузми 22/05/2015
66 Локацијски услови за кп 4577-286 КО Чајетина од 22.05.2015. (1.32 мегабајт) Преузми 22/05/2015
67 Рани јавни увид у ПГР (63.87 КБ) Преузми 22/05/2015
68 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Израда измена и допуна ПГР насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор 1.фаза (102.54 КБ) Преузми, (315.51 КБ) Преузми, (53.61 КБ) Преузми, (52.02 КБ) Преузми, (633.72 КБ) Преузми, (608.92 КБ) Преузми 21/05/2015
69 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на кп. 4586/262 КО Чајетина од 14.5.2015. (201.08 КБ) Преузми 19/05/2015
70 Закључак о одбацивању грађ.дозв. за кп 2732-1 КО Доброселица од 11.05.2015. (202.86 КБ) Преузми 15/05/2015
71 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 4586-107 КО Чајетина од 07.05.2015. (350.04 КБ) Преузми 15/05/2015
72 Закључак о одбацивању лок.усл. за кп 3866-25 КО Бранешци од 13.05.2015. (348.62 КБ) Преузми 15/05/2015
73 Грађевинска дозвола за кп 843/4 КО Жељине од 27.03.2015. (1.78 мегабајт) Преузми 13/05/2015
74 Грађевинска дозвола за кп 4577-172 КО Чајетина од 21.04.2015. (1.95 мегабајт) Преузми 13/05/2015
75 Грађевинска дозвола за кп 1451-188 КО Јабланица од 05.05.2015. (1.79 мегабајт) Преузми 13/05/2015
76 Грађевинска дозвола за кп 4590-39 КО Чајетина од 22.04.2015. (1.82 мегабајт) Преузми 13/05/2015
77 Грађевинска дозвола за кп 4577-71 КО Чајетина од 14.04.2015. (1.79 мегабајт) Преузми 13/05/2015
78 Грађевинска дозвола за кп 2384-2 КО Доброселица од 08.04.2015. (1.95 мегабајт) Преузми 13/05/2015
79 Грађевинска дозвола за кп 1045-31 КО Бранешци од 27.04.2015. (2.25 мегабајт) Преузми 13/05/2015
80 Позив за подношење понуда и конкурсна документација - Услуге превоза ученика и путника ЈНВВ 08/15 (83.64 КБ) Преузми, (386.04 КБ) Преузми, (43.16 КБ) Преузми, (579.34 КБ) Преузми, (616.32 КБ) Преузми, (627.5 КБ) Преузми, (627.38 КБ) Преузми, (632.59 КБ) Преузми, (633.09 КБ) Преузми 08/05/2015