Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/297 КО Чајетина (581.23 КБ) Преузми 04/11/2016
62 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4445/115 КО Чајетина (226.33 КБ) Преузми 04/11/2016
63 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4441/9 КО Чајетина (542.2 КБ) Преузми 04/11/2016
64 Закључак о одбацивању решења по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању опричког кабла на к.п. 7340 КО Чајетина и 4012, 3989 и 3924 све КО Бранешци КО Чајетина (183.4 КБ) Преузми 04/11/2016
65 Решење по чл. 145 за извођење радова на адаптацији стамбеног објекта на к.п. 4577/724 КО Чајетина (82.73 КБ) Преузми 04/11/2016
66 Решење о употребној дозволи за објекат на к.п. 4475/4 КО Чајетина (329 КБ) Преузми 04/11/2016
67 Решење о употребној дозволи за објекат на к.п. 4686/3 КО Чајетина (324.18 КБ) Преузми 04/11/2016
68 Решење о употребној дозволи за к.п. 4615/16 КО Чајетина (327.18 КБ) Преузми 04/11/2016
69 Локацијски услови за изградњу два стамбена објекта на к.п. 6338/4 КО Љубиш (443.01 КБ) Преузми 04/11/2016
70 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4445/118 КО Чајетина (52.44 КБ) Преузми 04/11/2016
71 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 3866/1 КО Бранешци (520.53 КБ) Преузми 04/11/2016
72 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4607/31 КО Чајетина (477.28 КБ) Преузми 04/11/2016
73 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1258/2 КО Лисовић (187.09 КБ) Преузми 04/11/2016
74 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4578/121 КО Чајетина (91.63 КБ) Преузми 04/11/2016
75 Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2016. години (480.5 КБ) Преузми 03/11/2016
76 Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у циљу стицања посебних практичних знања и вештина у 2016. години (478 КБ) Преузми 03/11/2016
77 Уређење локације и израда пропратних садржаја за туристичке запреге и јахаћа грла, ЈНМВ 24/16; (308.55 КБ) Преузми, (599.27 КБ) Преузми, (13.19 КБ) Преузми, (1.45 мегабајт) Преузми 02/11/2016
78 Билтен број 19, Октобар 2016.- Златиборске вести (6.86 мегабајт) Преузми 31/10/2016
79 Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2016. години (486 КБ) Преузми, (571 КБ) Преузми 28/10/2016
80 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4460/8 КО Чајетина (212.7 КБ) Преузми 25/10/2016