Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Локацијски услови за кп 1856/4 КО Рожанство од 5.10.2015.год (1.07 мегабајт) Преузми 08/10/2015
62 Решење о грађевинској дозволи на кп 4615/41 КО Чајетина од 5.10.2015.год (835.25 КБ) Преузми 07/10/2015
63 Решење о грађевинској дозволи на кп 3666/6 КО Доброселица од 6.10.2015.год (395.54 КБ) Преузми 07/10/2015
64 Локацијски услови за кп 4679/14 КО Чајетина од 02.10.2015.год (545.19 КБ) Преузми 06/10/2015
65 Закључак о одбацивању локацијских услова Јањушевић Милосав за кат. парцелу 4559/11 (503.22 КБ) Преузми 05/10/2015
66 Решење по чл.145 на кп 4514/3, 7324/1,4481/4 и 4481/11 све КО Чајетина од 2.10.2015.год (361.83 КБ) Преузми 05/10/2015
67 Јавни позив за учешће на конкурсу општине Чајетина за обезбеђивање средстава из буџета општине Чајетина за 2015. годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и продукције (22.01 КБ) Преузми, (26.86 КБ) Преузми, (94 КБ) Преузми, (75.5 КБ) Преузми 05/10/2015
68 Решење по члану 145 постављање кабл вода 1 кв до објекта на к.п. 4577/181 КО Чајетина (594.42 КБ) Преузми 02/10/2015
69 Закључак о одбацивању локацијских услова Ирис и Миловић за кат. парцелу 4586-450 (480.06 КБ) Преузми 02/10/2015
70 Локацијски услови за кп 4577/135 КО Чајетина од 30.09.2015.год (674.58 КБ) Преузми 02/10/2015
71 Изградња путева и улица, ЈНВВ-р 09/15 (3.08 мегабајт) Преузми, (30.17 КБ) Преузми, (134.83 КБ) Преузми, (91.38 КБ) Преузми, (588.63 КБ) Преузми, (34.04 КБ) Преузми, (31.73 КБ) Преузми, (137.77 КБ) Преузми 01/10/2015
72 Решење по члану 145. на кп 4586/34 КО Чајетина од 28.9.2015.год (631.97 КБ) Преузми 01/10/2015
73 Реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци, ЈНМВ-р 01/15 (95.65 КБ) Преузми, (317.98 КБ) Преузми, (147.09 КБ) Преузми, (650.35 КБ) Преузми, (2.74 мегабајт) Преузми, (561.25 КБ) Преузми 30/09/2015
74 Закључак о одбацивању локацијских услова на катастарској парцели бр. 4535/25 КО Чајетина од 25. 9. 2015. год. (1.01 мегабајт) Преузми 30/09/2015
75 Локацијски услови за кп 4730/4 КО Чајетина од 29.9. 2015. год (5.23 мегабајт) Преузми 30/09/2015
76 Билтен број 7 Септембар 2015. - Златиборске вести (4.88 мегабајт) Преузми 29/09/2015
77 Обавештење за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава (130.61 КБ) Преузми 25/09/2015
78 Локацијски услови за кп 4615/41 КО Чајетина од 23.09.2015.год (3.32 мегабајт) Преузми 23/09/2015
79 Решење о грађевинској дозволи на кп 4615/142 КО Чајетина од 22.09.2015.год (785.63 КБ) Преузми 23/09/2015
80 Решење о грађевинској дозволи на кп 4615/143 КО Чајетина од 21.09.2015 (811.52 КБ) Преузми 23/09/2015