Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи помоћног објекта – оставе за огрев, на к.п. 7288/6 КО Чајетина (376.92 КБ) Преузми 27/11/2017
62 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4538/2 у КО Чајетина (590.19 КБ) Преузми 27/11/2017
63 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4741/17 КО Чајетина (195.71 КБ) Преузми 27/11/2017
64 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за објекат изграђен на к.п. 4537/14 КО Чајетина КО Чајетина (260.3 КБ) Преузми 27/11/2017
65 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на реконструкцији и адаптацији дела пословног објекта у функцији спортских садржаја, на к.п.3079/3 КО Јабланица (88.81 КБ) Преузми 27/11/2017
66 Решење по члану 145 за одобрење извођења радова на постављању подземног кабловског вода 1,0 кV, на к.п. 4523/195, 4523/132, 4523/1 и 4523/106 све КО Чајетина (92.16 КБ) Преузми 27/11/2017
67 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за објекат изграђен на к.п. 4497/4 КО Чајетина (56.2 КБ) Преузми 27/11/2017
68 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 444/1 и 436/2 у КО Мачкат (181.26 КБ) Преузми 27/11/2017
69 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 444/1 и 436/2 у КО Мачкат (181.1 КБ) Преузми 27/11/2017
70 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 444/1 и 436/2 у КО Мачкат (181 КБ) Преузми 27/11/2017
71 Закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу за објекат изграђен на к.п. 4029 КО Бранешци (55.15 КБ) Преузми 27/11/2017
72 Решење о грађевинској дозволи за регулацију потока Обудовица у зони постројења за пречишћавање отпадних вода,на к.п. број 4607/74 Чајетина (368.38 КБ) Преузми 27/11/2017
73 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4555/2 КО Чајетина (203.34 КБ) Преузми 27/11/2017
74 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4576/5 КО Чајетина (100.86 КБ) Преузми 27/11/2017
75 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на реконструкцији постојеће саобраћајнице, на к.п.4572/13, 4572/72, 4572/10, 4572/23, 4572/78, 4572/16, 7358/3, 7358/4, 4615/77, 4615/2 све КО Чајетина (221.66 КБ) Преузми 27/11/2017
76 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4538/16 КО Чајетина (236.18 КБ) Преузми 27/11/2017
77 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4538/15 КО Чајетина (235.28 КБ) Преузми 27/11/2017
78 Израда пројекта трасфер станице комуналног отпада "Сушица", ЈНМВ 32/17; (52.5 КБ) Преузми, (99.17 КБ) Преузми, (17.76 КБ) Преузми, (1.72 мегабајт) Преузми 24/11/2017
79 Локацијски услови за изградњу два стамбена објекта на к.п. 4628/2 КО Чајетина (862.46 КБ) Преузми 10/11/2017
80 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4607/31 КО Чајетина (251.87 КБ) Преузми 10/11/2017