Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Закључак о одбацивању локацијских услова на к.п. 4644/14 КО Чајетина (467.87 КБ) Преузми 29/08/2016
62 Aсфалтирање путева у МЗ Трнава ЈНМВ-р 03/16 (260.65 КБ) Преузми, (594.81 КБ) Преузми, (1.72 мегабајт) Преузми 29/08/2016
63 Службени лист општине Чајетина 6/16 (440.5 КБ) Преузми 26/08/2016
64 Службени лист општине Чајетина 5/16 (213.16 КБ) Преузми 26/08/2016
65 Службени лист општине Чајетина 4/16 (618.58 КБ) Преузми 26/08/2016
66 Службени лист општине Чајетина 3/16 (227.97 КБ) Преузми 26/08/2016
67 Изградња потпорног зида у МЗ Сирогојон ЈНМВ-р02/16 (50.5 КБ) Преузми, (886.66 КБ) Преузми, (1.63 мегабајт) Преузми 26/08/2016
68 Оглашавање Раног јавног увида (97 КБ) Преузми 24/08/2016
69 Набавка и уградња саобраћајне сигнализације, ЈНМВ-д 21/16; (179.89 КБ) Преузми, (663.88 КБ) Преузми, (649.19 КБ) Преузми, (511.85 КБ) Преузми, (663.89 КБ) Преузми, (958.9 КБ) Преузми, (335.98 КБ) Преузми 23/08/2016
70 Претходно обавештење - зимско одржавање путева и улица на територији општине Чајетина; (427.44 КБ) Преузми 23/08/2016
71 Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина (63.94 КБ) Преузми, (19.99 КБ) Преузми, (15.04 КБ) Преузми, (275.1 КБ) Преузми 19/08/2016
72 Санирање клизишта испод гробља у Чајетини, ЈНМВ 03/16; (313.91 КБ) Преузми, (759.85 КБ) Преузми, (92.5 КБ) Преузми 19/08/2016
73 Изградња путева у МЗ Крива Река ЈМНВ-р 01/16 (262.83 КБ) Преузми, (593.89 КБ) Преузми, (1.53 мегабајт) Преузми 19/08/2016
74 решење о грађевинској дозволи на к.п. 4523/112 КО Чајетина (236.41 КБ) Преузми 19/08/2016
75 Локацијски услови за изградњу омладинског културног центра на к.п. 4555/2 КО Чајетина (1.96 мегабајт) Преузми 19/08/2016
76 Закључак о одбацивању грађевинске дозволе на к.п. 4671/5 КО Чајетина (209.75 КБ) Преузми 18/08/2016
77 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/86 КО Чајетина (190.54 КБ) Преузми 18/08/2016
78 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу хладњаче на к.п. 408/4 КО Мешник (186.88 КБ) Преузми 18/08/2016
79 Локацијски услови за изградњу затвореног складишта - хладњаче на к.п. 444/1 и 436/2, обе КО Мачкат (296.17 КБ) Преузми 18/08/2016
80 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4736/18 КО Чајетина (235.64 КБ) Преузми 18/08/2016