Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4736/16 КО Чајетина (239 КБ) Преузми 27/01/2017
62 Службени лист општине Чајетина 15/16 (343.93 КБ) Преузми 25/01/2017
63 Службени лист општине Чајетина 14/16 (2.03 мегабајт) Преузми 25/01/2017
64 Службени лист општине Чајетина 13/16 (1.32 мегабајт) Преузми 25/01/2017
65 Одлука о буџету општине Чајетина за 2017. годину (2.25 мегабајт) Преузми 25/01/2017
66 Геодетске услуге, ЈНМВ 03/17; (276.42 КБ) Преузми, (432.06 КБ) Преузми, (200.86 КБ) Преузми, (4.33 мегабајт) Преузми, (574.08 КБ) Преузми 19/01/2017
67 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4440/4 КО Чајетина (239.47 КБ) Преузми 16/01/2017
68 Закључак о одбацивању захтева за издавање одобрења извођења радова на промени намене дела објекта изграђеног на к.п. 4577/186 КО Чајетина (234.18 КБ) Преузми 16/01/2017
69 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи јавне расвете локалне саобраћајнице са ТС 10/0,4 кв "ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА" на к.п. 4468/1 и 4638/1, обе КО Чајетина (216.96 КБ) Преузми 16/01/2017
70 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи ТС 10/0,4 кв "МЕРИТ" и подземног 10 кв кабл вода који се изводе на к.п. 4586/505 и 4586/5, обе КО Чајетина (309.66 КБ) Преузми 16/01/2017
71 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/739 KO Чајетина (460.65 КБ) Преузми 16/01/2017
72 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 6207/14 КО Љубиш (503.76 КБ) Преузми 16/01/2017
73 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 6207/15 КО Љубиш (504.36 КБ) Преузми 16/01/2017
74 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1487/12 КО Јабланица (298.72 КБ) Преузми 16/01/2017
75 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 3887/8 КО Бранешци (103.71 КБ) Преузми 16/01/2017
76 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању СТС 10/0,4 кв и подземног кабл вода 1 кв од СТС 10/0,4 кв до постојећег објекта на к.п. 452/59 КО Мачкат (85.58 КБ) Преузми 16/01/2017
77 Решење о грађевинској дозволи за изградњу привремене локалне саобраћајнице на к.п. 4572/16 КО Чајетина (230.42 КБ) Преузми 16/01/2017
78 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4539/23 КО Чајетина (91.56 КБ) Преузми 16/01/2017
79 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4577/297 КО Чајетина (241.1 КБ) Преузми 16/01/2017
80 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/56 KO Чајетина (442.33 КБ) Преузми 16/01/2017