Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Билтен број 11,Фебруар 2016.- Златиборске вести (6.12 мегабајт) Преузми 09/03/2016
62 Позив за пријаву на конкурс за подршку незапосленим лицима за започињање бављења пчеларством (19.38 КБ) Преузми, (29.93 КБ) Преузми, (20.2 КБ) Преузми, (18.42 КБ) Преузми, (609 КБ) Преузми 09/03/2016
63 Изградња путева и улица, ЈНВВ 07/16 (407.16 КБ) Преузми, (282.28 КБ) Преузми, (610.41 КБ) Преузми, (102.92 КБ) Преузми, (669.65 КБ) Преузми, (663.22 КБ) Преузми, (1.8 мегабајт) Преузми, (181.07 КБ) Преузми, (657.1 КБ) Преузми, (607 КБ) Преузми, (657.11 КБ) Преузми 04/03/2016
64 Радови на изградњи мостова, ЈНВВ 06/16; (591.08 КБ) Преузми, (1.37 мегабајт) Преузми, (776.1 КБ) Преузми, (278.42 КБ) Преузми 03/03/2016
65 Локацијски услови за кп 2/2 КО Чајетина од 2.3.2016.године (3.09 мегабајт) Преузми 03/03/2016
66 Локацијски услови за к.п. 4586/75 КО Чајетина од 29.02.2016. год. (1.77 мегабајт) Преузми 01/03/2016
67 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3946/6 КО Доброселица од 25.2.2016.године (704.4 КБ) Преузми 01/03/2016
68 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3912/1 КО Јабланица од 24.2.2016.године (620.07 КБ) Преузми 01/03/2016
69 Промотивне активности Голд Гондола Златибор (маркетинг и интернет маркетинг) ЈНМВ 08/16 (2.24 мегабајт) Преузми, (663.56 КБ) Преузми, (36.66 КБ) Преузми, (658.86 КБ) Преузми, (189.27 КБ) Преузми, (105.82 КБ) Преузми, (252.98 КБ) Преузми, (715.44 КБ) Преузми 29/02/2016
70 Закључак о одбацивању локацијских услова за кп 4572/25 КО Чајетина од 26.02.2016.године (1.26 мегабајт) Преузми 29/02/2016
71 Санација мостова,ЈНМВ 07/16; (296.68 КБ) Преузми, (638.37 КБ) Преузми, (664.22 КБ) Преузми, (358.14 КБ) Преузми, (660.49 КБ) Преузми, (300.64 КБ) Преузми 26/02/2016
72 Решење о озакоњењу објекта на кп. 4468/106 КО Чајетина од 19.2.2016.године (698.39 КБ) Преузми 26/02/2016
73 Решење о озакоњењу објекта на кп. 3740/1 КО Шљивовица од 16.2.2016.године (681.26 КБ) Преузми 26/02/2016
74 Решење о озакоњењу објекта на кп. 300/19 КО Крива Река од 24.2.2016.године (624.23 КБ) Преузми 26/02/2016
75 Решење о озакоњењу објекта на кп. 6816/2 КО Чајетина од 16.2.2016.године (629.89 КБ) Преузми 26/02/2016
76 Решење о озакоњењу објекта на кп. 4508/4 КО Чајетина од 23.2.2016.године (650.58 КБ) Преузми 26/02/2016
77 Решење о озакоњењу објекта на кп. 1609 КО Чајетина од 24.2.2016.године (759.79 КБ) Преузми 26/02/2016
78 Набавка рачунарске опреме, ЈНМВ 02/16; (661.77 КБ) Преузми, (3.42 мегабајт) Преузми, (1.26 мегабајт) Преузми, (267.84 КБ) Преузми 24/02/2016
79 Потврда урбанистичког пројекта на кп. 4572/55 КО Чајетина (452.51 КБ) Преузми 23/02/2016
80 Закључак о одбацивању употребне дозволе на кп 4577/172 КО Чајетина (298.8 КБ) Преузми 22/02/2016